home

สุขภาพหญิง

เมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ คุณผู้หญิงทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องได้รับข้อมูลและการสนับสนุนในเรื่องของสุขภาพ เพื่อจะได้รักษาสุขภาพและป้องกันตนเองจากสภาวะต่าง ๆ เช่น การติดเชื้อ ความไม่สมดุลของฮอร์โมน และการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ ทาง Hello คุณหมอได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับ สุขภาพหญิง เอาไว้ โดยเนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่ช่วงเริ่มมีประจำเดือน ไปจนถึงช่วงหมดประจำเดือน

เรื่องเด่นประจำหมวด

หัวข้อ สุขภาพหญิง เพิ่มเติม

การมีประจำเดือน

ปวดท้องเมน หรือ ปวดท้องประจำเดือน คือ อาการปวดท้องน้อยส่วนล่าง ในช่วงเวลาที่กำลังจะมีประจำเดือนหรือระหว่างมีประจำเดือน อาจส่งผลให้เกิดความไม่สบายตัว และอาจกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ปวดท้องเมน คืออะไร อาการปวดท้องเมนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อใกล้เข้าสู่ช่วงมีประจำเดือน เนื่องจากเยื่อบุมดลูกจะผลิตสารโพรสตาแกลนดิน (Prostaglandin) ซึ่งเป็นสารที่เข้าไปกระตุ้นให้มดลูกเกิดการบีบตัวและคลายตัวเพื่อขับเยื่อบุมดลูกออกจากช่องคลอด ซึ่งลักษณะการบีบตัวและคลายตัวนี้ส่งผลให้ผู้หญิงส่วนใหญ่อาจมีอาการปวดท้องก่อนมีประจำเดือนหรือระหว่างมีประจำเดือน โดยลักษณะของอาการปวดท้องจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลักษณะการบีบตัวของมดลูก อาการปวดท้องเมน อาการปวดท้องเมน อาจสังเกตได้จากปฏิกิริยาต่าง ๆ เหล่านี้ มีอาการปวดบริเวณท้องน้อย และอาจปวดท้องอย่างหนักในบางครั้ง ปวดท้องก่อนมีประจำเดือนประมาณ 1-3 วัน และอาจรู้สึกปวดท้องมากในช่วง 24 ชั่วโมง เมื่อประจำเดือนมา และจะบรรเทาลงภายใน 2-3 วัน รู้สึกปวดไปถึงหลังส่วนล่าง และต้นขา ประจำเดือนออกมาเป็นลักษณะลิ่มเลือดปริมาณมาก ผู้หญิงบางคนอาจมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น คลื่นไส้ ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ ท้องร่วง ร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม หากมีอาการปวดท้องประจำเดือนอย่างรุนแรง หรือนานกว่า 2-3 วัน ควรเข้าพบคุณหมอเพื่อทำการตรวจช่องคลอด และปากมดลูกภายในอย่างละเอียด สาเหตุของอาการปวดท้องเมน สาเหตุที่อาจทำให้ผู้หญิงส่วนใหญ่ปวดท้องเมน อาจเกิดได้จากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ ผู้หญิงที่อายุระหว่าง 30-45 ปี เนื่องจากช่วงวัยนี้ฮอร์โมนเอสโตรเจนภายในร่างกายเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลให้ภาวะมดลูกโต ทำให้ประจำเดือนมามาก ส่งผลให้เกิดอาการปวดท้อง […]

