ยาและอาหารเสริม

 • กรดคอนจูเกเตดไลโนเลอิก หรือซีแอลเอ (Conjugated Linoleic Acid)
 • กรดพาราอะมิโนเบนโซอิก (Para-Aminobenzoic Acid) หรือ พาบา (PABA)
 • กรดลอริก (Lauric Acid)
 • กรดอะมิโนเบนโซอิก (Aminobenzoic acid)
 • กรดอัลฟาไลโนเลนิก (Alpha-Linolenic Acid)
 • กรดอัลฟาไลโปอิก (Alpha-Lipoic Acid)
 • กรดอัลฟาไฮดรอกซี (Alpha Hydroxy Acids)
 • กรดเอธาครีนิก (Ethacrynic Acid)
 • กรดเอลลาจิก (Ellagic Acid)
 • กรดเออร์โซดีอ็อกซีโคลิก (Ursodeoxycholic Acid)
 • กรดแกมมาไลโนเลนิก (Gamma Linolenic Acid)
 • กรดแทนนิก (Tannic Acid)
 • กรดแอสคอร์บิก (Ascorbic Acid)
 • กรดโดโคซะเฮกซะอีโนอิก (Docosahexaenoic acid) หรือ ดีเอชเอ (DHA)
 • กรดโฟลิก (Folic acid) ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • กรดไขมันซีทิเลเทด (Cetylated Fatty Acids)
 • กรดไขมันโอเมก้า 6 (Omega-6 Fatty Acid)
 • กรดไอโคซาเพนตะอิโนอิก หรืออีพีเอ (Eicosapentaenoic Acid)
 • กรดไฮดรอกซีซิตริก (Hydroxycitric Acid)
 • กรดไฮยาลูรอนิค คืออะไร
 • กระดูกอ่อนปลาฉลาม (Shark-Cartilage)
 • กลีเซอรอล (Glycerol)
 • กลีเซอรีน (Glycerin)
 • กลูตามีน (Glutamine) ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • กลูโคซามีน (Glucosamine)
 • กลูโคส (Glucose)
 • กลูโคเฟจ® (Glucophage®)
 • กลูโคแมนแนน (Glucomannan)
 • กาบา (GABA)
 • การฉีดโบท็อกซ์ วิธีทำหน้าสวย เต่งตึง ด้วยเวลาไม่นาน
 • การเลือก ยาพ่นจมูกสำหรับเด็ก รักษาภูมิแพ้ ที่คุณพ่อคุณแม่ควรทราบ
 • กาวิสคอน (Gaviscon)
 • กาแลนตามีน (Galantamine)
 • แกมมา-บิวทีโรแลคโทน (Gamma Butyrolactone)
 • แกรนิซีตรอน (Granisetron)
 • แกลเลียมไนเตรท (Gallium nitrate)
 • โกรทฮอร์โมน ธรรมชาติ VS โกรทฮอร์โมนสังเคราะห์ คล้ายแต่ใช้ได้ไม่เหมือนกันนะ
 • ไกลคลาไซด์ (Gliclazide)
 • ไกลซีน (Glycine)
 • ไกลบูไรด์ (Glyburide)
 • ไกลพิไซด์ (Glipizide)
 • ไกลเมพิไรด์ (Glimepiride)
 • ไกลโคนิวเทรียนท์ (Glyconutrients)
 • ไกวเฟนิซิน (Guaifenesin)
 • คลอธาลิโดน (Chorthalidone)
 • คลอร์ซอกซาโซน (Chlorzoxazone)
 • คลอร์เฮกซิดีน (Chlorhexidine)
 • คลอร์โปรมาซีน ไฮโดรคลอไรด์ (Chlorpromazine hydrochloride)
 • คลอร์โพรพาไมด์ (Chlorpropamide)
 • คลอเฟนิรามีน (Chlorpheniramine) ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • คลอโรไทอะไซด์ (Chlorothiazide)
 • คลินดามัยซิน (Clindamycin)
 • คลินดามัยซินและเบนโซอิลเพอร์ออกไซด์ (Clindamycin-Benzoyl Peroxide)
 • คลีมาสทีน (Clemastine)
