home

โรคอ้วน

โรคอ้วน หรือการสะสมไขมันส่วนเกินก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพโดยรวมของคุณ ซึ่งปัจจุบันความอ้วนอาจนำไปสู้ภาวะทางสุขภาพระยะยาว เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และมะเร็งบางชนิดได้

เรื่องเด่นประจำหมวด

โรคอ้วน

โรคอ้วน สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย ทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสุขภาพหลายประการ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง อีกทั้ง โรคอ้วนกับความเสี่ยงมะเร็ง ก็ถือเป็นปัญหาสุขภาพที่ไม่ควรละเลยเช่นกัน เนื่องจากการมีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนอาจส่งผลกระทบต่อระดับฮอร์โมนบางชนิด เช่น อินซูลิน เอสโตรเจน ทั้งยังอาจเพิ่มความเสี่ยงที่เซลล์จะเจริญเติบโตผิดปกติจนนำไปสู่โรคมะเร็งบางชนิดได้ เช่น มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งตับอ่อน อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดน้ำหนักลงให้อยู่ในเกณฑ์สุขภาพดี อาจช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวได้ โรคอ้วน เกิดขึ้นได้อย่างไร โรคอ้วน (Obesity) คือ ภาวะที่ร่างกายมีการสะสมไขมันในร่างกายมากเกินไป โรคอ้วนสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ สาเหตุที่พบบ่อย อาจได้แก่ พฤติกรรมการใช้ชีวิต อย่างการรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพมากเกินไป เช่น อาหารไขมันสูง อาหารน้ำตาลสูง การใช้ชีวิตแบบนั่ง ๆ นอน ๆ การไม่ค่อยออกกำลังกาย นอกจากนี้ พันธุกรรม ประวัติโรคอ้วนของคนในครอบครัว ก็อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนได้เช่นกัน การประเมินโรคอ้วนในเบื้องต้นนิยมใช้การตรวจวัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) โดยการนำน้ำหนักตัว (กิโลกรัม) หารด้วยส่วนสูง (เมตร) ยกกำลังสอง ค่าดัชนีมวลกายน้อยกว่า 18.5 ถือว่าน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ ค่าดัชนีมวลกาย 18.5-22.9 ถือว่าน้ำหนักตัวตามเกณฑ์ หรือสมส่วน ค่าดัชนีมวลกาย […]

หัวข้อ โรคอ้วน เพิ่มเติม

โรคอ้วน

อ้วนลงพุง คือ ภาวะที่มีการสะสมของไขมันในช่องท้องมากเกินไป เป็นกลุ่มอาการที่อาจเกิดจากกระบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกายผิดปกติ รวมถึงอาจมีสาเหตุอื่น เช่น รับประทานอาหารที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ ขาดการออกกำลังกาย อ้วนลงพุงอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ความดันโลหิตสูง หากอยากรู้ว่ากำลังอยู่ในกลุ่มอ้วนลงพุ่งหรือไม่ อาจวัดได้จากดัชนีมวลกาย (BMI) สำหรับบุคคลที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป หากค่าดัชนีมากกว่า 25 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีรูปร่างอ้วน [health-tool template=”bmi”] สาเหตุของอ้วนลงพุง สาเหตุของอ้วนลงพุง อาจเกิดจากสิ่งเหล่านี้ เช่น รับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ อาหารที่มีน้ำตาลสูง เช่น เค้ก ลูกอม เครื่องดื่มที่มีความหวาน น้ำอัดลม น้ำผลไม้ เนื่องจากของหวานอาจชะลอการทำงานของระบบเผาผลาญ และอาจเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน ซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้ รวมถึงอาหารที่มีส่วนผสมของไขมันทรานส์ ที่เป็นไขมันสังเคราะห์ หากไขมันชนิดนี้เกาะผนังหลอดเลือด และอวัยวะต่าง ๆ ภายในอาจทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือด และอาจเป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคอ้วนได้ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ อาจทำให้ปริมาณไขมันในร่างกายเพิ่มสูงขึ้น และอาจเกิดการสะสมตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายโดยเฉพาะรอบเอว เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจไปขัดขวางการเผาผลาญไขมัน ไม่ออกกำลังกาย หากรับประทานอาหารที่มีแคลอรี่ปริมาณมากกว่าที่ร่างกายต้องการใน 1 วัน และไม่ออกกำลังกาย อาจส่งผลให้อ้วนลงพุง ความเครียด เมื่อเกิด ความเครียด […]

