มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม เป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อย และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของผู้หญิงทั่วโลก จากข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระบุว่า ผู้หญิงไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมมากกว่า 13,000 คนต่อปี จึงนับได้ว่าเป็นโรคที่มีความสำคัญและควรให้ความใส่ใจ เพื่อดูรับมือกับโรคได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้ข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มะเร็งเต้านม ได้ที่นี่

เรื่องเด่นประจำหมวด

มะเร็งเต้านม

ประเภทของมะเร็งเต้านม และการตรวจวินิจฉัย

มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิงไทยและทั่วโลก จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่า ผู้หญิงไทยป่วยเป็นมะเร็งเต้านมรายใหม่ประมาณ 13,000 คน ต่อปี ซึ่งมะเร็งเต้านมมีหลายประเภท โดยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับตำแหน่งการเกิดของเซลล์มะเร็ง และระยะของมะเร็ง ประเภทของมะเร็งเต้านม อาจเป็นชนิดที่ลุกลาม หรือไม่ลุกลามก็ได้ [embed-health-tool-bmi] ประเภทของมะเร็งเต้านม  ประเภทของมะเร็งเต้านม สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ มะเร็งเต้านมชนิดไม่ลุกลาม เป็นมะเร็งเต้านมที่ยังไม่มีการแพร่กระจายเซลล์มะเร็งออกจากจุดต้นกำเนิด โดยชนิดนี้ยังแบ่งย่อยลงไปอีก เช่น มะเร็งเต้านมระยะศูนย์ (Ductal Carcinoma in Situ: DCIS) คือ พบเซลล์ผิดปกติในเยื้อบุของท่อน้ำนมบริเวณเต้านม และยังไม่แพร่กระจายแกนอกท่อน้ำนม แต่ถ้าหากไม่ได้รับการรักษามะเร็งชนิดนี้อาจแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อบริเวณใกล้เคียง และอาจกลายเป็นมะเร็งเต้านมชนิดลุกลาม มะเร็งต่อมน้ำนม (Lobular Carcinoma in Situ: LCIS) คือ พบเซลล์ผิดปกติในต่อมน้ำนม โดยเซลล์ที่ผิดปกติไม่ได้ถือเป็นมะเร็งแต่อย่างใดและอาจไม่ต้องรักษา เพียงแต่อาจมีการตรวจเช็คเป็นระยะ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง มะเร็งเต้านมชนิดลุกลาม เป็นมะเร็งที่มีการแพร่กระจายจากจุดเริ่มต้นของเต้านมไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียง โดยแบ่งย่อยลงไปอีก เช่น มะเร็งระยะศูนย์แบบลุกลาม (Invasive Ductal Carcinoma: IDC) คือ เซลล์มะเร็งผิดปกติที่เริ่มจากท่อน้ำนม […]

สำรวจ มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านมเกิดจากอะไร ส่งผลอย่างไร ควรรู้ไว้สังเกตตัวเอง

มะเร็งเต้านมเกิดจากอะไร คงเป็นคำถามที่หลาย ๆ คนอยากรู้คำตอบ แล้วเมื่อเป็นแล้วจะส่งผลอย่างไรต่อตัวเองบ้าง เพราะโดยส่วนใหญ่แล้ว เมื่อพูดถึงมะเร็งเต้านม ผู้หญิงหลายคนคงเข้าใจว่าเป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นบริเวณเต้านมเท่านั้น แต่ความจริงแล้ว โรคมะเร็งเต้านม มีหลายชนิด ดังนั้น ทาง Hello คุณหมอ จึงได้นำเรื่องนี้มาฝากกัน ชนิดของมะเร็งเต้านมที่พบบ่อยที่สุด หากพูดถึงคำว่า “โรคมะเร็งเต้านม” ผู้หญิงหลาย ๆ คนคงนึกถึงมะเร็งที่เกิดขึ้นบริเวณเต้านม แต่ความจริงแล้ว โรคมะเร็งเต้านม นั้นมีหลายชนิดด้วยกัน โดนชนิดของ โรคมะเร็งเต้านม ที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ มะเร็งระยะศูนย์แบบลุกลาม (Infiltrating (invasive) Ductal Carcinoma หรือ IDC) มะเร็งนี้เริ่มที่ท่อน้ำนมของเต้านม จากนั้น มันจะทะลุผนังของท่อน้ำนมและบุกรุกเนื้อเยื่อรอบ ๆ เต้านม นี่คือรูปแบบของมะเร็งเต้านมที่พบบ่อยที่สุดคิดเป็น 80% ของผู้ป่วย มะเร็งเต้านมชนิดไม่แพร่กระจาย (Ductal Carcinoma In Situ หรือ DCIS) เป็นมะเร็งระยะแรก (ระยะ 0) ที่เกิดในท่อน้ำนม ซึ่งมะเร็งจะยังอยู่เพียงแต่ในท่อน้ำนมและไม่บุกรุกเนื้อเยื่อเต้านมในบริเวณใกล้เคียง แต่หากไม่ได้รับการรักษา […]


มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านมในระยะที่ 4 (Stage 4 Breast Cancer)

โรคมะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับ 2 มะเร็งเต้านมในระยะที่ 4 (Stage 4 Breast Cancer) เป็นระยะแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย เช่น ปอด ต่อมน้ำเหลือง กระดูก ผิวหนัง ตับ สมอง คำจำกัดความ มะเร็งเต้านมในระยะที่ 4 คืออะไร โรคมะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับ 2 มะเร็งเต้านมในระยะที่ 4 (Stage 4 Breast Cancer) เป็นระยะแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย เช่น ปอด ต่อมน้ำเหลือง กระดูก ผิวหนัง ตับ หรือสมอง หากคนเป็นมะเร็งเต้านมในระยะที่ 4 นั่นหมายความว่า เซลล์มะเร็งได้แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น ๆ ในร่างกาย ระยะของมะเร็งมีตั้งแต่ 1-4 และบ่งบอกถึงขอบเขตของโรค แพทย์อาจอ้างถึงระยะที่ 4 ว่า เป็นมะเร็งเต้านมระยะลุกลามหรือระยะแพร่กระจาย การรักษาระยะที่ 4 ไม่สามารถรักษาได้ แต่สามารถลดขนาดมะเร็ง […]


มะเร็งเต้านม

สัญญาณมะเร็งเต้านม ในช่วงเริ่มต้น ที่ควรต้องระวัง

โรคมะเร็งเต้านม เป็นโรคที่มักจะไม่แสดงอาการออกมาในช่วงระยะแรก ๆ จำเป็นที่จะต้องหมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเต้านม ซึ่งการเปลี่ยนแปลง สัญญาณและอาการเตือนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเต้านม อาจบ่งบอกถึงการเป็น โรคมะเร็งเต้านม ได้ วันนี้ Hello คุณหมอ มีข้อมูลที่น่าสนใจ เกี่ยวกับ สัญญาณมะเร็งเต้านม มาให้อ่านกันค่ะ สัญญาณมะเร็งเต้านม ที่ควรระวัง สิ่งแรกที่ควรตรวจสอบถึง สัญญาณมะเร็งเต้านม คือ ก้อนที่เต้านม ก้อนที่เต้านมถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของ โรคมะเร็งเต้านม ก้อนมะเร็งมักมีรูปร่างผิดปกติ แข็ง และเคลื่อนที่ไม่ได้ ที่สำคัญมักจะไม่รู้สึกเจ็บปวด ส่วนใหญ่แล้วก้อนมะเร็งมักจะพบได้ที่บริเวณท้องแขน เนื่องจากเซลล์มะเร็งมักจะแพร่กระจายไปยังนอกเต้านม และอาจส่งผลต่อต่อมน้ำเหลืองได้ แพทย์จึงพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงของต่อมน้ำเหลืองเป็นสัญญาณเริ่มต้นของมะเร็งเต้านม แต่อย่างไรก็ตามมีเพียงแพทย์เท่านั้นที่จะบ่งบอกได้ว่า ก้อนที่คลำเจอบริเวณเต้านมเป็น โรคมะเร็งเต้านมหรือไม่ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงบางอย่างของเต้านม อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของ โรคมะเร็งเต้านม หากเราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเหล่านั้น ก็จะช่วยให้เข้ารับการรักษา โรคมะเร็งเต้านม ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งสัญญาณและอาการเตือนของ โรคมะเร็งเต้านม ในระยะเริ่มแรกเหล่านี้ อาจบ่งบอกถึงความเสี่ยงในการเกิด โรคมะเร็งเต้านม ได้ การเปลี่ยนแปลงบริเวณหัวนมและบริเวณรอบ ๆ  บางครั้งการเปลี่ยนแปลงของหัวนมอาจเกิดจากความผิดปกติที่ส่งผ่านทางพันธุกรรมหรือการเปลี่ยนแปลง แต่ความผิดปกติของหัวนม เช่น มีของเหลวไหลออกมาจากหัวนม มีการดึงรั้งกลับของหัวนม (Nipple Retraction) ถือเป็นสัญญาณของ โรคมะเร็งเต้านม […]


