home

โรคมะเร็ง

โรคมะเร็งและเนื้องอก สาเหตุอันดับ 1 ของการเสียชีวิตของคนไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โรคมะเร็ง สามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบ แตกต่างกันออกไป ดังนั้น เราจึงควรศึกษาเรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ โรคมะเร็ง กันให้มากขึ้น เรียนรู้เกี่ยวกับ โรคมะเร็ง ไม่ว่าเป็นสาเหตุ ความเสี่ยง การวินิจฉัย การรักษาโรค และการป้องกันโรคมะเร็ง ได้ที่นี่

เรื่องเด่นประจำหมวด

หัวข้อ โรคมะเร็ง เพิ่มเติม

มะเร็งปอด

ในปัจจุบัน โรคมะเร็งถือเป็นอีกหนึ่งโรคที่คร่าชีวิตคนที่เรารัก รวมไปถึงโรคมะเร็งปอดด้วย เนื่องจากการกว่าจะเจออาการ มะเร็งก็อาจลุกลามไปส่วนอื่น ๆ แต่ใช่ว่าจะไม่มีวิธีการรักษา ดังนั้นมาดู การรักษามะเร็งปอด และผลข้างเคียงของการรักษา ประเภทของมะเร็งปอด มีอะไรบ้าง มะเร็งปอดแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ 2 ประเภท คือ ชนิดเซลล์ขนาดเล็ก (small cell lung cancer) และชนิดเซลล์ไม่ใช่เซลล์เล็ก (non-small cell lung cancer) ซึ่งในกลุ่มหลังนี้พบได้ 85% ของมะเร็งปอดทั้งหมด และในกลุ่มนี้ยังมีแยกย่อยออกเป็นชนิดต่างๆ อีกหลายชนิด เช่น เซลล์สความัส มะเร็งเซลล์ขนาดใหญ่ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ส่วนชนิดเซลล์ขนาดเล็กแบ่งออกเป็น มะเร็งเซลล์ขนาดเล็ก และมะเร็งเซลล์ขนาดเล็กร่วม การรักษามะเร็งปอด มีวิธีใดบ้าง การรักษามะเร็งปอดนั้น แพทย์จะพิจารณาการรักษาเฉพาะสำหรับมะเร็งปอด โดยอาจพิจารณาจาก อายุ สุขภาพของผู้ป่วย ประวัติการรักษาต่าง ๆ ชนิดของมะเร็งปอด ระยะของโรค โดยแผนการรักษาที่แพทย์อาจจะแนะนำขึ้นอยู่กับว่าเป็นมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก หรือมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก ซึ่งการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาที่ดีอาจเป็นเรื่องยาก ดังนั้นมาดูวิธีการรักษาว่ามีวิธีใดบ้าง การรักษามะเร็งปอด :การผ่าตัด การผ่าตัดมะเร็งปอดแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ Pneumonectomy คือ […]

มะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งโรคร้ายที่เหล่าผู้ชายทุกคนควรพึงระวัง เพราะเป็นมะเร็งที่พบบ่อยในเพศชายโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากสามารถทำได้หลายวิธี แต่วันนี้ Hello คุณหมอ ขอเสนอแนะ เคมีบำบัดรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก อีกวิธีการรักษา ไปดูกันเลย เคมีบำบัด คืออะไร เคมีบำบัด (chemotherapy) คือ การใช้ยาเพื่อทำการรักษาโรคมะเร็ง โดยยาเคมีบำบัดนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดขนาดและชะลอการเติบโตของเซลล์มะเร็งภายในร่างกาย โดยมีตัวยาหลากหลายชนิด แพทย์จะทำการวินิจฉัยดูอาการ และระยะ เพื่อรักษา อาจใช้ยาเพียงชนิดเดียว หรือมากกว่านั้น ประเภทของ เคมีบำบัดรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก งานวิจัยเผยว่า docetaxel เป็นยาเคมีบำบัดแรกที่ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งต่อมลูกหมาก และในปัจจุบันยาเคมีบำบัดสำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากที่ใช้บ่อย คือ docetaxel (Taxotere) ซึ่งมักให้ร่วมกับ prednisone ซึ่งเป็นยาสเตียรอยด์ หากการรักษา docetaxel ไม่ได้ผล แพทย์อาจใช้ cabazitaxel ที่เป็นกลุ่มตัวยาเดียวกันกับ docetaxel โดยยาเคมีบำบัดอื่น ๆ ที่อาจใช้ในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก ได้แก่ mitoxantrone doxorubicin vinblastine paclitaxel วิธีการให้ เคมีบำบัดรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก โดยส่วนใหญ่แล้วการให้เคมีบำบัดนั้นจะใช้วิธีการ “ฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำ” เป็นการให้ยาทีละรอบเพื่อช่วยให้ร่างกายมีเวลาฟื้นตัว แต่ละรอบใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง หรือบางครั้งอาจจะเป็น “ยารับประทาน” เคมีบำบัดอาจทำให้จำนวนเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวลดลง […]

มะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งที่เหล่าคุณผู้ชายควรพึงระวังเป็นพิเศษ โดยมะเร็งต่อมลูกหมากเกิดจากเซลล์หรือเนื้อเยื่อภายในต่อมลูกหมากไม่สามารถควบคุมได้ และยังสามารถแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ได้ ดังนั้นวันนี้ Hello คุณหมอ จะพาไปทำความรู้จักเกี่ยวกับ ระยะมะเร็งต่อมลูกหมาก ว่ามีกี่ระยะ ไปดูกันเลย ระยะมะเร็งต่อมลูกหมาก มีกี่ระยะ ถ้าหากตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอาจจำเป็นที่จะต้องตรวจหาระยะของโรคเพื่อช่วยเลือกแนวทางในการรักษา โดยระยะมะเร็งต่อมลูกหมาก มีดังนี้ ระยะที่ 1 หมายถึง มะเร็งที่อยู่ด้านใดด้านหนึ่งของต่อมลูกหมาก โดยมะเร็งระยะที่ 1 นั้นมักจะมีการเติบโตช้า โดยคะแนน Gleason อาจจะได้ 6 หรือน้อยกว่า และค่า PSA น้อยกว่า 10 ที่อยู่ในระดับต่ำ ระยะที่ 2 หมายถึง มะเร็งที่ยังคงอยู่ที่ต่อมลูกหมาก และยังไม่แพร่กระจาย โดยสามารถแบ่งย่อยได้อีก 3 คือ ระยะที่ 2A มะเร็งที่อยู่ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองฝั่งของต่อมลูกหมาก ค่า PSA อยู่ระหว่าง 10 ถึง 19 และคะแนน Gleason เท่ากับ 6 หรือน้อยกว่า […]

มะเร็งต่อมลูกหมาก

มาทำความรู้จักกับ มะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย หรือระยะที่ 4 ซึ่งอาจสามารถส่งผลกระทบต่าง ๆ ของคุณผู้ชายได้ โดยเฉพาะกิจวัตรประจำวันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง แล้วสามารถสังเกตอาการได้จากอะไรบ้าง ไปดูกันเลย มะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย คืออะไร มะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้ายคือ มะเร็งได้พัฒนาตัวออกจากต่อมลูกหมากไปสู่อวัยวะอื่น ซึ่งมะเร็งต่อมลูกหมากนั่นมีโอกาสที่จะลุกลามไปเป็นมะเร็งกระดูกและต่อมน้ำเหลืองได้ รวมไปถึงยังสามารถแพร่กระจายไปในบริเวณใกล้เคียง โดยมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย หรือระยะที่ 4 ยังสามารถแบ่งออกเป็น ระยะที่ 4A และ 4B ซึ่งสามารถวัดได้จากค่า PSA และ Gleason score อาการมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย โดยผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย มักจะมีอาการดังต่อไปนี้ ปัสสาวะลำบากมากยิ่งขึ้น เวลาปัสสาวะมีอาการเจ็บ มีเลือดในน้ำอสุจิ แขน ขาไม่มีแรง อ่อนเพลียง่ายผิดปกติ ขาบวม เท้าบวม ในบางรายอาจถึงขั้นเดินไม่ได้ เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน น้ำหนักลดลงอย่างไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการที่แตกต่างกันออกไป แต่อาการเหล่านี้ถือเป็นสัญญาณที่ให้เหล่าคุณผู้ชายลองสังเกตตนเองได้ การรักษา มะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย หากตรวจพบมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย แสดงว่ามะเร็งได้แพร่กระจายออกนอกต่อมลูกหมากแล้ว ซึ่งมีการรักษา แต่ก็ไม่อาจสามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้ แต่ก็ถือเป็นอีกทางเลือกที่ดีที่ช่วยบรรเทาอาการและให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น ได้แก่ การรักษาด้วยรังสี โดยใช้รังสีเอกซ์พลังงานสูงเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง ซึ่งสามารถช่วยลดเนื้องอกและบรรเทาอาการ การฉายรังสีอาจใช้ร่วมกับการรักษาด้วยฮอร์โมน หรืออาจใช้หลังการผ่าตัดเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็งที่อาจหลงเหลือ การผ่าตัด มักไม่ค่อยใช้เพื่อรักษามะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย […]