โรคอ้วน

ผู้สูงอายุอาจเผชิญกับโรคต่าง ๆ เนื่องจากร่างกายและภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง โรคอ้วนในผู้สูงอายุ ก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่ผู้สูงอายุควรเฝ้าระวัง เนื่องจากจะเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคความดัน และโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งในรายที่รุนแรง อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ สาเหตุการเกิด โรคอ้วนในผู้สูงอายุ  สาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุเสี่ยงเป็นโรคอ้วน ส่วนใหญ่มาจากการเสื่อมสภาพของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายตามช่วงอายุที่มากขึ้น รวมไปถึงค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ที่เกินมาตรฐาน โดยวัดจากรอบเอว มวลไขมัน น้ำหนักตัว นอกจากนี้ คณะกรรมการของสมาคมโภชนาการและสมาคมโรคอ้วนของสหรัฐอเมริกา ได้ทบทวนงานศึกษาวิจัยที่เผยแพร่ในช่วงปี 1996-2005 และพบว่า โรคอ้วนในผู้สูงอายุเชื่อมโยงกับความบกพร่องทางร่างกาย อีกทั้งผู้สูงอายุที่น้ำหนักเกินหรือมีโรคอ้วนยังเสี่ยงเกิดปัญหาสุขภาพดังต่อไปนี้มากขึ้นด้วย การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ภาวะอ้วนลงพุง หรือเมตาบอลิกซินโดรม (Metabolic Syndrome) โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ปัญหาภายในระบบทางเดินอาหาร โรคข้อเข่าเสื่อม โรคเบาหวาน โรคมะเร็งบางชนิด หากปล่อยให้ผู้สูงอายุเผชิญกับโรคอ้วนเป็นเวลานาน อาจทำให้สุขภาพแย่ลง จนเสี่ยงต่อความพิการ หรือเสียชีวิตได้ นอกจากดัชนีมวลกายแล้ว ยังสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่อาจบ่งบอกได้ว่าผู้สูงอายุกำลังเสี่ยงเป็นโรคอ้วนได้ เช่น การสะสมของไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังตามส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะ หน้าท้อง แขน ตัวเลขของน้ำหนักเพิ่ม ปัจจัยเสี่ยงของโรคอ้วนในผู้สูงอายุ ปัจจัยที่อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนในผู้สูงอายุ มีดังนี้ การไม่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การรับประทานอาหารที่ทำลายสุขภาพ ปัญหาเกี่ยวกับโรคประจำตัว ประวัติทางพันธุกรรม โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ป้องกันโรคอ้วนในผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุสามารถลดความเสี่ยงจากโรคอ้วน และโรคแทรกซ้อนได้ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ ออกกำลังกายในระดับเบา เช่น แอโรบิก เดิน รับประทานเลือกอาหารที่มีประโยชน์ให้เหมาะสม โดยเฉพาะผลไม้ ผัก และโปรตีน ลดอาหารที่มีไขมันสูง […]