มะเร็งเต้านม

อาการของมะเร็งเต้านมระยะที่ 4 มีอะไรบ้าง ที่คุณผู้หญิงควรรู้

หากพูดถึงโรคมะเร็ง โดยปกติแล้วมะเร็งนั้นจะมีอยู่ 4 ระยะด้วยกัน โดยแต่ละระยะก็จะมีอาการที่แสดงออกมาแตกต่างกันไป ซึ่ง โรคมะเร็งเต้านม (Breast Cancer) ก็ถูกแบ่งออกเป็น 4 ระยะเช่นกัน แต่.. อาการของมะเร็งเต้านมระยะที่ 4 นั้นจะมีอะไรบ้าง วันนี้ทาง Hello คุณหมอ ได้นำเรื่องนี้มาฝากกัน ทำความเข้าใจกับระยะต่าง ๆ ของมะเร็งเต้านม โดยทั่วไปแล้ว แพทย์จะแบ่งประเภทของมะเร็งเต้านมเป็นระยะ  (Stage) โดยมีตั้งแต่ระยะ 0 ถึงระยะ 4 ตามที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (National Cancer Institute) ได้กำหนดระยะต่าง ๆ เอาไว้ ดังนี้ Stage of Breast Cancer ระยะ 0 สัญญาเตือนแรกของมะเร็ง อาจมีเซลล์ผิดปกติในบริเวณนั้น แต่ยังไม่มีการแพร่กระจาย และอาจยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นมะเร็ง ระยะ 1 มะเร็งระยะแรกสุดของมะเร็งเต้านม เนื้องอกมีขนาดไม่เกิน 2 เซนติเมตร แม้ว่าอาจมีเซลล์มะเร็งขนาดเล็กบางส่วนอยู่ในต่อมน้ำเหลือง ระยะ 2 มะเร็งเริ่มแพร่กระจาย โดยมะเร็งอาจจะอยู่ในต่อมน้ำเหลืองหลายต่อม หรือเนื้องอกที่เต้านมมีขนาดใหญ่กว่า 2 […]


มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านมกับการออกกำลังกาย คุณผู้หญิงทั้งหลายควรเตรียมตัวอย่างไร

