สุขภาพหญิง

เมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ คุณผู้หญิงทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องได้รับข้อมูลและการสนับสนุนในเรื่องของสุขภาพ เพื่อจะได้รักษาสุขภาพและป้องกันตนเองจากสภาวะต่าง ๆ เช่น การติดเชื้อ ความไม่สมดุลของฮอร์โมน และการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ ทาง Hello คุณหมอได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับ สุขภาพหญิง เอาไว้ โดยเนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่ช่วงเริ่มมีประจำเดือน ไปจนถึงช่วงหมดประจำเดือน

เรื่องเด่นประจำหมวด

สุขภาพหญิง

Endometriosis คือ อะไร สาเหตุ อาการ และวิธีการรักษา

Endometriosis คือ ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ แทนที่เยื่อบุโพรงมดลูกจะเจริญเติบโตอยู่ในโพรงมดลูก กลับไปเติบโตอยู่นอกโพรงมดลูก และแทรกตัวเข้ากับอวัยวะส่วนอื่น ๆ เช่น บริเวณกระดูกอุ้งเชิงกราน รังไข่ ท่อนำไข่ ผิวมดลูก ปากมดลูก เยื่อบุช่องท้อง และเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จนอาจทำให้เกิดภาวะสุขภาพ เช่น มีบุตรยาก ปวดประจำเดือนรุนแรง ทั้งนี้ หากพบว่ามีอาการที่เข้าข่ายภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เช่น มีเลือดออกจากช่องคลอดในปริมาณมาก มีประจำเดือนมานานกว่า 7 วัน ควรไปพบคุณหมอเพื่อวินิจฉัยอาการ ด้วยการตรวจภายใน เป็นต้น อีกทั้งคุณหมอจะได้รักษาได้อย่างทันท่วงทีด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่สุด [embed-health-tool-ovulation] Endometriosis คือ อะไร Endometriosis คือ ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เกิดจากเยื่อบุที่อยู่ภายในโพรงมดลูกไปเติบโตในอวัยวะภายนอกมดลูก เช่น รังไข่ ท่อนำไข่ เยื่อบุช่องท้อง ผนังลำไส้ ผนังกระเพาะปัสสาวะ และอาจกระจายไปยังอวัยวะส่วนอื่น ๆ ของร่างกายที่อยู่ห่างออกไป เช่น กระบังลม ปอด ผ่านทางหลอดเลือดและท่อน้ำเหลืองได้ด้วย ภาวะนี้อาจทำให้เกิดอาการปวด มีเลือดออกมากทั้งในระหว่างมีประจำเดือนและไม่มีประจำเดือน มีบุตรยาก เป็นต้น ปัจจัยเสี่ยงของ Endometriosis หรือภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดภาวะ […]

