home

โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง คือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่โรคหลอดเลือดและหัวใจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง หรือภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ เรียนรู้ข้อมูลและเคล็ดลับการจัดการกับ โรคความดันโลหิตสูง จากผู้เชี่ยวชาญ ได้ที่นี่

ความรู้ทั่วไป

โรคความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ถือว่าเป็นภาวะค่อนข้างอันตรายสำหรับคุณแม่ และเด็กทารกในครรภ์อย่างมาก อีกทั้งภาวะนี้ยังแบ่งออกหลายประเภทด้วยกันที่สามารถส่งผลกระทบในเชิงลบให้แก่สตรีตั้งครรภ์ได้ แต่จะมีประเภทอะไรบ้างนั้น ติดตามข้อมูลในบทความของ Hello คุณหมอ ที่นำมาฝากทุกคน วันนี้ กันค่ะ ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ทั้ง 3 ประเภท ตามศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริการะบุว่าผู้ที่มีระดับความดันโลหิต 140/90 มิลลิเมตรปรอท ขึ้นไป อาจจัดอยู่ในระดับโรคความดันโลหิตสูงระยะที่2 อีกทั้งยังค่อนข้างอันตรายต่อผู้ที่มีโรคประจำตัวอื่น ๆ ปะปน รวมถึงกลุ่มสตรีตั้งครรภ์นี้ด้วย โดยความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์นั้นสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน ที่คุณแม่เสี่ยงจะเผชิญ ดังนี้ ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์เรื้อรัง ส่วนใหญ่คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ช่วง 20 สัปดาห์ อาจพบเจอได้บ่อย เนื่องจากร่างกายโปรตีนในปัสสาวะมีปริมาณมากกว่าปกติส่งผลต่อความเสียหายเชื่อมโยงไปยังอวัยวะต่าง ๆ และอาจพัฒนานำไปสู่ภาวะครรภ์เป็นพิษในที่สุด ความดันโลหิตสูงเรื้อรังที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษซ้อนทับ ภาวะนี้เกิดอาจขึ้นในสตรีที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเรื้อรังก่อนตั้งครรภ์อยู่แต่เดิม ซึ่งจะส่งผลให้ความดันโลหิตสูง และโปรตีนในปัสสาวะแย่ลง จนก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ และตัวคุณแม่ตามมา ภาวะครรภ์เป็นพิษ เมื่อความดันโลหิตสูงหลังจากตั้งครรภ์ได้ 20 สัปดาห์ จนพัฒนาเป็นภาวะครรภ์เป็นพิษ แน่นอนว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ทั้งหลายนั้นกำลังเข้าสู่ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างแน่นอน โดยมักจะส่งผลสร้างความเสียหายต่ออวัยวะภายในต่าง ๆ เช่น ไต ตับ สมอง จนท้ายที่สุดทำให้ทารกในครรภ์เป็นอันตราย และเสียชีวิตลงได้ ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้ ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ […]

หัวข้อ โรคความดันโลหิตสูง เพิ่มเติม

โรคความดันโลหิตสูง

ในปัจจุบันคนไทยมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากอดีต เช่น ภาวะความเครียด รับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูง ขาดการออกกำลังกาย เป็นต้น จึงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงได้ง่าย และเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน ๆ โดยไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือรับการรักษาถูกต้องและเหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่ออวัยวะส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญภายในร่างกาย บทความนี้ Hello คุณหมอ จึงพาทุกคนมาดูกันค่ะว่า ภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง นั้นส่งผลกระทบต่ออวัยวะส่วนใดภายในร่างกายบ้าง และเราจะมีวิธีการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงได้อย่างไร ติดตามอ่านได้ในบทความนี้เลย โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) คืออะไร? ความดันโลหิตสูง (Hypertension) คือ การที่มีความดันโลหิตสูงกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท เป็นภาวะที่พบได้บ่อย ที่มีการเปลี่ยนแปลงความดันในหลอดเลือดที่เพิ่มสูงขึ้น หากแรงดันดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นเป็นระยะเวลานาน ๆ อาจส่งผลกระทบต่ออวัยวะภายในร่างกายและเพิ่มปัจจัยเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหัวใจตีบตัน ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย เป็นต้น  ภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง ส่งผลต่ออวัยวะใดบ้าง โรคความดันโลหิตสูง ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่ออวัยวะต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ สมอง โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเกิดโรคเกี่ยวกับสมอง เมื่อหลอดเลือดแดงตีบ เลือดจึงไหลเวียนไปเลี้ยงยังบริเวณสมองได้น้อยลง ซึ่งนำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมบางประเภท หัวใจ ความดันโลหิตสูงอาจส่งผลให้อาจทำให้หลอดเลือดแดงแข็งและหนาขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะหัวใจวาย ไต ความดันโลหิตสูงอาจทำให้หลอดเลือดในไตเสื่อมลง  หลอดเลือด หากความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้นอาจทำให้หลอดเลือดเสื่อมลง และเกิดการโป่งโพง หรือเกิดการฉีกขาดของผนังหลอดเลือด หากมีอาการรุนแรงอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้  เกิดการโป่งพอง […]

