พ่อแม่เลี้ยงลูก

ในทุกช่วงชีวิตของลูกน้อย เหล่าคุณพ่อคุณแม่จำเป็นที่จะต้องรู้วิธีดูแลและสนับสนุนสุขภาพโดยรวมของลูกน้อย เพื่อให้ความเป็นอยู่ของลูกน้อยดีขึ้น เพราะฉะนั้นใน พ่อแม่เลี้ยงลูก คุณจะได้พบกับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงเคล็ดลับในการดูแลลูกให้แข็งแรง มีความสุข และสามารถปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์

เรื่องเด่นประจำหมวด

พ่อแม่เลี้ยงลูก

ทารกเป็นไข้ อาจเป็นเรื่องปกติที่คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่พบเจอ เนื่องจากทารกแรกเกิดยังมีการพัฒนาของระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่สมบูรณ์ จึงอาจส่งผลให้ร่างกายได้รับเชื้อก่อโรคได้ง่าย ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่จึงควรศึกษาถึง วิธีลดไข้ทารกแรกเกิด รวมถึงคอยสังเกตอาการผิดปกติ เพราะหากทารกมีไข้สูงเกินกว่า 38 องศาขึ้นไป และไม่ลดลงภายใน 24 ชั่วโมง ควรพาพบคุณหมอทันที เพื่อป้องกันอาการชักจากไข้สูงที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ [health-tool template="vaccination-tool"] สาเหตุที่ทำให้ทารกแรกเกิดเป็นไข้ สาเหตุที่อาจทำให้ทารกแรกเกิดเป็นไข้ มีดังนี้ การฉีดวัคซีน ไข้ เป็นหนึ่งในผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการฉีดวัคซีน เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันมีการตอบสนองต่อวัคซีน อาจเกิดขึ้นหลังฉีดวัคซีน 12 ชั่วโมง และอาจมีไข้นาน 2-3 วัน สภาพอากาศ สภาพอากาศที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด อาจส่งผลให้ทารกเป็นไข้ได้ เนื่องจากร่างกายของทารกมีประสิทธิภาพในการควบคุมอุณหภูมิได้ไม่ดีพอ นอกจากนี้ การสวมเสื้อผ้าหลายชั้นให้ทารก การเปิดแอร์ในอุณหภูมิที่เย็นจัด หรือการให้ทารกโดนแสงแดดมากเกินไป ก็อาจเพิ่มความเสี่ยงทำให้ทารกเป็นไข้ได้เช่นกัน การติดเชื้อ ทารกแรกเกิดส่วนใหญ่มีการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันที่ยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจส่งผลให้ทารกติดเชื้อได้ง่าย ส่งผลให้มีโอกาสเป็นไข้ และเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่าง ๆ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัดธรรมดา โรคปอดบวม เยื่อหุ้มสมองอักเสบ [engage-subot id="531"] ภาวะขาดน้ำ ทารกแรกเกิดที่ได้รับนมแม่ไม่เพียงพอ อาจส่งผลให้ร่างกายขาดน้ำและมีอุณหภูมิร่างกายเพิ่มขึ้น จนทำให้มีไข้ ตัวร้อน อาการที่ควรสังเกต อาการเป็นไข้ที่ควรสังเกต มีดังนี้ ทารกไม่ยอมกินนม ง่วงนอนบ่อย […]

