backup og meta

สิ่งที่ควรรู้เมื่อ โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ แพร่ระบาด

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

สิ่งที่ควรรู้เมื่อ โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ แพร่ระบาด

ตอนนี้ทั่วโลกกำลังตื่นตัวกับ โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หรือ ไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ดังนั้น การรู้วิธีการป้องกันเมื่อต้องออกไปยังที่สาธารณะ และการป้องกันการแพร่ระบาดถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ทาง Hello คุณหมอ จึงได้นำเรื่องนี้มาฝากกัน

โคโรนาไวรัสมีกี่สายพันธุ์

โคโรนาไวรัส ถูกตั้งชื่อตามลักษณะของตัวไวรัสที่มีลักษณะคล้ายกับมงกุฎ สามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อยๆ ได้แก่ อัลฟา (Alpha) เบต้า (Beta) แกมมา (Gamma) และ เดลตา (Delta) โคโรนาไวรัสถูกมนุษย์ค้นพบครั้งแรกในปี 1960 ซึ่ง ณ ตอนนี้โคโรนาไวรัส ที่สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ มีด้วยกันทั้งหมด 7 สายพันธุ์ ดังนี้

โคโรนาไวรัสที่พบได้ในมนุษย์ทั่วไป

 • 229E (อัลฟาโคโรนาไวรัส)
 • NL63 (อัลฟาโคโรนาไวรัส)
 • OC43 (เบต้าโคโรนาไวรัส)
 • HKU1 (เบต้าโคโรนาไวรัส)

โคโรนาไวรัสที่สามารถติดต่อจากมนุษย์สู่มนุษย์ได้

 • MERS-CoV (เบต้าโคโรนาไวรัส ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือที่รู้จักกันในชื่อทั่วไปว่า “โรคเมอร์ส”)
 • SARS-CoV (เบต้าโคโรนาไวรัส ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือที่รู้จักกันในชื่อ “โรคซาร์ส”)
 • ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือในชื่อปัจจุบันคือ COVID-19 (Novel Coronavirus 2019 หรือ COVID-19)

คนทั่วโลกมักจะสามารถพบเชื้อโคโรนาไวรัส 229E (อัลฟาโคโรนาไวรัส) NL63 (อัลฟาโคโรนาไวรัส) OC43 (เบต้าโคโรนาไวรัส) และ HKU1 (เบต้าโคโรนาไวรัส) แต่บางครั้งโคโรนาไวรัสที่ติดเชื้อจากสัตว์ ก็สามารถพัฒนามาติดคนได้ จนทำให้เกิดอาการป่วย เช่น MERS-CoV SARS-CoV และไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ทำความรู้จักกับ โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ให้มากขึ้น (Novel Coronavirus 2019/ COVID-19)

โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 คือเชื้อไวรัสที่ถูกระบุว่า  เป็นสาเหตุของการระบาดของโรคทางเดินหายใจ ตรวจพบครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ช่วงแรกของการระบาดในเมืองอู่ฮั่น พบผู้ป่วยจำนวนมาก ทั้งยังมีรายงานว่า มีการเชื่อมโยงไปยังตลาดอาหารทะเลและสัตว์ขนาดใหญ่ จึงถือว่าเป็นการแพร่กระจายระหว่างสัตว์สู่คนนั่นเอง อย่างไรก็ตามมีรายงานจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อยๆ แม้จะไม่ได้สัมผัสกับสัตว์โดยตรง นั่นหมายความว่า โคโรนาไวรัสสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แล้ว โดยการติดเชื้อโคโรนาไวรัสจากคนสู่คนนั้น มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว และต้นฤดูใบไม้ผลิ

โดยตามรายงานของหัวหน้าทีม จง หนานชาย (Zhong Nanshan) ที่จัดตั้งขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน (China’s National Health Commission) กล่าวว่า โคโรนาไวรัสนั้นสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ ทั้งนี้ก็ได้มีเจ้าหน้าที่การแพทย์ติดเชื้อเช่นกัน นอกจากนั้นแล้ว โคโรนาไวรัสยังแพร่กระจายไปสู่ปักกิ่ง และมีการแพร่ระบาดออกไปยังประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศทั่วโลก จากข้อมูลของทางการจีนพบว่า ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสนั้น จะมีไข้ ไอ หายใจลำบาก และมีโรคปอดบวมตามมา มีการกล่าวว่า โคโรนาไวรัสนั้นอยู่ในตระกูลเดียวกับไวรัสซาร์ส (SARS-CoV )

สิ่งที่ควรทำเมื่อต้องออกไปยังที่สาธารณะ

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO) ออกมาให้คำแนะนำสำหรับคนทั่วไป ถึงวิธีการลดการสัมผัสและการกระจายของโรคต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงการรักษาสุขอนามัยทั่วไป ทั้งร่างกายและระบบทางเดินหายใจ และการปฏิบัติด้านอาหารที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันติดเชื้อ ซึ่งคำแนะนำต่างๆ มีดังนี้

 • ทำความสะอาดมือบ่อยๆ โดยใช้เจลทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ สบู่ และน้ำ
 • เมื่อไอหรือจาม ควรใช้ข้อศอกในการปิดปากหรือจมูก จากนั้นให้รีบทำความสะอาดโดยทันที พร้อมทั้งล้างมือ
 • พยายามหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดจากผู้ที่มีไข้และอาการไอ
 • หากคุณมีไข้ ไอ และหายใจลำบาก แนะนำว่าควรไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อน และควรบอกประวัติการเดินทางก่อนหน้านี้ให้ทางแพทย์ทราบด้วย
 • เมื่อจำเป็นต้องไปตลาดสดในพื้นที่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโคโรนาไวรัส พยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ที่มีชีวิต หรือพื้นผิวต่างๆ ในตลาดโดยตรง
 • หลีกเลี่ยงการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ดิบหรือไม่สุก ควรจัดการกับเนื้อดิบ นม หรือสัตว์ อย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนกับอาหารที่ยังไม่ได้ปรุง ตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของอาหาร

ป้องกันตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่

ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนที่สามารถป้องกันโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หรือ 2019-nCoV ดังนั้นวิธีการป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดก็คือ การหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเจ้าไวรัสตัวนี้ อย่างไรก็ตามทางหน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control หรือ CDC) ก็ได้ออกมาแนะนำถึงวิธีการที่จะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส เอาไว้ดังนี้

 • ล้างมือบ่อยๆ ให้สะอาด ด้วยสบู่และน้ำอย่างน้อย 20 วินาที แต่ถ้าหากไม่มีสบู่และน้ำให้ใช้เจลทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา จมูก และปาก ด้วยมือที่ยังไม่ได้ผ่านการล้าง
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย
 • หากรู้สึกไม่สบายคุณควรรักษาตัวอยู่บ้าน
 • ตอนไอหรือจาม ควรปิดปากหรือจมูกด้วยทิชชู่ แล้วโยนทิชชู่ที่ใช้แล้วลงในถังขยะ
 • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อวัตถุและพื้นผิวที่ต้องสัมผัสบ่อยๆ

หากคุณทำตามคำแนะนำเหล่านี้ จะเป็นการช่วยป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้อีกหนึ่งทาง นอกจากนั้นแล้วยังเป็นวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสอีกหลายๆ ชนิดด้วย

Hello Health Group ม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

advertisement iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

advertisement iconโฆษณา
advertisement iconโฆษณา