home

มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม เป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อย และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของผู้หญิงทั่วโลก จากข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระบุว่า ผู้หญิงไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมมากกว่า 13,000 คนต่อปี จึงนับได้ว่าเป็นโรคที่มีความสำคัญและควรให้ความใส่ใจ เพื่อดูรับมือกับโรคได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้ข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มะเร็งเต้านม ได้ที่นี่

เรื่องเด่นประจำหมวด

มะเร็งเต้านม

การมีเต้านมถือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงความเป็นผู้หญิง สร้างความมั่นใจและความสวยงามให้กับสรีระของผู้หญิง แต่เต้านมก็สร้างปัญหาให้กับผู้หญิงได้เช่นกัน นั่นคือการเกิดโรคมะเร็งเต้านมนั่นเอง ซึ่งความเสี่ยงในผู้หญิงสูงกว่าในผู้ชาย ถึง 100 เท่า มะเร็งเต้านม เป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้หญิงทั่วโลก และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้หญิงเป็นอันดับต้น ๆ มะเร็งเต้านมเกิดจากความผิดปกติของการแบ่งตัวของเซลล์ภายในเต้านม โดยเซลล์ที่ผิดปกตินั้นจะแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว จนเกิดเป็นก้อนขึ้นมาบริเวณเต้านม หากไม่ได้รับการรักษา เซลล์มะเร็งนี้อาจแพร่กระจายไปยังบริเวณข้างเคียงอย่างต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ หรืออวัยวะอื่นได้ทั่วร่างกาย เช่น ปอด กระดูก หรือตับ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่รู้สึกเจ็บ หรือไม่รู้สึกถึงความผิดปกติ ทำให้กว่าจะมาพบแพทย์ อาจเป็นระยะที่ก้อนใหญ่จนสามารถคลำเจอได้ง่าย หรือเต้านมมีลักษณะที่ผิดปกติไปแล้ว มะเร็งเต้านม หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น สามารถรักษาได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อการหายขาดจากโรค คือ ไม่มีก้อนหรือเซลล์มะเร็งหลงเหลืออยู่ในร่างกาย และป้องกันไม่ให้ก้อนมะเร็งนั้นลุกลามไปยังอวัยวะอื่น ๆ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าการกำจัดก้อนหรือเซลล์มะเร็งให้หมดไป จำเป็นจะต้องผ่าตัดเต้านมออกเท่านั้น แต่ที่จริงแล้ว ในปัจจุบัน มีวิธีการรักษามะเร็งเต้านมอยู่หลายวิธี ขึ้นอยู่กับระยะของโรค ขนาดของก้อนมะเร็ง ชนิดของมะเร็ง อาการของผู้ป่วย ปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงดุลยพินิจของแพทย์ผู้ทำการรักษา ข้อมูลที่มีการตีพิมพ์แสดงให้เห็นว่า การวางแผนการรักษาด้วยยาควบคู่กับการผ่าตัด โดยอาจให้ยาก่อน และ/หรือ หลังการผ่าตัดนั้น จะช่วยให้เพิ่มโอกาสในการเก็บเต้านมได้ถึงประมาณ 60% ดังนั้นการรักษามะเร็งเต้านมจึงไม่จำเป็นต้องตัดเต้านมออกเสมอไป การผ่าตัดแบบสงวนเต้านม (Breast conservation […]

