ขวบปีแรกของลูกน้อย

ช่วงขวบปีแรกของลูกน้อย คือช่วงเวลาที่สำคัญมากสำหรับเด็กทารก ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่จึงควรศึกษาข้อมูลด้านสุขภาพ เพื่อการดูแลและสนับสนุนลูกน้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เรียนรู้ข้อมูลทางด้านสุขภาพที่น่าสนใจในช่วง ขวบปีแรกของลูกน้อย ได้ที่นี่

เรื่องเด่นประจำหมวด

ขวบปีแรกของลูกน้อย

นิทานสําหรับทารก อาจช่วยเสริมพัฒนาการทางสมองและสติปัญญา เช่น ภาษา ความคิด ความจำ การสื่อสาร รวมถึงช่วยพัฒนากล้ามเนื้อ ประสาทสัมผัส การมองเห็นและการได้ยินอีกด้วย ทั้งนี้ นิทานสำหรับทารกควรเป็นนิทานที่มีรูปภาพขนาดใหญ่ สีสันสดใส มีคำศัพท์ง่าย ๆ รวมถึงอาจมีเสียงหรือของเล่นประกอบ เพื่อช่วยเพิ่มความสนุกและอาจช่วยดึงดูความสนใจของทารก นิทานสําหรับทารก ควรเป็นอย่างไร ทารกเป็นวัยที่สมองและสติปัญญากำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่อาจเลือกนิทานสำหรับทารกที่ช่วยพัฒนาทักษะทางภาษา ความคิด การใช้เหตุผลและความจำ เพื่อให้ทารกได้เรียนรู้และฝึกจดจำคำศัพท์ในการช่วยพัฒนาการพูดและการสื่อสารมากขึ้น ดังนี้ อาจเลือกหนังสือที่มีภาพประกอบขนาดใหญ่ สีสันสดใส รายละเอียดน้อย เรียบง่าย และอาจมีเนื้อเรื่องเป็นคำง่าย ๆ สั้นและกระชับ เพราะอาจช่วยให้ทารกจดจำคำศัพท์และช่วยส่งเสริมการมองเห็น อาจเลือกหนังสือนิทานสำหรับทารกที่มีเสียงประกอบสั้น ๆ หรือมีเนื้อสัมผัสที่แตกต่างกัน เช่น เรียบ ขรุขระ นุ่ม เพื่อช่วยส่งเสริมการได้ยินและฝึกประสาทสัมผัส อาจเลือกหนังสือนิทานสำหรับทารกที่มีของเล่นหรือมีตัวการ์ตูนชิ้นใหญ่ซ่อนอยู่ เพื่อช่วยให้ทารกฝึกทักษะการสัมผัส ฝึกกล้ามเนื้อมือ นิ้วและแขนในการหยิบจับสิ่งของ แต่ควรเป็นวัสดุที่ปลอดภัย ทนทาน นุ่มนิ่ม มีขนาดใหญ่พอประมาณ เพื่อป้องกันทารกเอาเข้าปาก แตกหักหรืออาจสร้างความบาดเจ็บให้แก่ทารก อาจเลือกหนังสือนิทานที่มีรูปหน้าคน ใบหน้าสัตว์ หรือลักษณะสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันและพบเห็นได้ง่าย เพื่อช่วยให้ทารกฝึกการแยกแยะบุคคล สัตว์หรือสิ่งของ [community […]