โรคอ้วน

อันตรายจากโรคอ้วน ส่งผลเสียต่อสุขภาพมากที่คิด นอกจากจะทำให้สูญเสียความมั่นใจในเรื่องของรูปแล้ว ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคข้อเสื่อม ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ จึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวของกับโรคอ้วน โรคอ้วน คืออะไร โรคอ้วน ถือเป็นปัญหาที่ซับซ้อนเนื่องจากมีสาเหตุมาจากหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านพฤติกรรม เช่น การรับประทานอาหารประเภทไขมันอิ่มตัวสูง ขาดการออกกำลังกาย หรือปัจจัยทางพันธุกรรมที่ได้รับยีนส์มาจากครอบครัว ส่งผลให้คุณมีระบบการเผาผลาญที่ไม่ดีมากนัก การที่คุณจะทราบว่าตนเองกำลังเสี่ยงเป็นโรคอ้วนอยู่หรือไม่ ส่วนใหญ่ต้องการค่าหาดัชนีมวลกายโดยรวม (BMI) หากผลลัพธ์เผยตัวเลขตั้งแต่ 25.0-30.0 ขึ้นไปก็อาจแปลความหมายได้ว่าคุณมีน้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน หรือกำลังเป็นโรคอ้วนอ้วนอยู่นั่นเอง อันตรายจากโรคอ้วน ส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าที่คิด อันตรายจากโรคอ้วนอาจไม่ใช่เพียงไขมันสะสมเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการเกิดโรคต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นมาได้อีกมากมาย และสามารถส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของร่างกายโดยรวมได้ทั้งหมด แต่จะมีโรคอะไรบ้าง เรามาดูไป พร้อม ๆ กันเลยค่ะ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคข้อเข่าเสื่อม โรคถุงน้ำดี หรือนิ่วในถุงน้ำดี โรคมะเร็งบางชนิด โรคเกาต์ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ภาวะคอเลสเตอรอลสูง ไขมันพอกตับ โรคหลอดเลือดแข็ง โรคไต เพียงแค่โรคอ้วนโรคเดียวสามารถก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมาได้อย่างมากมาย และหากคุณยังเพิกเฉยต่อการดูแลสุขภาพตนเอง โรคดังกล่าวข้างต้นนี้อาจสามารถนำพาไปสู่การเกิดอาการรุนแรง จนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียว โรคอ้วนควบคุมได้ เพียงปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต สำหรับบุคคลใดที่กำลังเป็นโรคอ้วน หรืออยากจะป้องกันการเกิดโรคอ้วนไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ คุณสามารถเริ่มได้จากการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันบางประการที่มักส่งผลเสียแก่สุขภาพคุณได้ ดังนี้ ตรวจน้ำหนักของเป็นประจำ พร้อมหาค่าดัชนีมวลกายควบคู่ วางแผนการรับประทานอาหาร โดยเน้นอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำ แต่สารอาหารสูง เช่น ผัก ผลไม้ จำกัดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 150-300 นาที ต่อสัปดาห์ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมถึงการรักษาน้ำหนักให้คงที่ […]

โรคอ้วน

โรคอ้วนเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย ซึ่งสาเหตุของการสะสมของไขมันในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนั้นค่อนข้างเป็นไปได้ง่าย แล้ว ประเภทของไขมันในร่างกาย ที่สามารถสะสมอยู่ในร่างกายนั้น จะไปสะสมอยู่ในส่วนไหนของร่างกายได้บ้าง ถ้าอยากกำจัดออก จะมีวิธีกำจัด ไขมันส่วนเกิน นั้นได้อย่างไร มาดูคำตอบกันเลย [health-tool template=”bmr”] ไขมัน คืออะไร “ไขมัน” เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย แต่ต้องได้รับในปริมาณที่พอดี ไม่มากจนเกินไป เพราะหากได้รับมากเกินไปจะเป็นโทษต่อร่างกายได้ เช่น มีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินก่อให้เกิดโรคอ้วน ไขมันในร่างกายของเราประกอบด้วยสามโมเลกุลที่เชื่อมต่อกัน โครงสร้างสามโมเลกุลนี้เรียกว่า “ไตรกลีเซอไรด์” แต่มีไขมันบางชนิดที่ร่างกายของเราไม่สามารถสร้างขึ้นได้ แต่สามารถรับไขมันนี้ได้โดยการกินเท่านั้น ไขมันเหล่านี้เรียกว่า “ไขมันจำเป็น” เช่น ไขมันโอเมก้า 3 เป็นต้น ไขมันในอาหาร มี 3 ประเภทหลัก คือ ไขมันไม่อิ่มตัว มี 2 แบบ ได้แก่ ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว พบได้ในน้ำมันมะกอก น้ำมันรำข้าว ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน พบได้ในน้ำมันพืชทั่วไป เช่น น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันงา เป็นต้น ไขมันอิ่มตัว มีอยู่ในอาหารหลายชนิดทั้งคาวและหวาน ส่วนใหญ่มาจากสัตว์ เช่น เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากนม ไม่ว่าจะเป็น เนย ชีส เป็นต้น ไขมันทรานส์ […]