การออกกำลังกาย เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้ สุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่สำหรับคุณผู้หญิงบางคนที่เป็น โรคมะเร็งเต้านม หรือเข้ารับการรักษา และต้องการที่จะกลับมาออกกำลังกาย แต่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยาก บางครั้งอาจจะมีความอายเกิดขึ้น ควรจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร ถึงจะดี ทาง Hello คุณหมอ จึงได้นำเรื่อง มะเร็งเต้านมกับการออกกำลังกาย สิ่งที่คุณผู้หญิงทั้งหลายควรเตรียมตัว มาฝากกันค่ะ มะเร็งเต้านมกับการออกกำลังกาย สำหรับคุณผู้หญิงที่ผ่านการรักษา โรคมะเร็งเต้านม มา แพทย์มักจะแนะนำให้ออกกำลังกาย ซึ่งวิธีออกกำลังกายก็มีหลากหลายรูปแบบ เช่น เดิน โยคะ การเต้นรำ หรือไทเก็ก เป็นต้น แต่ก่อนจะเริ่มออกกำลังกาย คุณผู้หญิงควรเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ดังนี้ พยายามคิดว่าออกกำลังกายเพื่ออะไร ก่อนอื่นต้องพยายามคิดก่อนว่า คุณออกกำลังกายไปเพื่ออะไร เพื่อที่จะได้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากแต่ละคนมีความต้องการในการออกกำลังกายที่ไม่เหมือนกัน เนื่องจากบางคนอาจจะมีข้อจำกัดด้านเวลา พลังงาน รวมถึงสภาวะร่างกายต่าง ๆ ที่ไม่เหมือนกัน การทำความเข้าใจถึงจุดประสงค์ของตัวเองก่อนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ การเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยก็ถือเป็นการออกกำลังกาย แม้คุณจะไม่สามารถออกกำลังกายได้อย่างเต็มที่ เหมือนคนที่ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง แต่การยกขาขึ้นลง หรือยกมือขึ้นลงช้า ๆ ก็สามารถทำได้ ทั้งมันยังช่วยเรื่องทางจิตใจของคุณได้อีกด้วย นอกจากนั้นถ้าคุณนอนไม่หลับ การเคลื่อนไหวเบา ๆ เพื่อให้เลือดไหลเวียนก็สามารถช่วยคุณได้ แม้บางคนอาจจะมีผลข้างเคียงจากโรค เช่น โรคระบบประสาท ความเจ็บปวด หรืออาการชาต่าง […]


มะเร็งเต้านม

หน้าอกไม่เท่ากัน ทำให้สาว ๆ เสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่

หน้าอกไม่เท่ากัน ของบรรดาสาว ๆ ที่บางคนมีลักษณะเต้านมข้างซ้ายเล็กกว่าข้างขวาบ้าง หรือบางคนก็มีขนาดเต้านมข้างขวาที่เล็กกว่าข้างซ้ายบ้าง ซึ่งเป็นอาการที่คล้ายกับการเข้าสู่ โรคมะเร็งเต้านม ทำให้กลาย ๆ คนเกิดความกังวล กลัวว่าปัญหาเต้านมสองข้างไม่เท่ากัน จะทำให้เกิดความเสี่ยงในการเป็น โรคมะเร็งเต้านม แต่อย่าเพิ่งตกใจไป วันนี้ Hello คุณหมอ นำความรู้ และวิธีการสังเกตอย่างง่ายมาฝากผู้หญิงกันค่ะ [embed-health-tool-ovulation] หน้าอกไม่เท่ากัน เกิดจากอะไรได้บ้างนะ ภาวะหน้าอกไม่เท่ากัน (Breast Asymmetry) หรือความไม่สมดุลกันของเต้านม ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามากสำหรับผู้หญิง ผู้หญิงส่วนใหญ่ มีโอกาสที่จะมีเต้านมไม่เท่ากันแทบจะทุกคน โดยเริ่มต้น เมื่อถึงวัยเจริญพันธ์ุ ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนทำให้สูญเสียก้อนไขมัน และเนื้อเยื่อบริเวณข้างใดข้างหนึ่งได้รับความเสียหายจนทำให้ขนาดหน้าอกเปลี่ยนไป พร้อมทั้งปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลให้เต้านมมีขนาดที่ไม่เท่ากัน ดังนี้ สตรีที่อยู่ในช่วงการตั้งครรภ์หรือระหว่างให้นมบุตร ผลข้างเคียงจากการใช้ยาคุมกำเนิด ผู้หญิงที่เข้าสู่ช่วงวัยหมดประจำเดือน ผู้ที่ป่วยเป็นโรคโปแลนด์ซินโดรม (Poland Syndrome) สังเกตอย่างไรว่าคุณ กำลังเป็น หรือ ไม่เป็น โรคมะเร็งเต้านม อาการเบื้องต้นเมื่อพบสัญญาณเกี่ยวกับ โรคมะเร็งเต้านม มีดังนี้ มีของเหลวไหลออกจากเต้านม ผิวบริเวณรอบๆ หน้าอกเป็นสะเก็ด หรือผื่นแดง ๆ อาการคันเต้านม ขนาดเต้านมเปลี่ยนแปลง มีก้อนแข็งๆ เป็นไต และหนา […]