 • ควินาพริล (Quinapril)
 • ควินาพริล และ ไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ (Quinapril and Hydrochlorothiazide)
 • ควินิดีน (Quinidine)
 • ควินิน (Quinine)
 • คอนเซอร์ตา® (Concerta®)
 • คอร์ติโซน (Cortisone)
 • คานาคินูแมบ (Canakinumab)
 • คานามัยซิน เมจิ (Kanamycin Meiji)
 • คาริโซโพรดอล (Carisoprodol)
 • คาร์ทีโอลอล (Carteolol)
 • คาร์บามาเซพีน (Carbamazepine)
 • คาร์ราจีแนน (Carrageenan)
 • คาลาไมน์ (Calamine)
 • คาเฟอีนซิเตรต (Caffeine Citrate)
 • คาโบแซนทินิบ (Cabozantinib)
 • คาโพซอล® (Caphosol®)
 • คาโอเพคเตท (Kaopectate)
 • คีเฟล็กซ์® (Keflex®)
 • คีโตโคนาโซล (Ketoconazole)
 • คีโตโปรเฟน (Ketoprofen)
 • คีโตโรแลค (Ketorolac)
 • คูมาดิน® (Coumadin®)
 • เคพไซตาบีน (Capecitabine)
 • เควอซิทิน (Quercetin)
 • แคนซิดาส (Cancidas)
 • แคปโตพริล ไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ (Captopril-Hydrochlorothiazide)
 • แคมเพสเตอรอล (Campesterol)
 • แคลเซียม (Calcium)
 • แคลเซียมอะซิเตท (Calcium Acetate)
 • โคพาสทิน® (Copastin®)
 • โคลชิซิน (Colchicine)
 • โคลซาปีน (Clozapine)
 • โคลนาซีแพม Clonazepam
 • โคลนิดีน (Clonidine)
 • โคลมิด® (Clomid®)
 • โคลิสติน (Colistin)
 • โคลีน (Choline)
 • โคลไตรมาโซล (Clotrimazole)
 • โคเดอีน (Codeine) ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • โคเลแคลซิเฟอรอล (Cholecalciferol) หรือวิตามินดี 3 (Vitamin D3)
 • โคเอนไซม์คิวเทน (CoQ10) เชื่อมโยงกับ สุขภาพหัวใจ อย่างไร
 • ไครซิน (Chrysin)
 • ซอร์บิทอล (Sorbitol)
 • ซอลมิทริปแทน (Zolmitriptan)
 • ซัลซาเลต (Salsalate)
 • ซัลบูทามอล (Salbutamol)
 • ซัลฟานิลาไมด์ (Sulfanilamide)
 • ซัลฟินไพราโซน (Sulfinpyrazone)
 • ซัลโฟราเฟน (Sulforaphane)
 • ซาควินาเวียร์ (Saquinavir)
 • ซานามิเวียร์ (Zanamivir)
 • ซาฟิร์ลูคาสท์ (Zafirlukast)
 • ซาแน็กซ์® (Xanax®)
 • ซิงค์ซัลเฟต (Zinc Sulfate)
 • ซิงค์อะซิเตท (Zinc Acetate)
 • ซิตากลิปติน (Sitagliptin)
 • ซินทรอยด์® (Synthroid®)
 • ซิมบัลตา® (Cymbalta®)
 • ซิลิคอน (Silicon)
 • ซิลเดนาฟิล (Sildenafil)
 • ซีร์เทค® (Zyrtec®)
 • ซีลีเนียม (Selenium)
 • ซีสส์ควิล® (Zzzquil®)
 • ซูมาทริปแทน (Sumatriptan)
 • ซูลินแดค (Sulindac)
 • ซูลโคนาโซล (Sulconazole)
 • ซูเปอร์ออกไซด์ ดิสมิวเทส (Superoxide Dismutase)
 • เซทิริซีน (Cetirizine)
 • เซฟดิโตเรน (Cefditoren)
 • เซฟฟิซิม (Cefixime)
 • เซฟาเลกซิน (Cephalexin)
 • เซฟาโซลิน (Cefazolin)