หัวข้อ ขวบปีแรกของลูกน้อย เพิ่มเติม

ขวบปีแรกของลูกน้อย

วัยทารก เป็นวัยที่สำคัญของพัฒนาการทางร่างกาย สมอง สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ผ่านการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวและการฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ตามช่วงอายุอย่างเหมาะสม โดยพ่อแม่มีส่วนช่วยสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของทารก การดูแลทางร่างกายและโภชนาการอาหาร ร่วมถึงการป้องกันปัญหาสุขภาพทารก จึงเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ควรใส่ใจเพื่อพัฒนาการของทารกที่สมบูรณ์ วัยทารก พัฒนาการที่สำคัญ วัยทารก คือ วัยตั้งแต่แรกคลอดจนถึง 1 ปี ในช่วงวัยนี้จะเป็นช่วงที่สำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการทางสมองและร่างกาย เป็นวัยแห่งการเรียนรู้และฝึกฝนจากสิ่งรอบตัวโดยเฉพาะจากพ่อแม่ เนื่องจาก วัยทารกต้องการความรักและความอบอุ่นจากพ่อแม่ ซึ่งเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการของทารกให้ดียิ่งขึ้น พัฒนาการที่สำคัญของวัยทารก คือ การฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ เช่น การยิ้มครั้งแรก การโบกมือ การเดินก้าวแรก ซึ่งเป็นพัฒนาการที่ควรเกิดขึ้นตามช่วงวัยอย่างเหมาะสม โดยเรียนรู้ผ่านการพูด พฤติกรรมพ่อแม่ หรือคนรอบตัว ซึ่งทารกอาจแสดงพฤติกรรมเลียนแบบ โต้ตอบด้วยการพูด เคลื่อนไหวร่างกาย เช่น การชี้มือเพื่อสื่อสาร คลาน เดิน กระโดด เป็นทักษะที่เกิดขึ้นตามลำดับของพัฒนาการทารก ในปีแรกทารกจะมีพัฒนาการทางสมองและสติปัญญาอย่างมาก เป็นกระบวนการเรียนรู้ด้านภาษา ความคิด การใช้เหตุผลและความจำ ทารกอาจเริ่มพูดเพื่อสื่อสารถึงอารมณ์หรือความต้องการในขณะนั้น โดยอาจพูดโต้ตอบไม่เป็นคำหรืออาจพูดเป็นคำสั้น ๆ เช่น กิน หิว แม่หรือพ่อ […]

ขวบปีแรกของลูกน้อย

ทารก1เดือน อยู่ในช่วงขวบปีแรก ที่ออกจากท้องของมารดามาเผชิญกับโลกภายนอก หลังจากใช้ชีวิตอยู่ในท้องถึง 9 เดือน ถึงแม้ว่าทารกจะมีอายุเพียง 1 เดือน แต่คุณพ่อคุณแม่อาจสังเกตถึงพัฒนาการและการเจริญเติบโตได้จากปฏิกิริยาการตอบสนอง เช่น การดูดนม น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น สะดุ้งตกใจเสียงรอบด้าน ซึ่่งนับว่าเป็นสัญญาณเตือนที่ดีที่บ่งบอกได้ว่า ทารกของคุณพ่อคุณแม่กำลังเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง พัฒนาการของ ทารก1เดือน พัฒนาการของทารก1เดือน คุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตได้การเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้ พัฒนาการทางกายภาพ ทารกอาจมีการตอบสนองตามธรรมชาติ เช่น การดูดนมแม่ด้วยตัวเอง เพียงแค่คุณแม่ช่วยเหลือเล็กน้อยด้วยการนำหัวนมใส่เข้าปากทารก ทารกอาจได้ยินเสียงที่ชัดเจนจนสามารถกางแขนกางขาเวลาสะดุ้ง  นอกจากนี้ ทารกยังมีสัญชาตญาณการเดินแม้จะอายุเพียง 1 เดือน โดยคุณแม่สังเกตได้ตอนอุ้มทารกยืน เพราะขาของทารกจะพยายามยืดทรงตัว หรือเหมือนพยายามก้าวไปข้างหน้า ทารกช่วงวัยนี้อาจมีการมองเห็นได้ดีในระยะ 2 ฟุต และชอบมองวัตถุที่มีสีสันตัดกัน เช่น ขาวดำ และอาจมองตามวัตถุที่อยู่ตรงหน้าหรือตามเสียงที่ได้ยิน ทารก 1 เดือนอาจมีกระดูกบริเวณคอที่ยังไม่แข็งแรง ไม่อาจตั้งศีรษะได้ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรประคองใต้ศีรษะทารกทุกครั้งที่เมื่ออุ้มขึ้น และกระตุ้นความแข็งตัวของกระดูกทารก โดยอาจให้ทารกนอนคว่ำบนที่นอนและพูดคุยกับทารก เพื่อให้ทารกเงยหน้า ตั้งศีรษะ และหันศีรษะไปในทิศทางตามเสียงที่ได้ยิน พัฒนาการด้านการสื่อสาร ทารก 1 เดือน อาจสื่อสารโดยการร้องไห้ให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับรู้ ซึ่งการร้องไห้ของทารกอาจหมายถึงความไม่สบายตัว หิว ผ้าอ้อมเปียกชื้น ปกติทารกจะร้องไห้ระยะเวลาสั้น […]