หัวข้อ มะเร็งเต้านม เพิ่มเติม

มะเร็งเต้านม

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม เป็นวิธีการตรวจหาเชื้อ หรือเซลล์มะเร็งเต้านม ซึ่งสามารถตรวจได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการตรวจแมมโมแกรม การตรวจแบบ MRI หรือจะเป็นการอัลตราซาวด์ แม้ว่า การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จะไม่สามารถป้องกันการเกิด โรคมะเร็งเต้านม ได้ แต่ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ก็มีส่วนช่วยให้คุณวางแผนการรักษาได้ง่ายขึ้น วันนี้ Hello คุณหมอ จะพาทุกคนไปดู ราคาตรวจมะเร็งเต้านม ว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ หากคุณสนใจเข้ารับการตรวจคัดกรองนี้ จะได้เตรียมตัวเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม อันตรายจาก โรคมะเร็งเต้านม มะเร็งเต้านม (Breast cancer) เป็นโรคมะเร็งที่เซลล์มะเร็งก่อตัวที่เต้านม เกิดขึ้นจากเซลล์เต้านมบางส่วนเติบโตผิดปกติ เซลล์เหล่านี้จะแบ่งตัวเร็วกว่าเซลล์ที่แข็งแรง จนสะสมและเกิดเป็นก้อน บางครั้ง เซลล์มะเร็งที่เต้านมอาจแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองและส่วนอื่น ๆ ของร่างกายได้ด้วย เช่น ปอด ตับ ส่วนใหญ่แล้วมะเร็งเต้านมในระยะแรก ๆ มักจะไม่แสดงอาการใด ๆ ให้เห็นหรือรู้สึก อาการมักแสดงออกมา เมื่อมะเร็งลามไปยังอวัยวะส่วนอื่น ๆ แล้ว ดังนั้น การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จะช่วยให้เจอมะเร็งได้ในระยะแรก ๆ โอกาสในการรักษาและหายขาดก็จะสูงขึ้น แม้ โรคมะเร็งเต้านม ส่วนใหญ่จะพบมากในผู้หญิง […]

มะเร็งเต้านม

โรคมะเร็งเต้านม เป็นโรคที่มักจะไม่แสดงอาการออกมาในช่วงระยะแรก ๆ จำเป็นที่จะต้องหมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเต้านม ซึ่งการเปลี่ยนแปลง สัญญาณและอาการเตือนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเต้านม อาจบ่งบอกถึงการเป็น โรคมะเร็งเต้านม ได้ วันนี้ Hello คุณหมอ มีข้อมูลที่น่าสนใจ เกี่ยวกับ สัญญาณมะเร็งเต้านม มาให้อ่านกันค่ะ สัญญาณมะเร็งเต้านม ที่ควรระวัง สิ่งแรกที่ควรตรวจสอบถึง สัญญาณมะเร็งเต้านม คือ ก้อนที่เต้านม ก้อนที่เต้านมถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของ โรคมะเร็งเต้านม ก้อนมะเร็งมักมีรูปร่างผิดปกติ แข็ง และเคลื่อนที่ไม่ได้ ที่สำคัญมักจะไม่รู้สึกเจ็บปวด ส่วนใหญ่แล้วก้อนมะเร็งมักจะพบได้ที่บริเวณท้องแขน เนื่องจากเซลล์มะเร็งมักจะแพร่กระจายไปยังนอกเต้านม และอาจส่งผลต่อต่อมน้ำเหลืองได้ แพทย์จึงพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงของต่อมน้ำเหลืองเป็นสัญญาณเริ่มต้นของมะเร็งเต้านม แต่อย่างไรก็ตามมีเพียงแพทย์เท่านั้นที่จะบ่งบอกได้ว่า ก้อนที่คลำเจอบริเวณเต้านมเป็น โรคมะเร็งเต้านมหรือไม่ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงบางอย่างของเต้านม อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของ โรคมะเร็งเต้านม หากเราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเหล่านั้น ก็จะช่วยให้เข้ารับการรักษา โรคมะเร็งเต้านม ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งสัญญาณและอาการเตือนของ โรคมะเร็งเต้านม ในระยะเริ่มแรกเหล่านี้ อาจบ่งบอกถึงความเสี่ยงในการเกิด โรคมะเร็งเต้านม ได้ การเปลี่ยนแปลงบริเวณหัวนมและบริเวณรอบ ๆ  บางครั้งการเปลี่ยนแปลงของหัวนมอาจเกิดจากความผิดปกติที่ส่งผ่านทางพันธุกรรมหรือการเปลี่ยนแปลง แต่ความผิดปกติของหัวนม เช่น มีของเหลวไหลออกมาจากหัวนม มีการดึงรั้งกลับของหัวนม (Nipple Retraction) ถือเป็นสัญญาณของ โรคมะเร็งเต้านม […]