โรคความดันโลหิตสูง

บทความนี้ Hello คุณหมอ นำ 7 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง มาฝากทุกคนกันค่ะ หากคุณกำลังอยู่ในเกณฑ์ที่เข้าข่ายเป็นโรคความดันโลหิตสูง จะได้ดูแลตัวเอง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าว ว่าแต่ปัจจัยเสี่ยงโรคนี้จะมีอะไรบ้าง มาดูพร้อมกันเลยค่ะ ทำความรู้จัก โรคความดันโลหิตสูง โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็นภาวะสุขภาพที่พบได้บ่อย เกิดจากความดันในหลอดเลือดเพิ่มสูงขึ้น หากปล่อยไว้นานวัน อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะเมแทบอลิกซินโดรม ได้ด้วย 7 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคความดันโลหิตสูง มีปัจจัยเสี่ยงหลายประการ ดังต่อไปนี้ อายุ ความเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูง จะเพิ่มมากขึ้น เมื่อคุณมีอายุมากขึ้นจนถึงอายุ 64 ปี โรคนี้พบได้บ่อยในผู้สูงอายุเพศชายมากกว่าเพศหญิง น้ำหนักเกิน เมื่อคุณน้ำหนักมากขึ้น ก็ต้องใช้เลือดในการลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารเข้าไปในเนื้อเยื่อมากยิ่งขึ้น เมื่อปริมาณเลือดไหลเวียนผ่านหลอดเลือด ก็จะเพิ่มความดันบนผนังหลอดเลือดเช่นเดียวกัน สูบบุหรี่ สารเคมีในบุหรี่มีผลทำให้ระดับความดันโลหิตของคุณเพิ่มสูงมากขึ้น อีกทั้งยังทำลายผนังบุหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดแดงแคบลง เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจด้วย รับประทานอาหารที่มีรสชาติเค็ม การรับประทานอาหารที่มีรสชาติเค็ม ทำให้ความระดับความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้น และยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจอีกด้วย ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากไป ยิ่งคุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเท่าไหร่ ความเสี่ยงในการเกิดโรคความดันโลหิตสูงของคุณก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ภาวะเครียด ความเครียดสูงอาจทำให้ความดันโลหิตของคุณเพิ่มสูงขึ้นชั่วคราวได้ ภาวะเรื้อรัง ภาวะเรื้อรังของโรคต่าง ๆ มีส่วนช่วยเพิ่มความดันโลหิตสูง เช่น โรคไต เบาหวาน ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง หากเป็นโรคความดันโลหิตสูง แต่ไม่ควบคุมอาการของโรค […]

โรคความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูงวิกฤต เป็นภาวะร้ายแรงที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการที่ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ แต่ภาวะนี้จะมีอาการอย่างไร แล้วเราจะรับมือได้อย่างไรบ้าง วันนี้ Hello คุณหมอ จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับภาวะความดันโลหิตสูงวิกฤต ให้มากขึ้นกันค่ะ  ความดันโลหิตสูงวิกฤต คืออะไร ภาวะความดันโลหิตสูงวิกฤต (Hypertension Crisis) คือ ภาวะที่ร่างกายมีความดันโลหิตสูงมากกว่า 180/110 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งเป็นระดับที่อันตรายต่อร่างกาย และจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน โดยสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากการที่ผู้ป่วยรับประทานยาไม่ตรงเวลา หรือหยุดการรับประทานยาเองโดยที่แพทย์ไม่ได้สั่ง ทำให้ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้  อย่างไรก็ตาม ภาวะนี้เป็นภาวะร้ายแรงที่ต้องรีบทำการรักษา หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจส่งผลเสียต่ออวัยวะภายในร่างกาย หรืออาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ประเภทของ ภาวะความดันโลหิตสูงวิกฤต  ภาวะความดันโลหิตสูงวิกฤต แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ภาวะเร่งด่วนจากความดันโลหิตสูง (Hypertensive Urgency) และ ภาวะฉุกเฉินจากความดันโลหิตสูง( Hypertensive Emergency) โดยมีความแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ ภาวะเร่งด่วนจากความดันโลหิตสูง (Hypertensive Urgency) คือภาวะร่างกายมีค่าความดันโลหิตมากกว่า 180/110 มิลลิเมตรปรอท แต่ยังไม่ส่งผลเสียต่ออวัยวะ ภาวะฉุกเฉินจากความดันโลหิตสูง (Hypertensive Emergency) คือการที่ระดับความดันโลหิต พุ่งขึ้นสูงจนอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่ออวัยวะ และเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น เลือดออกในสมอง ปอดบวม หากไม่รีบทำการรักษาอาจทำให้เกิดภาวะหัวใจวาย […]

โรคความดันโลหิตสูง

บทความนี้ Hello คุณหมอ นำเทคนิคดี ๆ ในการ อ่านค่าความดันโลหิต มาฝากกัน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตที่ต้องการวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน เอาล่ะ! จะมีวิธีการอ่านอย่างไรบ้างนั้น ติดตามอ่านได้ในบทความนี้เลย การ อ่านค่าความดันโลหิต สำคัญอย่างไร? สิ่งแรกที่เราจะเห็นในการ อ่านค่าความดันโลหิต คือ ตัวเลข 2 ตัว ที่บ่งบอกถึงระดับความดันโลหิตของคุณ หากความดันโลหิตของคุณปกติ จะอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่า 120/80 มิลลิเมตรปรอท ในกรณีที่คุณมีความดันโลหิตมากกว่า 180/120 แสดงว่า คุณอยู่ในภาวะความดันโลหิตสูงวิกฤต ต้องได้รับการรักษาทันที  ความหมาย ค่าความดันโลหิต ที่คุณควรรู้ ในเบื้องต้น เราจะต้องรู้ ค่าความดันโลหิต ที่แสดงในเครื่องวัดความดันโลหิต ซึ่งเราสามารถวัดระดับความดันโลหิตได้ด้วยการใช้เครื่องวัดความดันที่ลำแขน โดยแสดงค่าออกเป็น 2 ค่า ดังนี้ ความดันช่วงบน หรือความดันซิสโตลี (Systolic Blood Pressure) คือ ค่าที่บ่งบอกถึงความดันเลือด แรงดันในขณะที่หัวใจบีบตัว ความดันช่วงล่าง หรือความดันไดแอสโตลี (Diastolic Blood Pressure) คือ ค่าที่บ่งบอกถึงความดันเลือด แรงดันในขณะที่หัวใจคลายตัว เกณฑ์การวัด ค่าความดันโลหิต เราสามารถรู้ระดับความดันโลหิตของตนเองว่าอยู่ในระดับไหน ด้วยการประเมินจากเกณฑ์การวัดความระดับดันโลหิต […]

