คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ซาแน็กซ์® (Xanax®)

ข้อบ่งใช้

ซาแน็กซ์® (ยาอัลปราโซแลม) ใช้สำหรับ

ซาแน็กซ์® (Xanax®) ใช้เพื่อรักษาโรควิตกกังวล โรคแพนิค (panic disorders) และอาการวิตกกังวลที่เกิดจากโรคซึมเศร้า

ซาแน็กซ์® ยังอาจใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกจากที่อยู่ในคู่มือการใช้ยาได้อีกด้วย

วิธีใช้ซาแน็กซ์® (ยาอัลปราโซแลม)

รับประทานซาแน็กซ์® ตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ควรทำตามแนวทางการใช้ยาบนฉลากยา อย่าใช้ยาอัลปราโซแลม (alprazolam) ในขนาดที่มากกว่าหรือใช้ยานานกว่าที่กำหนด โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหากยาของคุณทำงานได้ไม่ดีดังเดิม

อย่าบดยา เคี้ยวยา หรือหักยาเม็ดรูปแบบออกฤทธิ์นาน ควรกลืนยาลงไปทั้งเม็ด

โปรดติดต่อแพทย์ หากยานี้รักษาอาการแพนิคหรือวิตกกังวลไม่ได้ผลดีดังเดิม

อย่าหยุดใช้ซาแน็กซ์® เอง ไม่เช่นนั้น คุณอาจจะมีอาการถอนยาที่ไม่พึงประสงค์ โปรดสอบถามแพทย์ถึงวิธีการหยุดใช้ยานี้อย่างปลอดภัย

หากคุณใช้ยานี้เป็นเวลานาน คุณอาจจำเป็นต้องรับการตรวจทางการแพทย์บ่อยขึ้น

การเก็บรักษาซาแน็กซ์® (ยาอัลปราโซแลม)

ซาแน็กซ์® ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง ให้พ้นแสงและความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเสื่อมสภาพ ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง หากมีข้อสงสัยควรอ่านคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์หรือสอบถามเภสัชกรเสมอ และโปรดเก็บยาให้พ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยงเพื่อความปลอดภัย

ไม่ควรทิ้งซาแน็กซ์® ลงในชักโครก หรือเทยาลงในท่อระบายน้ำ เว้นเสียแต่จะได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น หากยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ยา ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้อง โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเภสัชกร

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ซาแน็กซ์® (ยาอัลปราโซแลม)

ก่อนใช้ซาแน็กซ์® โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณมีภาวะดังต่อไปนี้

 • กำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่ตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • กำลังใช้ยาอื่นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร เป็นต้น
 • แพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของซาแน็กซ์® หรือยาอื่นๆ
 • มีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ
 • เป็นโรคต้อหินมุมปิด
 • กำลังใช้ยาไอทราโคนาโซล (itraconazole) หรือยาคีโตโคนาโซล (ketoconazole)

ยาอัลปราโซแลมอาจทำให้เกิดอาการเสพติด อย่าแบ่งปันซาแน็กซ์® ให้กับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่เคยใช้ยาในทางที่ผิดหรือเคยติดยา เก็บรักษายานี้ไว้ในจุดที่ผู้อื่นไม่สามารถเข้าถึงได้

การใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดนั้นอาจทำให้เกิดการติดยา ใช้ยาเกินขนาด หรือการเสียชีวิตได้ การขายหรือให้ยานี้แก่คนอื่นนั้นผิดกฏหมาย

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ซาแน็กซ์® จัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด D โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A = ไม่มีความเสี่ยง
 • B = ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C = อาจจะมีความเสี่ยง
 • D = มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X = ห้ามใช้
 • N = ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ซาแน็กซ์® (ยาอัลปราโซแลม)

ผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปมีดังต่อไปนี้

 • ง่วงซึม
 • เหนื่อยล้า
 • พูดไม่ชัด
 • ขาดความสมดุลหรือการเคลื่อนไหวที่สอดประสาน
 • มีปัญหาเกี่ยวกับความจำ
 • รู้สึกวิตกกังวลในตอนเช้าตรู่

ติดต่อแพทย์ทันทีหากมีอาการดังนี้

 • มีอารมณ์ซึมเศร้า คิดฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเอง
 • มีความคิดแล่นเร็วมาก
 • มีพลังงานเพิ่มขึ้น
 • มีพฤติกรรมเสี่ยงแบบผิดปกติ
 • สับสน
 • กระสับกระส่าย
 • มุ่งร้าย
 • มองเห็นภาพหลอน
 • มีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อที่ควบคุมไม่ได้
 • สั่นเทา
 • ชัก
 • หัวใจเต้นรัว หรือ กระพือภายในหน้าอก

รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทันที หากคุณมีสัญญาณของอาการแพ้ ได้แก่ ลมพิษ หายใจติดขัด บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ

ผลข้างเคียงที่กล่าวมาข้างต้น อาจไม่ได้เกิดกับทุกคน หรือบางคนอาจมีอาการอื่นนอกเหนือจากนี้ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ซาแน็กซ์® อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรด้วยว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร เป็นต้น และเพื่อความปลอดภัย คุณไม่ควรเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาเองโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับซาแน็กซ์® ได้แก่

 • ยาไซเมทิดีน (Cimetidine)
 • ยาไดจอกซิน (Digoxin)
 • ยาฟลูวอกซามีน (Fluvoxamine)
 • ยาเนฟาโซโดน (Nefazodone)
 • ยาริโทนาเวียร์ (Ritonavir) หรือ ยาอื่นที่ใช้เพื่อรักษาโรคเอชไอวีหรือโรคเอดส์
 • ยาต้านเชื้อรา อย่างฟลูโคนาโซล (fluconazole) หรือโวริโคนาโซล (voriconazole)
 • ยาแก้ปวดแบบเสพติด (narcotic medication) หรือยาโอปิออยด์ (opioid)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ซาแน็กซ์® อาจมีปฏิกิริยากับอาหาร หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ซาแน็กซ์® อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โรคที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ ได้แก่

 • อาการชักหรือโรคลมชัก
 • โรคไตหรือโรคตับ (โดยเฉพาะโรคตับจากแอลกฮอฮอล์)
 • โรคหอบหืด หรือปัญหาเกี่ยวกับการหายใจอื่นๆ
 • โรคต้อหินมุมเปิด
 • เคยเป็นโรคซึมเศร้า หรือมีความคิด หรือพฤติกรรมอยากจะฆ่าตัวตาย
 • เคยติดยาหรือติดสุรา

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาของซาแน็กซ์® (ยาอัลปราโซแลม) สำหรับผู้ใหญ่

โรควิตกกังวล – ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่

ยาเม็ดแบบออกฤทธิ์ทันที ยาเม็ดแบบแตกตัวสำหรับรับประทาน ยาเข้มข้นสำหรับรับประทาน

 • ขนาดยาเริ่มต้น : 0.25 ถึง 0.5 มก. รับประทานวันละ 3 ครั้ง อาจค่อยๆ เพิ่มขนาดยาทุกๆ 3 ถึง 4 วัน หากจำเป็น และสามารถทนได้
 • ขนาดยาปกติ : อาจเพิ่มขนาดยาไปจนถึงขนาดยาสูงสุดต่อวันที่ 4 มก. โดยแบ่งรับประทาน

โรคแพนิค – ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่

ยาเม็ดแบบออกฤทธิ์ทันที ยาเม็ดแบบแตกตัวสำหรับรับประทาน

 • ขนาดยาเริ่มต้น : 0.5 มก. รับประทานวันละ 3 ครั้ง อาจค่อยๆ เพิ่มขนาดยาทุกๆ 3 ถึง 4 วัน หากจำเป็น และสามารถทนได้
 • ขนาดยาปกติ : 1 ถึง 10 มก. ต่อวัน โดยแบ่งรับประทาน
 • ขนาดยาที่ใช้โดยเฉลี่ย : 5 ถึง 6 มก. ต่อวัน โดยแบ่งรับประทาน

ยาเม็ดแบบออกฤทธิ์นาน

 • ขนาดยาเริ่มต้น : 0.5 มก. ถึง 1 รับประทานวันละครั้ง อาจค่อยๆ เพิ่มขนาดยาไม่เกิน 1 มก. ทุกๆ 3 ถึง 4 วัน หากจำเป็น และสามารถทนได้
 • ขนาดยาปกติ : 1 ถึง 10 มก. วันละครั้ง
 • ขนาดยาที่ใช้โดยเฉลี่ย : 3 ถึง 6 มก. วันละครั้ง