ช่องคลอดอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย

ตกขาว เป็นของเหลวที่หลั่งออกจากช่องคลอด และปากมดลูก มีส่วนช่วยในการกำจัดสิ่งสกปรก และเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ช่องคลอด แต่หาก ตกขาวเยอะ และมีความผิดปกติของสีตกขาวร่วมด้วย ก็เป็นไปได้ว่า ภายในช่องคลอด อาจกำลังเกิดการติดเชื้อจากสิ่งแปลกปลอม เช่น แบคทีเรีย เชื้อโรค เชื้อรา ตกขาวเยอะ ผิดปกติหรือไม่ การมีตกขาว เป็นเรื่องปกติของผู้หญิง เพราะตกขาวเป็นระบบการกำจัดสิ่งสกปรกจากแบคทีเรีย และเซลล์ที่ตายแล้วออกจากช่องคลอดโดยธรรมชาติ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ช่องคลอด หากตกขาวเยอะจนเกินไปแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสี อาจเป็นสัญญาณว่าใกล้ถึงวันมีประจำเดือน ตกไข่ ให้นมบุตร หรืออาจถูกกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม หากมีตกขาวเยอะพร้อมกับมีการเปลี่ยนแปลงของสี จากสีขาวเป็นสีครีม สีเหลือง สีเขียว สีเทา และมีกลิ่น หรือการระคายเคืองแสบในช่องคลอด อาจต้องเข้ารับการตรวจโดยคุณหมอในทันที เพราะอาจเป็นอาการของการติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราภายในช่องคลอด สาเหตุที่ทำให้ตกขาวเยอะ สาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงมีอาการตกขาวเยอะ อาจมีดังต่อไปนี้  การถูกกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ เมื่อถูกกระตุ้นอารมณ์ทางเพศอาจทำให้เกิดการตื่นตัวทางกายภาพที่เข้าไปเพิ่มการไหลเวียนของเลือดภายในอวัยวะเพศ ซึ่งอาจส่งผลให้หลอดเลือดขยายตัวและดันของเหลวไปยังผนังช่องคลอด เพื่อคอยเป็นน้ำหล่อลื่นขณะมีเพศสัมพันธ์ การตกไข่ การที่ช่องคลอดขับตกขาวออกมาเยอะ อาจเป็นสัญญาณเตือนที่นำไปสู่การตกไข่ก่อนถึงรอบเดือน และตกขาวอาจลดระดับลงหลังจากการตกไข่แล้ว ช่องคลอดอักเสบจากแบคทีเรีย ช่องคลอดอักเสบจากแบคทีเรียเป็นภาวะที่แบคทีเรียมีการเจริญเติบโตมากเกินไป ทำให้อาจพัฒนานำไปสู่ช่องคลอดอักเสบ มีตกขาวเยอะ และมีกลิ่นที่ค่อนข้างรุนแรง การติดเชื้อรา เชื้อราในช่องคลอดเป็นผลมาจากการติดเชื้อราที่มีชื่อว่า “แคนดิดา” ซึ่งเชื้อราชนิดนี้อาจส่งผลให้มีอาการตกขาวเยอะ และอาการคันอย่างหนัก หากอาการดังกล่าวไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วัน ควรเข้ารับการรักษาทันทีก่อนเกิดการติดเชื้อรุนแรง การรักษาภาวะตกขาวเยอะ การรักษาภาวะตกขาวเยอะ อาจเป็นไปตามสาเหตุ […]

การตรวจคัดกรองโรคในผู้หญิง

ตรวจภายใน เป็นการตรวจอวัยวะของสืบพันธ์ุเพศหญิง เพื่อหาสัญญาณของโรค และอาการผิดปกติ เช่นอาการเจ็บปวดอวัยวะเพศที่ผิดปกติ แผลในอวัยวะเพศ เนื้องอก ประจำเดือนผิดปกติ หรือตรวจหามะเร็งปากมดลูก การตรวจภายในเป็นประจำทุกปีอาจช่วยป้องกันปัญหาทางระบบสืบพันธ์ุ และอาจช่วยให้รักษาโรคระยะเริ่มต้นได้อย่างทันท่วงที ตรวจภายใน คืออะไร ตรวจภายใน คือ การตรวจสุขภาพรูปแบบหนึ่งที่คุณหมอจะตรวจดูอวัยวะของระบบสืบพันธ์ุเพศหญิงทั้งภายนอกและภายใน เพื่อหาสัญญาณความผิดปกติของอวัยวะต่าง ๆ ภายในอุ้งเชิงกราน เช่น ปากมดลูก ช่องคลอด ท่องนำไข่ มดลูก รังไข่ กระเพาะปัสสาวะ ลำไส้ใหญ่ ตรวจภายในสำคัญอย่างไร ผู้หญิงควรเข้ารับการตรวจภายในเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทราบถึงปัญหาสุขภาพทางเพศ ดังนี้ ตรวจปัญหาสุขภาพและโรคมะเร็ง เป็นการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อตรวจหามะเร็งและโรคทางระบบสืบพันธุ์อื่น ๆ หากพบว่ามีก้อนเนื้อที่ผิดปกติ หรือช่องคลอดอักเสบเรื้อรัง คุณหมออาจนัดตรวจทุก 3-6 เดือนเพื่อติดตามอาการ นอกจากนี้ ผู้หญิงที่อายุ 40-45 ปี ควรเข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำทุกปี หากพบปัญหา จะได้รักษาอย่างทันท่วงที และอาจหายขาดได้ นอกจากนี้ การตรวจอุ้งเชิงกรานอาจมีเป้าหมายเพื่อเตรียมการตั้งครรภ์ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมของช่องคลอด เพื่อให้ทารกปลอดภัยจากโรคติดต่อตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ขณะคลอด และหลังคลอด ตรวจหาสาเหตุของอาการโรคนารีเวช คือ การตรวจหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานสตรี เช่น ปากมดลูก […]