โรคความดันโลหิตสูง

เราสามารถ ลดความดันโลหิตสูง ได้โดยไม่ต้องพึ่งยา ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็ม นอกจากนี้ ยังมีอีกหลากหลายวิธีที่สามารถลดความดันโลหิตได้ โดยไม่ต้องพึ่งยา แต่จะมีวิธีอะไรบ้างนั้น ติดตามอ่านได้ในบทความ Hello คุณหมอ เราสามารถ ลดความดันโลหิตสูง ได้อย่างไร? โรคความดันโลหิตสูง คือ ภาวะการเปลี่ยนแปลงของระดับความดันในเลือดที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ หากปล่อยไว้ในระยะยาวโดยไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ ดังนั้นเราจึงควรทำการลดความดันโลหิตสูง หรือควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในอัตราคงที่ แต่ในการลดความดันโลหิตมักมีด้วยกันหลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับอาการความรุนแรงของแต่ละบุคคล ในเบื้องต้น หากคุณถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง แพทย์จะแนะนำให้คุณปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค แต่หากมีอาการรุนแรง แพทย์จะแนะนำให้รับประทานยาร่วมด้วย เพื่อควบคุมความดันโลหิต 5 วิธีลดความดันโลหิตสูงด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งยา เราสามารถลดความดันโลหิตสูงด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งยา ด้วยมีวิธีง่าย ๆ ดังต่อไปนี้ ควบคุมน้ำหนัก เราต้องควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และคอยสังเกตรอบเอว หากรอบเอวกว้างมากจนเกินไป (รอบเอวผู้ชายมากกว่า 40 นิ้ว และรอบเอวผู้หญิงมากกว่า 35 นิ้ว) อาจเสี่ยงต่อการเกิด โรคความดันโลหิตสูง ได้ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูง ควรออกกำลังกายเป็นประจำอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน จะสามารถลดความดันโลหิตได้ประมาณ 5-8 มิลลิเมตรปรอท  รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  การรับประทานอาหารที่อุดมด้วยผัก […]

โรคความดันโลหิตสูง

ในปัจจุบัน คนไทยมีแนวโน้มป่วยเป็นโรคความดันโลหิตเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี โดยสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากการสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการรับประทานอาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูง ซึ่งหากปล่อยไว้เนิ่นนานโดยไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม อาจเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจาก โรคความดันโลหิตสูง ได้ วันนี้ Hello คุณหมอ จึงนำแนวทางในการ รักษาความดันโลหิตสูง มาฝากกัน ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบทความนี้กันเลย แนวทางในการ รักษาความดันโลหิตสูง เบื้องต้น  ปกติแล้วระดับความดันโลหิตของเรานั้นมักจะต่ำกว่า 120/80 มม.ปรอท แต่หากคุณ หรือแพทย์ทำการวัดโดยมีผลของตัวเลขมากกว่า 120/80 มม.ปรอท ขึ้นไป ก็อาจเป็นไปได้ว่าคุณกำลังเสี่ยงเข้าสู่ภาวะความดันโลหิตสูงอยู่นั่นเอง จึงทำให้ต้องได้รับการลดระดับความดันโลหิตอย่างเร่งด่วนให้กลับคืนสู่อัตราที่คงที่อีกครั้ง ซึ่งแนวทางในการรักษา โรคความดันโลหิตสูง ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการในแต่ละบุคคล ถ้าผู้ป่วยมีความดันเพิ่มสูงขึ้นเพียงเล็กน้อย แพทย์อาจแนะนำให้ผู้ป่วยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ลดปริมาณการรับประทานอาหา/รรสเค็ม หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น  ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความดันโลหิตอยู่ในระดับสูงมากเกินไป แพทย์อาจรักษาด้วยการให้ยาลดความดัน ร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน ยาสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในเบื้องต้นของการ รักษาความดันโลหิตสูง แพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน ร่วมกับการใช้ยาเพื่อลดความดันโลหิต โดยยาแต่ละตัวจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป ดังต่อไปนี้ ยาขับปัสสาวะ มีคุณสมบัติช่วยขับน้ำ และเกลือออกจากร่างกาย โดยส่วนใหญ่ที่ใช้มักเป็นยาขับปัสสาวะกลุ่มไทอะไซด์ (Thiazide Diuretics) และยาขับปัสสาวะกลุ่มยาขับปัสสาวะกลุ่มโพแทสเซียม-สแปริ่ง (Potassium–Sparing Diuretics)  […]

โรคความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็นภาวะของร่างกายที่พบได้บ่อยในสังคมปัจจุบัน และเป็นภาวะที่ไม่มีอาการในช่วงเริ่มต้น ตรวจไม่พบ แต่หากปล่อยไว้อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพมากมาย เช่น โรคหลอดเลือดสมอง หัวใจวาย สำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูงควรหมั่นตรวจวัดความดันเป็นประจำ และควรรักษาระดับความดันให้ปกติ วันนี้ Hello คุณหมอ ได้รวบรวม อาหารเสริมลดความดันโลหิต มาให้อ่านกันค่ะ อาหารเสริมลดความดันโลหิต มีอะไรบ้าง อาหารเสริมสำหรับผู้มีปัญหาความดันโลหิตสูง มีดังต่อไปนี้ กรดโฟลิก  ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะรับประทานกรดโฟลิกเพื่อเป็นอาหารเสริมขณะที่ตั้งครรภ์ เพื่อช่วยสำหรับพัฒนาการของทารกในครรภ์ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่ชี้ว่ากรดโฟลิคมีประโยชน์ในการลดความเสี่ยงของความดันโลหิตสูงในระหว่างตั้งครรภ์ได้ ทั้งชายและหญิงสามารถรับประทานกรดโฟลิคเพื่อลดความดันโลหิตได้ แต่ลดได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น วิตามินดี เมื่อร่างกายมีวิตามินดีในระดับต่ำ เกี่ยวข้องกับความดันโลหิตสูง แต่จากการศึกษาพบว่าอาหารเสริมวิตามินดีมีผลต่อความดันโลหิตน้อยมาก แต่การได้รับวิตามินดีที่เพียงพอต่อร่างกายนั้นเป็นสิ่งสำคัญ แมกนีเซียม ร่างกายใช้แมกนีเซียมในการควบคุมการทำงานของเซลล์ให้มีความแข็งแรง นอกจากนี้แมกนีเซียมยังช่วยในการหดตัวของเส้นใยกล้ามเนื้อ จากการศึกษาหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่า การใช้แมกนีเซียมในการช่วยลดความดันโลหิตนั้นมีความขัดแย้งกัน บ้างที่ก็บอกว่าสามรถลดได้ แต่บางที่ก็ยังไม่มีดเหตุผลมากพอ แต่จากการวิเคราะห์จากการศึกษาหนึ่งแสดงให้เห็นว่าอาหารเสริมแมกนีเซียมอาจมีผลเล็กน้อยต่อความดันโลหิต โพแทสเซียม  โพแทสเซียมมีส่วนช่วยในการขัดขวางผลกระทบของโซเดียมต่อความดันโลหิต สถาบันหัวใจแห่งอเมริกา (American Heart Association) ชี้ให้เห็นว่าโพแทสเซียมสามารถช่วยลดแรงกดบนผนังหลอดเลือดได้ จากการศึกษาได้มีการสนับสนุนว่าอาหารเสริมโพแทสเซียมสามารถใช้ในการรักษาเพื่อลดความดันโลหิตได้ ไฟเบอร์ การได้รับสารอาหารไฟเบอร์ในปริมาณที่มากขึ้นมีส่วนช่วยในการป้องความดันโลหิตสูง หรือช่วยลดความดันโลหิตได้ จากการวิเคราะห์พบว่า การรับประทานอาหารเสริมไฟเบอร์ 11 กรัมต่อวันมีส่วนช่วยลดความดันโลหิตได้ หรือจะเพิ่มไฟเบอร์ให้กับร่างกายด้วยการรับประทานอาหาร เช่น การบริโภคผักใบเขียว ผลไม้สด ก็ช่วยให้ร่างกายได้รับไฟเบอร์ได้มากขึ้น โคเอนไซม์คิวเทน  โคเอนไซม์คิวเทน (Coenzyme Q10; CoQ10) เป็นสารธรรมชาติที่เกิดขึ้นในร่างกายและมีบทบาทสำคัญในกระบวนการทางเคมีของเซลล์ ในการผลิตพลังงานให้กับเซล์ นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าอาหารเสริมตัวนี้สามารถลดความดันโลหิตโดยทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระและป้องกันไม่ให้ไขมันสะสมในหลอดเลือดแดง แต่อย่างไรก็ตามมีหลักฐานเพียงเล็กน้อยที่แสดงให้เห็นว่า […]