หัวข้อ สุขภาพหญิง เพิ่มเติม

เนื้องอกในมดลูก

เนื้องอกมดลูก สาเหตุ อาการ การรักษา

เนื้องอกมดลูก เป็นเนื้องอกบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง ภาวะนี้พบบ่อยในผู้หญิงอายุ 40 - 50 ปี แต่ก็สามารถเกิดในผู้หญิงในวัยอื่นได้เช่นกัน เนื้องอกมดลูกเกิดจากเซลล์เนื้อเยื่อที่เจริญเติบโตผิดปกติ อาจเกิดได้ทั้งบริเวณภายในเนื้อมดลูก ผนังมดลูก หรือปากมดลูก มีขนาดและรูปร่างที่หลากหลาย สาเหตุอาจเกิดได้จากพันธุกรรมและฮอร์โมนเพศหญิง โดยทั่วไปแล้วไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และมักไม่แสดงอาการ ทั้งยังมีโอกาสเปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายหรือก้อนมะเร็งเพียง 0.25-1.08% เท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากพบว่ามีเนื้องอกมดลูกไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ แต่ควรรีบไปพบคุณหมอเพื่อวินิจฉัยอาการและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมมากที่สุด เนื้องอกมดลูก เกิดจากอะไร เนื้องอกมดลูกอาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้ ระดับฮอร์โมนเพศหญิงในร่างกาย ฮอร์โมนเพศหญิง ได้แก่ ฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen) และฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (Progesterone) มีหน้าที่กระตุ้นให้เยื่อบุโพรงมดลูกหนาขึ้นในแต่ละรอบเดือน แต่ก็อาจเป็นสาเหตุทำให้เนื้องอกในมดลูกก่อตัวขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อการผลิตฮอร์โมนช้าลงในช่วงวัยหมดประจำเดือน เนื้องอกมักจะหดตัวและมีขนาดเล็กลง พันธุกรรม ผู้ที่มีสมาชิกในครอบครัวมีประวัติเคยเป็นเนื้องอกมดลูก อาจมีความเสี่ยงในการเกิดเนื้องอกมดลูกสูงขึ้น อาการที่เป็นสัญญาณของเนื้องอกมดลูก โดยทั่วไป เนื้องอกมดลูกจะไม่แสดงอาการอย่างชัดเจน หากมีอาการดังตัวอย่างต่อไปนี้ อาจเป็นสัญญาณความผิดปกติของเนื้องอกมดลูกที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อน ประจำเดือนมามากผิดปกติ ประจำเดือนมานานกว่า 1 สัปดาห์ รู้สึกหน่วงหรือเจ็บบริเวณท้องน้อยซึ่งเป็นตำแหน่งของกระดูกเชิงกราน คลำพบก้อนเนื้อในท้อง หรือรู้สึกว่าท้องโตขึ้นแบบไม่มีความผิดปกติอื่นร่วมด้วย รู้สึกปวดบริเวณหลังและขา มีอาการท้องผูก เนื่องจากเนื้องอกไปเบียดทับลำไส้ใหญ่ ปัสสาวะบ่อยขึ้น เนื่องจากเนื้องอกโตจนไปดันกระเพาะปัสสาวะ ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิด เนื้องอกมดลูก ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดเนื้องอกมดลูก อาจมีดังนี้ […]

ช่องคลอดอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย

ติดเชื้อในช่องคลอด สาเหตุ อาการ และวิธีป้องกัน

ติดเชื้อในช่องคลอด หมายถึง การติดเชื้อโรคทั้งเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อไวรัส ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะช่องคลอดอักเสบ สามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะสำหรับรับประทาน ทา หรือสอดช่องคลอด เพื่อฆ่าเชื้อโรคชนิดนั้น ๆ นอกจากนี้ ยังป้องกันได้โดยการสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ทำความสะอาดช่องคลอดสม่ำเสมอ และเลือกสวมใส่ชั้นในที่ไม่รัดแน่นจนเกินไปเพื่อไม่ให้เกิดความอับชื้นอันเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค คำจำกัดความติดเชื้อในช่องคลอด คืออะไร ติดเชื้อในช่องคลอด เป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะช่องคลอดอักเสบ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในผู้หญิงทุกวัย กลุ่มผู้หญิงที่อาจเสี่ยงติดเชื้อในช่องคลอดมากกว่ากลุ่มอื่นได้แก่ กลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์บ่อยโดยไม่ป้องกัน หรือกำลังเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กลุ่มที่ใช้ยาฆ่าเชื้อบางชนิด หรือใช้ยาสเตียรอยด์ กลุ่มที่เป็นโรคเบาหวาน กลุ่มที่สวนล้างช่องคลอด หรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่อาจทำให้ช่องคลอดระคายเคือง เช่น สบู่ น้ำหอม สเปรย์ กลุ่มที่สวมกางเกงหรือชั้นใน ที่ชื้นแฉะหรือรัดแน่นจนเกินไป กลุ่มที่ระดับฮอร์โมนเปลี่ยนไป เนื่องจากกำลังตั้งครรภ์ อยู่ในช่วงให้นมบุตร หรือกำลังเป็นประจำเดือน กลุ่มที่มีระดับภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ซึ่งอาจเป็นผลพวงจากอาการป่วยหรือการใช้ยาบางชนิด อาการอาการ ติดเชื้อในช่องคลอด โดยทั่วไป ผู้ที่ติดเชื้อในช่องคลอด มักมีอาการดังต่อไปนี้ คันหรือแสบบริเวณช่องคลอด ช่องคลอดแห้ง รู้สึกแสบช่องคลอดเมื่อปัสสาวะ พบเลือดไหลออกมาจากช่องคลอด ผิวหนังโดยรอบช่องคลอด ปวด บวม หรือปริแตก นอกจากนี้ เชื้อแต่ละชนิดยังทำให้ตกขาว ซึ่งโดยปกติจะใสหรือเป็นสีขาว รวมถึงกลิ่นไม่แรง มีลักษณะเปลี่ยนไปดังนี้ เชื้อรา ตกขาวจะข้นขึ้น คล้ายชีส โดยบางครั้งอาจใสกว่าปกติและไม่มีกลิ่น เชื้อแบคทีเรีย ตกขาวจะมีกลิ่นเหม็น โดยเฉพาะระหว่างหรือหลังมีเพศสัมพันธ์ เชื้อไวรัส หากติดเชื้อเอชพีวี (HPV) ตกขาวจะเป็นสีเทา หรือบางครั้งอาจพบเป็นสีชมพูหรือม่วง ขณะเดียวกัน หากติดเชื้อเอชเอสวี (HSV) ที่ทำเกิดโรคเริม ผู้ป่วยจะไม่พบความผิดปกติของตกขาว […]

