คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

บรินเทลเล็กซ์® (Brintellix®)

บรินเทลเล็กซ์® (Brintellix®)

ข้อบ่งใช้ บรินเทลเล็กซ์®

บรินเทลเล็กซ์® ใช้สำหรับ

บรินเทลเล็กซ์® (Brintellix®) มีส่วนประกอบของตัวยา วอร์ทิออกซีทีน (Vortioxetine) ใช้เพื่อรักษาอาการซึมเศร้า ทำงานโดยปรับความสมดุลของสารบางชนิดในสมอง เช่น เซโรโทนิน (serotonin) ยานี้อาจปรับปรุงด้านการนอนหลับที่ผิดปกติ ความอยากอาหาร ฟื้นฟูระดับพลังงานในร่างกายให้การใช้ชีวิตประจำวันของคุณนั้นดีขึ้น

วิธีการใช้บรินเทลเล็กซ์®

 • รับประทานบรินเทลเล็กซ์®วันละ 1 ครั้ง โดยปริมาณยาขึ้นอยู่กับสภาพทางการแพทย์และการตอบสนองต่อการรักษา
 • เพื่อลดความเสี่ยงของผลข้างเคียงแพทย์อาจสั่งให้คุณเริ่มใช้ในปริมาณยาที่ต่ำ และค่อยๆ เพิ่มปริมาณของยา
 • ไม่ควรเพิ่มปริมาณของยา หรือหยุดยาเองโดยไม่ได้รับคำสั่งจากแพทย์ หรือเภสัชกร เพราะอาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง
 • ควรใช้ยาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าอาการของคุณจะดีขึ้น เพื่อได้รับประโยชน์จากยาสูงสุด และง่ายต่อการจำควรใช้ยาในเวลาเดียวกันทุกวัน อย่าหยุดใช้ยานี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากแพทย์

วิธีเก็บรักษา

 • ควรเก็บในอุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย
 • เก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ไม่ควรทิ้งบรินเทลเล็กซ์®ลงในชักโครก หรือเทยาลงในท่อระบายน้ำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน

บรินเทลเล็กซ์®บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน ตรวจสอบฉลากข้างบรรจุภัณฑ์หรือสอบถามแพทย์และเภสัชกรเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ บรินเทลเล็กซ์®

ก่อนใช้บรินเทลเล็กซ์®ควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้ให้แพทย์ทราบ

 • หากคุณกำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณให้นมบุตรนั้น คุณควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
 • แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณกำลังใช้ยาอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ยาที่คุณได้รับจากแพทย์ หรือยาที่จำหน่ายโดยเภสัชกร รวมถึงสมุนไพร และอาหารเสริมต่างๆ
 • หากคุณมีอาการแพ้ส่วนผสมของบรินเทลเล็กซ์®หรือยาอื่นๆ ที่กำลังใช้อยู่
 • แจ้งถึงประวัติโรคประจำตัว หรืออาการที่ผิดปกติของคุณเพื่อได้รับการรักษาอย่างปลอดภัย

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

บรินเทลเล็กซ์®จัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ ประเภท N โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ บรินเทลเล็กซ์®

อาการที่สามารถพบได้ทั่วไปเมื่อใช้ยานี้

 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • ท้องผูก
 • วิงเวียนศรีษะ
 • ความสนใจในทางเพศลดลง

หากคุณมีอาการที่รุนแรงเหล่านี้ ขึ้นควรหยุดการใช้ และเข้าพบแพทย์ทันที

โปรดจำไว้ว่าการที่แพทย์ให้คุณใช้ยาตัวนี้เนื่องจากคำนวณแล้วว่ายามีประโยชน์มากกว่าเป็นโทษ และผู้ที่ใช้ยานี้ส่วนใหญ่มักไม่พบผลข้างเคียงที่ร้ายแรงใดๆ

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ อาจมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ โปรดขอรับคำปรึกษากับทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้โดยทันที

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

บรินเทลเล็กซ์®อาจมีปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ ที่คุณกำลังใช้ร่วมด้วย โดยอาจเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการทำงานของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีปฏิกิริยาดังกล่าว ควรแจ้งรายชื่อยาทั้งหมดที่คุณใช้ให้แพทย์ทราบ ไม่ว่าจะเป็นยาที่ได้รับคำสั่งจากทางแพทย์ ยาที่หาซื้อเองโดยการจำหน่ายทางเภสัชกร และสมุนไพร อาหารเสริม เพื่อความปลอดภัยของคุณอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนปริมาณยา โดยยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

บรินเทลเล็กซ์®อาจทำปฎิกิริยากับอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจะปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพการทำงานของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดผลข้างเคียงรุนแรงอื่นๆ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยาของยากับพยาธิสภาพปัจจุบัน

บรินเทลเล็กซ์®อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์และเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมก่อนใช้

ปริมาณบรินเทลเล็กซ์®สำหรับผู้ใหญ่

ปริมาณยาที่แนะนำคือ 10 มก. รับประทานวันละ 1 ครั้ง แพทย์ของคุณอาจปรับปริมาณยาตามความเหมาะสม ในปริมาณที่ไม่เกิน 20 มก. ต่อวัน

ขนาดบรินเทลเล็กซ์®สำหรับเด็ก

ไม่มีการกำหนดบรินเทลเล็กซ์®สำหรับผู้ป่วยเด็ก เนื่องจากอาจเป็นอันตราย ควรทำความเข้าใจถึงความปลอดภัยของยาก่อนใช้ และโปรดปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบของยา

 • ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม 10 มก

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งโรงพยาบาลใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมรับประทานบรินเทลเล็กซ์®อาจควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยาก่อนได้รับอนุญาตจากแพทย์

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

health-tool-icon

เครื่องคำนวณหา ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วยคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของคุณ และดูว่าคุณมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีหรือไม่ เครื่องมือนี้ยังสามารถใช้เพื่อคำนวณค่าดัชนีมวลกายของลูกคุณได้อีกด้วย

เพศชาย

เพศหญิง

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Brintellix® (vortioxetine). http://www.webmd.com/drugs/2/drug-165188/Brintellix-oral/details#overdose. Accessed May 4, 2017.

Brintellix® (vortioxetine).  http://www.rxlist.com/Brintellix-drug.htm. Accessed May 4, 2017.

Brintellix® (vortioxetine). http://www.rxlist.com/Brintellix-drug/medication-guide.htm. Accessed May 4, 2017.

Brintellix® (vortioxetine). http://www.medscape.com/viewarticle/862760. Accessed May 4, 2017.

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย pimruethai แก้ไขล่าสุด 11/05/2020
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