 • เซฟูรอกซิม (Cefuroxime)
 • เซอร์ตาโคนาโซล (Sertaconazole)
 • เซียลิส® (Cialis®)
 • เซเลกิลีน (Selegiline)
 • เซเลเบร็กซ์® (Celebrex®)
 • เซเลโคซิบ (Celecoxib)
 • เซโฟแทกซีม (Cefotaxime)
 • เซโรโทนิน (Serotonin)
 • แซกซ่ากลิปติน (Saxagliptin)
 • แซมอี (SAM-e)
 • โซทาลอล (Sotalol)
 • โซฟราน® (Zofran®)
 • โซฟอสบูเวียร์ (Sofosbuvir)
 • โซมิเน็กซ์® (Sominex®)
 • โซราเฟนิบ (Sorafenib)
 • โซลพิเดม (zolpidem)
 • โซลอฟท์® เซอร์ทราลีน (Zoloft® Sertraline)
 • โซลิเฟนาซิน (Solifenacin)
 • โซเดียมพอลิสไตรีนซัลโฟเนต (Sodium Polystyrene Sulfonate)
 • โซเดียมลอริลซัลเฟต หรือ สาร SLS อีกหนึ่งสารเคมีที่อาจส่งผลเสียต่อผิวคุณ
 • ไซตาโลแพรม (Citalopram)
 • ไซลิทอล (Xylitol)
 • ไซเมทิโคน (Simethicone)
 • ไซแน็กส์® สำหรับพ่นจมูก (Sinex® Nasal Spray)
 • ไซแฟกเซน® (Xifaxan®)
 • ไซโคลพิรอกซ์ (Ciclopirox)
 • ไซโคลฟอสฟาไมด์ (Cyclophosphamide)
 • ไซโคลสปอริน (Cyclosporine)
 • ไซโคลสปอริน (Cyclosporine) ชนิดออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย (Systemic)
 • ไซโคลเซรีน (Cycloserine)
 • ไซโคลเบนซาพรีน (Cyclobenzaprine)
 • ไซโดวูดีน (Zidovudine)
 • ไซโปร® (Cipro®)
 • ไซโปรฟลอกซาซิน (Ciprofloxacin)
 • ไซโปรเฮปตาดีน (Cyproheptadine)
 • ไซโลเมตาโซลีน (Xylometazoline Nasal)
 • ดรามามีนสำหรับเด็ก (Dramamine For Kids)
 • ดอกซาโซซิน (Doxazosin)
 • ด็อกโซรูบิซิน (Doxorubicin)
 • ดอมเพอริโดน (Domperidone)
 • ดอร์มิคุม® (Dormicum®)
 • ดอร์โซลาไมด์ (Dorzolamide)
 • ดัลโคแลกซ์® (Dulcolax®)
 • ดัสปาทาลิน® (Duspatalin®)
 • ดาคทาริน® (Daktarin®)
 • ดานาซอล (Danazol)
 • ดาราพริม® (Daraprim®)
 • ดาริเฟนาซิน (Darifenacin)
 • ดินดอลีมีเธน (Diindolylmethane)
 • ดิฟแฟลม® (Difflam®)
 • ดิลไทอะเซม (Diltiazem)
 • ดิสฟลาติล® (Disflatyl®)
 • ดีกัวดิน® (Dequadin®)
 • ดีคอนดีน (Decondine)
 • ดีคอลเจน ฟอร์เท® ชนิดน้ำ (Decolgen Forte® Liquid)
 • ดีเฟอริโพรน (Deferiprone)
 • ดีเอชอีเอ (DHEA)
 • ดีแมนโนส (D-Mannose)
 • เดกซิแลน (Dexilant®)
 • เด็กซ์แพนทีนอล (Dexpanthenol)
 • เดกซ์โทรส (Dextrose)
 • เดกซ์โทรเมทอร์แฟน (Dextromethrophan)
 • เด็กโตรแอมเฟตามีน (Dextroamphetamine)
 • เดคาดรอน (Decadron®)
 • เดบริแดต (Debridat®)
 • เดพาคอต® (Depakote®)
 • เดย์ควิล (DayQuil®)
 • เดลซิม®/เดกซ์โทรเมทอร์แฟน (Delsym®/Dextromethorphan)
 • เดสลอราทาดีน (Desloratadine)
 • เดอมาทริกซ์อัลตรา (Dermatix Ultra)