ขวบปีแรกของลูกน้อย

คุณพ่อคุณแม่อาจสังเกตความเปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโตและ พัฒนาการทารก 3 เดือน ได้ชัดเจนมากขึ้น ทารกวัย 3 เดือนจะเริ่มมีการตอบสนองมากขึ้น เช่น การยิ้ม แสดงกิริยาอยากพูดคุุย เริ่มมองตามสิ่งรอบตัวที่อยู่ตรงหน้า เพื่อกระตุ้นพัฒนาการให้ทารกอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการเรียนรู้ และการจดจำ คุณพ่อคุณแม่จึงควรศึกษาถึงวิธีการเลี้ยงดูลูกอย่างเหมาะสม พัฒนาการทารก 3 เดือน พัฒนาการทารก 3 เดือนที่คุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตได้ มีดังนี้ พัฒนาการด้านกายภาพ ทารกหลังคลอดอาจมีการสั่นของศีรษะเนื่องจากยังมีกระดูกและกล้ามเนื้อคอไม่แข็งแรง แต่เมื่อเริ่มเข้าสู่ช่วงเดือนที่ 3 กระดูกของทารกเริ่มแข็งแรงขึ้น โดยเฉพาะบริเวณคอที่เชื่อมกับศีรษะ ทำให้คอเริ่มแข็ง กล้ามเนื้อพัฒนามากขึ้นจึงเริ่มควบคุมศีรษะไม่ให้สั่นไปมาได้ อีกทั้งยังอาจมีการเตะแขนเตะขา เอามือทั้ง 2 ข้างเข้าหากันคล้ายผวา กำมือ เอื้อมมือเล่นของเล่น และอาจเริ่มพลิกตัวด้วยตัวเอง หากคุณพ่อคุณแม่อยากตรวจสอบพัฒนาการด้านกายภาพทารก อาจนำของเล่นยื่นให้ทารกเพื่อดูการตอบสนองว่าเริ่มเอื้อมหยิบจับสิ่งของต่าง ๆ หรือไม่ พัฒนาการด้านการได้ยินและการมองเห็น เมื่อทารกได้ยินเสียงอาจเริ่มหันศีรษะหรือมองตามเสียงที่ได้ยิน เพราะทารกตั้งแต่อายุ 3 เดือนขึ้นไปเริ่มมีการประสานงานของดวงตาได้ดีขึ้น และสามารถเริ่มจดจำรายละเอียดในสิ่งที่มองเห็นหรือได้ยินได้ การมองเห็นในช่่วงแรกทารกอาจจะเห็นได้ไม่ไกล ไม่ชัด ไม่สามารถแยกสีได้ ลักษณะที่เห็นอาจเป็นแค่สีขาวและสีดำ และต่อมาพัฒนาการมองเห็นเริ่มค่อย ๆ ชัดขึ้น มองเห็นสีต่าง ๆ ให้คุณพ่อคุณแม่เริ่มหาของเล่นที่มีสีสัน และให้ลูกได้จับถือได้ […]