โรคซึมเศร้า – ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่

ยาเม็ดแบบออกฤทธิ์ทันที ยาเม็ดแบบแตกตัว ยาเข้มข้นสำหรับรับประทาน

 • ขนาดยาเริ่มต้น : 0.5 มก. รับประทานวันละ 3 ครั้ง อาจค่อยๆ เพิ่มขนาดยาไม่เกิน 1 มก. ทุกๆ 3 ถึง 4 วัน
 • ขนาดยาโดยเฉลี่ย : งานวิจัยการใช้ยาอัลปราโซแลมเพื่อรักษาโรคซึมเศร้าระบุว่า ขนาดยาที่มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยคือ 3 มก. โดยแบ่งรับประทาน
 • ขนาดยาสูงสุด : งานวิจัยการใช้ยาอัลปราโซแลมเพื่อรักษาโรคซึมเศร้านั้นได้รายงานว่า เคยมีการใช้ยาในขนาดยาสูงสุดที่ 4.5 มก. ต่อวัน โดยแบ่งรับประทาน

โรควิตกกังวล – ขนาดยาสำหรับผู้สูงอายุ

ยาเม็ดแบบออกฤทธิ์ทันที ยาเม็ดแบบแตกตัว ยาเข้มข้นสำหรับรับประทาน

 • ขนาดยาเริ่มต้น : 0.25 มก. รับประทานวันละ 2 ถึง 3 ครั้ง สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่อ่อนแอ อาจค่อยๆ เพิ่มขนาดยา หากจำเป็นและสามารถทนได้
 • เนื่องจากการมีปฏิกิริยาไวขึ้นต่อยาเบนโซไดอะซีปีน (benzodiazepines) ในผู้สูงอายุ ขนาดยาอัลปราโซแลมต่อวันมากกว่า 2 มก. ตามเกณฑ์ของเกณฑ์ของเบียร์ส (Beers criteria) นั้นอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับการใช้ในผู้สุงอายุ ขนาดยาที่น้อยกว่าอาจจะมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับปลอดภัยกว่า ขนาดยาโดยรวมต่อวันนั้นไม่ควรจะเกินขนาดยาสูงสุดที่แนะนำ

โรคซึมเศร้า – ขนาดยาสำหรับผู้สูงอายุ

ยาเม็ดแบบออกฤทธิ์ทันที ยาเม็ดแบบแตกตัว ยาเข้มข้นสำหรับรับประทาน

 • ขนาดยาเริ่มต้น : 0.25 มก. รับประทานวันละ 2 ถึง 3 ครั้ง สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่อ่อนแอ อาจค่อยๆ เพิ่มขนาดยา หากจำเป็น และสามารถทนได้
 • เนื่องจากการมีปฏิกิริยาไวขึ้นต่อยาเบนโซไดอะซีปีนในผู้สูงอายุ ขนาดยาอัลปราโซแลมต่อวันมากกว่า 2 มก. ตามเกณฑ์ของเบียร์ (Beers criteria) นั้นอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับการใช้ในผู้สูงอายุ ขนาดยาที่น้อยกว่าอาจจะมีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่า ขนาดยาโดยรวมต่อวันนั้น ไม่ควรจะเกินขนาดยาสูงสุดที่แนะนำ

โรคแพนิค – ขนาดยาสำหรับผู้สูงอายุ

ยาเม็ดแบบออกฤทธิ์ทันที ยาเม็ดแบบแตกตัวสำหรับรับประทาน

 • ขนาดยาเริ่มต้น : 0.25 มก. รับประทานวันละ 2 ถึง 3 ครั้ง สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่อ่อนแอ อาจค่อยๆ เพิ่มขนาดยา หากจำเป็น และสามารถทนได้

ยาเม็ดแบบออกฤทธิ์นาน

 • ขนาดยาเริ่มต้น : 0.5 มก. รับประทานวันละครั้ง แนะนำให้รับประทานในตอนเช้า อาจค่อยๆ เพิ่มขนาดยา หากจำเป็น และสามารถทนได้

ขนาดยาของซาแน็กซ์® (ยาอัลปราโซแลม) สำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้น จึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเม็ดรูปแบบออกฤทธิ์ทันที
 • ยาเม็ดแตกตัวแบบรับประทาน
 • ยาเม็ดรูปแบบออกฤทธิ์นาน

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

health-tool-icon

เครื่องคำนวณหา ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วยคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของคุณ และดูว่าคุณมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีหรือไม่ เครื่องมือนี้ยังสามารถใช้เพื่อคำนวณค่าดัชนีมวลกายของลูกคุณได้อีกด้วย

เพศชาย

เพศหญิง

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Xanax®. https://www.drugs.com/xanax.html. Accessed July 6, 2017

Xanax®. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-9824/xanax-oral/details. Accessed July 6, 2017

Xanax®. http://www.rxlist.com/xanax-drug.htm. Accessed July 6, 2017

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล แก้ไขล่าสุด 11/05/2020
ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