สุขภาพหญิง

การตรวจคัดกรองโรคในผู้หญิง สำคัญอย่างไร เบื้องต้นควรตรวจอะไรบ้าง

การตรวจคัดกรองโรคในผู้หญิง คือ การทดสอบในเบื้องต้นเพื่อหาสัญญาณของโรคหรือสภาวะสุขภาพในผู้หญิง ไม่ว่าจะมีอาการที่อาจเป็นสัญญาณของโรคหรือไม่ก็ตาม หากผู้หญิงเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคแล้วพบว่ามีความเสี่ยงในการเกิดโรคใด ๆ อาจปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หรือดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ความเสี่ยงในการเกิดโรคนั้น ๆ ลดลงได้ หรือหากตรวจคัดกรองแล้วพบโรคตั้งแต่ในระยะแรก ก็อาจช่วยให้รักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือช่วยเพิ่มโอกาสในการหายจากโรค การตรวจคัดกรองโรคในผู้หญิง เบื้องต้นมีอะไรบ้าง การตรวจวัดความดันโลหิต ผู้หญิงควรตรวจอย่างน้อยทุก ๆ 2 ปี หากพบว่า ค่าความดันโลหิตในหลอดเลือดขณะหัวใจบีบตัว หรือค่าความดันตัวบน คือ 120-139 มิลลิเมตรปรอท และค่าความดันโลหิตในหลอดเลือดขณะหัวใจคลายตัว หรือค่าความดันตัวล่าง คือ 80-89 มิลลิเมตรปรอท ควรเข้ารับการตรวจวัดความดันโลหิตอย่างน้อยปีละครั้ง หากค่าความดันตัวบนเกิน 130 มิลลิเมตรปรอท และค่าความดันตัวล่างเกิน 80 มิลลิเมตรปรอท ควรเข้าพบคุณหมอ เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการลดระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม  สำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคหัวใจ อาจยิ่งต้องเข้ารับการตรวจวัดความดันโลหิตให้บ่อยขึ้น และควรปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจากคุณหมออย่างเคร่งครัด การตรวจวัดไขมันในเลือด คุณหมออาจแนะนำให้เริ่มเข้ารับการตรวจวัดไขมันในเลือดเมื่ออายุ 20 ปี และตรวจซ้ำทุก ๆ 5 ปี หากอายุเกิน 45 ปี อาจต้องเข้ารับการตรวจวัดไขมันในเลือดบ่อยขึ้น […]