มะเร็งเต้านม

สิ่งที่คุณทำได้เพื่อต่อสู้กับ อาการอ่อนเพลีย จากมะเร็งเต้านม

ในบรรดาผลข้างเคียงของโรคมะเร็งเต้านมนั้น อาการอ่อนเพลียถือเป็นอาการที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด อาการนี้เกิดขึ้นกับผู้ป่วย 9 จาก 10 คนในขณะที่ป่วยเป็นมะเร็ง และทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแย่ลง มาดูกันว่า เราจะสามารถรับมือกับ อาการอ่อนเพลีย จากมะเร็งเต้านม ได้อย่างไรบ้าง สาเหตุของ อาการอ่อนเพลีย จากมะเร็งเต้านม อาการอ่อนเพลีย เกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษามะเร็งเต้านม การผ่าตัด การใช้ยาสลบ อาการเจ็บหลังการผ่าตัด ยาระงับปวด และการเคลื่อนไหวอย่างจำกัด ล้วนเป็นสาเหตุของ อาการอ่อนเพลีย ทั้งสิ้น เคมีบำบัด การรักษาด้วยเคมีบำบัด ทำให้ปริมาณเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์ระบบภูมิคุ้มกัน และเซลล์ที่ทำให้เลือดแข็งตัวลดลง ซึ่งทำให้พลังงานในร่างกายน้อยลง และระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง คุณจึงมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียและเป็นไข้ เคมีบำบัดยังกระตุ้นให้หมดประจำเดือนเร็วขึ้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน และทำให้รู้สึกเหนื่อยได้ง่ายขึ้น การฉายรังสี การฉายรังสี เป็นสาเหตุอีกประการหนึ่งของ อาการอ่อนเพลีย การรักษาด้วยวิธีนี้ ต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้รบกวนกิจวัตรประจำวันของคุณ คุณยังต้องพยายามมากในการปรับตัวกับการฉายรังสีในแต่ละครั้ง ซึ่งทำให้เกิดความเหนื่อยล้าในปรับตัวให้เข้ากับการรักษา การฉายรังสียังทำให้จำนวนเซลล์เม็ดเลือดแดงมีปริมาณน้อยลง การบำบัดด้วยฮอร์โมน การเข้ารับการบำบัดด้วยฮอร์โมน (Hormonal Therapy) ทำให้เกิด อาการอ่อนเพลีย ได้เช่นกัน เนื่องจาก การบำบัดนี้ควบคุมฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกาย จึงทำให้คุณเกิด อาการอ่อนเพลีย เช่นเดียวกับอาการของวัยหมดประจำเดือน คุณอาจเกิดปัญหาทางการนอนหลับ เนื่องจากอาการร้อนวูบที่เป็นอาการข้างเคียงของวัยหมดประจำเดือน การรับมือกับอาการอ่อนเพลีย จัดตารางเวลานอน วิธีการจัดการกับ อาการอ่อนเพลีย […]


มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม (Breast Cancer) หนึ่งในโรคร้ายที่ควรทำความเข้าใจให้มากขึ้น

