home

โรคเริมที่อวัยวะเพศและเริมที่ปาก

โรคเริมที่อวัยวะเพศและเริมที่ปาก เป็นโรคที่พบได้บ่อย เกิดจากการติดเชื้อ เฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์ไวรัส (Herpes Simplex Virus หรือ HSV) เมื่อเป็นแล้ว เชื้อไวรัสจะแฝงอยู่ในปมประสาทไปตลอดชีวิต และโรคอาจกำเริบได้บ่อยครั้ง หากคุณอยากรู้วิธีป้องกันตัวเองจากโรคเริม และวิธีรับมือเมื่อป่วยเป็นโรคนี้แล้ว ที่นี่ มีคำตอบให้

x