มะเร็งเต้านม

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม เป็นวิธีการตรวจหามะเร็งเต้านม ก่อนที่จะมีสัญญาณหรืออาการของโรค แม้ว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมจะไม่สามารถป้องกันการเกิด โรคมะเร็งเต้านม ได้ แต่ว่าการรู้เร็วก็จะยิ่งง่ายต่อการรักษา หากพบมะเร็งเต้านมในระยะแรก ๆ ก็จะช่วยให้รักษาได้ง่ายขึ้น วันนี้ Hello คุณหมอ มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมมาให้อ่านกันค่ะ ไปดูกันว่า การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมนั้นมีอะไรบ้าง ทำความรู้จักกับ โรคมะเร็งเต้านม มะเร็งเต้านม (Breast cancer) เป็นโรคมะเร็งชนิดหนึ่งที่ก่อตัวขึ้นที่เนื้อเยื่อของเต้านม มีอยู่สองประเภทหลัก ๆ คือ มะเร็งในท่อน้ำนมและมะเร็งในต่อมน้ำนม ในบางกรณี อาจจะพบการเกิดมะเร็งที่ส่วนอื่น ๆ ของเต้านมได้ แต่เป็นกรณีที่พบได้ยาก มะเร็งในท่อน้ำนม (Ductal Carcinoma) ส่วนใหญ่แล้ว โรคมะเร็งเต้านม ที่พบมักจะเป็นมะเร็งเต้านมในท่อน้ำนม ซึ่งเกิดขึ้นจากท่อลำเสียงน้ำนมไปยังหัวนม มะเร็งในต่อมน้ำนม (Lobular Carcinoma) มะเร็งในต่อมน้ำนม เกิดขึ้นจากความผิดปกติของเซลล์ที่อยูในต่อมน้ำนม ทำให้เกิดมะเร็งที่ต่อมน้ำนม ซึ่งอยู่ภายในเต้านม วิธี ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ในช่วงระยะแรก ๆ ของ โรคมะเร็งเต้านม มักจะไม่มีสัญญาณและอาการใด ๆ ที่แสดงออกมา การหมั่นสังเกตุการเปลี่ยนแปลงของเต้านมอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นวิธีที่ดี ที่ช่วยบ่งชี้ภาวะร้ายแรงอื่น ๆ ได้ นอกจากการสังเกตเต้านมอยู่เป็นประจำแล้ว การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเป็นประจำ ยังช่วยให้รู้ได้ตั้งแต่เนิ่น […]

มะเร็งเต้านม

หากพูดถึงโรคมะเร็ง โดยปกติแล้วมะเร็งนั้นจะมีอยู่ 4 ระยะด้วยกัน โดยแต่ละระยะก็จะมีอาการที่แสดงออกมาแตกต่างกันไป ซึ่ง โรคมะเร็งเต้านม (Breast Cancer) ก็ถูกแบ่งออกเป็น 4 ระยะเช่นกัน แต่.. อาการของมะเร็งเต้านมระยะที่ 4 นั้นจะมีอะไรบ้าง วันนี้ทาง Hello คุณหมอ ได้นำเรื่องนี้มาฝากกัน ทำความเข้าใจกับระยะต่าง ๆ ของมะเร็งเต้านม โดยทั่วไปแล้ว แพทย์จะแบ่งประเภทของมะเร็งเต้านมเป็นระยะ  (Stage) โดยมีตั้งแต่ระยะ 0 ถึงระยะ 4 ตามที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (National Cancer Institute) ได้กำหนดระยะต่าง ๆ เอาไว้ ดังนี้ Stage of Breast Cancer ระยะ 0 สัญญาเตือนแรกของมะเร็ง อาจมีเซลล์ผิดปกติในบริเวณนั้น แต่ยังไม่มีการแพร่กระจาย และอาจยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นมะเร็ง ระยะ 1 มะเร็งระยะแรกสุดของมะเร็งเต้านม เนื้องอกมีขนาดไม่เกิน 2 เซนติเมตร แม้ว่าอาจมีเซลล์มะเร็งขนาดเล็กบางส่วนอยู่ในต่อมน้ำเหลือง ระยะ 2 มะเร็งเริ่มแพร่กระจาย […]