สุขภาพหญิง

จดหมายจากบรรณาธิการ: ผู้หญิงทุกคนควร “รักตัวเอง” ให้เป็น

วันก่อน ดิฉันได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนรุ่นน้อง เธอมีความกังวลว่าอายุใกล้จะ 40 แล้ว แต่รู้สึกไม่มีความสุข ไม่มีแฟน เบื่องาน น้ำหนักตัวก็ขึ้นกว่า 10 กิโลกรัม ใช้ชีวิตไปวัน ๆ เริ่มรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า “น้องควรทำอย่างไรดีคะพี่” ถ้าเป็นคุณ คุณจะทำอย่างไรเมื่อรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า จะเริ่มต้นแก้ปัญหาที่ตรงไหน ดิฉันช่วยเพื่อนรุ่นน้องแก้ปัญหาด้วยการตั้งคำถามง่าย ๆ ที่ทุกคนควรจะถามตัวเองในวันที่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือท้อใจ    "น้องรักตัวเองเป็นหรือยังล่ะ" ดิฉันถาม เธอเงียบไปประมาณ 5 วินาที แล้วถามว่า "รักกับตัวเองหรือคะพี่"   การรักตัวเองให้เป็น เป็นจุดเริ่มต้นของการรู้จักตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็น มองเห็นคุณค่าในตัวเอง พัฒนาตนเอง เพื่อให้แข็งแกร่งได้จากตัวเอง เมื่อคุณรู้จักที่จะดูแลตัวเองให้เติบโต เข้มแข็ง มีพลัง ก็แปลว่า คุณพร้อมที่จะรักและเผื่อแผ่ความรักไปสู่ผู้อื่นเช่นเดียวกัน และไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเริ่มต้นหันมารักตัวเอง    การรักตัวเองให้เป็น ไม่ใช่ความเห็นแก่ตัว แต่มันคือ "การรัก เมตตา และดูแลตัวเอง ทั้งกาย วาจา ใจ" กาย: สุขภาพสำคัญเป็นอันดับ 1 อย่าใช้ร่างกายหนักเกินไป อย่าทำงานหักโหมเสียจนเอาเงินเดือนมาเป็นค่าหมอ อย่าตามใจปากขนาดนั้น ชีวิตควรอยู่บนความพอดี หมั่นดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้แข็งแรง กินอาหารที่มีประโยชน์ นอนพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายที่ตัวเองชอบ […]

สุขภาพหญิง

สุข สวย สตรอง ทั้งกายและใจ แบบฉบับปู ไปรยา

ปู ไปรยา ลุนด์เบิร์ก เป็นหนึ่งในหญิงไทยที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยและสามารถไปเฉิดฉายในระดับอินเตอร์ด้วยความสามารถ ความรักในอาชีพ และความทะเยอทะยาน ตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดระบาด ปูย้ายมาอยู่เมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เรียนการแสดงและแคสงานต่าง ๆ  ภาพยนตร์ฮออลีวูดเรื่อง Paradise City ที่ปูแสดงนำร่วมกับ จอห์น ทราโวลต้า และ บรู๊ซ วิลcลิส กำลังจะเข้าฉายภายในปี พ.ศ. 2565 นี้ นอกจากนี้ ปูยังทำธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพในประเทศไทย โดยใช้ชื่อว่า Freshly by Praya เนื่องในวันสตรีสากลโลก (International Women’s Day) Hello คุณหมอ ได้มีโอกาสพูดคุยกับปูเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ การใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายในสหรัฐอเมริกา และเคล็ดลับในการใช้ชีวิตให้มีความสุข มีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพกายและใจอย่างไรบ้างคะ ปูมองว่าการออกกำลังกายมันสำคัญมาก การที่ได้ขยับเขยื้อนร่างกาย มีเหงื่อออก เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็สอดคล้องและพ่วงกันหมดเลย สุขภาพใจก็เกี่ยวกับการที่เราดูแลร่างกาย เมื่อก่อน ปูวิ่งมาราธอน ปูค่อนข้างจริงจังกับการออกกำลังกายมาก แต่ตอนนี้ปูจะทำเพื่อ wellness (สุขภาพ/ความสุขสมบูรณ์) มากกว่า ก็คือไม่เหมือนเมื่อก่อน คือไม่ได้เน้นว่าต้องมีซิกแพคตลอดเวลา แต่กล้ามเนื้อหน้าท้องก็ยังดูดี มองว่าไม่ต้องกดดันตัวเองมาก ไม่ต้องอดอาหาร […]