มะเร็งเต้านม หลายคนยังคงอาจคิดว่าเกิดขึ้นแค่เฉพาะกับผู้หญิงเท่านั้น แต่รู้หรือไม่ว่าผู้ชายก็สามารถเป็นได้เหมือนกัน เพียงแต่ส่วนใหญ่มักจะพบในผู้หญิง หากคุณมีข้อสงสัยลองมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมให้มากขึ้นกันเถอะ คำจำกัดความมะเร็งเต้านม คืออะไร มะเร็งเต้านม (Breast Cancer) คือโรคมะเร็งที่มีจุดกำเนิดมาจากเนื้อเยื่อในเต้านม มีอยู่สองประเภทหลักดังนี้ มะเร็งในท่อน้ำนม (Ductal carcinoma) เริ่มขึ้นในท่อที่ลำเลียงน้ำนมจากเต้านมไปสู่หัวนม มะเร็งเต้านมส่วนใหญ่จะเป็นประเภทนี้ มะเร็งในต่อมน้ำนม (Lobular carcinoma) เริ่มขึ้นที่ส่วนต่อมน้ำนมของเต้านมที่ทำหน้าที่ในการผลิตน้ำนม ในกรณีหายาก มะเร็งเต้านมก็อาจมีจุดกำเนิดจากส่วนอื่นของเต้านมได้ มะเร็งเต้านม พบบ่อยแค่ไหน ตลอดช่วงชีวิต จะพบว่า 1 ใน 8 ของผู้หญิงเป็นโรคมะเร็งเต้านม สัดส่วนของโรคมะเร็งนั้น เป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ของความเจ็บป่วยและการเสียชีวิตทั่วโลก ด้วยเพราะมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 14 ล้านราย และมีการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งเมื่อปี 2012 ประมาณ 8.2 ล้านราย ซึ่งมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่ทำให้ผู้หญิงเสียชีวิตที่พบได้มากที่สุด อาการอาการของโรคมะเร็งเต้านม ในช่วงต้นของโรคมะเร็งเต้านมนั้นจะไม่เกิดอาการใด ๆ ดังนั้น จึงควรตรวจเต้านมเป็นประจำ เมื่อโรคมะเร็งเริ่มเติบโตขึ้นก็อาจจะมีอาการดังต่อไปนี้ มีก้อนที่เต้านมหรือก้อนที่รักแร้ มีลักษณะแข็ง ขอบไม่เท่ากัน และมักจะไม่เจ็บ การเปลี่ยนแปลงในด้านของขนาด รูปร่าง หรือความรู้สึกที่บริเวณเต้านมหรือหัวนม เช่น อาจมีรอยแดง รอยบุ๋ม หรือรอยย่นที่ดูคล้ายเปลือกส้ม มีของเหลวไหลจากหัวนม ซึ่งอาจจะเป็นเลือด หรือของเหลวสีใสไปจนถึงสีเหลือง สีเขียว หรือดูคล้ายกับหนอง สำหรับผู้ชาย อาการของมะเร็งเต้านมมีทั้งมีก้อนในเต้านม […]


มะเร็งเต้านม

10 วิธี ลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านม ที่ผู้หญิงทุกคนควรรู้เอาไว้

การ ลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านม เป็นมาตรการที่ผู้หญิงทุกคนควรให้ความใส่ใจ เพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคนี้ลงได้ และนี่คือวิธีดีๆ ที่จะช่วยป้องกันโรคมะเร็งเต้านมให้ผู้หญิงทุกคนได้ และการป้องกันความเสี่ยงเพื่อดูแลตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ  10 วิธี ลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านม 1. ควบคุมน้ำหนัก การศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่า การมีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน คือ ปัจจัยเสี่ยงในการทำให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมบางชนิดขึ้นมาได้ คุณจึงควรควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีเสมอ ด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายเป็นประจำ โดยสามารถตรวจสอบน้ำหนักตัวที่เหมาะสมกับคุณได้ ด้วยเครื่องมือตรวจวัดค่าดัชนีมวลกาย  2. ตรวจสอบประวัติครอบครัว คุณควรสอบถามคนในครอบครัวบ้างว่า เคยมีสมาชิกคนใดในครอบครัวที่เคยเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่ เพราะหากคุณมีญาติใกล้ชิดเป็นโรคมะเร็งเต้านม จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้ เพราะปัจจัยทางพันธุกรรมก็ถือเป็นสาเหตุหนึ่งของมะเร็ง ก็ควรตรวจเช็คร่างกายเป็นประจำ  3. คลำเต้านมตัวเองบ่อย ๆ การตรวจสอบเต้านมตัวเอง อาจไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันได้เสมอไปว่า คุณเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่ได้เป็นกันแน่ แต่อย่างน้อยก็ช่วยให้คุณคุ้นเคยกับลักษณะเต้านมของตัวเอง และหากเกิดความผิดปกติใด ๆ คุณก็จะสามารถสังเกตได้ทันที หากคุณสงสัยว่าเต้านมผิดปกติ ควรไปพบคุณหมอเพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด  4. ดื่มในปริมาณที่เหมาะสม ถึงแม้กว่า การดื่มไวน์แดงวันละ 1 แก้วจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่ก็มีงานศึกษาวิจัยที่ชี้ว่า การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปนั้น อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้ ฉะนั้น หากคุณอยากลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านม ก็ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินวันละ 1 แก้ว 5. ออกกำลังกายเป็นประจำ การออกกำลังกาย นอกจากจะช่วยให้คุณควบคุมน้ำหนักได้แล้ว ผลการศึกษาวิจัยยังแสดงให้เห็นด้วยว่า ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งลงได้ สมาคมโรคมะเร็งของสหรัฐอเมริการะบุว่า การเดินออกกำลังกายแค่สัปดาห์ละ 1.5-2.5 ชั่วโมง มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า […]