มะเร็งเต้านม

การออกกำลังกาย เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้ สุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่สำหรับคุณผู้หญิงบางคนที่เป็น โรคมะเร็งเต้านม หรือเข้ารับการรักษา และต้องการที่จะกลับมาออกกำลังกาย แต่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยาก บางครั้งอาจจะมีความอายเกิดขึ้น ควรจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร ถึงจะดี ทาง Hello คุณหมอ จึงได้นำเรื่อง มะเร็งเต้านมกับการออกกำลังกาย สิ่งที่คุณผู้หญิงทั้งหลายควรเตรียมตัว มาฝากกันค่ะ มะเร็งเต้านมกับการออกกำลังกาย สำหรับคุณผู้หญิงที่ผ่านการรักษา โรคมะเร็งเต้านม มา แพทย์มักจะแนะนำให้ออกกำลังกาย ซึ่งวิธีออกกำลังกายก็มีหลากหลายรูปแบบ เช่น เดิน โยคะ การเต้นรำ หรือไทเก็ก เป็นต้น แต่ก่อนจะเริ่มออกกำลังกาย คุณผู้หญิงควรเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ดังนี้ พยายามคิดว่าออกกำลังกายเพื่ออะไร ก่อนอื่นต้องพยายามคิดก่อนว่า คุณออกกำลังกายไปเพื่ออะไร เพื่อที่จะได้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากแต่ละคนมีความต้องการในการออกกำลังกายที่ไม่เหมือนกัน เนื่องจากบางคนอาจจะมีข้อจำกัดด้านเวลา พลังงาน รวมถึงสภาวะร่างกายต่าง ๆ ที่ไม่เหมือนกัน การทำความเข้าใจถึงจุดประสงค์ของตัวเองก่อนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ การเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยก็ถือเป็นการออกกำลังกาย แม้คุณจะไม่สามารถออกกำลังกายได้อย่างเต็มที่ เหมือนคนที่ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง แต่การยกขาขึ้นลง หรือยกมือขึ้นลงช้า ๆ ก็สามารถทำได้ ทั้งมันยังช่วยเรื่องทางจิตใจของคุณได้อีกด้วย นอกจากนั้นถ้าคุณนอนไม่หลับ การเคลื่อนไหวเบา ๆ เพื่อให้เลือดไหลเวียนก็สามารถช่วยคุณได้ แม้บางคนอาจจะมีผลข้างเคียงจากโรค เช่น โรคระบบประสาท ความเจ็บปวด หรืออาการชาต่าง […]

มะเร็งเต้านม

ภาวะหน้าอกไม่เท่ากัน ของบรรดาสาว ๆ ที่บางคนมีลักษณะเต้านมข้างซ้ายเล็กกว่าข้างขวาบ้าง หรือบางคนก็มีขนาดเต้านมข้างขวาที่เล็กกว่าข้างซ้ายบ้าง ซึ่งเป็นอาการที่คล้ายกับการเข้าสู่ โรคมะเร็งเต้านม ทำให้กลาย ๆ คนเกิดความกังวล กลัวว่าปัญหาเต้านมสองข้างไม่เท่ากัน จะทำให้เกิดความเสี่ยงในการเป็น โรคมะเร็งเต้านม แต่อย่าเพิ่งตกใจไป วันนี้ Hello คุณหมอ นำความรู้ และวิธีการสังเกตอย่างง่ายมาฝากผู้หญิงกันค่ะ ภาวะหน้าอกไม่เท่ากัน เกิดจากอะไรได้บ้างนะ ภาวะหน้าอกไม่เท่ากัน (Breast Asymmetry) หรือความไม่สมดุลกันของเต้านม ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามากสำหรับผู้หญิง ผู้หญิงส่วนใหญ่ มีโอกาสที่จะมีเต้านมไม่เท่ากันแทบจะทุกคน โดยเริ่มต้น เมื่อถึงวัยเจริญพันธ์ุ ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนทำให้สูญเสียก้อนไขมัน และเนื้อเยื่อบริเวณข้างใดข้างหนึ่งได้รับความเสียหายจนทำให้ขนาดหน้าอกเปลี่ยนไป พร้อมทั้งปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลให้เต้านมมีขนาดที่ไม่เท่ากัน ดังนี้ สตรีที่อยู่ในช่วงการตั้งครรภ์หรือระหว่างให้นมบุตร ผลข้างเคียงจากการใช้ยาคุมกำเนิด ผู้หญิงที่เข้าสู่ช่วงวัยหมดประจำเดือน ผู้ที่ป่วยเป็นโรคโปแลนด์ซินโดรม (Poland Syndrome) สังเกตอย่างไรว่าคุณ กำลังเป็น หรือ ไม่เป็น โรคมะเร็งเต้านม อาการเบื้องต้นเมื่อพบสัญญาณเกี่ยวกับ โรคมะเร็งเต้านม มีดังนี้ มีของเหลวไหลออกจากเต้านม ผิวบริเวณรอบๆ หน้าอกเป็นสะเก็ด หรือผื่นแดง ๆ อาการคันเต้านม ขนาดเต้านมเปลี่ยนแปลง มีก้อนแข็งๆ เป็นไต และหนา […]

