home

โรคมะเร็ง

โรคมะเร็งและเนื้องอก สาเหตุอันดับ 1 ของการเสียชีวิตของคนไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โรคมะเร็ง สามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบ แตกต่างกันออกไป ดังนั้น เราจึงควรศึกษาเรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ โรคมะเร็ง กันให้มากขึ้น เรียนรู้เกี่ยวกับ โรคมะเร็ง ไม่ว่าเป็นสาเหตุ ความเสี่ยง การวินิจฉัย การรักษาโรค และการป้องกันโรคมะเร็ง ได้ที่นี่

ความรู้ทั่วไป

โรคมะเร็ง

มะเร็งศีรษะและลำคอ เป็นมะเร็งที่พบมากในเพศชาย เกิดขึ้นบริเวณทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจส่วนบนและบริเวณคอ รวมไปถึงต่อมไทรอยด์ หรือต่อมน้ำลาย ดังนั้น เรามาดู สัญญาณเตือนมะเร็งศีรษะและลำคอ กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง มะเร็งศีรษะและลำคอ มีกี่ระยะ ระยะของ มะเร็งศีรษะและลำคอ สามารถบอกได้ว่า มะเร็งนั้นแพร่กระจายหรือลุกลามไปมากเพียงใด โดยระยะของ มะเร็งศีรษะและคอ เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะเป็นตัวกำหนดทางเลือกสำหรับการรักษา โดยทาง American Joint Committee on Cancer ได้พัฒนาระบบ TNM ซึ่งเป็นระบบในการพิจารณาว่า มะเร็งอยู่ในขั้นไหน โดยจะพิจารณาร่วมกันใน 3 ปัจจัย ได้แก่ T (Tumor) หมายถึง ขนาดของก้อนเนื้องอก N (Node Involvement) หมายถึง การแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง M (Metastasis) หมายถึง ดัวบ่งชี้ว่ามะเร็งแพร่กระจายไปยังส่วนอวัยวะอื่น ๆ ของร่างกายหรือไม่ ระยะของมะเร็งศีรษะและคอ สำหรับระยะของ มะเร็งศีรษะและคอนั้น มีอยู่ด้วยกัน 4 ระยะ โดยแต่ละระยะมีรายละเอียด ดังนี้ ระยะ 0 […]

หัวข้อ โรคมะเร็ง เพิ่มเติม

มะเร็งต่อมลูกหมาก

ต่อมลูกหมาก เป็นต่อมที่อยู่รอบท่อปัสสาวะส่วนต้นบริเวณปากทางออกของกระเพาะปัสสาวะ มีรูปร่างลักษณะคล้ายเม็ดเกาลัด ทำหน้าที่ผลิตน้ำเมือกและน้ำหล่อเลี้ยงตัวอสุจิที่มีความสำคัญต่อระบบสืบพันธุ์เพศชาย แต่ถ้าหากมีความผิดปกติบางอย่าง อาจเป็น สัญญาณเตือนมะเร็งต่อมลูกหมาก ก็เป็นได้ ซึ่งสัญญาณเตือนที่เกิดขึ้นนั้นอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ดังนั้น เหล่าคุณผู้ชายควรรู้สัญญาณเตือนเอาไว้ เพื่อจะได้ระมัดระวังและสังเกตตัวเองให้มากขึ้น มะเร็งต่อมลูกหมาก คือ มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) เป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยในผู้ชาย  โดยเกิดจากเซลล์ต่อมลูกหมากเจริญเติบโตผิดปกติ และรวดเร็วจนกลายเป็นก้อนมะเร็งอุดตันทางเดินปัสสาวะ โดยเซลล์มะเร็งเหล่านี้สามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย เช่น ไต ตับ และปอด ทำให้อวัยวะเหล่านั้นเสียหายได้ สัญญาณเตือนมะเร็งต่อมลูกหมาก มีอะไรบ้าง เหล่าคุณผู้ชายสามารถสังเกตสัญญาณเตือนมะเร็งต่อมลูกหมากเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง โดยสัญญาณเตือนมะเร็งต่อมลูกหมากมีดังนี้ เวลาปัสสาวะรู้สึกลำบาก รู้สึกเหมือนปัสสาวะยังไม่สุด ปัสสาวะบ่อยในช่วงกลางคืน หรือตอนดึก ปัสสาวะไม่พุ่ง หรือปัสสาวะแล้วเลอะเท้า ปวดและรู้สึกแสบร้อนเวลาปัสสาวะ มีเลือดผสมปนมากับปัสสาวะ หรือในน้ำอสุจิ รู้สึกไม่สบายหรือปวด เวลานั่งเนื่องจากต่อมลูกหมากโต เริ่มมีอาการของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ สัญญาณเตือนมะเร็งต่อมลูกหมากอื่น ๆ ที่สามารถพบเจอ ปวดหลัง สะโพก ต้นขา ไหล่ หรือกระดูก น้ำหนักลดลงอย่างไม่ทราบสาเหตุ อาการบวมที่ขา หรือเท้า (บวมน้ำ) รู้สึกเหนื่อยง่าย เมื่อยล้า อาการเหล่านี้อาจเกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่มะเร็งต่อมลูกหมากก็ได้ แต่อาการที่กล่าวมาข้างต้นนั้นอาจเป็นเพียง อาการของมะเร็งต่อมลูกหมาก […]

มะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งเป็นโรคที่เซลล์บางส่วนของร่างกายเติบโตอย่างควบคุมไม่ได้ และแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย โดยมะเร็งสามารถเริ่มต้นได้เกือบทุกที่ในร่างกายมนุษย์ เช่นเดียวกับมะเร็งต่อมลูกหมากที่สามารถพบเจอได้ในผู้ชาย และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นที่จะเป็น ดังนั้น เหล่าผู้ชายควรรู้เกี่ยวกับ การตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก ว่ามีวิธีการแบบใดบ้าง มะเร็งต่อมลูกหมาก เกิดขึ้นได้อย่างไร มะเร็งต่อมลูกหมากเกิดจากการเจริญเติบโตและแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์ต่อมลูกหมากจนกลายเป็นก้อนมะเร็ง  โดยเซลล์มะเร็งเหล่านั้นสามารถแพร่กระจายผ่านกระแสเลือด หรือต่อมน้ำเหลืองไปยังอวัยวะส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ทำให้อวัยวะเหล่านั้นเสียหาย และถูกทำลาย ต่อมลูกหมากเป็นต่อมเล็ก ๆ ขนาดเท่าวอลนัท ซึ่งอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะ และบริเวณด้านหน้าของทวารหนัก การตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก มีวิธีไหนบ้าง การตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก นั้นมีหลายวิธี สามารถดำเนินการตรวจเพิ่มเติมและทำการวินิจฉัยดังต่อไปนี้ ได้แก่ การซักประวัติ และตรวจร่างกาย หากแพทย์สงสัยว่าคุณอาจเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก แพทย์อาจถามเกี่ยวกับอาการต่าง ๆ ที่ประสบพบเจอ เช่น ปัญหาทางเดินปัสสาวะหรือทางเพศ และระยะเวลาที่เป็น รวมไปถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นไปได้เกี่ยวกับครอบครัว หรือทางพันธุกรรม ซึ่งแพทย์จะทำการตรวจร่างกายด้วยการตรวจทางทวารหนักเพื่อคลำหาก้อนมะเร็ง (Digital Rectal Examination หรือ DRE) โดยแพทย์จะใช้นิ้วสอดเข้าทางทวารหนัก เพื่อตรวจคลำขนาดรูปร่าง และความยืดหยุ่นของต่อมลูกหมาก การเจาะเลือดเพื่อตรวจหาระดับ PSA การเจาะเลือดเพื่อตรวจหาระดับ PSA ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชายที่ไม่มีอาการ ระดับ PSA ในเลือดวัดเป็นหน่วยที่เรียกว่า "นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร (ng/mL)" โดยแอนติเจนต่อมลูกหมาก (Prostate […]

มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม ภัยเงียบของผู้หญิงที่มักมาเยือนอย่างไม่ทันตั้งตัว หลายคนเข้าใจว่าโรคนี้จะเกิดขึ้นกับผู้หญิงในวัยผู้ใหญ่ หรือ 40 ปีขึ้นไปเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง ภัยเงียบนี้เกิดขึ้นได้กับผู้หญิงทุกวัย เพราะอาจมีสาเหตุมาจากพันธุกรรม แต่จะมาแสดงออกเมื่ออายุมากขึ้น จึงเป็นที่มาของการแนะนำให้ผู้หญิงเริ่มตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเมื่ออายุเริ่มเข้า 30 ปี และทำเป็นประจำทุกปี หากเราคิดว่าการ ตรวจเต้านม เป็นเรื่องไกลตัว ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นคือ มาตรวจพบโรคมะเร็งเต้านมเมื่อโรคอยู่ในระยะลุกลามแล้ว ทำให้ต้องใช้การรักษาหลายขั้นตอนและอาจไม่สามารถหายกลับมาเป็นปกติได้หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ระยะของมะเร็งเต้านม มะเร็งเต้านมระยะที่ 0 ระยะเริ่มต้นของเซลล์มะเร็ง ที่ยังไม่ลุกลามออกมาจากเซลล์เต้านมและเมื่อตรวจพบไว จะทำให้รักษาได้หายขาด มะเร็งเต้านมระยะที่ 1 เป็นระยะเริ่มแรกที่มะเร็งยังคงอยู่เฉพาะในเต้านม ซึ่งในระยะนี้อาจจะยังคลำหาก้อนผิดปกติในเต้านมไม่เจอและไม่มีอาการบ่งชี้ รวมทั้งยังไม่ลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองและส่วนอื่นของร่างกาย หากรีบรักษา ยังคงหายขาดได้ มะเร็งเต้านมระยะที่ 2 ในระยะนี้ก้อนมะเร็งจะมีขนาดใหญ่ขึ้น ประมาณ 2-5 ซ.ม. และอาจเริ่มลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ มะเร็งเต้านมระยะที่ 3 ถือเป็นระยะลุกลาม เซลล์มะเร็งจะมีขนาดใหญ่ขึ้นมากกว่า 5 ซ.ม. เมื่อคลำตามเต้านมจะรู้สึกถึงความผิดปกติ รวมถึงมีต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้โต เพราะมีการลุกลามของเซลล์มะเร็งไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณนั้น มะเร็งเต้านมระยะที่ 4 สำหรับระยะสุดท้ายนั้น เซลล์มะเร็งจะแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น ปอด สมอง กระดูก เป็นต้น ดังนั้น การตรวจพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะแรก จึงเพิ่มโอกาสการรักษาให้หายขาด และลดความเสี่ยงการเกิดโรคซ้ำได้เช่นกัน ในทางกลับกัน เมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ระยะที่มะเร็งเริ่มลุกลาม การรักษาจะยากขึ้นและโอกาสการหายขาดจะลดลง มะเร็งเต้านมไม่แสดงอาการ การตรวจอย่างสม่ำเสมอ คือ หัวใจสำคัญ […]

โรคมะเร็ง

ภาวะแทรกซ้อนจากมะเร็ง เป็นเรื่องร้ายแรงที่ไม่อาจมองข้าม โรคมะเร็ง ไม่เพียงแต่เป็นโรคร้ายที่ทำลายร่างกายของคุณเพียงอย่างเดียว ยังมีภัยแฝงเป็นภาวะแทรกซ้อนจากมะเร็ง ที่อาจเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัว เพื่อให้คุณเข้าใจ โรคมะเร็ง มากขึ้น และรู้ถึงภาวะแทรกซ้อนจากมะเร็ง Hello คุณหมอ จึงอยากชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับ โรคมะเร็ง ให้มากขึ้น ถ้าพร้อมแล้วไปอ่านบทความนี้ไปพร้อม ๆ กัน โรคมะเร็งคืออะไร? โรคมะเร็ง เป็นเซลล์บางส่วนของร่างกายเกิดการกลายพันธุ์และเติบโตขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้ อีกทั้งยังแพร่กระจายไปยังอวัยวะส่วนอื่น ๆ ในร่างกายได้อีกด้วย โรคมะเร็ง สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกที่ของร่างกาย ซึ่งโดยปกติแล้ว เซลล์ในร่างกายจะแบ่งเซลล์ เพื่อสร้างเซลล์ใหม่มาแทนที่เซลล์ที่เสื่อมสภาพและตายลง แต่เมื่อกระบวนการเหล่านี้ผิดปกติ จึงทำให้เกิดการเจริญเติบโตและเพิ่มมากขึ้นของเซลล์ที่ผิดปกติ จนก่อตัวจนกลายเป็นเนื้องอก โดยเนื้องอกจะแพร่กระจายไปสู่เซลล์ใกล้เคียง หรืออาจแพร่กระจายผ่านต่อมน้ำเหลือง กระแสเลือดไปสู่อวัยวะส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างเนื้องอกใหม่ ภาวะแทรกซ้อนจากมะเร็ง โรคมะเร็ง เมื่ออยู่ในระยะเริ่มลุกลามไปยังอวัยวะสำคัญ เช่น ตับ ปอด สมอง และหยุดการทำงานของอวัยวะเหล่านี้อย่างไม่ถูกต้อง จนอาจส่งผลทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น โดยภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ อาจเกิดจากมะเร็งระยะแรก ซึ่งเริ่มที่อวัยวะสำคัญ เช่น มะเร็งสมอง หรืออาจจะเป็น โรคมะเร็ง ที่แพร่กระจายจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เช่น มะเร็งเต้านม ที่ลามไปถึงปอด โรคมะเร็ง สามารถแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย การควบคุมจึงทำได้ยากขึ้น […]