 • เดแคควินอน (Decaquinon®)
 • แดนเซน® (Danzen®)
 • แดนโทรลีน นาทริ (Dantrolene natri)
 • โดนีพีซิล (Donepezil)
 • โดบูทามีน (Dobutamine)
 • โดพามีน ไฮโดรคลอไรด์ (Dopamine Hydrochloride)
 • ไดจอกซิน (Digoxin)
 • ไดฟลูนิซอล (Diflunisal)
 • ไดออสมิน (Diosmin)
 • ไดอะซอกไซด์ (Diazoxide)
 • ไดอะเซอรีน (Diacerein)
 • ไดเฟนไฮดรามีน (Diphenhydramine)
 • ไดเมททิล ซัลฟอกไซด์ (Dimethyl Sulfoxide หรือ DMSO)
 • ไดเมทโตไกลซีน (Dimethylglycine)
 • ไดเมนไฮดริเนต (Dimenhydrinate)
 • ไดเอทิลโพรพิออน (Diethylpropion)
 • ไดโคลฟีแนคโซเดียม (Diclofenac Sodium)
 • ไดไซโคลมีน (Dicyclomine)
 • ไดไฮโดรเออร์โกตามีน (Dihydroergotamine)
 • ทรามาดอล (Tramadol)
 • ท้องผูกหนักจนท้องป่องไม่หายซะที ใช้ ยาระบาย ช่วยจะดีมั้ยนะ
 • ทาซาโรทีน (Tazarotene)
 • ทามอคซิเฟน (Tamoxifen)
 • ทาโครลิมัส (Tacrolimus)
 • ทินิดาโซล (Tinidazole)
 • ทิโคลพิดีน (Ticlopidine)
 • ทิโมลอล (Timolol)
 • เทมาซีแพม (Temazepam)
 • เทราฟลู® รูปแบบน้ำเชื่อม (TheraFlu® Syrup)
 • เทราโซซิน (Terazosin)
 • เทลมิซาร์แทน (Telmisartan)
 • เทสโทสเตอโรน (Testosterone)
 • เทอร์บินาฟีน (Terbinafine)
 • เทโมโซโลไมด์ (Temozolomide)
 • โทบรามัยซินและเดกซาเมธาโซน (Tobramycin And Dexamethasone)
 • โทรลามีน ซาลิไซเลต (Trolamine salicylate)
 • โทลบูตาไมด์ (Tolbutamide)
 • โทโคไตรอีนอล (Tocotrienols)
 • ไทกีไซคลีน (Tigecycline)
 • ไทรเพเลนนามีน (Tripelennamine)
 • ไทลีนอล® แก้หวัดและแก้ไอ (Tylenol® cold & cough)
 • ไทอามีน (Thiamine)
 • ไทโรซีน (Tyrosine)
 • ไทโรทริซิน (Tyrothricin)
 • ไทโอทีพา (Thiotepa)
 • ไทโอโคนาโซล (Tioconazole)
 • ไทโอโทรเปียม โบรไมด์ (Tiotropium Bromide)
 • พราดาซา® (Pradaxa®)
 • พรีมาริน® (Premarin®)
 • พลาเควนนิล® (Plaquenil®)
 • พานาดอล® (Panadol®)
 • พาราตรามอล (Paratramol)
 • พาราเซตามอล (Paracetamol)
 • พิทาวาสแตติน (Pitavastatin)
 • พินโดลอล (Pindolol)
 • พิเมโครลิมัส (Pimecrolimus)
 • พูลมิคอร์ท® (Pulmicort®)
 • เพนซิโคลเวียร์ (Penciclovir)
 • เพนท็อกซิฟิลลีน (Pentoxifylline)
 • เพนิซิลลิน จี (Penicillin G)
 • เพนโทแซน โพลีซัลเฟต โซเดียม (Pentosan polysulfate sodium)
 • เพรกนิโนโลน (Pregnenolone)
 • เพรดนิคาร์เบท (Prednicarbate)
 • เพรดนิโซน (Prednisone)
 • เพอร์เมทริน (Permethrin)
 • เพอร์โคเซต® (Percocet®)
 • แพนคริเอติน (Pancreatin)
 • แพนโทพราโซล (Pantoprazole)
 • แพลนบี วัน-สเต็ป® (Plan B One-Step®)