ขวบปีแรกของลูกน้อย

ทารกแรกเกิด หมายถึงทารกที่อยู่ในช่วงอายุ 0-3 เดือน ซึ่งเป็นช่วงที่สมองของเด็กจะทำงานเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า เพื่อส่งเสริมด้านพัฒนาการทางกายภาพ การเรียนรู้ การจดจำ อารมณ์ แต่ถึงอย่างไร การเจริญโตและพัฒนาการเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพหากคุณพ่อคุณแม่เอาใจใส่กับการดูแลเพิ่มทักษะให้เหมาะสมกับวัยของทารก ลักษณะทารกแรกเกิด  หลังจากคลอดออกจากท้องของมารดาได้ไม่นานทารกแรกเกิดอาจมีลักษณะทางกายภาพบางอย่างที่เปลี่ยนไป แต่อาจกลับมาเป็นปกติได้ภายในไม่กี่วัน ลักษณะของทารกแรกเกิดมีดังนี้ ดวงตา ระหว่างการคลอดบุตรอาจมีแรงกดทับที่เปลือกตาและ ใบหน้า ทำให้ทารกแรกเกิดอาจมีอาการตาบวมหรือใบหน้าบวมได้ชั่วคราว บางครั้งดวงตาของทารกแรกเกิดอาจแยกออกจากกัน หรือที่เรียกว่าอาการตาเหล่ ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติในทารกแรกเกิดและจะหายไปได้เองภายใน 3 เดือน หากเกินกว่านี้ดวงตาทารกยังไม่กลับมาเป็นปกติควรแจ้งให้คุณหมอทราบอย่างทันท่วงที ศีรษะ การบีบตัวของช่องคลอดอาจส่งผลให้กระดูกศีรษะทารกเคลื่อน ส่งผลให้ศีรษะเป็นรูปทรวงกรวยและยาว ยิ่งโดยเฉพาะหากคุณแม่ใช้เวลาคลอดนาน ทารกแรกเกิดส่วนใหญ่มีกระหม่อมของศีรษะที่ยังไม่สมานตัวกัน ซึ่งอาจใช้ระยะเวลา 1 ปี กว่ากระหม่อมของทารกจะสมานตัวถูกห่อหุ้มด้วยเนื้อเยื่อที่แข็งแรง การปรับท่านอนของทารกอาจสามารถช่วยทำให้ศีรษะของทารกมนและกลมขึ้นได้ภายใน 2-3 วัน สำหรับทารกที่คลอดโดยนำแขนขาออกก่อน ศีรษะทารกอาจมีรูปทรงกลมตั้งแต่กำเนิด ขาและขา แขนและขาของทารกอาจมีความโค้งงอหรือบวมได้เนื่องจากความแคบของช่องมดลูกระหว่างการคลอด  แต่กระดูกแขนและขานั้นอาจยืดได้เองเมื่อเติบโตขึ้น ผิว ทารกแรกเกิดอาจมีจุดสีขาวเล็ก ๆ หรือที่เรียกว่าสิวข้าวสาร ซึ่งเกิดจากการพัฒนาการของต่อมเหงื่อไม่เต็มที่ส่งผลให้เกิดการอุดตัน ส่วนใหญ่สิวข้าวสารมักขึ้นบนผิวหนังบริเวณจมูก คาง แก้ม ลำตัว แขน ขา ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตราย และอาจหายไปได้เองภายในไม่กี่สัปดาห์ ช่วง 2-3 สัปดาห์แรกหลังคลอดทารกอาจมีอาการผิวลอก ผิวแห้ง […]