หัวข้อ พ่อแม่เลี้ยงลูก เพิ่มเติม

พ่อแม่เลี้ยงลูก

น้ำหนักเด็ก และส่วนสูง เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความใส่ใจ เนื่องจาก น้ำหนักและส่วนสูงอาจเป็นตัวบ่งชี้การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กในแต่ละช่วงวัย โดยน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละช่วงวัยอาจนำมาใช้ในการประเมินสุขภาพเบื้องต้น และยังอาจบอกถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กได้ด้วย อย่างไรก็ตาม เกณฑ์น้ำหนักเด็กและส่วนสูงเป็นเพียงการประมาณค่าเฉลี่ยที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยเท่านั้น คุณพ่อคุณแม่จึงควรพาเด็กไปตรวจสุขภาพอยู่เสมอ เพื่อการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์แข็งแรง ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อน้ำหนักเด็กและส่วนสูง พันธุกรรมอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนในการกำหนดน้ำหนักเด็ก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกาย แต่ก็อาจมีปัจจัยที่อาจส่งผลต่อน้ำหนักเด็กได้เช่นกัน ซึ่งปัจจัยเหล่านั้น อาจมีดังนี้ การตั้งครรภ์ โดยปกติแล้วเด็กที่คลอดตามกำหนดจะมีการพัฒนาทางร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของคุณแม่ เมื่อคลอดออกมาจึงอาจทำให้เด็กมีน้ำหนักที่สมส่วนและสุขภาพดี ในทางกลับกันเด็กที่คลอดก่อนกำหนดมักจะไม่ได้รับการพัฒนาทางร่างกายอย่างเหมาะสม โดยอาจมีสาเหตุมาจากปัญหาสุขภาพของคุณแม่ หรืออาจได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเมื่อยังเป็นทารกในครรภ์ ซึ่งอาจทำให้เด็กที่คลอดออกมามีน้ำหนักน้อยกว่าปกติและอาจมีสุขภาพที่อ่อนแอ จึงต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษจนกว่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้น สุขภาพและการใช้ชีวิตในระหว่างตั้งครรภ์ของคุณแม่ เช่น สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใช้ยาเสพติด รับประทานอาหารที่ไม่ช่วยบำรุงครรภ์ หรือรับประทานอาหารที่มีโภชนาการที่ไม่ดี ก็อาจมีแนวโน้มที่จะทำให้น้ำหนักเด็กน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานและอาจมีขนาดตัวเล็ก นอกจากนี้ คุณแม่ที่มีปัญหาสุขภาพในระหว่างตั้งครรภ์ เช่น โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ก็อาจมีแนวโน้มที่จะทำให้น้ำหนักเด็กมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้เช่นกัน ความผิดปกติทางพันธุกรรม เช่น ดาวน์ซินโดรม กลุ่มอาการนูแนน (Noonan Syndrome) กลุ่มอาการเทอร์เนอร์ (Turner Syndrome) ซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของยีนในร่างกาย ซึ่งอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตและน้ำหนักเด็ก เพศ เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายจะมีน้ำหนักไม่เท่ากัน ซึ่งโดยปกติเด็กแรกเกิดเพศหญิงมักมีน้ำหนักน้อยกว่าเด็กแรกเกิดเพศชาย การให้เด็กกินนมแม่หรือนมผง ในช่วงปีแรกน้ำหนักเด็กที่กินนมแม่จะน้อยกว่าเด็กที่กินนมผง เนื่องจากสารอาหารและส่วนประกอบในนมที่แตกต่างกัน และเมื่อผ่านไปจนอายุประมาณ […]

พ่อแม่เลี้ยงลูก

ลูกท้องเสีย ถ่ายมีมูกเลือด อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น การติดเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ การแพ้โปรตีนในนมวัว โรคลำไส้อักเสบ โดยปกติสามารถรักษาให้หายได้ตามสาเหตุของโรค อย่างไรก็ตาม หากลูกท้องเสีย ถ่ายมีมูกเลือด ร่วมกับมีอาการอื่น ๆ  เช่น มีไข้ อ่อนเพลีย มีมูกเลือดในปริมาณมาก ขณะขับถ่าย ควรรีบพาลูกไปพบคุณหมอเพื่อรับการวินิจฉัยและรับการรักษาโดยเร็วที่สุด ลูกท้องเสีย ถ่ายมีมูกเลือด เกิดจากอะไร ลูกท้องเสียและถ่ายมีมูกเลือด อาจเกิดได้จากสาเหตุต่อไปนี้ ภาวะท้องเสียเรื้อรัง อาการท้องเสียเรื้อรังที่มีระยะยาวนานกว่า 3-4 สัปดาห์ อาจทำให้ถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือดได้ การติดเชื้อที่ผิวหนัง การติดเชื้อที่ผิวหนังบริเวณทวารหนักอาจทำให้อุจจาระเป็นเลือดได้ การติดเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ เช่น เชื้อชิเกลลา (Shigella) เชื้อซาลโมเนลลา (Salmonella) เชื้ออีโคไล (E. coli) เชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ (Campylobacter) ส่งผลให้ลำไส้ทำงานผิดปกติ และอาจถ่ายมีมูกเลือด การแพ้โปรตีนนมวัว (Allergic colitis) เกิดจากปฏิกิริยาของภูมิคุ้มกันร่างกายต่อโปรตีนในนมวัว อาจทำให้อุจจาระเหลว เป็นเมือก และอาจมีเลือดออกได้ โรคลำไส้อักเสบ เช่น โรคโครห์น (Crohn’s disease) โรคลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง (Ulcerative […]