สุขภาพหญิง

ตกขาวคือ อะไร สำคัญกับระบบสืบพันธุ์ผู้หญิงอย่างไร

ตกขาวคือ ของเหลวหรือสารคัดหลั่งที่ไหลออกจากช่องคลอด ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำความสะอาดช่องคลอด คือ ช่องคลอดจะดักจับสิ่งสกปรก แบคทีเรีย และเซลล์ที่ตายแล้ว จากนั้นขับออกมาในรูปแบบของตกขาว นอกจากนี้สารคัดหลั่งเหล่านี้ยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ช่องคลอด ป้องกันภาวะช่องคลอดแห้ง การมีตกขาวถือเป็นภาวะปกติของร่างกาย แต่หากตกขาวมีกลิ่นไม่พึ่งประสงค์ หรือเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีอื่น ๆ เช่น สีเขียว เหลือง น้ำตาล มีเลือดปน หรือพบความผิดปกติอื่น ๆ ของช่องคลอด เช่น แสบ คัน บวม แดง ควรเข้าพบคุณหมอเพื่อตรวจหาสาเหตุและรับการรักษาอย่างเหมาะสมและทันท่วงที ประเภทของตกขาว ประเภทของตกขาว อาจสังเกตได้จากสีของตกขาว ดังนี้ ตกขาวสีขาว สีใส หรือเป็นเมือก เป็นเรื่องปกติที่เกิดจากการขับสิ่งสกปรก หรืออาจเป็นมูกใสที่บ่งบอกว่าเป็นช่วงที่ร่างกายมีการตกไข่ก่อนเป็นประจำเดือน เป็นสัญญาณเตือนการตั้งครรภ์ หรืออาจเกิดได้หลังจากถูกกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ แต่ถ้าหากตกขาวมีสีขาวขุ่นมากกว่าปกติ อาจหมายถึงการติดเชื้อรา ซึ่งมักมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น ส่งผลให้เกิดอาการคัน ปวดบวม แดง ร้อนของช่องคลอด เจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ ตกขาวสีแดงหรือน้ำตาล มักมีอาการปวดอุ้งเชิงกรานหรือท้องน้อย เลือดออกจากช่องคลอดผิดปกติร่วมด้วย ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะประจำเดือนมาไม่ปกติ การติดเชื้อในช่องคลอดหรือในอุ้งเชิงกราน การมีก้อนหรือติ่งเนื้อบริเวณช่องคลอด หรือ ปากมดลูกโรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก […]