ขวบปีแรกของลูกน้อย

เด็กทารก หมายถึง เด็กในช่วงอายุ 0-12 เดือน ซึ่งเป็นช่วงที่เด็กมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวอย่างรวดเร็ว คุณพ่อคุณแม่ควรหมั่นสังเกตพัฒนาการ รวมถึงสิ่งผิดปกติต่าง ๆ ที่อาจเกิดกับลูกน้อย ทั้งเรื่องการเจริญเติบโต การรับประทานอาหาร การสื่อสาร หากพบความผิดปกติใด ๆ ควรรีบปรึกษากุมารแพทย์ เพื่อรักษาหรือรับมือได้อย่างทันท่วงที เด็กทารก คือช่วงวัยใด  เด็กทารก หมายถึง เด็กในช่วงอายุ 0-12 เดือน เด็กวัยนี้จะมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อย่างน้ำหนักและส่วนสูง รวมถึงพัฒนาการด้านการเรียนรู้ที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเดือน เช่น การก้าวครั้งแรก การยืน การนั่ง การส่งเสียงอ้อแอ้ โดยปัจจัยที่อาจส่งผลต่อพัฒนาการเด็ก ได้แก่ สภาพแวดล้อม การเลี้ยงดู และโภชนาการ อย่างไรก็ตาม เด็กทารกบางคนอาจมีพัฒนาการล่าช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน คุณพ่อคุณแม่ควรหมั่นสังเกตเด็กทารกอยู่เสมอ เพราะอาจมีสัญญาณเตือนบางอย่างว่าเด็กมีความบกพร่องด้านใดด้านหนึ่ง จึงส่งผลให้มีพัฒนาการล่าช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน พัฒนาการเด็กทารก  พัฒนาการที่สำคัญของทารกในแต่ละเดือน มีดังต่อไปนี้  พัฒนาการด้านน้ำหนักและส่วนสูง  ส่วนสูงและน้ำหนักของเด็กทารกควรอยู่ในเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ อายุ น้ำหนักชาย น้ำหนักหญิง ส่วนสูงชาย ส่วนสูงหญิง 1 เดือน 4.5 กก. 4.2 กก. 54.7 ซม. 53.7 ซม. 2 เดือน 5.6 กก. 5.1 กก. 58.4 ซม. 57.1 ซม. 3 เดือน 6.4 กก. 5.8 กก. 61.4 ซม. 59.8 […]

ขวบปีแรกของลูกน้อย

พัฒนาการทารก เริ่มต้นตั้งแต่แรกเกิดและพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วง 12 เดือนแรก ทารกมักเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว ผ่านการโต้ตอบและการสื่อสารกับพ่อแม่หรือผู้ดูแล รวมทั้งการเล่นหรือของเล่นที่ช่วยฝึกกระบวนการคิด การเคลื่อนไหว การแสดงอารมณ์ และอื่น ๆ โดยพัฒนาการทารกจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละช่วงวัยหรือช่วงเวลาของการฝึกฝนขึ้นอยู่กับว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องการส่งเสริมพัฒนาการทารกในด้านใด เช่น การเดิน การพูด การเรียนรู้ภาษา การเข้าสังคม เป็นต้น พัฒนาการทารกที่สำคัญ พัฒนาการด้านต่างๆ ที่ทารกควรได้รับการเรียนรู้และฝึกฝน มีดังนี้ การเคลื่อนไหวร่างกายโดยรวม เป็นการฝึกฝนร่างกาย สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การประสานงาน และการควบคุมกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ รวมถึงการสร้างทักษะในด้านต่าง ๆ ให้ทารกได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และฝึกฝน เช่น การคลาน การนั่ง การเคลื่อนไหวของร่างกายขนาดเล็ก ฝึกฝนการประสานงาน และการควบคุมกล้ามเนื้อขนาดเล็ก รวมถึงทักษะในด้านต่าง ๆ เช่น การหยิบหรือจับสิ่งของขนาดเล็กหรืออาหาร เพื่อฝึกควบคุมกล้ามเนื้อมือและนิ้วให้สมดุลมากขึ้น และเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วขึ้น การมองเห็น สร้างพัฒนาการด้านการมอง เรียนรู้ระยะใกล้และไกลเพื่อให้ทารกเข้าใจในสิ่งที่เห็น การได้ยิน สร้างพัฒนาการและความสามารถในการได้ยิน การฟัง และเข้าใจเสียง สามารถแยกแยะเสียงต่าง ๆ ได้มากขึ้น การพูดและภาษา สร้างพัฒนาการในการฟังเสียงที่ประกอบขึ้นเป็นคำพูดและเข้าใจในคำเหล่านั้น พฤติกรรมทางสังคมและความเข้าใจ สร้างพัฒนาการในการเรียนรู้สิ่งรอบตัว และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมถึงทักษะในการเล่น และการสื่อสาร ทารกบางคนมีพัฒนาการล่าช้าซึ่งอาจเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวหรือถาวร อาจเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น การคลอดก่อนกำหนด เจ็บป่วย […]