มะเร็งเต้านม

ตัวเลือกการแต่งตัวสำหรับ ผู้ผ่าตัดเต้านม เพื่อรักษามะเร็งเต้านม

เรื่องนี้เขียนขึ้นเพื่อ ผู้ผ่าตัดเต้านม จากการรักษาโรคมะเร็งเต้านม หลังผ่าตัดเต้านม ผู้หญิงส่วนหนึ่งอาจจะไม่รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงอะไร และสามารถแต่งตัวได้ตามปกติ แต่สำหรับผู้หญิงบางคนที่ผ่าตัดเต้านมไปแล้ว อาจรู้สึกไม่มั่นใจ ไม่รู้ว่าจะต้องใส่เสื้อชั้นใน หรือชุดว่ายน้ำแบบไหน จะเลือกเสื้อผ้าอย่างไรดีถึงจะเหมาะ บทความนี้จะช่วยให้ผู้ที่ผ่าตัดเต้านมและต้องใช้ เต้านมเทียม สามารถเลือกเสื้อผ้า และชุดว่ายน้ำได้อย่างเหมาะสม ผู้ผ่าตัดเต้านม กับตัวเลือกในการแต่งตัว บราหรือเสื้อชั้นในที่เหมาะสม หากคุณใช้ เต้านมเทียม ควรเลือกเสื้อชั้นในที่พอดีตัว ใส่แล้วรู้สึกสบายตัว โอบกระชับ แต่ไม่ทำให้อึดอัด โดยคุณสามารถเลือกสวมใส่เสื้อชั้นในธรรมดา เสื้อขั้นในแบบสปอร์ต หรือเสื้อชั้นในแบบมีช่องใส่ เต้านมเทียม ที่ทำขึ้นเพื่อผู้ผ่าตัดเต้านมโดยเฉพาะก็ได้ ในปัจจุบันมีทั้งยี่ห้อที่หาซื้อได้ทั่วไป และแบบสั่งตัดพิเศษ การเลือกเสื้อชั้นในทั้งแบบธรรมดาหรือแบบพิเศษ ควรเลือกแบบที่สายเสื้อในปรับได้ ขนาดของสายต้องไม่เล็กจนเกินไป จะได้รองรับน้ำหนักของเต้านมได้ ไม่ทำให้ไหล่ถูกกดทับ แต่หากคุณไม่อยากสวมเสื้อชั้นใน ก็สามารถทำตามคำแนะนำเหล่านี้ได้ หากคุณไม่ชินกับการไม่สวมเสื้อใน ลองใช้เสื้อกล้ามแทน แล้วติด เต้านมเทียม กับเสื้อกล้ามโดยใช้เข็มกลัดกลัดเอาไว้ จากนั้นจึงค่อยสวมเสื้อผ้าตัวนอก หรือเสื้อคลุมตามปกติ หากไม่ใช้เสื้อกล้าม คุณก็สามารถติด เต้านมเทียม กับเสื้อผ้าได้โดยตรง โดยการใช้แถบตีนตุ๊กแก หรือ Velcro Tape เป็นตัวช่วยในการพยุงเต้านมเทียม ตัดชุดที่มีช่องกระเป๋า ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับ เต้านมเทียม โดยเฉพาะ ข้อควรระวัง : […]

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของเรา

ทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของ Hello คุณหมอ ประกอบไปด้วยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มาร่วมสร้างสรรค์บทความในเว็บไซต์ของเราตามความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยรับรองว่าข้อมูลด้านสุขภาพของเราถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และตรงตามหลักฐานจากงานวิจัยล่าสุด
ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรามุ่งมั่นเต็มที่ในการช่วยให้คุณได้รับข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพที่น่าเชื่อถือ เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์ และพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพกับคุณเสมอ เพื่อให้คุณได้รับทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น

ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม
ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ชุมชน