home

What are your concerns?

close
Inaccurate
Hard to understand
Other

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

มีโซไกลแคน (Mesoglycan)

ข้อบ่งใช้|ข้อควรระวังและคำเตือน|ผลข้างเคียง|ปฏิกิริยาต่อยา|ขนาดยา
มีโซไกลแคน (Mesoglycan)

มีโซไกลแคน (Mesoglycan) เป็นสารที่สามารถพบได้ในเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกาย ถูกนำมาใช้เป็นยาเพื่อช่วยรักษาอาการของความผิดปกติเกี่ยวกับหลอดเลือด เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดตีบ หรือความดันโลหิตสูง เป็นต้น

ข้อบ่งใช้

มีโซไกลแคน ใช้สำหรับ

มีโซไกลแคน (Mesoglycan) เป็นสารที่สามารถพบได้ในเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกาย ตั้งแต่หลอดเลือด ข้อต่อ ไปจนถึงลำไส้ นอกจากนี้ยังสามารถสกัดได้จากปอดและหลอดเลือดแดงใหญ่ของวัว หรือได้จากภายในลำไส้ของหมู

สารสกัดมีโซไกลแคนได้ถูกนำมาใช้นำมาใช้เป็นยาเพื่อช่วยรักษาอาการของความผิดปกติเกี่ยวกับหลอดเลือด เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดตีบ การไหลเวียนของเลือดไม่ดี ปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นในผู้ป่วยเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง เป็นต้น

การทำงานของมีโซไกลแคน

ในปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยมากพอที่จะพิสูจน์ประสิทธิภาพการทำงานของมีโซไกลแคน แต่สารมีโซไกลแคนอาจสามารถช่วยในเพิ่มการไหลเวียนของเลือด และลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันได้

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้มีโซไกลแคน

ปรึกษาแพทย์หรึอเภสัชกร หาก

 • คุณอยู่ในช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร คุณควรจะได้รับยาตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น
 • คุณได้รับยาชนิดอื่นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร เป็นต้น
 • คุณมีอาการแพ้สารจากมีโซไกลแคน หรือแพ้ยาชนิดอื่น หรือแพ้สมุนไพรชนิดอื่น
 • คุณมีอาการเจ็บป่วย มีอาการผิดปกติ หรือภาวะทางการแพทย์อื่นๆ
 • คุณมีอาการแพ้ต่าง ๆ เช่น แพ้อาหาร สีผสมอาหาร สารกันบูด เนื้อสัตว์

ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด ผู้ที่มีอาการแพ้ต่อยาเจือจางเลือดเฮพาริน (Heparin) และผู้ที่กำลังจะเข้ารับการผ่าตัด ควรหลีกเลี่ยงการใช้สารมีโซไกลแคน เนื่องจากสารมีโซไกลแคนนั้นอาจทำให้เลือดแข็งตัวช้าลง และอาจเพิ่มความเสี่ยงในการตกเลือดได้มากกว่าปกติ

ข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีโซไลแคนนั้นมีความเข้มงวดน้อยกว่าข้อกำหนดยาอื่น ๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย การใช้ผลิตภัณฑ์นี้ต้องมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง ควรปรึกษาแพทย์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้มีโซไกลแคนในช่วงตั้งครรภ์และให้นมบุตร เพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการใช้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้มีโซไกลแคน

การรับประทานมีโซไกลแคน อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น

อย่างไรก็ตาม ผลข้างเคียงที่กล่าวมาข้างต้น อาจไม่ได้เกิดกับทุกคน หรือบางคนอาจมีผลข้างเคียงอื่นนอกเหนือจากนี้ หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาต่อยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

มีโซไกลแคนอาจทำปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ และอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงรุนแรง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรด้วยว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร

โดยเฉพาะหากคุณกำลังใช้ยาดังต่อไปนี้

 • ยาละลายลิ่มเลือด เนื่องจากสารมีโซไกลแคนนั้นอาจชะลอการแข็งตัวของเลือดได้ หากใช้มีโซไกลแคนร่วมกับยาละลายลิ่มเลือด อาจเพิ่มความเสี่ยงในการตกเลือดได้
 • ยาชะลอการแข็งตัวของเลือด การใช้มีโซไกลแคนร่วมกับยาชะลอการแข็งตัวของเลือด อาจเพิ่มความเสี่ยงในการตกเลือดได้

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาของมีโซไกลแคน

 • สำหรับปัญหาเกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือดในสมองในระยะยาว รับประทานมีโซไกลแคน 96-100 มก. ต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน
 • สำหรับภาวะหลอดเลือดตีบเนื่องจากเลือดไหลเวียนไปยังแขนขาไม่ดี รับประทานมีโซไกลแคน 100 มก.
 • สำหรับภาวการณ์ไหลเวียนของเลือดไม่ดี รับประทานมีโซไกลแคน 50 มก. วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 30 วัน
 • สำหรับอาการปวดขาเนื่องจากการไหลเวียนของเลือดไม่ดี รับประทานมีโซไกลแคน 100 มก. เป็นเวลา 3 สัปดาห์

รูปแบบของมีโซไกลแคน

 • ยาเม็ดมีโซไกลแคน

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย Ploylada Prommate แก้ไขล่าสุด 09/02/2021
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