สุขภาพหญิง

อาการ คันอวัยวะเพศ อาจทำให้รู้สึกไม่สบายตัว และทำให้เจ็บปวดบริเวณอวัยวะเพศได้ อาการคันอวัยวะเพศอาจเกิดจากสารระคายเคือง การติดเชื้อ หรือเป็นสัญญาณของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือโรคมะเร็ง การป้องกันและการรักษาอาการคันจึงอาจเป็นวิธีที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงได้ สาเหตุอาการ คันอวัยวะเพศ อาการคันอวัยวะเพศอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ บางสาเหตุอาจเป็นไม่อันตรายต่อสุขภาพ แต่บางสาเหตุก็อาจเป็นสัญญาณของโรคที่ควรระวัง ดังนี้ อวัยวะเพศระคายเคือง อวัยวะเพศเป็นส่วนที่บอบบาง มีเส้นประสาทจำนวนมากจึงอาจระคายเคืองได้ง่าย และส่งผลให้คันอวัยวะเพศได้ สิ่งที่อาจทำให้อวัยวะเพศระคายเคือง เช่น เสื้อผ้าหรือชุดชั้นในที่ทำจากวัสดุแข็ง หนา และไม่ระบายอากาศ ซึ่งเสียดสีและทำให้ผิวหนังเป็นรอย นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ซักผ้า หรือสบู่ ที่มีสารรุนแรงเป็นส่วนผสม ก็อาจสร้างความระคายเคืองให้กับผิวได้เช่นกัน การกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ การกระตุ้นอารมณ์ทางเพศอาจมีส่วนทำให้เกิดอาการคันอวัยวะเพศได้ เพราะเมื่อร่างกายถูกกระตุ้น การไหลเวียนของเลือดที่อวัยวะเพศจะเพิ่มขึ้น ทำให้อวัยวะเพศพองตัว จนไวต่อความรู้สึกและระคายเคืองได้ง่าย อย่างไรก็ตาม อาการคันที่เกิดขึ้นจากสาเหตุนี้สามารถหายไปได้เอง ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ นอกจากนี้ อาการคันอาจเกิดจากภาวะถึงจุดสุดยอดพร่ำเพรื่อ (Persistent Genital Arousal Disorder หรือ PGAD) ได้เช่นกัน ผู้ที่เกิดภาวะนี้จะตื่นตัวทางเพศแม้จะไม่ได้รับการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศเลยก็ตาม ภาวะนี้ มักเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ทำให้มีอาการคัน รู้สึกเสียวซ่า แสบร้อน เจ็บปวด มีน้ำหล่อลื่นและถึงจุดสุดยอด การติดเชื้อราในช่องคลอด ยีสต์แคนดิดา (Candida) อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเชื้อราในช่องคลอด และทำให้มีอาการคันช่องคลอด แสบร้อน บวมแดง เจ็บเมื่อปัสสาวะหรือมีเพศสัมพันธ์ ตกขาวมีสีขาวขุ่นแต่ไม่มีกลิ่นเหม็น […]