 • โพรพาฟีโนน (Propafenone)
 • โพรเบเนซิด (Probenecid)
 • โพลาแรกซ์® (Polarax ®)
 • โพลีเดคโทรส (Polydextrose)
 • โพลีโทนิล (Polytonyl)
 • โพสตินอร์ (Postinor®)
 • โพแทสเซียม (Potassium)
 • โพแทสเซียมคลอไรด์ (Potassium chloride)
 • โพแทสเซียมไอโอไดด์ (Potassium iodide)
 • ไพรมาควิน (Primaquine)
 • ไพรมิโดน (Primidone)
 • ไพราซินาไมด์ (Pyrazinamide)
 • ไพริดอกซีน (Pyridoxine) หรือ วิตามินบี 6 (Vitamin B6)
 • ไพริเมทามีน (Pyrimethamine)
 • ไพรโลเซค (Prilosec®)
 • ไพแรนทอล (Pyrantel)
 • ไพโอกลิตาโซน (Pioglitazone)
 • ม็อกซิพริล (Moexipril)
 • มอกซิฟลอกซาซิน (Moxifloxacin)
 • มอทริน® (Motrin®)
 • มอนเทลูคาสท์ (Montelukast)
 • มอร์ฟีน (morphine) ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • มาโครบิด® (Macrobid®)
 • มิลริโนน (Milrinone)
 • มิโดดรีน (Midodrine)
 • มิโนไซคลีน (Minocycline)
 • มีเพนโซเลต โบรไมด์ (Mepenzolate Bromide)
 • เมคลิซีน (Meclizine)
 • เมดรอกซีโปรเจสเตอโรน (Medroxyprogesterone)
 • เมตาซาโลน (Metaxalone)
 • เมทฟอร์มิน (Metformin)
 • เมทิลเพรดนิโซโลน (Methylprednisolone)
 • เมลฟาแลน (Melphalan)
 • เมลาโทนิน (Melatonin)
 • เมลาโนแทน-2 (Melanotan-II)
 • เมสนา (Mesna)
 • เมแมนทีน (Memantine)
 • เมโทคาร์บามอล (Methocarbamol)
 • เมโทรนิดาโซล (Metronidazole)
 • เมโทโคลพราไมด์ (Metoclopramide)
 • เมโทโพรลอล (Metoprolol)
 • เมโปรบาเมต (Meprobamate)
 • เมไทมาโซล (Methimazole)
 • เมไธโอนีน (Methionine)
 • แมกนีเซียม (Magnesium)
 • แมกนีเซียม ออกไซด์ (Magnesium Oxide)
 • แมกนีเซียม ไฮดรอกไซด์ (Magnesium hydroxide)
 • แมงกานีส (Manganese)
 • โมบิค® (Mobic®)
 • โมลินโดน (Molindone)
 • ไมกลิทอล (Miglitol)
 • ไมน็อกซิดิล (Minoxidil)
 • ไมโคนาโซล (Miconazole)
 • ไมโซพรอสทอล (Misoprostol)
 • ไมโตแซนโทรน (Mitoxantrone)
 • ไมโทเทน (Mitotane)
 • ยาขยายหลอดเลือด หนึ่งในทางเลือกที่ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง
 • ยาชนิดไหนที่ช่วยอาการปวดกระดูกและข้อ
 • ยาชา ปลอดภัยแค่ไหน เรื่องที่คุณควรรู้ เกี่ยวกับการใช้ ยาชา
 • ยาต้านไวรัส เอชไอวี ทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยเอชไอวี
 • ยาพ่นจมูก คำแนะนำและการใช้อย่างถูกวิธี
 • ยาพ่นจมูก ภูมิแพ้ ใช้ติดต่อกันนาน ปลอดภัยหรือไม่
 • ยาลดกรด ต้องกินยังไง ถึงจะปลอดภัยต่อสุขภาพ
 • ยาหมดอายุ ยาเสื่อมสภาพ อย่าฝืนใช้ เพราะอาจป่วยหนักกว่าเดิม
 • ยาเพร็พ (PrEP) คืออะไร สามารถป้องกัน HIV ได้จริงหรือ?