มะเร็งกระดูก

การรักษามะเร็งกระดูก เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่เป็นโรคมะเร็งกระดูก ดังนั้น ก่อนเข้ารับการรักษา คุณควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการรักษาแต่ละประเภท เพื่อเตรียมพร้อมในการรับการรักษามะเร็งกระดูกต่อไป วันนี้เราจึงมีความรู้ดี ๆ มาแชร์ เพื่อให้คุณเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือกับการเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งกระดูกของคุณ ระยะมะเร็งกระดูก การกำหนดระยะของมะเร็ง เป็นวิธีที่จะช่วยการกำหนดแนวทางการรักษาในการรักษาได้ดีที่สุด เมื่อกำหนดระยะของมะเร็งแล้ว จะทำให้แพทย์สามารถประเมินและกำหนดแนวทางการรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคมะเร็งกระดูกแต่ละบุคคล สำหรับปัจจัยที่แพทย์ใช้ในการกำหนดระยะของมะเร็งกระดูก มีดังนี้ ขนาดของเนื้องอก มะเร็งเจริญเติบโตเร็วแค่ไหน จำนวนกระดูกที่ได้รับผลกระทบ การแพร่กระจายของมะเร็ง การรักษามะเร็งกระดูก มีอะไรบ้าง เมื่อแพทย์ทำการกำหนดระยะมะเร็งกระดูกของผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว ก่อนจะเริ่มทำการรักษาแพทย์จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ร่วมด้วย ชนิดของมะเร็งกระดูก ตำแหน่งและขนาดของมะเร็งกระดูก อายุและสุขภาพของผู้ป่วย การรักษามะเร็งกระดูกจะทำการรักษาเพื่อควบคุมอาการและเนื้องอกไม่ให้แพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ และทำให้อาการของผู้ป่วยทุเลาลงไปด้วย ในขั้นต้น การรักษามะเร็งกระดูกเป็นอะไรที่ซับซ้อนและต้องใช้การพิจารณาจากแพทย์ในหลายส่วน การให้ยารักษาหรือวิธีการรักษาต่าง ๆ ย่อมต้องคำนึงถึงสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยด้วย เนื่องจาก การให้เคมีบำบัดและรังสีอาจส่งผลต่อหัวใจและไตของผู้ป่วย การรักษาอาจส่งผลต่อการตั้งครรภ์ในอนาคต จึงต้องปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะรับการรักษา หากกระดูกอ่อนแอ กระดูกอาจแตกหักได้ระหว่างการรักษา แพทย์จะทำการใส่เฝือกหรือใช้ไม้ค้ำยัน เพื่อรองรับกระดูกก่อน เมื่อพิจารณาในส่วนต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว วิธีการรักษามะเร็งกระดูกก็มีด้วยกันหลายวิธี ดังนี้ การผ่าตัด การผ่าตัดมะเร็งกระดูกมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับตำแหน่งของมะเร็ง การผ่าตัดรักษาแขนขา แพทย์จะทำการกำจัดส่วนที่ได้รับผลกระทบจากมะเร็งกระดูกออก และอาจเอาส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบออกด้วยเล็กน้อย เพื่อลดโอกาสเสี่ยงของการกลับมาเป็นซ้ำ กระดูกที่ถูกกำจัดออกจะมีการแทนที่ด้วยการปลูกถ่ายโลหะหรือการปลูกถ่ายกระดูก นั่นคือ การนำกระดูกที่แข็งแรงจากส่วนอื่น ๆ ของร่างกายมาแทนที่ในส่วนที่หายไป เมื่อผ่าตัดเรียบร้อยแพทย์จะสั่งจ่ายยา เพื่อระงับความเจ็บปวดและลดการติดเชื้อในกระดูกกับอวัยวะเทียม การผ่าตัดโดยการตัดแขนขาออก ในบางกรณี มะเร็งมีประมาณมากเกินไปจนทำให้การผ่าตัดเอามะเร็งทั้งหมดออกเป็นไปด้วยความยากลำบาก ทั้งยังอาจส่งผลกระทบต่อแขนขา จึงจำเป็นต้องตัดออก หลังจากการผ่าตัดแพทย์จะสั่งจ่ายยา […]