มะเร็งปอด

มะเร็งปอดถือเป็นหนึ่งในโรคร้ายที่สามารถคร่าชีวิตไม่ว่าจะเป็นเพศหญิง หรือเพศชาย โดยมะเร็งปอดยังสามารถแบ่งประเภทเข้าไปอีกว่าเป็นชนิดใด ๆ ดังนั้นมารู้เกี่ยวกับ ประเภทมะเร็งปอด กันเถอะว่ามีอะไรบ้าง มะเร็งปอด คืออะไร มะเร็งปอด (Lung Cancer) คือ เกิดจากการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติอย่างรวดเร็วและไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้เกิดเป็นกลุ่มก้อนของเซลล์ที่ผิดปกติ สามารถตรวจพบเจอ เมื่อมีขนาดใหญ่ มีจำนวนมาก แพร่กระจายไปตามบริเวณต่างๆ ของร่างกาย โดยมะเร็งปอดจะทำลายชีวิตของผู้ป่วยรวดเร็วแค่ไหนขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็ง ประเภทมะเร็งปอด มะเร็งปอดสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทกลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ มะเร็งปอดเซลล์เล็ก (SCLC) และมะเร็งปอดที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็ก (NSCLC) และประเภทในกลุ่มนี้ยังมีแบ่งแยกย่อยออกเป็นชนิดต่าง ๆ ได้อีก เช่น ประเภทมะเร็งปอด ชนิดเซลล์เล็ก (Small Cell Lung Cancer : SCLC) มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็กส่วนใหญ่เกิดจากการสูบบุหรี่ เป็นมะเร็งที่เติบโตอย่างรวดเร็วและแพร่กระจายเร็วกว่ามะเร็งปอดชนิดอื่นๆ พบได้ประมาณ 10-15% ของผู้ป่วยโดยมะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็กมีสองประเภท ได้แก่ มะเร็งเซลล์ขนาดเล็ก (Small cell carcinoma) หรือ มะเร็งเซลล์ข้าวโอ๊ต (oat cell cancer) มะเร็งเซลล์ขนาดเล็กร่วม (Combined […]

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

หลังจากที่คุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะประเมิน การรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะ เพื่อกำหนดวิธีการรักษา ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็ง สำหรับวิธีการรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะจะมีอะไรบ้าง ไปติดตามกันในบทความนี้ การแพร่กระจายของโรคมะเร็ง โดยปกติแล้ว การะแพร่กระจายของโรคมะเร็ง สามารถแพร่กระจายไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้ เนื้อเยื่อ มะเร็งแพร่กระจายจากจุดเริ่มต้น โดยการเติบโตไปยังพื้นที่ใกล้เคียง ระบบน้ำเหลือง มะเร็งแพร่กระจายจากจุดเริ่มต้น โดยเข้าไปในระบบน้ำเหลือง มะเร็งจะเดินทางผ่านท่อน้ำเหลืองไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย เลือด มะเร็งแพร่กระจายจากจุดเริ่มต้น โดยการเข้าสู่กระแสเลือด มะเร็งจะแพร่กระจายผ่านทางหลอดเลือดไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ระดับของโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจำแนกตามลักษณะที่เซลล์มะเร็งปรากฏขึ้นเมื่อมองผ่านกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งเรียกว่า “ระดับของโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ” แพทย์อาจจะอธิบายมะเร็งกระเพาะปัสสาวะว่าเป็นระดับต่ำหรือระดังสูง โดยแต่ละระดับมีคำอธิบายดังนี้ โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะระดับต่ำ มะเร็งชนิดนี้มีเซลล์มะเร็งที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเซลล์ปกติมากที่สุด เนื้องอกที่พบจะอยู่ในระดับต่ำ เจริญเติบโตช้า และมีโอกาสน้อยที่จะกระจายไปยังกล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะมากกว่าเนื้องอกระดับสูง โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะระดับสูง มะเร็งชนิดนี้มีเซลล์ที่มีลักษณะผิดปกติและมีความแตกต่างกับเนื้อเยื่อที่ปรากฏตามปกติ เนื้องอกระดับสูงมีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตเร็วกว่าเนื้องอกระดับต่ำ และอาจมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายไปยังผนังกล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะ เนื้อเยื่อ และอวัยวะอื่น ๆ การรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะ สำหรับการรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็ง การรักษามักจะแตกต่างกันระหว่าง มะเร็งกระเพาะปัสสาวะกลุ่มที่มักจะไม่มีการลุกลาม (Non-Muscle Invasive Bladder Cancer) และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะกลุ่มที่มีการลุกลาม (Muscle […]