โรคอ้วน

ในปัจจุบันคงไม่มีใครไม่รู้จัก โรคอ้วน สภาวะที่ร่างกายมีไขมันมากกว่าปกติ จนทำให้ร่างกายมีขนาดใหญ่โต แต่คุณรู้หรือไม่ว่าโรคอ้วนนั้นไม่ได้มีอยู่แค่เพียงประเภทเดียวนะ วันนี้ Hello คุณหมอ จะพาทุกคนมารู้จักกับ ประเภทของโรคอ้วน ว่ามีอะไรบ้าง และเราจะมีวิธีจัดการกับความอ้วนได้อย่างไร ถ้าพร้อมแล้วไปหาคำตอบกันเถอะ [health-tool template=”bmi”] โรคอ้วน คืออะไร โรคอ้วน (obesity) คือภาวะที่ร่างกายมีการสะสมของไขมันในเนื้อเยื่อมากกว่าปกติ จนทำให้มีน้ำหนักตัวเยอะ และอาจมีรูปร่างใหญ่และอ้วน จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แบ่งเกณฑ์ว่า ผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 30 ถือได้ว่าเป็นผู้ป่วยโรคอ้วน ซึ่งคุณสามารถทำการคำนวณค่าดัชนีมวลกายได้ด้วย เครื่องคำนวณค่าดัชนีมวลกาย โรคอ้วนนี้นอกจากจะทำให้เกิดความไม่สบายตัวในการเคลื่อนไหว การแต่งกาย และการใช้ชีวิตทั่วไปแล้ว ยังอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพอื่น ๆ มากมาย เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดในสมอง ที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้อีกด้วย ประเภทของโรคอ้วน มีอะไรบ้าง เราอาจจะคิดว่าโรคอ้วนก็เหมือน ๆ กัน แต่รู้หรือไม่ว่ามี ประเภทของโรคอ้วน ด้วยนะ ซึ่งมีดังนี้ อ้วนลงพุง หมายถึงภาวะที่มีไขมันสะสมอยู่บริเวณช่องท้องมากเกินไป นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงหน้าอก ต้นแขน ต้นขา และสะโพก เกิดขึ้นจากความผิดปกติของกระบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกาย มักเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น […]

โรคอ้วน

โรคอ้วน นับว่าเป็นอีกโรคหนึ่งที่เราทุกคนควรระวัง โดยเฉพาะกับช่วงวัยผู้ใหญ่ เพราะไม่พียงแค่จะทำให้คุณมีน้ำหนักเพิ่ม หรือไขมันสะสมจำนวนมากแล้ว แต่ยังจะเป็นการก่อให้เกิดความเสี่ยงบางอย่างของโรคร้ายแรงอื่น ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ เป็นต้น ได้อีกด้วย และเพื่อป้องกันตนเองห่างไกลจากสภาวะดังกล่าว วันนี้บทความของ Hello คุณหมอ จึงขอนำ สัญญาณโรคอ้วนในผู้ใหญ่ ที่คุณควรสังเกตมาฝากกันค่ะ สาเหตุที่ทำให้ช่วงวัยผู้ใหญ่มักเป็น โรคอ้วน ถึงแม้ว่า โรคอ้วน สามารถเกิดสืบทอดได้จากยีนทางพันธุกรรมในด้านระบบการเผาผลาญ ฮอร์โมนที่ส่งผลต่อน้ำหนักตัว แต่ขณะเดียวกันพฤติกรรมบางอย่างที่คุณเพิกเฉย ดังต่อไปนี้ นั้นก็ย่อมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่สามารถทำให้คุณเสี่ยงเป็น โรคอ้วน ได้ ขาดการออกกำลังกาย เพราะการเคลื่อนไหวร่างกายในระดับปานกลาง สามารถช่วยให้เผาผลาญแคลอรี่ส่วนเกินได้อย่างมาก โดยสิ่งที่คุณควรปรับเปลี่ยนคือ การเริ่มออกกำลังกายในรูปแบบต่าง ๆ ตามความชอบอย่างน้อย 30 นาที เป็นเวลา 5 วันต่อสัปดาห์ เลือกรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาหารจานด่วน เครื่องดื่มปริมาณน้ำตาลสูง เป็นต้น ก็ย่อมล้วนแต่ก่อให้เกิด โรคอ้วน ได้ทั้งสิ้น เนื่องจากขาดการควบคุมปริมาณไขมัน แคลอรี่ที่เหมาะสม จึงส่งผลให้คุณมีน้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน พร้อมไขมันเกาะใต้ผิวหนังทั่วทั้งร่างกาย สัญญาณโรคอ้วนในผู้ใหญ่ ที่คุณควรรู้ คุณจะทราบว่าตนเองกำลังเข้าสู่ โรคอ้วน ได้ก็ต่อเมื่อ คุณมีการวัดดัชนีมวลกาย แล้วพบว่ามีระดับตัวเลขสูงกว่ามาตรฐาน […]