มะเร็งกระดูก

ร่างกายกำลังส่งคำเตือนบางอย่างถึงคุณหรือไม่ สัญญาณโรคมะเร็งกระดูก เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม แม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยเมื่อเทียบกับมะเร็งชนิดอื่น แต่โรคมะเร็งกระดูกก็ถือเป็นโรคร้ายแรงที่สามารถกระทบต่อการใช้ชีวิตของเราได้เช่นกัน สำหรับสัญญาณโรคมะเร็งกระดูกที่อาจกำลังกวนใจคุณหรือคุณกำลังละเลยอยู่ จะมีอะไรบ้างนั้น ลองมาเช็กไปพร้อม ๆ กันกับบทความนี้ สัญญาณโรคมะเร็งกระดูก มีอะไรบ้าง เมื่อร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง หรือร่างกายของคุณเกิดมีโรคร้ายเข้ามาก่อกวน สัญญาณเตือนที่เกิดขึ้นกับร่างกายคือสิ่งสำคัญที่คุณไม่ควรมองข้าม สัญญาณโรคมะเร็งกระดูกก็เช่นกัน เมื่อเนื้องอกในกระดูกเติบโตขึ้น มันจะเข้าไปกดทับและทำลายเนื้อเยื้อกระดูกโดยรอบ จึงทำให้สัญญาณเตือนเหล่านี้ขึ้นกับร่างกาย ปวด คุณกำลังมีอาการปวดกระดูกบริเวณส่วนใดในร่างกายอยู่หรือไม่ นี่คือสัญญาณเตือนแรกของเนื้องอกในกระดูกที่จะมีอาการปวดและบวมบริเวณเนื้องอก ความเจ็บปวดจะค่อย ๆ ทวีความรุนแรงขึ้น ยิ่งเมื่อคุณเคลื่อนไหวทำกิจกรรมต่าง ๆ ก็จะเกิดอาการเจ็บปวดด้วยเช่นกัน ข้อต่อบวมและตึง เนื้องอกเกิดขึ้นในข้อต่อหรือใกล้บริเวณข้อต่ออาจทำให้เกิดอาการบวม จึงทำให้การเคลื่อนไหวโดยใช้ข้อต่ออาจเกิดอาการเจ็บปวดได้ เดินกะเผลก หากกระดูมีเนื้องอกหรือเกิดการแตกหักของกระดูก อาจทำให้บริเวณนั้นอ่อนแรงและทำให้เดินกะเผลก เนื่องจาก มีอาการเจ็บปวดจนเดินไม่ถนัด อาการอื่น ๆ พบได้น้อย เนื้องอกในกระดูกสามารถส่งผลให้เกิดอาการอื่น ๆ ตามมา เช่น มีไข้ น้ำหนักลด ภาวะโลหิตจาง ถ้าหากคุณมีสัญญาณเตือนเหล่านี้ คือ มีอาการปวดเป็น ๆ หาย ๆ หรือปวดเพิ่มมากขึ้นในเวลากลางคืน ถึงแม้จะกินยาแก้ปวดก็ไม่ช่วยบรรเทาอาการ ควรรีบพบคุณหมอโดยด่วน เพราะอาจเป็นสัญญาณของโรคมะเร็งกระดูก สาเหตุของโรคมะเร็งกระดูก โรคมะเร็งกระดูกไม่สามารถทราบสาเหตุที่แน่ชัดได้ ซึ่งมะเร็งกระดูกอาจเกิดจากการกลายพันธุของ DNA […]