 • ยาเลื่อนประจำเดือน และยาคุมกำเนิดเลื่อนประจำเดือน ทำงานอย่างไร
 • ยาแก้ปวดและแก้อักเสบ "มีลอกซิแคม" ช่วยอะไรคุณได้บ้าง
 • ยาแก้เจ็บคอ ควรใช้เมื่อไหร่ดี มีข้อควรระวังอย่างไร
 • ยาแคปซูล VS ยาเม็ด มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันอย่างไร
 • ยูริสแตต® (Uristat®)
 • ยูเรีย (Urea)
 • ยูโทรเจสแทน® (Utrogestan®)
 • ยูโรมิเท็กแซน® (Uromitexan®)
 • ยูโรไคเนส (Urokinase)
 • ราบีพราโซล (Rabeprazole)
 • รามิพริล (Ramipril)
 • ราลทิกราเวียร์ (Raltegravir)
 • ราลอกซิฟีน (Raloxifene)
 • ริทาลิน® (Ritalin®)
 • ริสเพอร์ดาล® (Risperdal®)
 • ริโทนาเวียร์ (Ritonavir)
 • รีพาไกลไนด์ (Repaglinide)
 • รีเซอร์พีน (Reserpine)
 • รู้หรือไม่ วิธีจัดเก็บยา และ การกำจัดยา ที่ถูกต้อง ควรทำอย่างไร
 • เรสเวอราทรอล (Resveratrol)
 • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ยาต้านฮิสตามีน ยาแก้แพ้ที่ใช้กันมากที่สุด
 • โรซูวาสแตติน (Rosuvastatin)
 • โรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอ (Robitussin® Cold & Cough)
 • โรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอระดับรุนแรง (Robitussin® Severe Multi-Symptom Cough Cold Flu)
 • โรพินิโรล (Ropinirole)
 • ไรซาทริปแทน (Rizatriptan)
 • ไรบาไวริน (Ribavirin)
 • ไรฟาบูติน (Rifabutin)
 • ไรรูโซล (Riluzole)
 • ไรวาสติกมีน (Rivastigmine)
 • ไรแฟมพิน (Rifampin)
 • ไรแฟมพินและไอโซไนอาซิด (Rifampin-Isoniazid)
 • ไรแมนตาดีน (Rimantadine)
 • ไรโบฟลาวิน/วิตามินบี 2 (Riboflavin/Vitamin B2)
 • ไรโบส (Ribose)
 • วาร์ฟาริน (Warfarin)
 • วาลซาร์แทน (Valsartan)
 • วาลาไซโคลเวียร์ (Valacyclovir)
 • วาลเทร็กซ์® (Valtrex®)
 • วาเรนิคลิน (Varenicline)
 • วาโปรับ® (Vaporub®)
 • วิตามินดี (Vitamin D)
 • วิตามินบี 1 (Vitamin B1) สารอาหารสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
 • วิตามินบี 12 (Vitamin B12)
 • วิตามินบี 15 (Vitamin B15) หรือกรดแพงเกมิก (Pangamic Acid)
 • วิตามินบี 3 หรือ ไนอะซิน (Niacin) ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • วิตามินอี (Vitamin E)
 • วิตามินเอ (Vitamin A)
 • วิตามินเอช/บี7/ไบโอติน (Vitamin H/B7/Biotin)
 • วิตามินเอฟ (Vitamin F)
 • วิธีเลือกวิตามินและอาหารเสริม เลือกยังไงให้ดี เลือกแบบไหนถึงจะปลอดภัย
 • วินคริสทีน ซัลเฟต (Vincristine Sulfate)
 • เวย์โปรตีน (Whey protein)
 • เวลบูทริน® (Wellbutrin®)
 • เวอราปามิล (Verapamil)
 • แวเลียม® (Valium®)
 • โวริโคนาโซล (Voriconazole)
 • โวลทาเรน (Voltaren)
 • โวเรน® (Voren®)
 • ไวท์ ปิโตรเลียม (White Petrolatum)
 • ไวอากร้า® (Viagra®)
 • ไวแวนส์® (Vyvanse®)
 • ไวโคดิน® (Vicodin®)
 • อยากกินยาอย่างปลอดภัย รู้ไว้! ห้าม กินยากับส้มโอ เกรปฟรุต
 • ออกซาซีแพม (Oxazepam)
 • ออกซาโพรซิน (Oxaprozin)
 • อ็อกซิโคนาโซล (Oxiconazole)
 • ออกซิโทซิน (Oxytocin)
 • ออกซีบิวไทนิน (Oxybutynin)
 • ออกซีเมโทโลน (Oxymetholone)
 • ออกตะโคซานอล (Octacosanol)
 • ออกแซนโดรโลน (Oxandrolone)
 • ออราโนฟิน (Auranofin)
 • ออร์นิทีน คีโตกลูตาเรต (Ornithine Ketoglutarate)
 • ออเรซอล (Oresol)
 • อะซิโทรมัยซิน (Azithromycin)
 • อะซีบูโทลอล (Acebutolol)
 • อะดาพาลีน (Adapalene)
 • อะมิคาซิน แบบฉีด (Amikacin injection meiji)
 • อะมิโนไฟล์ลีน (Aminophylline)
 • อะมิโอดาโรน (Amiodarone)
 • อะลูมิเนียมฟอสเฟต (Aluminium phosphate)
 • อะเซตาโซลาไมด์ (Acetazolamide)