การมีประจำเดือน

เมนไม่มา หรือ ประจำเดือนไม่มา คือ ภาวะที่ประจำเดือนไม่มาประมาณ 1-3 เดือน อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ภาวะความเครียด ฮอร์โมนไม่สมดุล การตั้งครรภ์ หากไม่ทำการรักษาอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่าง เยื่อบุโพรงมดลูกหนา มีบุตรยาก ภาวะกระดูกพรุน เป็นต้น [health-tool template="ovulation"] เมนไม่มา คืออะไร ประจำเดือนของผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะมาโดยเฉลี่ยประมาณ 28 วัน หรือในช่วง 21-40 วัน ซึ่งอาการประจำเดือนไม่มาตามรอบเดือน อาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ ภาวะขาดประจำเดือนปฐมภูมิ (Primary Amenorrhea) คือ ภาวะที่ไม่มีประจำเดือน เมื่อมีอายุ 15 ปี ภาวะขาดประจำเดือนทุติยภูมิ (Secondary Amenorrhea) คือ ภาวะที่เคยมีประจำเดือนมาก่อน แต่อาจมีภาวะประจำเดือนไม่มาประมาณ 3 เดือนขึ้นไป นอกจากนี้ ผู้หญิงบางคนอาจมีรอบเดือนที่ไม่สม่ำเสมอ หรือประจำเดือนมามากกว่าปกติ ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล สาเหตุที่เมนไม่มา สาเหตุที่อาจทำให้ประจำเดือนไม่มา อาจมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน ดังนี้ ความเครียด เมื่อระดับความเครียดเพิ่มขึ้น อาจทำให้รอบเดือนเลื่อน หรือประจำเดือนไม่มาได้ ควรบรรเทาความเครียดด้วยกิจกรรมที่ชื่นชอบ […]

การมีประจำเดือน

ผู้หญิงหลายคนมักจะประสบปัญหากับอาการปวดท้องประจำเดือนกันใช่ไหม โดยจะมีอาการปวดท้องก่อน 1-2 วัน หรือปวดในช่วงวันแรก ๆ ของการมีประจำเดือน ความจริงแล้ว อาการปวดท้องน้อยเวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งเรามี วิธีแก้ปวดประจำเดือน มาแนะนำให้สาว ๆ นำไปใช้บรรเทาอาการ ปวดท้องประจำเดือน ด้วยตัวเองกัน [health-tool template="ovulation"] ประจำเดือน เกิดขึ้นเมื่อใดกันนะ ประจำเดือน (Menstruation) คือ การที่มีเลือดออกมาจากช่องคลอดเป็นประจำในทุก ๆ เดือนสำหรับผู้หญิง ซึ่งเป็นสัญญาณว่าร่างกายของคุณนั้นพร้อมที่จะเข้าสู่การเจริญพันธุ์ โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้หญิงมักจะเริ่มมีประจำเดือนระหว่างช่วงอายุ 11-14 ปี และมีไปอย่างต่อเนื่องจนถึงวัยหมดประจำเดือน ซึ่งประจำเดือนของผู้หญิงจะมาประมาณ 3-5 วัน แต่ไม่ควรเกิน 7 วัน ที่สำคัญ ควรหมั่นเปลี่ยนผ้าอนามัยอย่างเป็นประจำ เมื่อมีประจำเดือนอาจมีอาการต่าง ๆ เกิดขึ้น ได้แก่ ปวดท้อง อุ้งเชิงกราน ปวดหลังส่วนล่าง เจ็บหน้าอก มีความอยากอาหาร อารมณ์แปรปรวน ฯลฯ สาเหตุที่ให้เกิดอาการ ปวดท้องประจำเดือน ปวดท้องประจำเดือน เกิดจากการบีบตัวของกล้ามเนื้อมดลูก เพื่อให้ร่างกายได้ขับเนื้อเยื่อภายในมดลูกออกมาเป็นประจำเดือน นอกจากนั้น ยังมีสาเหตุของการ ปวดท้องประจำเดือน อย่างอื่นได้อีก […]