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

การตรวจหาเซลล์มะเร็งในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนไหน มักจะถูกเรียกว่า “การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง” โดยวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งแต่ละชนิด อาจจะมีวิธีที่แตกต่างกันออกไป โดยในบทความนี้ของ Hello คุณหมอ จะพาคุณไปรู้จักกับ การตรวจมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ กัน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง การตรวจคัดกรอกโรคมะเร็ง คือ การตรวจหาโรคมะเร็งก่อนที่บุคคลนั้นจะมีอาการใด ๆ เกิดขึ้น ซึ่งการทำเช่นนี้สามารถช่วยในการค้นหามะเร็งในระยะแรกเริ่มนั่นเอง การตรวจพบเนื้อเยื่อที่ผิดปกติหรือมะเร็งตั้งแต่เนิ่น ๆ จะทำให้การรักษาทำได้ง่ายกว่า การที่ตรวจพบตอนที่อาการปรากฏ หรือมะเร็งอาจแพร่กระจายแล้ว นักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามศึกษาหาข้อมูล เพื่อจะได้มีข้อมูลมากขึ้นว่าคนกลุ่มใดที่มีแนวโน้มจะเป็นมะเร็งบางชนิดมากที่สุด นอกจากนั้น พวกเขายังศึกษาสิ่งที่เราทำและสิ่งรอบตัวเรา เพื่อดูว่ามีอะไรบ้างที่ก่อให้เกิดมะเร็ง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้แพทย์สามารถแนะนำได้ว่า ใครควรได้รับ การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง ควรใช้ การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง แบบใด และควรทำการทดสอบบ่อยเพียงใด สิ่งสำคัญที่คุณควรจะต้องรู้เอาไว้ ก็คือ คุณไม่จำเป็นต้องคิดว่าคุณเป็นโรคมะเร็ง แม้แพทย์ของคุณจะแนะนำให้คุณทำ การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง ทั้งที่ไม่มีอาการของโรคมะเร็งก็ตาม หากผล การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง ออกมาผิดปกติ คุณอาจจะต้องทำการตรวจเพิ่มเติม เพื่อดูว่าคุณเป็นโรคมะเร็งหรือไม่ สิ่งเหล่านี้จะถูกเรียกว่า “การทดสอบวินิจฉัย” การตรวจมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ การตรวจมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มีด้วยกันหลายอย่างที่สามารถระบุการวินิจฉัยโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ บางครั้งอาจจะต้องใช้การตรวจที่หลากหลาย เพื่อจะได้วินิจฉัยโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้อย่างแม่ยำ โดย การตรวจมะเร็งกระเพราะปัสสาวะ มีดังนี้ การตรวจสอบทางพยาธิวิทยา (Pathology Tests) การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง […]