มะเร็งเต้านม

โรคมะเร็งเต้านม ถือเป็นโรคร้ายแรงที่สุดโรคหนึ่ง และถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของทั้งผู้หญิงไทยและทั่วโลก แม้ในปัจจุบัน เราจะยังไม่สามารถป้องกันโรคมะเร็งเต้านมได้ แต่การเฝ้าระวังและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเต้านมอย่างสม่ำเสมอ ก็อาจช่วยลดความรุนแรงของโรคนี้ได้ Hello คุณหมอ จึงอยากชวนคุณผู้หญิงมาเรียนรู้ วิธีตรวจเต้านมด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นหนึ่งขั้นตอนสำคัญที่อาจช่วยให้คุณรอดจากมะเร็งเต้านม และความผิดปกติอื่น ๆ ของเต้านมได้ การตรวจเต้านมด้วยตัวเอง เรื่องสำคัญสำหรับผู้หญิง การตรวจเต้านมด้วยตัวเอง สามารถทำได้ง่าย ๆ ที่บ้าน แม้ผู้เชี่ยวชาญจะระบุว่า การตรวจเต้านมด้วยตัวเอง ไม่ได้ช่วยป้องกันมะเร็งเต้านม หรือรักษาชีวิตคุณได้ แต่การตรวจเต้านมเป็นประจำ ด้วยวิธี การตรวจเต้านมด้วยตัวเอง ที่ถูกต้อง ก็อาจช่วยให้คุณสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในเนื้อเยื่อเต้านมได้โดยเร็ว และเพิ่มโอกาสในการเจอมะเร็งเต้านม ก่อนที่จะแพร่กระจายจนเป็นอันตรายถึงชีวิต ช่วงเวลาที่ดีที่สุดใน การตรวจเต้านมด้วยตัวเอง คือ ช่วง 3-5 วัน นับจากวันที่ประจำเดือนมาวันแรก เนื่องจาก เป็นช่วงที่เต้านมไม่นิ่มหรือแข็งจนเกินไป และควรทำเป็นประจำทุกเดือน ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน ก็ควรตรวจเต้านมด้วยตัวเองทุกเดือนเช่นกัน แนะนำให้เป็นวันที่เดียวกันทุกเดือน จะได้จำง่าย ๆ วิธีตรวจเต้านมด้วยตัวเอง อย่างถูกต้อง ตรวจเต้านมหน้ากระจก ยืนหน้ากระจกที่เห็นชัดเจน และมีแสงสว่างเพียงพอ ปล่อยแขนทั้ง 2 ข้างแนบลำตัว แล้วสังเกตว่าหน้าอกมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ เช่น ขนาด […]