มะเร็งกระดูก

คุณรู้จัก มะเร็งกระดูกอีวิงซาร์โคมา (Ewing Sarcoma)  หรือไม่ มาทำความรู้จักและทำความเข้าใจเกี่ยวกับมะเร็งกระดูกชนิดนี้ ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกหลานของคุณได้ ถึงแม้จะไม่สามารถติดต่อทางพันธุกรรม แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงของยีนเกิดขึ้นตั้งแต่กำเนิด เพื่อให้เข้าใจ โรคมะเร็งกระดูกอีวิงซาร์โคมา (Ewing Sarcoma) เพิ่มมากขึ้น มาลองอ่านบทความนี้ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดความรู้ดี ๆ ที่เรานำมาฝากกัน มะเร็งกระดูกอีวิงซาร์โคมา (Ewing Sarcoma) คืออะไร โรคมะเร็งกระดูกอีวิงซาร์โคมา (Ewing Sarcoma) เป็นมะเร็งชนิดหายากที่เกิดขึ้นในกระดูกหรือเนื้อเยื้อรอบกระดูก ส่วนใหญ่มักพบที่กระดูกขาและกระดูกเชิงกราน แต่อาจเกิดในส่วนอื่นได้ เช่น เนื้อเยื้อบริเวณหน้าอก หน้าท้อง แขนขา หรือบริเวณอื่น ๆ โรคมะเร็งกระดูกอีวิงซาร์โคมา (Ewing Sarcoma) สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย แต่พบได้บ่อยในเด็กและวัยรุ่น สาเหตุของ โรคมะเร็งกระดูกอีวิงซาร์โคมา โรคมะเร็งกระดูกอีวิงซาร์โคมา (Ewing Sarcoma) ยังไม่มีสาเหตุการเกิดที่แน่ชัดว่า เกิดจากสาเหตุอะไร โดยเซลล์อาจมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง DNA การเกิด โรคมะเร็งกระดูกชนิดอีวิงซาร์โคมา (Ewing Sarcoma) ในเด็กมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมหลังคลอด โดยการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมระหว่างโครโมโซม 11 และ 22 ทำให้ยีนผิดปกติ และสามารถตรวจพบได้ด้วยการตรวจ […]

มะเร็งตับ

สำหรับผู้ที่เป็น โรคมะเร็งตับ สามารถคลายความกังวลลงได้ เพราะปัจจุบันมีทางเลือก การรักษามะเร็งตับ มากมายให้กับคุณ เพื่อให้เหมาะกับสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยและเหมาะกับระยะของมะเร็งตับ แล้วการรักษาโรคมะเร็งตับจะมีอะไรบ้าง แล้วการรักษาแบบไหนที่เหมาะกับคุณ วันนี้เรามีคำตอบมาให้ทุกคนได้ศึกษากัน โรคมะเร็งตับ เกิดขึ้นได้อย่างไร ตับเป็นอวัยวะสำคัญภายในร่างกายที่ขาดไม่ได้ ทำหน้าที่ช่วยกรองสารพิษที่เข้าสู่ร่างกาย อีกทั้งผลิตน้ำดีช่วยย่อยอาหาร เมื่อเป็น โรคมะเร็งตับ จึงส่งผลเสียต่อระบบภายในร่างกายหลายส่วน และ โรคมะเร็งตับ สามารถเกิดขึ้นได้จากการกลายพันธุ์ของเซลล์ตับที่ผิดปกติ หรือสามารถเกิดขึ้นจากการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งจากอวัยวะอื่น ๆ ในร่างกายได้อีกด้วย ทำความรู้จักกับ การรักษามะเร็งตับ การรักษา โรคมะเร็งตับ จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย แพทย์จะทำการตรวจสอบก่อนว่า ตับได้รับผลกระทบจากมะเร็งมากน้อยแค่ไหน มีการแพร่กระจายอย่างไร ตรวจสอบพื้นที่ของตับที่ยังไม่ถูกการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง ตรวจสอบสุขภาพโดยรวม รวมถึงความพึงพอใจของผู้ป่วยด้วย ทั้งหมดนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกวิธีการในการรักษา โรคมะเร็งตับ ได้อย่างถูกต้องที่สุด การรักษามะเร็งตับ ตามระยะ แพทย์จะทำการตรวจสอบระยะมะเร็งของผู้ป่วยเพื่อใช้ในการเลือกวิธีการรักษา แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ มะเร็งระยะที่ผ่าตัดหรือปลูกถ่ายได้ มะเร็งระยะที่ไม่สามารถผ่าตัดได้แต่ไม่แพร่กระจาย มะเร็งระยะร้ายแรง โรคมะเร็งตับ ระยะที่ 1 และ 2 (มะเร็งระยะที่ผ่าตัดหรือปลูกถ่ายได้) การผ่าตัด จะสามารถทำได้กับมะเร็งที่อยู่ในระยะเริ่มต้นและตับยังแข็งแรงอยู่ การผ่าตัด (การตัดตับบางส่วน) อาจช่วยรักษาคุณได้ เนื่องจากการผ่าตัดเนื้องอกที่บุกรุกเซลล์ตับและหลอดเลือด จะช่วยหยุดการแพร่กระจายเซลล์มะเร็งได้ยังบริเวณอื่น ๆ […]