โรคเด็กและอาการทั่วไป

อาการของไข้แดด เป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด มีแดดจัด หรืออุณภูมิที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ซึ่งอาการของไข้แดดอาจเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย แต่อาจพบได้บ่อยในเด็ก เนื่องจาก สภาพร่างกายของเด็กยังไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ทำให้ร่างกายสะสมความร้อนไว้ในร่างกาย ส่งผลให้อวัยวะภายในร้อนตาม จนอาจทำให้เด็กมีอาการไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัว ตัวร้อน อ่อนเพลีย ปวดหัว กระหายน้ำ เหงื่อออกมากและผิวแดง คำจำกัดความ อาการของไข้แดด คืออะไร อาการของไข้แดด หรือไข้หวัดแดด คือ อาการไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัว ตัวร้อน อ่อนเพลีย ปวดหัว กระหายน้ำ เหงื่อออกมากและผิวแดง ซึ่งเป็นอาการที่มักเกิดขึ้นในเด็ก เนื่องจาก ระบบประสาทส่วนกลางซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ จนอาจทำให้เด็กมีอาการไข้แดดได้ง่ายเมื่ออยู่ในสภาพอากาศร้อน มีแดดจัดหรืออยู่ในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก นอกจากนี้ เด็กเป็นช่วงวัยที่ต้องการออกไปเรียนรู้ เล่นสนุก และใช้พละกำลังในการขยับร่างกายมาก จึงอาจทำให้อุณหภูมิในร่างกายเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะหากต้องเล่นอยู่ในสภาพอากาศร้อนจัด มีแดดจัด ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการของไข้แดดได้เช่นกัน อาการ อาการของไข้แดด อาการของไข้แดดมักเกิดจากการสัมผัสกับความร้อนหรือแสงแดดจัดเป็นเวลานาน จนทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและขาดน้ำ โดยอาการที่พบได้บ่อย อาจมีดังนี้ รู้สึกกระหายน้ำมากขึ้น คลื่นไส้หรืออาเจียน อ่อนเพลีย วิงเวียนศีรษะ เป็นลม ปวดหัว หงุดหงิด ปวดกล้ามเนื้อ ผิวแดง ผิวอบอุ่นขึ้น และแห้ง เหงื่อออกมากจนผิวชื้น […]

ขวบปีแรกของลูกน้อย

เสื้อผ้าเด็กแรกเกิด คุณพ่อคุณแม่ควรเลือกให้เหมาะกับขนาดตัว เนื่องจาก เด็กแรกเกิดเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตของร่างกายอย่างรวดเร็ว จึงไม่ควรเตรียมเสื้อผ้าให้เยอะจนเกินไป แค่เตรียมให้พอดีกับการใช้งานเท่านั้น ควรเลือกเสื้อผ้าที่ไม่รัดแน่นหรือหลวมจนเกินไป รวมทั้งควรเลือกเนื้อผ้าที่ทำจากผ้าป่านหรือผ้าฝ้าย เพราะระบายความร้อนได้ดี อ่อนนุ่ม ไม่ระคายเคืองต่อผิว รวมถึงสวมใส่สบายและเหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทย การเลือกเสื้อผ้าเด็กแรกเกิด การเลือกเสื้อผ้าเด็กแรกเกิด คุณพ่อคุณแม่อาจทำได้ดังนี้ เด็กแรกเกิดอาจขับถ่ายหรือคายนมจนเปื้อนเสื้อผ้า จึงควรเลือกเสื้อผ้าที่ใส่และถอดได้ง่าย เช่น เสื้อผ้าที่มีกระดุมด้านหน้าหรือด้านข้าง เสื้อคอกว้าง มีซิป มีเชือกสำหรับผูก หรือกางเกงเอวยางยืดแบบยืดหยุ่นพอดีไม่รัดแน่นเกินไป ควรเลือกเสื้อผ้าที่มีกระดุมที่เป้าเพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนผ้าอ้อม ควรเลือกเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าอ่อนนุ่มและอ่อนโยนต่อผิวที่บอบบางของเด็กแรกเกิด เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าป่าน ควรเลือกเนื้อผ้าให้เหมาะกับทุกสภาพอากาศและมีในปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้งาน เช่น ชุดจั๊มสูทผ้ายืดขาสั้น แขนสั้นสำหรับสภาพอากาศร้อน ชุดจั๊มสูทผ้ายืดขายาว แขนยาวสำหรับสภาพอากาศหนาว ถุงเท้า ถุงมือและหมวกผ้าฝ้าย สำหรับให้ความอบอุ่นและปกป้องผิวของเด็กแรกเกิด ควรเลือกเสื้อผ้าที่มีป้ายกำกับว่า มีอันตรายจากไฟไหม้ต่ำ (Low Fire Hazard Label) เนื่องจาก เนื้อผ้าที่นำมาผลิตเป็นเสื้อผ้าเด็กแรกเกิด อาจช่วยป้องกันอันตรายจากไฟไหม้ได้ ซึ่งอาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดไฟลดลง ควรเลือกเสื้อผ้าที่ไม่มีป้ายกำกับอยู่ที่หลังคอเสื้อ หรือควรตัดออกก่อนใส่ให้เด็กแรกเกิด เพราะป้ายกำกับอาจบาดผิวหรือทำให้ผิวเกิดความระคายเคืองได้ ควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าที่ปักลวดลาย มีลูกไม้ หรือมีของประดับตกแต่งต่าง ๆ เพราะอาจบาดผิวหรือระคายเคืองผิวของเด็กแรกเกิดได้ ควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าที่มีการถักทอหรือการเย็บที่ไม่แข็งแรง เพราะอาจทำให้วัสดุบางอย่าง […]