โรคความดันโลหิตสูง

จากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงในวารสารสมาคมการแพทย์อเมริกัน (The Journal of the American Medical Association; JAMA) ได้บอกถึงวิธีการป้องกันอาการสมองเสื่อม ด้วยวิธีการควบคุมความดันโลหิต โดยในงานวิจัยยังบอกอีกว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า 66 ปีที่มี ความดันโลหิตสูง เสี่ยงสมองเสื่อม นอกจากนี้ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคือ 120/80 mm Hg มีส่วนช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคหลอดเลือดแดงในส่วนของสมองสีขาว (White matter) ได้อีกด้วย วันนี้ Hello คุณหมอ มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับความดันโลหิตสูง เสี่ยงสมองเสื่อมได้อย่างไร มาฝากกันค่ะ ความดันโลหิตสูง คืออะไร ส่งผลต่อการทำงานของสมองอย่างไร ความดันโลหิต เป็นการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ในการวัดหลอดเลือดแดง เมื่อหลอดเลือดแดงไหลเวียนไปยังหัวใจ เครื่องก็จะทำการวัดโดยจะพันผ้าไว้รอบ ๆ ต้นแขนเพื่อวัดความดันโลหิต แต่ในสมัยนี้อาจจะเป็นเครื่องที่สามารถวัดได้ด้วยตนเอง เพียงสอดแขนเข้าไปในเครื่องแล้วกดปุ่มเริ่มทำงาน โดยเครื่องจะแสดงตัวเลขออกมา 2 ค่า คือ Systolic pressure pressure (SBP) เป็นความดันของเลือดสูงสุดขณะที่หัวใจห้องล่างบีบ และ Diastolic blood pressure (DBP) เป็นความดันเลือดต่ำสุดขณะที่หัวใจห้องล่างคลายตัว ซึ่งค่าปกติจะอยู่ที่ 120/80 […]

โรคความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง เป็นภาวะที่แรงดันเลือดกระทำต่อหนังหลอดเลือด การมี ภาวะความดันโลหิตสูง เป็นเวลานาน ถือว่าเป็น โรคความดันโลหิตสูง ที่อาจทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดตามมา คำจำกัดความ โรคความดันโลหิตสูงคืออะไร ความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็นภาวะหนึ่งที่มีแรงดันเลือดกระทำต่อผนังหลอดเลือด ในขณะที่หัวใจสูบฉีดโลหิตมากเกินไป หากแรงดันดังกล่าวเพิ่มขึ้น และอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานาน สามารถทำลายร่างกายได้ในหลายทาง ความดันโลหิตสูงคือการที่มีความดันโลหิตสูงกว่า 140 เหนือ 90 มม. ปรอท โดยมีความสอดคล้องกันกับค่ามาตรฐาน หมายความว่าค่าบ่งชี้ซิสโตลิก (systolic index) หรือความดันในขณะที่หัวใจสูบฉีดโลหิตไปทั่วร่างกาย มีค่าสูงกว่า 140 มม. ปรอท (มิลลิเมตรปรอท) และ/หรือค่าบ่งชี้ไดแอสโตลิก (diastolic index) ความดันในขณะที่หัวใจคลายตัวและเต็มไปด้วยเลือด มีค่าสูงกว่า 90 มม. ปรอท ความดันโลหิตสูงหลายประเภท โดยมีประเภทหลักๆ ดังต่อไปนี้ ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (Essential hypertension) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความดันโลหิตสูงปฐมภูมิ (primary hypertension) ความดันโลหิตสูงทุติยภูมิ (Secondary hypertension) คงามดันโลหิตตัวบนสูง (Isolated systolic hypertension) ครรภ์เป็นพิษ (Preeclampsia) ซึ่งเป็นความดันโลหิตสูงในระหว่างตั้งครรภ์ ความหมายของตัวเลขค่าความดันโลหิต เลือดเคลื่อนที่ในร่างกายในอัตราคงที่ ค่าความดันโลหิตประกอบด้วยตัวเลข 2 ตัว […]

x