 • อะเซทิล-แอล-คาร์นิทีน (Acetyl-L-Carnitine)
 • อะเซลาสทีน (Azelastine)
 • อะโทรพีน (Atropine)
 • อะโปมอร์ฟีน (Apomorphine)
 • อะโพไพร็อกซิแคม® (Apo piroxicam®)
 • อัลฟาแคลซิดอล (Alfacalcidol)
 • อัลลีฟ® (Aleve®)
 • อัลเบนดาโซล (Albendazole)
 • อัลเลกรา ดี® 12 ชั่วโมง (Allegra-D® 12 Hour)
 • อัลเลกรา® แอลเลอร์จี (Allegra® Allergy)
 • อัลโมทริปแทน (Almotriptan)
 • อัลโลพูรินอล (Allopurinol)
 • อาซิเทรติน (Acitretin)
 • อาร์โคเซีย® (Arcoxia®)
 • อาหารเสริมถังเช่า สมุนไพรเพื่อสุขภาพ หรือผู้ร้ายทำลายไต
 • อาหารเสริมเพื่อสุขภาพหัวใจ ที่อาจช่วยคุณต่อสู้กับโรคหัวใจได้
 • อินซูลิน ลิสโปร (Insulin Lispro)
 • อินดาพาไมด์ (Indapamide)
 • อินดินาเวียร์ ซัลเฟต (Indinavir Sulfate)
 • อินนูลิน (Inulin)
 • อินโดเมทาซิน (Indomethacin)
 • อีดีทีเอ (EDTA)
 • อีพลีรีโนน (Eplerenone)
 • อีพินาสทีน (Epinastine)
 • อีลีทริปแทน (Eletriptan)
 • อีเซทิไมบ์ (Ezetimibe)
 • อีเซทิไมบ์ และอะทอร์วาสแตติน (Ezetimibe and Atorvastatin)
 • อีโพรซาร์แทน (Eprosartan)
 • เอ็กซ์ตราดีพฮีท® (Extra Deep Heat®)
 • เอ็กซ์เซเมสเทน (Exemestane)
 • เอซาไธโอพรีน (Azathioprine)
 • เอติแวน® (Ativan®)
 • เอทิลคลอไรด์ (Ethyl Chloride)
 • เอ็น-อะซิทิว กลูโคซามีน (N-Acetyl Glucosamine)
 • เอพิเนฟรีน (Epinephrine)
 • เอฟเฟกเซอร์® (Effexor®)
 • เอมิลเมตาครีซอล (Amylmetacresol)
 • เอ็มเมดาสทีน (Emedastine)
 • เอสซิตาโลแพรม (Escitalopram)
 • เอสตราดิออล (Estradiol)
 • เอสโซปิโคลน (Eszopiclone)
 • เอสโตรเจน (Estrogens)
 • เออร์โกทามีน (Ergotamine)
 • เออร์โกแคลซิเฟอรอล (Ergocalciferol)
 • เอโทโดแลค (Etodolac)
 • แอคคิวเทน® (Accutane®)
 • แอดวิล® ไข้หวัดและไซนัส (Advil® Cold&Sinus)
 • แอดเดอรอล® (Adderall®)
 • แอพราโคลนิดีน (Apraclonidine)
 • แอมซิโนไนด์ (Amcinonide)
 • แอมบร็อกซอล (Ambroxol)
 • แอมพิซิลลิน (Ampicillin)
 • แอมพิซิลลินและซัลแบคแตม (Ampicillin and Sulbactam)
 • แอมเบียน® (Ambien®)
 • แอมโมเนียมคลอไรด์ (Ammonium Chloride)
 • แอลทีเพลส (Alteplase)
 • แอลฟา-คีโตกลูตาเรต (Alpha-Ketoglutarate)
 • แอสตาแซนธิน (Astaxanthin)
 • แอสไพริน (Aspirin) ข้อบ่งใช้ ขนาดยา และผลข้างเคียง
 • แอโพ-ไดเมนไฮดริเนต® (Apo-Dimenhydrinate®)
 • โอฟลอกซาซิน (Ofloxacin)
 • โอล์มีซาร์แทน (Olmesartan)
 • โอเซลทามิเวียร์ (Oseltamivir)
 • โอเมก้า 3 (Omega 3)
 • โอโลพาทาดีน (Olopatadine)
 • ไอซราดิพีน (Isradipine)
 • ไอดอกซูริดีน (Idoxuridine)
 • ไอดารูบิซิน (Idarubicin)
 • ไอทราโคนาโซล (Itraconazole)
 • ไอบูโพรเฟน (Ibuprofen)
 • ไอปราโทรเปียม โบรไมด์ (Ipratropium bromide)
 • ไอวาบราดีน (Ivabradine)
 • ไอโซเตรทติโนอิน (Isotretinoin)
 • ไอโซไนอาซิด (Isoniazid)
 • ไอโอดีน (Iodine)
 • other
 • Abilify (อะบิลิฟาย) ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Acetaminophen ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง และข้อควรระวัง
 • Acetylcysteine หรือยา อะเซทิลซิสเทอีน
 • acyclovir ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Alprazolam ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Amitriptyline (อะมิทริปไทลีน) ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Amlodipine ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Amoxicillin (อะม็อกซีซิลลิน) ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Atarax (อาทาแรกซ์) ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Atenolol ยา ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Betahistine ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Brintellix ข้อบ่งใช้ และวิธีการใช้ยา