มะเร็งเต้านม

ในบรรดาผลข้างเคียงของโรคมะเร็งเต้านมนั้น อาการอ่อนเพลียถือเป็นอาการที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด อาการนี้เกิดขึ้นกับผู้ป่วย 9 จาก 10 คนในขณะที่ป่วยเป็นมะเร็ง และทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแย่ลง มาดูกันว่า เราจะสามารถรับมือกับ อาการอ่อนเพลีย จากมะเร็งเต้านม ได้อย่างไรบ้าง สาเหตุของ อาการอ่อนเพลีย จากมะเร็งเต้านม อาการอ่อนเพลีย เกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษามะเร็งเต้านม การผ่าตัด การใช้ยาสลบ อาการเจ็บหลังการผ่าตัด ยาระงับปวด และการเคลื่อนไหวอย่างจำกัด ล้วนเป็นสาเหตุของ อาการอ่อนเพลีย ทั้งสิ้น เคมีบำบัด การรักษาด้วยเคมีบำบัด ทำให้ปริมาณเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์ระบบภูมิคุ้มกัน และเซลล์ที่ทำให้เลือดแข็งตัวลดลง ซึ่งทำให้พลังงานในร่างกายน้อยลง และระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง คุณจึงมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียและเป็นไข้ เคมีบำบัดยังกระตุ้นให้หมดประจำเดือนเร็วขึ้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน และทำให้รู้สึกเหนื่อยได้ง่ายขึ้น การฉายรังสี การฉายรังสี เป็นสาเหตุอีกประการหนึ่งของ อาการอ่อนเพลีย การรักษาด้วยวิธีนี้ ต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้รบกวนกิจวัตรประจำวันของคุณ คุณยังต้องพยายามมากในการปรับตัวกับการฉายรังสีในแต่ละครั้ง ซึ่งทำให้เกิดความเหนื่อยล้าในปรับตัวให้เข้ากับการรักษา การฉายรังสียังทำให้จำนวนเซลล์เม็ดเลือดแดงมีปริมาณน้อยลง การบำบัดด้วยฮอร์โมน การเข้ารับการบำบัดด้วยฮอร์โมน (Hormonal Therapy) ทำให้เกิด อาการอ่อนเพลีย ได้เช่นกัน เนื่องจาก การบำบัดนี้ควบคุมฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกาย จึงทำให้คุณเกิด อาการอ่อนเพลีย เช่นเดียวกับอาการของวัยหมดประจำเดือน คุณอาจเกิดปัญหาทางการนอนหลับ เนื่องจากอาการร้อนวูบที่เป็นอาการข้างเคียงของวัยหมดประจำเดือน การรับมือกับอาการอ่อนเพลีย จัดตารางเวลานอน วิธีการจัดการกับ อาการอ่อนเพลีย […]

มะเร็งเต้านม

การ ลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านม เป็นมาตรการที่ผู้หญิงทุกคนควรให้ความใส่ใจ เพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคนี้ลงได้ และนี่คือวิธีดีๆ ที่จะช่วยป้องกันโรคมะเร็งเต้านมให้ผู้หญิงทุกคนได้ และการป้องกันความเสี่ยงเพื่อดูแลตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ  10 วิธี ลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านม 1. ควบคุมน้ำหนัก การศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่า การมีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน คือ ปัจจัยเสี่ยงในการทำให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมบางชนิดขึ้นมาได้ คุณจึงควรควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีเสมอ ด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายเป็นประจำ โดยสามารถตรวจสอบน้ำหนักตัวที่เหมาะสมกับคุณได้ ด้วยเครื่องมือตรวจวัดค่าดัชนีมวลกาย  2. ตรวจสอบประวัติครอบครัว คุณควรสอบถามคนในครอบครัวบ้างว่า เคยมีสมาชิกคนใดในครอบครัวที่เคยเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่ เพราะหากคุณมีญาติใกล้ชิดเป็นโรคมะเร็งเต้านม จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้ เพราะปัจจัยทางพันธุกรรมก็ถือเป็นสาเหตุหนึ่งของมะเร็ง ก็ควรตรวจเช็คร่างกายเป็นประจำ  3. คลำเต้านมตัวเองบ่อย ๆ การตรวจสอบเต้านมตัวเอง อาจไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันได้เสมอไปว่า คุณเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่ได้เป็นกันแน่ แต่อย่างน้อยก็ช่วยให้คุณคุ้นเคยกับลักษณะเต้านมของตัวเอง และหากเกิดความผิดปกติใด ๆ คุณก็จะสามารถสังเกตได้ทันที หากคุณสงสัยว่าเต้านมผิดปกติ ควรไปพบคุณหมอเพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด  4. ดื่มในปริมาณที่เหมาะสม ถึงแม้กว่า การดื่มไวน์แดงวันละ 1 แก้วจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่ก็มีงานศึกษาวิจัยที่ชี้ว่า การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปนั้น อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้ ฉะนั้น หากคุณอยากลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านม ก็ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินวันละ 1 แก้ว 5. ออกกำลังกายเป็นประจำ การออกกำลังกาย นอกจากจะช่วยให้คุณควบคุมน้ำหนักได้แล้ว ผลการศึกษาวิจัยยังแสดงให้เห็นด้วยว่า ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งลงได้ สมาคมโรคมะเร็งของสหรัฐอเมริการะบุว่า การเดินออกกำลังกายแค่สัปดาห์ละ 1.5-2.5 ชั่วโมง มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า […]

ผู้เชี่ยวชาญด้าน มะเร็งเต้านม ของเรา

ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม see-more-icon