home

What are your concerns?

close
Inaccurate
Hard to understand
Other

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

สควาลามีน (Squalamine)

ข้อบ่งใช้|ข้อควรระวังและคำเตือน|ผลข้างเคียง|ปฏิกิริยาต่อยา|ขนาดยา
สควาลามีน (Squalamine)

สควาลามีน (Squalamine) นั้นเป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง ที่สามารถพบได้ในกระเพาะอาหารและตับของปลาฉลามหลังหนาม นำมาใช้เป็นยาปฏิชีวนะ เพื่อช่วยต่อสู้กับการติดเชื้อแบคทีเรียและรักษาโรคต่าง ๆ

ข้อบ่งใช้

สควาลามีน ใช้สำหรับ

สควาลามีน (Squalamine) นั้นเป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง ที่สามารถพบได้ในกระเพาะอาหารและตับของปลาฉลามหลังหนาม (Spiny dogfish shark) นอกจากนี้ยังมีการสังเคราะห์สารควาลามีนมาเพื่อใช้นำมาใช้เป็นยาปฏิชีวนะ เพื่อช่วยต่อสู้กับการติดเชื้อแบคทีเรียและรักษาโรคต่าง ๆ เช่น

 • โรคกลาก
 • โรคหลอดเลือดดำจอตาอุดตัน (retinal vein occlusion)
 • อาการเสื่อมของดวงตาเนื่องมาจากอายุ

บางคนอาจจะสับสนระหว่าง สารสควาลามีน กับ สารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลาม (Shark Cartilage) เนื่องจากได้มาจากปลาฉลามเช่นกัน แต่อาหารเสริมทั้งสองชนิดนี้แตกต่างกัน และไม่ควรนำมาใช้แทนกัน

การทำงานของสควาลามีน

สควาลามีนนั้นอาจสามารถช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ นอกจากนี้ยังอาจช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของหลอดเลือดใหม่ ที่อาจนำไปสู่การเกิดเนื้องอกได้

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้สควาลามีน

ปรึกษาแพทย์หรึอเภสัชกร หาก

 • คุณอยู่ในช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร คุณควรจะได้รับยาตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น
 • คุณได้รับยาชนิดอื่นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร เป็นต้น
 • คุณมีอาการแพ้สารจากสควาลามีน หรือแพ้ยาชนิดอื่น หรือแพ้สมุนไพรชนิดอื่น
 • คุณมีอาการเจ็บป่วย มีอาการผิดปกติ หรือภาวะทางการแพทย์อื่นๆ
 • คุณมีอาการแพ้ต่าง ๆ เช่นแพ้อาหาร สีผสมอาหาร สารกันบูด เนื้อสัตว์

การใช้สควาลามีนกับเด็กที่อายุ 6-15 ปี อาจจะมีความปลอดภัย เมื่อใช้ทาลงบนผิวหนังเพื่อรักษาอาการติดเชื้อในระยะสั้น

กฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นมีความเข้มงวดน้อยกว่ายารักษาโรค คุณจึงควรศึกษาข้อมูลให้มากเพื่อความปลอดภัยในการใช้ และการบริโภคอาหารเสริมสควาลามีน ควรมีคุณประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีข้อมูลมากเพียงพอที่จะทราบว่า การใช้สควาลามีนในช่วงขณะตั้งครรภ์หรือการให้นมบุตรนั้นปลอดภัยหรือไม่ เพื่อความปลอดภัย ควรหลีกเลี่ยงการใช้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้สควาลามีน

สควาลามีนนั้นอาจจะปลอดภัยสำหรับผู้ใหญ่ หากใช้เป็นยาหยอดตา ภายในระยะเวลาไม่เกิน 38 สัปดาห์ติดต่อกัน หรือสำหรับการฉีดเข้าหลอดเลือดโดยผู้เชี่ยวชาญทางแพทย์ เพื่อใช้เป็นยาปฏิชีวนะ

เมื่อฉีดยาสควาลามีนเข้าหลอดเลือด อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น

ยังไม่มีงานวิจัยมากพอที่จะทราบว่า การรับประทานยาสควาลามีนนั้นปลอดภัย หรือมีผลข้างเคียงอะไรบ้าง

ปฏิกิริยาต่อยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

สควาลามีนอาจทำปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ และอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงรุนแรง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรด้วยว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง หรือสมุนไพรต่างๆ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาสควาลามีน

ปริมาณในการใช้สควาลามีนอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับอายุ สุขภาพและปัจจัยอื่น ๆ ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มากพอที่จะทราบได้ว่า ขนาดยาที่ปลอดภัยสำหรับการใช้ยาสควาลามีนคือเท่าไหร่ เพื่อความปลอดภัยควรปรึกษาเรื่องปริมาณที่เหมาะสม และวิธีการใช้งานอย่างปลอดภัยจากแพทย์หรือเภสัชกรเสมอ

รูปแบบของสคาลามีน

สควาลามีนอาจมีจำหน่ายในรูปแบบต่อไปนี้

 • ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสควาลามีน
 • ยาน้ำสำหรับฉีดสควาลามีน
 • ยาหลอดตาสควาลามีน

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล แก้ไขล่าสุด 09/02/2021
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