 • Carvedilol (คาร์วีไดลอล) ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Ceftriaxone ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Cilostazol (ซิลอสทาซอล) ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Clarithromycin (คลาริโธรมัยซิน) ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Cloxacillin ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Daflon (ดาฟลอน) ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • dexamethasone คือ ยาอะไร ใช้อย่างไร
 • Dicloxacillin (ไดคลอกซาซิลลิน) ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Doxycycline (ด็อกซีไซคลิน) ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Enoxaparin (อีนอกซาพาริน) ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Epiduo (อีพิดูโอ) ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Erythromycin (อิริโทรมัยซิน) ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Flavoxate ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Fluconazole (ฟลูโคนาโซล) ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Fluorometholone (ฟลูออโรเมโธโลน) ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • furosemide คือ ยาอะไร ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Gabapentin (กาบาเพนติน) ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Hydralazine (ไฮดราลาซีน) ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Hydrocortisone (ไฮโดรคอร์ติโซน) ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Hydroxyzine (ไฮดรอกไซซีน) ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Imodium ® A-D (อิมโมเดียม เอ-ดี) ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Levocetirizine ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • levothyroxine ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Lexapro (เล็กซาโปร) ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Loratadine (ลอราทาดีน) ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Meloxicam (มีลอกซิแคม) ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Methotrexate (เมโธเทรกเซท) ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Mometasone ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Naproxen คือ ยาอะไร ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Norfloxacin (นอร์ฟลอกซาซิน) ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Orphenadrine (ออเฟเนดรีน) วิธีใช้ และข้อควรระวัง
 • Piroxicam (ไพร็อกซิแคม) ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Prednisolone (เพรดนิโซโลน) ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Promethazine (โปรเมทาซีน) ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Pseudoephedrine คือ อะไร ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Simvastatin (ซิมวาสแตติน) ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • Trazodone (ทราโซโดน) ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง
 • ฤาษีผสม (Coleus Forskohlii)
 • #