ขวบปีแรกของลูกน้อย

ทุกการเติบโตของลูกน้อยเป็นสิ่งสำคัญ และควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวัย ขวบปีแรกของลูกน้อย วันนี้ Hello คุณหมอ จึงขออาสาพาผู้ปกครองทุกครอบครัว มาร่วมรู้จักกับพัฒนาพื้นฐาน พร้อมทั้งการเลี้ยงดูในเชิงบวก เพื่อให้ลูกรักเติบโตอย่างมีคุณภาพ มาฝากกันค่ะ พัฒนาการลูกรักช่วง ขวบปีแรกของลูกน้อย พัฒนาการ ช่วงขวบปีแรก ของลูกน้อยสามารถแบ่งย่อยออกเป็นอีก 4 ช่วงอายุด้วยกันนั่นก็คือ ทารกอายุ 0-3 เดือน ทารกอายุ 4-6 เดือน ทารกอายุ 7-9 เดือน และทารกอายุ 10-12 เดือน โดยแต่ละช่วงอายุดังกล่าวก็มักมีพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไป หากจะให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจง่ายขึ้น เรามาดูไปพร้อม ๆ กันดีกว่าว่าในเด็กแต่ละช่วงอายุส่วนใหญ่จะมีพัฒนาการอย่างไรกันบ้าง พัฒนาการของทารกช่วงอายุ 0-3 เดือน ในช่วงแรก ทารกอาจมีการพัฒนาด้านร่างกายและสมองที่กำลังเริ่มเรียนรู้จากสิ่งที่พบเห็น และแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมบางอย่าง เช่น ส่งยิ้มให้คุณ กวาดมองตามวัตถุที่เคลื่อนไหว จับวัตถุที่คุณหยิบยื่นใส่มือ และพยายามจะเอื้อมหยิบจับสิ่งของที่เขาพบเห็น พัฒนาการของทารกช่วงอายุ 4-6 เดือน เมื่อทารกมีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จนเข้าสู่ช่วงวัย 4-6 เดือน พวกเขาจะเริ่มอยากจะคว้าสิ่งของต่าง ๆ ที่เขาพบเห็น รวมไปถึงเริ่มส่งเสียง หรือหัวเราะออกมา พร้อมมีการพลิกตัวไปมา […]

ขวบปีแรกของลูกน้อย

ทารกแรกเกิดหายใจเร็ว และถี่กว่าผู้ใหญ่นั้นถือเป็นเรื่องที่ปกติ เพราะทารกแรกเกิดมักหายใจเร็ว สลับกับการหายใจในจังหวะที่ปกติ เนื่องจากบางครั้ง ทารกต้องการเพิ่มออกซิเจนเข้าปอดเนื่องจากร่างกายใช้แรงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม คุณพ่อคณแม่ควรสังเกตลักษณะการหายใจของทารก และศึกษาหาข้อมูลว่าการหายใจของทารกในลักษณะใดที่ควรปรึกษาคุณหมอ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับการหายใจที่เป็นอันตราย ทารกแรกเกิดหายใจเร็ว เกิดจากอะไรได้บ้าง ทารกแรกหายใจเร็ว ถือเรื่องปกติ เนื่องจากร่างกายของทารกต้องการออกซิเจนเพิ่มขึ้น บางครั้งเมื่อต้องออกแรงมากกว่าปกติ อย่างเช่น การคลาน การร้องไห้ ร่างกายก็ต้องการออกซิเจนเพิ่มขึ้น อัตราการหายใจจึงเร็วขึ้นตามไปด้วย โดยปกติแล้ว ทารกแรกเกิดหายใจเร็วไม่ใช่เรื่องอันตราย แต่ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้ทารกแรกเกิดหายใจเร็ว เช่น ภาวะหายใจลำบากชั่วขณะในทารกแรกเกิด (Transient tachypnea of the newborn หรือ TTNB) ภาวะหายใจลำบากชั่วขณะในทารกแรกเกิด ส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดในทารกที่มีอายุไม่เกิน 9-10 เดือน โดยปกติแล้วทารกแรกเกิดจะมีการขับของเสียออกจากปอดหลังคลอด แต่สำหรับทารกที่มีภาวะหายใจลำบากชั่วขณะจะขับของเสียของจากปอดได้ไม่ดี ทำให้ร่างกายรับออกซิเจนไม่เพียงพอ จนส่งผลให้หายใจเร็ว เพื่อที่จะได้รับออกซิเจนเข้าร่างกายมากขึ้น อารมณ์เสีย ทารกแรกเกิดหายใจเร็ว เมื่อรู้สึกอารมณ์ไม่ดี ไม่ว่าจะเกิดจาก การโมโห โกรธ หรืออารมณ์ฉุนเฉียว ซึ่งทารกหายใจเร็ว ที่เกิดจากอารมณ์เสียจะหายใจมากกว่า 60 ครั้งต่อนาที ซึ่งไม่มีอันตราย ตราบใดที่การหายใจนั้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติตามสภาพอารมณ์ที่ดีขึ้น ร้อนเกินไป เมื่ออุณหภูมิในร่างกายร้อนเกินไป อาจทำให้ทารกแรกเกิดหายใจเร็วขึ้นได้ ที่สำคัญหากความร้อนสูงเกินไปถือเป็นเรื่องที่อันตรายและอาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำได้ อาจต้องตรวจสภาพอุณหภูมิของห้องหรือสภาพที่อยู่รอบ […]