สุขภาพเด็ก

จักรยานเด็ก สามารถให้เด็กเริ่มฝึกได้ตั้งแต่อายุประมาณ 18 เดือนขึ้นไป เนื่องจากมีประโยชน์ต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกาย สติปัญญาและสังคม ซึ่งช่วยฝึกทักษะการทรงตัว เพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของร่างกาย ทั้งยังช่วยลดความเครียด ช่วยให้เด็กมีความสุขทางอารมณ์มากขึ้น และช่วยสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งเพื่อนและคนในครอบครัว จักรยานเด็ก มีประโยชน์อย่างไร การให้เด็กเริ่มฝึกปั่นจักรยานอาจดีต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาหลายด้าน ดังนี้ อาจช่วยปรับปรุงความสมดุลของร่างกาย เนื่องจากจักรยานเด็กช่วยฝึกการทรงตัวได้เป็นอย่างดี ทำให้เด็กเรียนรู้ทักษะการทรงตัวมากขึ้น อาจช่วยจัดการความเครียด เพราะการปั่นจักรยานเป็นจะช่วยให้เด็กได้ออกไปเรียนรู้โลกกว้างและอาจเพิ่มความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ ยังอาจทำให้เด็กรู้สึกสนุกและมีความสุขทางอารมณ์มากขึ้น อาจช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ภายในครอบครัวมากขึ้น เพราะการปั่นจักรยานอาจเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันภายในครอบครัวได้ นอกจากนี้ เด็กอาจได้เสริมทักษะทางสังคมมากขึ้นด้วยการร่วมปั่นจักรยานกับเพื่อน ๆ อาจเป็นการออกกำลังกายที่ดีสำหรับเด็ก โดยเด็กควรออกกำลังกาย 60 นาที/วัน เพื่อช่วยเพิ่มการเผาผลาญ สร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ทั้งยังช่วยเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่งส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น อาจช่วยให้เด็กกระตือรือร้นมากขึ้น การปั่นจักรยานเป็นกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อาจช่วยให้เด็กกระตือรือร้นและกระฉับกระเฉงมากขึ้น ทั้งยังช่วยลดการดูโทรทัศน์ เล่นเกมหรือเล่นโทรศัพท์มือถือที่อาจทำให้เด็กขี้เกียจและเสียสุขภาพได้ วิธีเลือกจักรยานเด็ก วิธีการเลือกจักรยานเด็กอาจมีปัจจัยหลายอย่างในการเลือก เช่น ขนาดของล้อ ความสูง อย่างไรก็ตาม การเลือกจักรยานให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน อาจจำเป็นต้องลองใช้ด้วยตัวเอง และควรคำนึงถึงส่วนสูง ความยาวลำตัว และความยาวของขา เนื่องจากเด็กที่อายุเท่ากันอาจมีความยาวขาหรือส่วนสูงไม่เท่ากัน โดยการเลือกจักรยานอาจทำได้ดังนี้ เด็กอายุ 2-4 ปี ความสูงประมาณ 76-100 เซนติเมตร […]