โรคอ้วน

การที่คุณมีต้นขาใหญ่ พร้อมผิวหนังที่หย่อนคล้อย อาจเกิดขึ้นได้จากการสะสมของ ไขมันที่ต้นขา จนสามารถส่งผลให้คุณหมดความมั่นใจขณะแต่งตัวลง หรือยามที่ต้องพบปะผู้คน วันนี้ Hello คุณหมอ จึงขอนำสาเหตุที่คุณควรทราบถึงแหล่งที่มาของไขมันสะสม พร้อมกับท่าออกกำลังกายลดไขมันง่าย ๆ ที่คุณสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นประจำ มาฝากทุกคนกันค่ะ สาเหตุทำให้มีการสะสมของ ไขมันที่ต้นขา ไขมันที่ต้นขามีสาเหตุคล้ายกับการสะสมของไขมันในส่วนต่าง ๆ ทั่วไป โดยมักเกิดจากไขมันส่วนเกินที่ได้รับการจากรับประทานอาหารไม่ถูกเผาผลาญเปลี่ยนเป็นพลังงาน นอกจากนี้ก็ยังคงมีอีกสภาวะหนึ่งที่ส่งผลให้คุณมีช่วงต้นขาที่ใหญ่ขึ้นได้เช่นกันนั่นก็คือ Lipedema ซึ่งส่วนมากจะพบได้ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เป็นภาวะที่ส่งผลให้มีการกระจายไขมันออกผิดปกติ จนรู้สึกเห็นได้ชัดว่าบริเวณต้นขา ก้น และต้นแขนรู้สึกบวมขึ้น อีกทั้งหากปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้คุณเกิดความเจ็บปวด ผิวหนังฟกช้ำได้ง่ายอีกด้วย 3 ท่าออกกำลังกาย เพิ่มความกระชับกล้ามเนื้อขา การออกกำลังกายเป็นวิธีลดไขมันที่ดีที่สุดในรูปแบบธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งยา จากการศึกษาชิ้นหนึ่งนักวิจัยได้ทำการให้อาสาสมัครทำการออกกำลังกาย Leg Press เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ด้วยขาเพียงข้างเดียวเพื่อเปรียบเทียบกับขาอีกไม่ได้ออกกำลังกาย ผลการวิจัยดังกล่าวได้ออกมาว่าการปฏิบัติ และมีวินัยในการออกกำลังกายนั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอที่ช่วยลดไขมัน แต่นอกจากท่า Leg Press ยังมีอีก 3 ท่าด้วยกัน ดังต่อไปนี้ ที่จะช่วยเปลี่ยนไขมันส่วนเกินบริเวณต้นขาให้กลับมากระชับเต่งตึงขึ้นได้ 1. Squats เริ่มต้นด้วยการแยกเท้าออกจากกันความกว้างเท่ากับไหล่ แล้วนำแขน และมือทั้ง 2 ข้างยื่นตรงไปด้านหน้าพร้อมกับย่อตัวลงเล็กน้อย โดยสังเกตเข่าไม่ให้เกินปลายเท้า จากนั้นยืดตัวตรงกลับเข้าสู่ท่าเดิม และทำวนเช่นนี้ซ้ำกัน […]