การตรวจคัดกรองโรคในผู้หญิง

ตรวจภายใน สำคัญอย่างไร ควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

ตรวจภายใน เป็นการตรวจอวัยวะของสืบพันธ์ุเพศหญิง เพื่อหาสัญญาณของโรค และอาการผิดปกติ เช่นอาการเจ็บปวดอวัยวะเพศที่ผิดปกติ แผลในอวัยวะเพศ เนื้องอก ประจำเดือนผิดปกติ หรือตรวจหามะเร็งปากมดลูก การตรวจภายในเป็นประจำทุกปีอาจช่วยป้องกันปัญหาทางระบบสืบพันธ์ุ และอาจช่วยให้รักษาโรคระยะเริ่มต้นได้อย่างทันท่วงที ตรวจภายใน คืออะไร ตรวจภายใน คือ การตรวจสุขภาพรูปแบบหนึ่งที่คุณหมอจะตรวจดูอวัยวะของระบบสืบพันธ์ุเพศหญิงทั้งภายนอกและภายใน เพื่อหาสัญญาณความผิดปกติของอวัยวะต่าง ๆ ภายในอุ้งเชิงกราน เช่น ปากมดลูก ช่องคลอด ท่องนำไข่ มดลูก รังไข่ กระเพาะปัสสาวะ ลำไส้ใหญ่ ตรวจภายในสำคัญอย่างไร ผู้หญิงควรเข้ารับการตรวจภายในเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทราบถึงปัญหาสุขภาพทางเพศ ดังนี้ ตรวจปัญหาสุขภาพและโรคมะเร็ง เป็นการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อตรวจหามะเร็งและโรคทางระบบสืบพันธุ์อื่น ๆ หากพบว่ามีก้อนเนื้อที่ผิดปกติ หรือช่องคลอดอักเสบเรื้อรัง คุณหมออาจนัดตรวจทุก 3-6 เดือนเพื่อติดตามอาการ นอกจากนี้ ผู้หญิงที่อายุ 40-45 ปี ควรเข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำทุกปี หากพบปัญหา จะได้รักษาอย่างทันท่วงที และอาจหายขาดได้ นอกจากนี้ การตรวจอุ้งเชิงกรานอาจมีเป้าหมายเพื่อเตรียมการตั้งครรภ์ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมของช่องคลอด เพื่อให้ทารกปลอดภัยจากโรคติดต่อตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ขณะคลอด และหลังคลอด ตรวจหาสาเหตุของอาการโรคนารีเวช คือ การตรวจหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานสตรี เช่น ปากมดลูก ช่องคลอด มดลูก […]

การมีประจำเดือน

เมนไม่มา มีสาเหตุมาจากอะไร

เมนไม่มา หรือ ประจำเดือนไม่มา คือ ภาวะที่ประจำเดือนไม่มาประมาณ 1-3 เดือน อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ภาวะความเครียด ฮอร์โมนไม่สมดุล การตั้งครรภ์ หากไม่ทำการรักษาอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่าง เยื่อบุโพรงมดลูกหนา มีบุตรยาก ภาวะกระดูกพรุน เป็นต้น [embed-health-tool-”ovulation”] เมนไม่มา คืออะไร ประจำเดือนของผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะมาโดยเฉลี่ยประมาณ 28 วัน หรือในช่วง 21-40 วัน ซึ่งอาการประจำเดือนไม่มาตามรอบเดือน อาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ ภาวะขาดประจำเดือนปฐมภูมิ (Primary Amenorrhea) คือ ภาวะที่ไม่มีประจำเดือน เมื่อมีอายุ 15 ปี ภาวะขาดประจำเดือนทุติยภูมิ (Secondary Amenorrhea) คือ ภาวะที่เคยมีประจำเดือนมาก่อน แต่อาจมีภาวะประจำเดือนไม่มาประมาณ 3 เดือนขึ้นไป นอกจากนี้ ผู้หญิงบางคนอาจมีรอบเดือนที่ไม่สม่ำเสมอ หรือประจำเดือนมามากกว่าปกติ ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล สาเหตุที่เมนไม่มา สาเหตุที่อาจทำให้ประจำเดือนไม่มา อาจมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน ดังนี้ ความเครียด เมื่อระดับความเครียดเพิ่มขึ้น อาจทำให้รอบเดือนเลื่อน หรือประจำเดือนไม่มาได้ ควรบรรเทาความเครียดด้วยกิจกรรมที่ชื่นชอบ เพื่อความผ่อนคลาย เช่น การออกกำลังกาย การวิ่ง การลดน้ำหนัก […]