ขวบปีแรกของลูกน้อย

เมื่อรู้ว่าครอบครัวจะมีสมาชิกตัวน้อย ๆ เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน เราเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่และคนรอบข้างน่าจะตื่นเต้นกันมาก และคงเตรียมตัวศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับทารกหรือเด็กแรกเกิดกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถเลี้ยงดูเขาได้อย่างดีที่สุด วันนี้ เราเลยมี 7 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเด็กแรกเกิด มาฝาก จะได้ช่วยให้คุณเข้าใจทารกน้อยได้ดีขึ้น รับรองได้เลยว่า บางเรื่องคุณต้องไม่เคยรู้มาก่อนแน่ ๆ 7 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเด็กแรกเกิด 1. เด็กแรกเกิดมีกระดูกมากกว่าผู้ใหญ่ คุณอาจไม่เชื่อว่าเด็กทารกตัวเล็ก ๆ ที่เนื้อตัวดูนุ่มนิ่ม ทรงตัวแทบไม่ได้ จะมีกระดูกมากกว่าผู้ใหญ่เสียอีก เด็กแรกเกิดมีกระดูกทั้งหมด 300 ชิ้น ส่วนผู้ใหญ่มีกระดูก 206 ชิ้น จะเห็นได้ว่าเด็กแรกเกิดมีกระดูกมากกว่าผู้ใหญ่ถึง 94 ชิ้นเลยทีเดียว เห็นตัวเลขแล้วคุณก็อาจจะตกใจว่า กระดูกกว่าร้อยชิ้นในร่างกายเราหายไปไหน ความจริงกระดูกจำนวนดังกล่าวไม่ได้หายไปไหน เพียงแต่ไปรวมกับกระดูกชิ้นที่อยู่ใกล้ ๆ เพื่อทำให้กระดูกของเราแข็งแรงขึ้น และสามารถรอบรับร่างกายที่เจริญเติบโตขึ้น รวมถึงน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นได้นั่นเอง 2. อุจจาระครั้งแรกของเด็กแรกเกิดไม่เหม็นอย่างที่คิด อุจจาระครั้งแรกของทารกเรียกว่า “ขี้เทา” (Meconium) ซึ่งเด็กสามารถสร้างได้ตั้งแต่เป็นทารกในครรภ์ ขี้เทาประกอบด้วยสสารที่ถูกย่อยระหว่างที่ทารกอยู่ในมดลูก ซึ่งมีทั้งน้ำคร่ำ น้ำดี เมือก ขนอ่อน เป็นต้น โดยขี้เทานี้แทบจะไม่มีแบคทีเรียในลำไส้ที่ทำให้อุจจาระมีกลิ่นปนอยู่เลย นั่นจึงทำให้การอุจจาระครั้งแรกของเขาปราศจากกลิ่น ไม่เหมือนกับอุจจาระของผู้ใหญ่ แต่ทันทีที่ทารกแรกเกิดได้รับอาหารมื้อแรก ซึ่งก็คือน้ำนม […]