โรคอ้วน

เนื่องจากเราทุกคนมักชอบพูดเป็นภาพโดยรวมว่า ไขมันที่อยู่ภายในร่างกายมักเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น และยังเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรงได้ แต่สำหรับ ไขมันสีน้ำตาล ที่ Hello คุณหมอ ขออาสานำความรู้มาฝากกันในวันนี้ อาจเป็นประเภทไขมันที่มีส่วนช่วยลดความอ้วนได้ แต่จะมีข้อเท็จจริง และกระบวนการทำงานอย่างไรนั้น มาร่วมติดตามไปพร้อม ๆ กันได้เลยค่ะ ไขมันสีน้ำตาล คืออะไร ไขมันสีน้ำตาลหรือเรียกอีกอย่างได้ว่าเนื้อเยื่อไขมันสีน้ำตาล เป็นไขมันอย่างหนึ่งที่กักเก็บพลังงาน พร้อมอุดมไปด้วยธาตุเหล็กที่อยู่ภายในไมโทคอนเดรีย (Mitochondria) พบได้มากในมนุษย์ และสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม โดยมีส่วนช่วยในการคงความสมดุลของอุณหภูมิเมื่อร่างกายคุณนั้นมีอุณหภูมิที่เย็นจนเกินไป เพื่อปรับให้ร่างกายคุณมีความอบอุ่น และคอยสร้างความร้อนขึ้นมาในตัว แต่ไขมันสีน้ำตาลนี้มักจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวัยทารกแล้วจึงค่อย ๆ ลดปริมาณลงไปตามช่วงอายุ รวมถึงผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่ามาตรฐานก็อาจมีไขมันสีน้ำตาลจำนวนน้อยกว่าผู้ที่มีน้ำหนักตัวอยู่ตามเกณฑ์ร่วมด้วย ข้อเท็จจริงของไขมันสีน้ำตาล กับการลดความอ้วน จากการศึกษาของนักวิจัยจาก Universite de Sherbrooke ประเทศแคนนาดา ได้ทำการสำรวจจากอาสาสมัครที่มีระดับไขมันสีน้ำตาลสูง พบว่า เซลล์ไขมันสีน้ำตาลสามารถเผาผลาญแคลอรี่ 250 แคลอรี่ หรือ 1.8 เท่าของระดับการเผาผลาญ ทำให้สามารถนำไปช่วยพัฒนาศึกษาต่อที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคอ้วนได้ และยังค้นพบอีกว่าคนที่มีระดับไขมันที่พอดีมักมีไขมันสีน้ำตาลที่มากกว่าคนมีระดับไขมันส่วนเกิน อีกทั้งยังมีผลการศึกษาอื่น ๆ พบว่าไขมันสีน้ำตาลมีอะมิโน และโปรตีนบางชนิด ได้แก่ ลิวซีน (Leucine) ไอโซลิวซีน (Isoleucine) วาลีน (Valine) ที่คุณอาจได้รับจากอาหารที่รับประทานเป็นประจำ เช่น ปลา […]

โรคอ้วน

สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่เราไม่ควรละเลย โดยเฉพาะการปล่อยให้มี ไขมันสะสม จำนวนมากอยู่ตามจุดต่าง ๆ ภายใต้ผิวหนังของร่างกาย เนื่องจาก ดูผิวเผินร่างกายของคุณอาจไม่แสดงอาการใด ๆ แต่หากเวลาผ่านไป ไขมันสะสมนี้อาจแปรเปลี่ยน หรือนำพาโรคเรื้อรังต่าง ๆ มาสู่ร่างกายของคุณได้ แต่ไขมันสะสมนั้นจะส่งผลให้เกิดโรคเรื้อรังอะไรได้บ้าง แล้วมันทำลายสุขภาพอย่างไร ติดตามได้ในบทความนี้ของ Hello คุณหมอ ไขมันสะสม คืออะไร ไขมันสะสม (Subcutaneous Fat) มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ไขมันใต้ผิวหนัง” โดยเป็นไขมันที่เกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีแคลอรี่ในปริมาณมาก และไม่ได้รับการเผาผลาญด้วยการออกกำลังกายเสียส่วนใหญ่ นอกจากนั้นผู้ที่มีภาวะดื้ออินซูลิน ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ก็สามารถเกิดภาวะ ไขมันใต้ผิวหนัง ได้เช่นกัน เรื่องจากผู้ป่วยโรคนี่ร่างกายอาจทำหน้าที่สลายไขมันได้ยาก จนทำให้เกิดไขมันสะสมภายในช่องท้อง และนำไปสู่การเกิดโรคต่าง ๆ ตามมา ความเสี่ยงก่อให้เกิดโรคจากไขมันสะสม หากร่างกายมี ไขมันใต้ผิวหนัง เป็นเวลานาน โดยไม่ได้รับการเผาผลาญและเปลี่ยนเป็นพลังงานเพื่อนำมาใช้ในแต่ละวัน เมื่อคุณอายุมากขึ้น หรือมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น ก็สามารถส่งทำให้เกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ เหล่านี้ได้ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคหัวใจ ซึ่งมาพร้อมกับอัตราการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม ไขมันพอกตับ โรคหลอดเลือดในสมอง โรคอัลไซเมอร์ โรคไต ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ บางกรณี อาจทำให้ร่างกายคุณได้รับโรคดังกล่าวโรคใดโรคหนึ่ง หรือสามารถเป็นพร้อมกันหลาย ๆ โรคได้ ดังนั้น หากคุณยังรักสุขภาพตนเอง […]