สุขภาพหญิง

เคล็ดลับ การดูแลสุขภาพผู้หญิง ที่สาว ๆ ไม่ควรละเลย

ทุกช่วงวัยของผู้หญิง คือ กุญแจสำคัญต่อการชะลอความเสื่อม ความเจ็บป่วย ซึ่งบางครั้งเราอาจจะลืม และละเลยไปบ้าง วันนี้ Hello คุณหมอ จึงนำ เคล็ดลับ การดูแลสุขภาพผู้หญิง มาฝาก หากคุณปฏิบัติตาม รับรองว่าจะสุขภาพกายใจจะแข็งแรงขึ้นแน่นอน เช็กเวลาตกไข่ ได้ที่นี่ เคล็ดลับ การดูแลสุขภาพผู้หญิง มีอะไรบ้าง เคล็ดลับ การดูแลสุขภาพนั้นมีมากมาย โดยวันนี้เราจะแนะวิธีการดูแลตนเองด้วยการรับประทาน เพราะอาหารเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องรับประทานกันอยู่ทุกวัน หากวันไหนที่คุณละเลยต่อพฤติกรรมการกิน อาจส่งผลกระทบตามมาก็ได้ แล้วแนวปฏิบัติสำหรับการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคมีอะไรบ้าง เราไปดูกันเลย รับประทานอาหารให้หลากหลาย ไม่ควรเลือกรับประทาน เพราะอาหารบางอย่างให้คุณประโยชน์มากมายกว่าที่คุณคิด แนะนำให้รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ รวมไปถึงกินผัก ผลไม้ 5 สี ธัญพืชไม่ขัดสี เนื้อไม่ติดมัน หรือสัตว์ปีก เช่น ปลา ไก่ ไข่ เต้าหู้ ดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมต่อวัน ดื่มน้ำเปล่าประมาณ 6- 8 แก้ว และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำกัดอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง เช่น เค้ก พิซซ่า อาหารทอด มันฝรั่งทอด ขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัด หรือเวลาทำอาหารควรใส่เกลือ […]

การตรวจคัดกรองโรคในผู้หญิง

การตรวจมวลกระดูก อีกวิธีการรับมือกับภาวะกระดูกพรุนในผู้หญิง

กระดูกมีความสำคัญต่อร่างกายมากกว่าที่คุณคิด เพราะเป็นโครงสร้างของร่างกาย ช่วยปกป้องอวัยวะภายใน เป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหว ร่างกายของเราสูญเสียกระดูกและสร้างกระดูกใหม่อยู่ตลอด แต่ยิ่งเราอายุมากขึ้น การสร้างกระดูกใหม่ก็จะยิ่งทำได้ยาก และกระดูกก็อ่อนแอลงด้วย การตรวจมวลกระดูก โดยเฉพาะในผู้หญิง จึงถือเป็นการตรวจร่างกายที่สำคัญ เพราะจะช่วยให้คุณรับมือกับปัญหาสุขภาพกระดูกได้ทัน โดยเฉพาะโรคกระดูกพรุน การตรวจมวลกระดูก คืออะไร การตรวจมวลกระดูกหรือการตรวจดูความหนาแน่นของกระดูก (Bone densitometry) เป็นวิธีการตรวจที่ได้รับความนิยม เพราะช่วยให้รู้ว่าสุขภาพของกระดูกมีความแข็งแรงในระดับใด และมีภาวะกระดูกพรุนหรือไม่ การตรวจมวลกระดูก มีวิธีทดสอบอย่างไร การตรวจมวลกระดูก คือการวัดความหนาแน่นของกระดูกด้วยวิธีที่เรียกว่า DXA scan โดยคำว่า “DEX” ย่อมาจาก “Dual Energy X–ray Absorptiometry” เป็นการเอกซเรย์รูปแบบหนึ่ง ที่ใช้รังสีเอกซ์ในระดับต่ำมากเพื่อวัดความหนาแน่นของกระดูกของคุณ การสแกน DEXA จะวัดปริมาณแร่ธาตุบางชนิดในกระดูก เช่น สะโพก กระดูกสันหลัง ข้อมือ การเตรียมตัวก่อนการตรวจมวลกระดูก การทดสอบความหนาแน่นของกระดูกนั้นง่าย รวดเร็ว และไม่เจ็บปวด ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมาก แต่ก่อนเข้ารับการตรวจมวลกระดูก คุณควรปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ ก่อนการทดสอบตรวจมวลกระดูก สามารถรับประทานอาหารและดื่มน้ำได้ปกติ แต่ไม่ควรรับประทานอาหารเสริมพวกแคลเซียม วิตามินรวม และยาลดกรด พยายามสวมเสื้อผ้าหลวม ๆ ใส่สบาย และหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าที่มีซิป เข็มขัด หรือกระดุม และไม่ควรใส่เครื่องประดับ […]

โฆษณา
โฆษณา