คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

กาวิสคอน (Gaviscon)

ข้อบ่งใช้|ข้อควรระวังและคำเตือน|ผลข้างเคียง|ปฏิกิริยาของการใช้ยา|ขนาดยา|รูปแบบยา
กาวิสคอน (Gaviscon)

ข้อบ่งใช้

ยา กาวิสคอน ใช้สำหรับ

ยากาวิสคอนนิยมใช้ในการรักษาโรคกรดไหลย้อน ปวดท้อง และอาจใช้รักษาอาการอื่น ๆ พูดคุยกับแพทย์

วิธีการใช้ยา กาวิสคอน

การใช้ยากาวิสคอนควรใช้ตามคำสั่งของแพทย์ โดยศึกษาข้อมูลบนฉลากอย่างละเอียดก่อนที่จะใช้ยา รับประทานยานี้หลังอาหาร และก่อนนอน หรือตามที่แพทย์แนะนำ ที่สำคัญควรเขย่าขวดยาก่อนรับประทาน วัดขนาดยาด้วยอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับยากาวิสคอนอย่างระมัดระวัง สอบถามเภสัชกรเกี่ยวกับอุปกรณ์เพื่อวัดยานี้ก่อนใช้

วิธีเก็บรักษา

ควรเก็บยากาวิสคอนไว้ในอุณหภูมิห้อง โดยห่างจากแสงและความชื้นโดยตรง ไม่ควรเก็บในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง อาจมียาชนิดเดียวกันนี้ที่มียี่ห้อต่างกัน ที่ต้องการจัดเก็บแตกต่างกัน หรือสอบถามจากเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัย ควรเก็บยาไว้ให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรล้างยา กาวิสคอน ลงบนพื้นห้องน้ำหรือเทลงในท่อระบายน้ำ และทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เมื่อหมดอายุหรือไม่จำเป็นอีกต่อไป ปรึกษาเภสัชกรของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทิ้งผลิตภัณฑ์คุณอย่างปลอดภัย

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา กาวิสคอน

ก่อนใช้ยาควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์ของคุณหาก

  • คุณกำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณให้นมบุตรนั้น คุณควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
  • คุณกำลังใช้ยาอื่น ๆ เช่น ยาที่คุณสามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์ เช่น ยาสมุนไพรและอาหารเสริม
  • คุณมีอาการแพ้ส่วนผสมของยากาวิสคอน หรือยาอื่น ๆที่กำลังใช้อยู่ หรือไม่ใช้งานแล้ว
  • คุณมีโรคอื่น ๆ มีความผิดปกติ หรือมีพยาธิสภาพตามที่แพทย์ระบุไว้
  • คุณมีปัญหาเกี่ยวกับไต

แจ้งกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ว่าคุณกำลังใช้ยากาวิสคอนอยู่

หากคุณรับต้องรับประทานอาหารที่มีเกลือต่ำ แมกนีเซียมต่ำ ควรปรึกษาแพทย์ อย่ารับประทานยานี้นานกว่าที่แพทย์แนะนำ ยานี้อาจป้องกันไม่ให้ตัวยาอื่น ๆ เข้าสู่ระบบร่างกาย อาจต้องใช้เวลาอื่นในการรับประทานยาชนิดอื่น ปรึกษาแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการรับประทานยานี้

ความปลอดภัยในการใช้ยาในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูลทางการศึกษาที่เพียงพอสำหรับกำหนดความเสี่ยงในการใช้ยากาวิสคอน ในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อประเมินผลประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะใช้ยา

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยา กาวิสคอน

เข้ารับการดูแลจากแพทย์ทันที หากคุณมีอาการข้างเคียงใด ๆ เช่น

  • สัญญาณของอาการแพ้ เช่น ผื่น ลมพิษ อาการคัน แดง บวม ผิวหนังมีอาการพองหรือลอก มีไข้ หายใจเสียงดัง แน่นในอกหรือลำคอ หายใจหรือพูด ลำบาก เสียงแหบ บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ
  • มีอาการท้องผูก
  • มีอาการท้องร่วง

ผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีผลข้างเคียงเหล่านี้แตกต่างกัน หรือาจมีบางอย่างที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลข้างเคียงโปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

ปฏิกิริยาของการใช้ยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยากาวิสคอนอาจมีปฏิกิริยากับยาอื่นๆ ที่คุณกำลังใช้อยู่ โดยอาจเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีปฏิกิริยาดังกล่าว

ควรรวบรวมรายชื่อยาทั้งหมดที่ใช้อยู่ รวมทั้งยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ ยาที่ซื้อรับประทานเอง และสมุนไพรทุกชนิด ควรแจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัยของคุณอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยา โดยยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยากาวิสคอนอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ โดยการเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่รุนแรงยิ่งขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับปฏิกิริยากับกับอาหารหรือแอลกอฮอล์ที่เป็นไปได้ก่อนใช้ยานี้

ปฏิกิริยาของยากับพยาธิสภาพปัจจุบัน

ยากาวิสคอนอาจมีปฏิกิริยากับพยาธิสภาพของคุณ ในปัจจุบัน โดยอาจทำให้อาการทรุดลง หรือทำให้ประสิทธิผลของยาเปลี่ยนแปลง ควรรายงานให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับพยาธิสภาพปัจจุบันของคุณอยู่เสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์และเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยากาวิสคอนสำหรับผู้ใหญ่

ปกติรับประทาน 1-2 ช้อนโต๊ะ วันละ 4 ครั้ง หรือยาที่แรงขึ้น 2-4 ช้อนชา 4 ครั้ง ต่อวัน

ขนาดยากาวิสคอนสำหรับเด็ก

ไม่มีการกำหนดขนาดยาสำหรับผู้ป่วยที่เป็นเด็ก เนื่องจากอาจเป็นอันตราย ควรทำความเข้าใจ ถึงความปลอดภัยของยาก่อนใช้และโปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

  • ยาน้ำกาวิสคอน

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรติดต่อบริการฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดในพื้นที่ที่คุณอยู่

กรณีลืมรับประทานยา

หากคุณลืมรับประทานยา ควรรีบรับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ หากเวลานั้นมีความใกล้เคียงกับเวลาในการใช้ยามื้อถัดไปของคุณ ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและใช้ขนาดยาปกติตามที่กำหนดไว้ ห้ามเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Verifying...
health-tool-icon

เครื่องคำนวณหา ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วยคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของคุณ และดูว่าคุณมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีหรือไม่ เครื่องมือนี้ยังสามารถใช้เพื่อคำนวณค่าดัชนีมวลกายของลูกคุณได้อีกด้วย

เพศชาย

เพศหญิง

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Gaviscon. https://www.drugs.com/cdi/gaviscon.html

Gaviscon Tablet, Chewable. https://www.webmd.com/drugs/2/drug-18801-5123/gaviscon-oral/aluminum-magnesium-antacid-oral/details

Gaviscon (alginic acid). https://www.nhs.uk/medicines/gaviscon/

 

 

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย วรภพ ไกยเดช แก้ไขล่าสุด 11/05/2020
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