ขวบปีแรกของลูกน้อย

เมื่อคลอดลูกแล้ว หลายคนก็มักจะอยากให้ลูกคลอดออกมาสมบูรณ์ แข็งแรง บางคนยังมีความเชื่อที่ว่าเมื่อคลอดออกมาแล้ว ลูกตัวใหญ่ ยิ่งดีเพราะนั่นหมายถึงความสมบูรณ์ของร่างกาย แต่คลอดลูกออกมาตัวใหญ่นั้นดีจริงหรือไม่ วันนี้ Hello คุณหมอ มีข้อมูลเรื่องนี้มาฝากกันค่ะ ลูกตัวใหญ่ สุขภาพดีจริงหรือไม่ เด็กที่ตัวใหญ่ จ้ำม่ำนั้นถือเป็นเด็กที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของเด็ก ๆ นั้นเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ในช่วงแรกเกิดจนถึง 6 เดือนแรกนั้นจะเป็นช่วงที่ร่างกายของทารกจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว น้ำหนักก็เพิ่มขึ้นมากเป็น 2 เท่าในช่วงเวลาน้อยกว่า 6 เดือน และน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าในช่วงอายุ 1 ขวบ ดังนั้นการที่ลูกตัวใหญ่นั้นก็ไม่ได้บ่งบอกว่าเขานั้นไม่แข็งแรง แต่เป็นช่วงที่เขากำลังพัฒนาและเติบโต ในช่วงนี้ร่างกายของเขาก็มีความต้องการอาหารอยู่แทบจะตลอดเวลา โดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูง อย่างน้ำนม วัยนี้เป็นวัยที่อยู่ในการเจริญเติบโตทั้งร่างกายและสมองนั้นมีความต้องการพลังงานอยู่ตลอดเวลา ทำให้เขาต้องกักเก็บไขมันไว้ที่ใต้ผิวหนัง เพื่อที่จะนำไขมันมาใช้งาน จึงทำให้เด็กในวัยนี้ดูตัวใหญ่ อ้วนเป็นชั้น แต่พ่อแม่ก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าไขมันเหล่านั้นเป็นเรื่องปกติของเด็กทุก ๆ คน ที่สำคัญยังแสดงให้เห็นว่าลูกของคุณนั้นสุขภาพดี น้ำหนักของเด็กที่ควรจะเป็น เด็กทุก ๆ คนมีอัตราการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันออกไป แต่น้ำหนักเหล่านี้เป็นการประมาณการณ์คร่าว ๆ ของช่วง 1 ปีแรก ว่าพวกเขาควรมีน้ำหนักเท่าไร ช่วงอายุ ความสูงที่เพิ่มขึ้น น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น แรกเกิด- 6 เดือน สูงขึ้น 0.5-1 นิ้ว/เดือน หนักขึ้น 150-200 […]


กำลังมองหาเรื่องราวในการเลี้ยงดูบุตรใช่หรือไม่?

เข้าร่วมชุมชนการเลี้ยงดูบุตรและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคุณแม่และคุณพ่อคนอื่น ๆ เข้าร่วมชุมชนได้เลย!


ผู้เชี่ยวชาญด้าน ขวบปีแรกของลูกน้อย ของเรา

ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม see-more-icon
expert-avatarbadge
แพทย์หญิงอนงค์พร ผาภูมิ

กุมารแพทย์ทั่วไปและแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินกุมาร

โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช (ศรีนครินทร์)

expert-avatarbadge
แพทย์หญิงจิตรลดา ชินสุวรรณ

กุมารแพทย์ทั่วไปและแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินกุมาร

โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช (ศรีนครินทร์)