สุขภาพเด็ก

Apgar score หรือ คะแนนแอปการ์ คือ ผลการประเมินสภาพร่างกายทารกแรกเกิด ที่ได้จากการทดสอบสุขภาพหลังคลอดของทารกในเบื้องต้น  Apgar score แบ่งเป็นระดับคะแนนตั้งแต่ 1-10 หากทารกได้คะแนนต่ำกว่า 7 ถือว่ามีปัญหาสุขภาพที่อาจต้องได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม เช่น การให้ออกซิเจนเพื่อช่วยในการหายใจ ทั้งนี้ คะแนนแอปการ์เป็นคะแนนที่ใช้ในการประเมินร่างกายเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้เป็นเกณฑ์วัดสุขภาพของทารกในระยะยาว สำหรับทารกที่ได้คะแนน Apgar score น้อยกว่าเกณฑ์ หากได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที ก็อาจมีพัฒนาการเหมือนทารกทั่วไปได้ Apgar score คือ อะไร Apgar score หรือ คะแนนแอปการ์ คือ ผลการประเมินสภาพร่างกายทารกแรกเกิด เมื่อทารกลืมตาดูโลก คุณหมอและพยาบาลจะประเมินคะแนนแอปการ์ ประมาณ 2-3 ครั้ง คือ หลังทารกลืมตาดูโลก 1 นาที เพื่อประเมินว่าทารกทนต่อกระบวนการคลอดได้ดีหรือไม่ จากนั้นจะประเมินคะแนนแอปการ์ซ้ำ เมื่อทารกลืมตาดูโลกได้ 5 นาที หากประเมินแล้วพบอาการผิดปกติ คุณหมอจะประเมินซ้ำอีกครั้ง เมื่อทารกลืมตาดูโลกได้ 10 นาที คำว่า “Apgar” เป็นคำที่ย่อมาจากตัวบ่งชี้สุขภาพทารกแรกเกิด ดังต่อไปนี้ […]

เด็กวัยเรียน

เด็กวัยเรียนเป็นวัยที่เหมาะในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เนื่องจากสมองและร่างกายกำลังพัฒนาอย่างเต็มที่ นอกจากการเรียนหนังสือแล้ว การให้เด็กได้ทำกิจกรรมอย่าง เกมสำหรับเด็ก ที่เหมาะกับเด็กวัยเรียน เช่น เกมเก้าอี้ดนตรี เกมวิ่งไล่จับ เกมซ่อนหา เกมต่อจิกซอว์ ยังมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย กระตุ้นพัฒนาการและการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะด้านสังคม ทักษะด้านความคิด ของเด็กได้เป็นอย่างดี ทั้งยังให้ความเพลิดเพลินและช่วยให้เด็กได้คลายเครียดด้วย เกมสำหรับเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยเรียน เกมสำหรับเด็ก ที่อาจช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กวัยเรียนได้ อาจมีดังนี้ 1. เกมที่ช่วยเสริมสร้างทักษะการเข้าสังคม เด็กในวัยเรียนมักเข้าสังคมและใช้เวลาร่วมกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ การเล่นเกมร่วมกันจะทำให้เด็กได้เรียนรู้กฎระเบียบข้อตกลงที่มีร่วมกันในสังคม ได้ฝึกการใช้เหตุผลเมื่ออยู่ในสังคม และเรียนรู้ที่จะยอมรับผลแพ้ชนะผ่านการเล่นเกม เกมที่อาจช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านสังคมให้กับเด็ก มีดังนี้ เกมส่งต่อมันร้อน ให้เด็ก ๆ นั่งล้อมวงกันเป็นวงกลมพร้อมเปิดเพลงประกอบ จากนั้นให้เด็กผลัดกันส่งต่อมันร้อน (อาจเป็นลูกบอลหรือกระดาษที่ขยำเป็นก้อนกลม) ไปให้คนข้าง ๆ เรื่อย ๆ ให้เร็วที่สุด จนกว่าเสียงดนตรีจะหยุด หากเพลงหยุดแล้วผลมันร้อนอยู่ที่ใคร คนนั้นต้องออกจากวงกลมไป เล่นไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเหลือผู้เล่นคนสุดท้าย ซึ่งจะกลายเป็นผู้ชนะของเกมนี้ เกมเก้าอี้ดนตรี เป็นเกมที่ใช้อุปกรณ์เป็นเก้าอี้และเสียงเพลง โดยจัดวางเก้าอี้หลายตัวเป็นวงกลม หันส่วนที่นั่งออกด้านนอกในลักษณะที่หันหลังชนกันเป็นวงกลม ให้เก้าอี้มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนผู้เล่น 1 คน เมื่อเสียงเพลงดังขึ้น ให้ทุกคนเดินเป็นวงกลมรอบ ๆ เก้าอี้ หรือใครจะเต้นก็ได้ […]