โรคอ้วน

โรคอ้วน เป็นโรคใกล้ตัวอีกประเภทที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศ ทุกวัย โดยคุณสามารถรู้ได้ว่าตัวเองเป็นโรคอ้วนหรือไม่ จากการคำนวณค่าดัชนีมวลกายว่าอยู่ระดับสูงว่าเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงขึ้น คุณควรรู้ถึง สาเหตุของโรคอ้วน เอาไว้ด้วยว่า สาเหตุของ โรคอ้วน นั้นเกิดจากอะไรได้บ้าง ต้องมาติดตามกันใน Hello คุณหมอ สาเหตุของโรคอ้วน มีอะไรบ้าง สาเหตุหลักที่ทำให้เกิด โรคอ้วน คือ พฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารในชีวิตประจำวัน การเลือกรับประทานอาหารแบบไม่เลือกจะทำให้ร่างกายของคุณได้รับปริมาณแคลอรี่ที่มากจนเกินไป ทำให้เกิดการสะสมแคลอรี่ส่วนเกิน นอกจากนั้น ถ้าคุณรับประทานอาหารแล้วไม่มีการเคลื่อนไหว หรือออกกำลังกาย ก็จะทำให้ร่ายกายไม่เผาผลาญแคลอรี่ที่รับประทานเข้าไป จึงทำให้เกิด โรคอ้วน นั่นเอง  แต่นอกจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารแล้ว ยังมีสาเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้คุณเสี่ยงที่จะเผชิญกับ โรคอ้วน ได้อีกด้วย ซึ่งสาเหตุอื่น ๆ มีดังนี้ พันธุกรรมที่สืบทอดกันมาภายในครอบครัว โดยเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบเผาผลาญ การเสื่อมสภาพการทำงานอวัยวะภายในจากอายุที่มากขึ้น เพราะจะทำให้มวลกล้ามเนื้อ และการเผาผลาญได้ช้าลง พักผ่อนไม่เพียงพอ ทำให้ฮอร์โมนเกิดการเปลี่ยนแปลง ระดับคอร์ติซอลสูงขึ้น โดยเกิดจากความเครียด ภาวะต่อมไทรอยด์ สภาพแวดล้อมในชุมชนที่มีตัวเลือกในการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพน้อย จากสาเหตุข้างต้นที่กล่าวมานั้น อาจเกิดหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล หนทางที่ดีที่สุดเมื่อคุณรู้สึกกังวลใจเกี่ยว โรคอ้วน คุณสามารถเข้าขอรับการตรวจสุขภาพ พร้อมขอคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อความสบายใจ ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจาก โรคอ้วน ผู้ป่วยที่กำลังเผชิญกับ โรคอ้วน หากไม่มีการดูแลตนเองด้วยวิธีที่ถูกต้องตามคำแนะนำแพทย์ หรือเพิกเฉยต่อการตรวจสุขภาพอย่างเป็นประจำ ก็อาจส่งผลให้คุณเสี่ยงกับโรคเรื้อรังรุนแรงอื่น […]