มะเร็งกระดูก

รู้หรือไม่! โรคมะเร็งกระดูก มีกี่ประเภทและ อาการของมะเร็งกระดูก สามารถบอกประเภทของ โรคมะเร็งกระดูก ได้ อาการของ โรคมะเร็งกระดูก อาจมีความคล้ายคลึงกันในหลายส่วน แต่หากคุณรู้ถึงข้อแตกต่างแล้วล่ะก็ อาการของ โรคมะเร็งกระดูก ก็สามารถบอกคุณได้ วันนี้เราจึงนำประเภทของ โรคมะเร็งกระดูก และอาการต่าง ๆ มาฝากคุณ ถ้าพร้อมแล้วไปอ่านบทความพร้อม ๆ กันเลย โรคมะเร็งกระดูก โรคมะเร็งกระดูก เกิดจากเนื้องอกก่อตัวขึ้นในกระดูก เนื้องอกเซลล์มะเร็งเจริญเติบโตและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย อาการของมะเร็งกระดูก มีอะไรบ้าง เมื่อคุณไปพบหมอด้วยอาการเจ็บกระดูก หรือขาแพลง หมอของคุณจะทำการตรวจเอกซเรย์กระดูกของคุณ เพื่อเช็กอาการบาดเจ็บ แต่อาจพบเนื้องอกในกระดูกซึ่งเป็นเซลล์มะเร็งที่คุณไม่รู้ตัว และอาการเหล่านี้กำลังแสดงว่าคุณมีอาการของ โรคมะเร็งกระดูก ความเจ็บปวด เกิดอาการเจ็บปวดบริเวณกระดูกที่เป็น โรคมะเร็งกระดูก เริ่มต้นอาจเป็น ๆ หาย ๆ  แต่ในตอนกลางคืนอาการเจ็บปวดอาจเพิ่มมากขึ้น หรือเจ็บปวดเมื่อมีการใช้กระดูกบริเวณนั้น เช่น ปวดขาเวลาเดิน และเมื่อมะเร็งเติบโตขึ้นความเจ็บปวดจะคงอยู่ตลอดเวลา และแย่ลงกว่าเดิมเมื่อมีการทำกิจกรรมใด ๆ บวม จะมีอาการบวมบริเวณที่ปวดและรู้สึกได้ถึงก้อนเนื้อในบริเวณนั้น หรือหากคุณเป็น โรคมะเร็งกระดูก คออาจเกิดก้อนเนื้อหลังคอ ทำให้มีอาการกลืนลำบาก และหายใจลำบากร่วมด้วย กระดูกหัก โรคมะเร็งกระดูก อาจทำให้กระดูกภายในอ่อนแอลง และอาจทำให้กระดูกแตกหักได้ง่ายขึ้น […]

x