สุขภาพเด็ก

ภาวะขาดออกซิเจนแรกเกิด หรือ Birth asphyxia คือ ภาวะที่ทารกในช่วงแรกเกิดขาดออกซิเจนหลังคลอด ทำให้ไม่หายใจ หายใจแผ่ว สีผิวผิดปกติ หรือมีอาการชัก ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การคลอดก่อนกำหนด ภาวะครรภ์เป็นพิษ ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด มดลูกแตก สายสะดือย้อย ทารกเสียเลือดมาก ซึ่งหากรักษาได้ทันและได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดก็อาจทำให้ทารกฟื้นตัว และมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามปกติได้ Birth asphyxia คือ อะไร ภาวะขาดออกซิเจนแรกเกิด เกิดจากทารกได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอในช่วงก่อน ระหว่าง หรือหลังคลอด เมื่อไม่ได้รับออกซิเจนและสารอาหาร เซลล์จะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ มีกรดสะสมในเซลล์และสร้างความเสียหายให้กับร่างกาย เป็นอันตรายต่อการทำงานของสมองและอวัยวะอื่น ๆ ความรุนแรงของภาวะนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ทารกขาดออกซิเจน ระดับออกซิเจน และความเร็วในการรักษา หากได้รับการรักษาทันท่วงที ทารกอาจฟื้นตัวกลับเป็นปกติได้ แต่หากรักษาล่าช้า อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และอาจเกิดความผิดปกติของระบบประสาทตั้งแต่ระดับเล็กน้อยไปจนถึงรุนแรง เช่น อาการชัก ภาวะสมองพิการ (Cerebral palsy) ภาวะพัฒนาการล่าช้า การดูแลและติดตามสุขภาพของคุณแม่และทารกอย่างใกล้ชิดทั้งก่อนและหลังคลอดจึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญ เนื่องจากอาจช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะขาดออกซิเจนแรกเกิดได้ สาเหตุของภาวะ Birth asphyxia สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนแรกเกิด อาจมีดังนี้ รกลอกตัวก่อนกำหนด ภาวะครรภ์เป็นพิษ ปัญหาสายสะดือย้อยระหว่างคลอด ภาวะคลอดก่อนกำหนด การคลอดที่ใช้เวลานานหรือซับซ้อนเกินไป การติดเชื้อรุนแรงของคุณแม่หรือทารก […]

