คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

ดัสปาทาลิน® (Duspatalin®)

สรรพคุณของ ดัสปาทาลิน®|การใช้ยา|วิธีเก็บรักษา|ข้อควรระวังและคำเตือน|ความปลอดภัยในการใช้ยาในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร|ผลข้างเคียง|ปฏิกิริยาระหว่างการใช้ยา|ปริมาณการใช้ยา|รูปแบบยาดัสปาทาลิน|กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด|กรณีลืมใช้ยา

สรรพคุณของ ดัสปาทาลิน®

ดัสปาทาลิน® ประกอบด้วยตัวยาหลักที่ชื่อ มีบีเวอรีน (Mebeverine) ดัสปาทาลิน®ใช้ในการรักษาอาการปวดเกร็งช่องท้อง และกลุ่มอาการลำไส้แปรปรวนต่างๆ เช่น โรคลำไส้แปรปรวน โรคลำไส้อักเสบ โรคถุงน้ำดี โรคท่อน้ำดี แผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น โรคบิดและอื่นๆ

การใช้ยา

รับประทาน 20 นาทีก่อนอาหาร ควรกลืนยาทั้งเม็ด ห้ามบดเคี้ยว

วิธีเก็บรักษา

ควรเก็บ ดัสปาทาลิน® ไว้ในอุณหภูมิห้อง โดยห่างจากแสงและความชื้นโดยตรง ไม่ควรเก็บในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง อาจมียาชนิดเดียวกันนี้ที่มียี่ห้อต่างกัน ที่ต้องการจัดเก็บแตกต่างกัน หรือสอบถามจากเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัย ควรเก็บยาไว้ให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรล้างดัสปาทาลิน®ลงบนพื้นห้องน้ำหรือเทลงในท่อระบายน้ำ และทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เมื่อหมดอายุหรือไม่จำเป็นอีกต่อไป ปรึกษาเภสัชกรของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทิ้งผลิตภัณฑ์คุณอย่างปลอดภัย

ข้อควรระวังและคำเตือน

 • ไม่ควรรับประทานดัสปาทาลิน® 135 มก. หากคุณแพ้ส่วนผสมใด ๆ ในตัวยา

ตรวจสอบกับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนรับประทานยาหาก:

 • คุณมีอาการอื่นๆเพิ่มเติมหรืออาการของคุณแย่ลง
 • คุณมีปัญหาเกี่ยวกับตับหรือไต

ความปลอดภัยในการใช้ยาในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูลทางการศึกษาที่เพียงพอสำหรับกำหนดความเสี่ยงในการใช้ยานี้ระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อประเมินผลประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะใช้ยาซึ่งจัดอยู่ในหมวดหมู่ความเสี่ยงการตั้งครรภ์ C ตามที่องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA)

อ้างอิงหมวดหมู่ความเสี่ยงการตั้งครรภ์ FDA ดังนี้:

 • A = ไม่มีความเสี่ยง
 • B = ไม่มีความเสี่ยงในการศึกษาบางส่วน
 • C = อาจมีความเสี่ยง
 • D = หลักฐานความเสี่ยงที่เป็นบวก
 • X = ห้าม
 • ไม่มีข้อมูล = Unknown

ผลข้างเคียง

หากคุณได้รับผลข้างเคียงใด ๆ ที่ร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นได้จากดัสปาทาลิน® ให้เลิกรับประทานยาและพบแพทย์ทันที:

 • ความสามารถในการหายใจ
 • อาการบวมที่ใบหน้า คอ ลิ้น หรือลำคอ (อาการแพ้อย่างรุนแรง)

ผลข้างเคียงอื่น ๆ ที่ไม่รุนแรงนัก เช่น ผื่นคันหรือผื่นแดงบนผิวหนัง

อาจมีผลข้างเคียงบางอย่างที่ไม่ได้ระบุไว้ หรืออาจมีอาการของผลข้างเคียงลักษณะอื่น ๆเกิดขึ้นได้ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

ปฏิกิริยาระหว่างการใช้ยา

ดัสปาทาลิน®อาจมีปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ ที่คุณกำลังใช้อยู่ โดยอาจเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีปฏิกิริยาดังกล่าว ควรรวบรวมรายชื่อยาทั้งหมดที่ใช้อยู่ (รวมถึงยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ยาที่ไม่ระบุชื่อยาสมุนไพร) และแจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัยของคุณ อย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยา โดยยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ดัสปาทาลิน®อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ โดยการเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่รุนแรงยิ่งขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับปฏิกิริยากับกับอาหารหรือแอลกอฮอล์ที่เป็นไปได้ก่อนใช้ยานี้

ปฏิกิริยาของยากับพยาธิสภาพปัจจุบัน

ดัสปาทาลิน®อาจมีปฏิกิริยากับพยาธิสภาพของคุณ ในปัจจุบัน โดยอาจทำให้อาการทรุดลง หรือทำให้ประสิทธิผลของยาเปลี่ยนแปลง ควรรายงานให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับพยาธิสภาพปัจจุบันของคุณอยู่เสมอ

ปริมาณการใช้ยา

ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำจากแพทย์โดยตรง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณก่อนที่จะใช้ดัสปาทาลิน®

ปริมาณดัสปาทาลิน®สำหรับผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ: รับประทาน 1 เม็ด 3 ครั้งต่อวัน

 • ขนาดยาอาจลดลงหากอาการของคุณดีขึ้น
 • ไม่ควรรับประทานมากกว่า 3 เม็ดต่อวัน

ปริมาณดัสปาทาลิน®สำหรับเด็ก

ห้ามให้ดัสปาทาลิน® 135มก. แก่เด็กหรือวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

รูปแบบยาดัสปาทาลิน

 • ยาเม็ด 135 มิลลิกรัม

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรติดต่อบริการฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดในพื้นที่ของคุณ

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมรับประทานยา ควรรีบรับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ เว้นแต่เวลานั้นมีความใกล้เคียงกับเวลาในการใช้ยามื้อถัดไปของคุณ ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและใช้ขนาดยาปกติตามที่กำหนดไว้ ห้ามเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Verifying...
health-tool-icon

เครื่องคำนวณหา ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วยคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของคุณ และดูว่าคุณมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีหรือไม่ เครื่องมือนี้ยังสามารถใช้เพื่อคำนวณค่าดัชนีมวลกายของลูกคุณได้อีกด้วย

เพศชาย

เพศหญิง

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

DUSPATALIN® (MEBEVERINE HYDROCHLORIDE)  135MG TABLETS, https://www.drugs.com/uk/Duspatalin-135mg-tablets-leaflet.html. Accessed October 19, 2016.

Duspatalin® (Mebeverine Hydrochloride)  Tablet, http://www.tabletwise.com/uae/Duspatalin-tablet. Accessed October 19, 2016.

Duspatalin® (Mebeverine Hydrochloride)  (Mebeverine HCl), https://drugs-pharmaceuticals.knoji.com/Duspatalin-mebeverine-hcl/. Accessed October 19, 2016.

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย pimruethai แก้ไขล่าสุด 11/05/2020
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