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

อาการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ กับอาการของโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มักจะมีอาการหลาย ๆ อย่างที่คล้ายกัน จึงทำให้คุณผู้หญิงหลายคนมองข้ามอาการที่เกิดขึ้น แต่ถ้าคุณเรียนรู้เกี่ยวกับ สัญญาณเตือนมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ อาจจะทำให้คุณสามารถสังเกตตัวเองถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบทางเดินปัสสาวะได้มากขึ้น โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะคืออะไร โรคมะเร็ง คือ การเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกาย สำหรับโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มักเริ่มต้นที่เยื่อบุชั้นในของกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งเป็นอวัยวะที่เก็บปัสสาวะหลังจากที่ไหลออกมาจากไต มะเร็งกระเพาะปัสสาวะส่วนใหญ่มักตรวจพบได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ จึงทำให้การรักษานั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก แล้วโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะก็ยังไม่แพร่กระจายไปยังอวัยวะส่วนอื่น ๆ ด้วย แต่โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ สามารถกลับมาเป็นซ้ำได้อีก ดังนั้น การตรวจสุขภาพเป็นประจำจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญ สัญญาณเตือนมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ การรู้ถึงสัญญาณเตือนมะเร็งกระเพาะปัสสาวะตั้งแต่เนิ่น ๆ จะช่วยให้คุณได้รับการวินิจฉัยได้เร็วขึ้น และอาจรักษาได้อย่างทันท่วงที และนี่คือ สัญญาณเตือนมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ที่คุณควรรู้ มีเลือดปนในปัสสาวะ หรืออาการปัสสาวะเป็นเลือด (Hematuria) เป็นอาการเริ่มต้นที่พบได้บ่อยที่สุดของโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และมักเป็นสัญญาณแรกของโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะที่พบได้บ่อย แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้หญิงอาจจะมองข้ามสัญญาณเตือนนี้ เพราะไม่มีอาการเจ็บปวด และสามารถหายได้เองเมื่อเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือน นอกจากนั้นแล้ว อาการปัสสาวะเป็นเลือด อาจมีสาเหตุมาจากการมีประจำเดือน หรืออยู่ในวัยหมดประจำเดือน ดังนั้น ถ้าคุณไม่แน่ใจว่ากำลังเป็นโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะหรือไม่ ทางที่ดีควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะ อาการคล้ายการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ (Urinary Tract Infection หรือ UTI) โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะอาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ เนื่องจากมีอาการหลายอย่างที่คล้ายกัน ผู้ป่วยอาจมีอาการปัสสาวะบ่อยขึ้น […]

มะเร็งต่อมไทรอยด์

มะเร็งต่อมไทรอยด์ เกิดจากเซลล์ต่อมไทรอย์ผิดปกติ จนพัฒนาเป็นเซลล์มะเร็ง ส่วนใหญ่แล้ว โรคนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยวิธี การรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ มีด้วยกันหลายวิธี และการเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีรักษาและ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการรักษา ก็อาจยิ่งส่งผลดีต่อกระบวนการรักษาโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ เตรียมตัวให้พร้อมก่อนถึงวันนัดคุยกับคุณหมอ หากคุณมีอาการที่อาจเป็นสัญญาณเตือนของมะเร็งต่อมไทรอยด์ ควรไปพบคุณหมอ เมื่อคุณหมอสงสัยว่าอาจมีปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ ก็อาจส่งต่อไปพบคุณหมอเฉพาะทางด้านโรคของระบบต่อมไร้ท่อ (อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อ) อย่างไรก็ตาม การพูดคุยกับคุณหมออาจใช้เวลาไม่นานนัก เพื่อให้การพูดคุยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรเตรียมตัวและเตรียมข้อมูลบางส่วนให้ล่วงหน้า ดังนี้ ระวังข้อจำกัดในการนัดหมายล่วงหน้า ตอนนัดหมาย อย่าลืมสอบถามเจ้าหน้าที่ด้วยว่า มีข้อปฏิบัติอะไรที่ต้องทำก่อนเข้าพบคุณหมอหรือไม่ เช่น การจำกัดอาหา จดบันทึกอาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ทั้งอาการที่อาจเป็นข้อบ่งชี้ของโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ และอาการอื่น ๆ ด้วย จดบันทึกประจำวัน เพื่อเก็บข้อมูลที่อาจเกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น เหตุการณ์ที่ทำให้เครียด การเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวัน ทำรายการยา วิตามิน หรืออาหารเสริมทั้งหมดที่รับประทาน ทั้งที่หาซื้อเองจากร้านขายยา และยาที่คุณหมอสั่งจ่าย พาสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนไปด้วย จะได้ช่วยกันจดจำข้อมูลที่คุณหมอแจ้ง การรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ มีวิธีใดบ้าง วิธี การรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ จะขึ้นอยู่กับขนาดของเนื้องอก และการแพร่กระจายของมะเร็ง ซึ่งการรักษา โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ มีวิธีต่าง ๆ ดังนี้ การผ่าตัด […]

ผู้เชี่ยวชาญด้าน โรคมะเร็ง ของเรา

ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม see-more-icon