พ่อแม่เลี้ยงลูก

Hardepuin fetus หรือเด็กดักแด้ เป็นโรคผิวหนังที่พบได้ยากมาก เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ผิวหนังที่กลายพันธุ์ เนื่องจากการถ่ายทอดยีนผิดปกติทางพันธุกรรม ส่งผลให้ผิวเปราะบางอย่างรุนแรงและระคายเคืองได้ง่าย หากผิวหนังได้รับบาดเจ็บหรือเสียดสีอาจทำให้เกิดแผลพุพอง โรคนี้ยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดและระดับความรุนแรงจะแตกต่างไปในแต่ละคน คุณหมออาจวางแผนการรักษาด้วยการดูแลตามอาการ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและเกิดภาวะแทรกซ้อน โรคเด็กดักแด้ คืออะไร โรคนี้เป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดยเซลล์ผิวหนังของเด็กจะผิดปกติตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เมื่อเด็กคลอดออกมาแล้ว จะมีสภาพผิวรัดตึง แห้งลอก เป็นตุ่มน้ำ แผลพุพอง และแยกออกเป็นแผ่นกระจายทั่วร่างกาย โดยอาจสังเกตอาการของโรคนี้ได้จากการอัลตราซาวด์ครรภ์ในช่วงอายุครรภ์ 4-6 สัปดาห์ หรือตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป สาเหตุของโรคเด็กดักแด้ โรคเด็กดักแด้ เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน ABCA12 ที่ทำให้กระบวนการสร้างชั้นผิวหนังผิดปกติ โดยเซลล์กลายพันธุ์จะไปยับยั้งการสร้างโปรตีน ทำให้ผิวหนังชั้นนอกมีพัฒนาการผิดปกติอย่างรุนแรงทั้งในช่วงที่อยู่ในครรภ์และหลังคลอด โรคนี้เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นได้ยากมาก โอกาสในการเกิดโรคเด็กดักแด้ หากทั้งพ่อและแม่มียีนก่อโรคเด็กดักแด้โอกาสที่ยีนจะถ่ายทอดไปยังเด็กและทำให้เด็กเกิดโรคนี้ อาจมีดังนี้ โอกาสที่เด็กจะมียีนก่อโรค และเป็นโรค คิดเป็น 25% โอกาสที่เด็กจะมียีนก่อโรคจากแค่ทางพ่อหรือแม่ และเป็นพาหะของโรค คิดเป็น 50% โอกาสที่เด็กจะไม่ได้รับยีนก่อโรคจากพ่อและแม่ คิดเป็น 25% อาการของโรค Hardepuin fetus หรือ เด็กดักแด้ อาการของเด็กดักแด้ อาจมีดังนี้ มีผิวหนังแห้ง แตก เป็นแผ่นหย่อม ๆ ทั่วร่างกายตั้งแต่กำเนิด ผิวหนังจะแห้งตึงจนเปลือกตาและริมฝีปากแตกหรือปลิ้น จมูกอาจพัฒนาได้ไม่เต็มที่ […]

พ่อแม่เลี้ยงลูก

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสูงของเด็กส่วนใหญ่มาจากพันธุกรรมและฮอร์โมนในร่างกาย เด็กมักหยุดสูงเมื่อสิ้นสุดช่วงวัยรุ่น หรือในช่วงอายุประมาณ 18-20 ปี จึงควรศึกษา วิธีเพิ่มความสูง ของเด็กเพื่อช่วยให้เด็กเติบโตและมีส่วนสูงที่เหมาะสมตามวัย ทั้งนี้ ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่ความสูงของเด็กจะมีพัฒนาการก้าวกระโดดที่สุดและเป็นช่วงวัยที่สามารถเพิ่มความสูงด้วยวิธีต่าง ๆ ได้ เช่น ออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อและกระดูก รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ดื่มนมเป็นประจำ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม หากพบว่าเด็กมีส่วนสูงไม่สมวัย ควรพาเด็กไปพบคุณหมอ เพื่อวินิจฉัยอาการ สาเหตุ และหาวิธีแก้ไขได้อย่างตรงจุดที่สุด ปัจจัยที่มีผลต่อความสูง ปัจจัยที่มีผลต่อความสูง อาจมีดังนี้ พันธุกรรม เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อความสูงของเด็ก ส่วนใหญ่แล้ว ความสูงของเด็กขึ้นอยู่กับยีนที่ได้รับจากพ่อแม่ หากพ่อแม่สูงทั้งคู่ โอกาสที่เด็กจะมีส่วนสูงใกล้เคียงกับพ่อแม่ก็จะมากขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ความสูงของเด็กอาจแตกต่างจากพ่อแม่เป็นอย่างมากก็ได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน และแม้ว่าจะยังไม่มีวิธีคาดคะเนส่วนสูงของเด็กในอนาคตด้วยตัวเองได้อย่างแม่นยำ สูตรคำนวณความสูงพื้นฐาน ดังต่อไปนี้ อาจช่วยให้ทราบส่วนสูงสุดท้ายคร่าว ๆ ของเด็ก เมื่อถึงวัยหยุดสูง หรือเมื่ออายุประมาณ 18-20 ปี และอาจช่วยให้สังเกตเห็นความผิดปกติด้านความสูงของเด็กได้ด้วย สำหรับเด็กผู้ชาย คือ (ความสูงของพ่อ + ความสูงของแม่ + 13) แล้วหารด้วย 2 จะได้ส่วนสูงสุดท้ายคร่าว […]


กำลังมองหาเรื่องราวในการเลี้ยงดูบุตรใช่หรือไม่?

เข้าร่วมชุมชนการเลี้ยงดูบุตรและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคุณแม่และคุณพ่อคนอื่น ๆ เข้าร่วมชุมชนได้เลย!