home

What are your concerns?

close
Inaccurate
Hard to understand
Other

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

5 โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ที่ควรระวัง

5 โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ที่ควรระวัง

เมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุ ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย อารมณ์ รวมถึงสมอง ที่ถึงแม้จะดูแลดีแล้ว แต่เมื่ออายุที่มากขึ้นอาจมีปัจจัยที่ทำให้ร่างกายค่อย ๆ เสื่อมลง จึงควรสังเกตอาการผิดปกติและเฝ้าระวัง โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เพื่อนำไปสู่การดูแลรักษาที่ทันท่วงที

โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

กลุ่มอาการ และโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ อาจมีดังนี้

1. โรคความดันโลหิตสูง

เป็นภาวะที่มีค่าความดันโลหิตสูงเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด โดยค่าปกติทั่วไปไม่ควรเกิน 120/80 – 139/89 มิลลิเมตรปรอท หากมีความดันเกินค่ามาตรฐาน อาจเกิดอาการผิดปกติ และเผชิญโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ บางครั้งผู้ที่มีความดันโลหิตสูงอาจไม่แสดงอาการใด ๆ แต่บางคนอาจเผชิญอาการ ดังนี้

 • เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ
 • หายใจสั้น เหนื่อยง่ายผิดปกติ
 • มีเลือดกำเดาไหล

โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง เช่น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป การรับประทานอาหารที่มีรสเค็ม รวมถึงความเครียดก็อาจมีส่วนทำให้ความดันโลหิตสูงได้

2. โรคข้อเข่าเสื่อม

เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ โดยในประเทศไทยพบผู้ป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมากกว่า 6 ล้านคน โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป พบได้ถึงร้อยละ 50 และส่วนใหญ่มักจะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย สาเหตุอาจเกิดจากกระดูกผิวข้อถูกทำลายลงอย่างช้า ๆ การที่ข้อเข่าต้องรับน้ำหนักตัวที่มากเกินไป หรือบุคคลที่เล่นกีฬาที่ส่งผลกระทบต่อข้อเข่า เช่น บาสเก็ตบอล ฟุตบอล แบดมินตัน

อาการของโรคข้อเข่าเสื่อม

 • ปวด บวมที่ข้อเข่า
 • เหยียดขาได้ไม่สุด
 • ขาโก่งผิดปกติ
 • ความสามารถในการใช้งานข้อเข่าลดลง และอาจทำให้เดินได้ไม่ปกติ

3. โรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุนสามารถพบได้ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะวัยหมดประจำเดือน เนื่องจากฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลง ทำให้เซลล์สร้างกระดูกทำงานน้อยลง จึงอาจทำให้กระดูกบางและเปราะหักง่ายขึ้น

อาการของโรคกระดูกพรุน

ในช่วงแรกอาจไม่แสดงอาการใด ๆ แต่สัญญาณของโรคกระดูกพรุน คือ หากรู้สึกปวดตามบริเวณเอว หลัง ข้อมือ หรือเริ่มมีรูปร่างที่เปลี่ยนไป เช่น หลังโก่ง ไหล่งอ ส่วนสูงเริ่มลดลง ขาหรือเข่าโก่งออกมากผิดปกติ

5. โรคหัวใจขาดเลือด

เมื่อหลอดเลือดเลือดหัวใจตีบหรือตัน จะทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ลดลง และอาจนำไปสู่ภาวะหัวใจวาย ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ภาวะหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบหรือตันส่วนใหญ่เกิดจากหลอดเลือดแข็งตัว เนื่องจากมีไขมันสะสมในผนังด้านในของหลอดเลือด ทำให้ทางที่เลือดไหลผ่านแคบลง ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง

อาการของโรคหัวใจขาดเลือด

 • เจ็บแน่นหน้าอก โดยเฉพาะขณะออกแรง
 • หายใจไม่สะดวก

อาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น เหงื่อออก ตัวเย็น เวียนศีรษะ หน้ามืด เหนื่อยหอบ

5. โรคหลอดเลือดสมอง

เป็นโรคทางระบบประสาท เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดในสมองอุดตัน ผิดรูป หรือมีการตกเลือดภายในสมอง ทำให้เซลล์สมองได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอส่งผลให้สมองอาจเสียหายได้ โดยโรคหลอดเลือดสมองแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน พบได้ประมาณ 70-85% ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด และโรคหลอดเลือดสมองแตก พบประมาณ 15-30% ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง

อาการของโรคหลอดเลือดสมอง

 • ปวดศีรษะอย่างรุนแรงและกะทันหัน
 • สื่อสารลำบาก พูดไม่ชัด
 • ตาพร่ามัว หรือสูญเสียการมองเห็นข้างใดข้างหนึ่ง
 • อัมพาตครึ่งซีก หรืออัมพาตข้างใดข้างหนึ่งของร่างกาย

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

10 โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ. https://www.dop.go.th/th/know/15/419. Accessed September 3,2021 

Osteoarthritis (OA). https://www.cdc.gov/arthritis/basics/osteoarthritis.htm. Accessed September 3,2021 

Silent Ischemia and Ischemic Heart Disease. https://www.heart.org/en/health-topics/heart-attack/about-heart-attacks/silent-ischemia-and-ischemic-heart-disease. Accessed September 3,2021 

High blood pressure (hypertension). https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-pressure/symptoms-causes/syc-20373410. Accessed September 3,2021 

What to know about cerebrovascular disease. https://www.medicalnewstoday.com/articles/184601. Accessed September 3,2021 

Osteoporosis. https://www.nhs.uk/conditions/osteoporosis/. Accessed September 3,2021 

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย นนทกร บัณฑิตสินทรัพย์ แก้ไขล่าสุด 3 สัปดาห์ก่อน
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย เนตรนภา ปะวะคัง