อาทาแรกซ์® (Atarax®)

อาทาแรกซ์® (Atarax®)

อาทาแรกซ์® (Atarax®) เป็นยากล่อมประสาทใช้รักษาความวิตกกังวลและความเครียด ใช้ร่วมกับยาอื่น เพื่อใช้เป็นยาระงับความรู้สึก หรือใช้เพื่อรักษาอาการแพ้ที่ผิวหนัง

ข้อบ่งใช้

อาทาแรกซ์® ใช้สำหรับ

อาทาแรกซ์® ประกอบด้วยตัวยาหลักคือ ไฮดรอกไซซีน (Hydroxyzine) ใช้เพื่อลดการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง นอกจากนี้ยังใช้เป็นยาต้านฮีสตามีน เพื่อลดระดับของสารฮีสตามีน (histamine) ที่ทำให้เกิดอาการจาม น้ำมูกไหล และลมพิษได้

อาทาแรกซ์®จะใช้เป็นยาระงับกระสาทเพื่อรักษาโรควิตกกังวลและลดความตึงเครียด หรือใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อระงับความรู้สึก นอกจากนี้ยานี้ยังใช้เพื่อรักษาอาการแพ้ เช่น ลมพิษ หรือผื่นแพ้สัมผัส (contact dermatitis)

วิธีการใช้อาทาแรกซ์®

รับประทานยาอาทาแรกซ์รูปแบบยาเม็ดหรือยาน้ำเชื่อม พร้อมกับอาหาร หรือรับประทานแยกต่างหาก พร้อมกับดื่มน้ำเต็มแก้ว ควรใช้เครื่องมือพิเศษสำหรับตวงยาอาทาแรกซ์แบบน้ำเชื่อม

การเก็บรักษาอาทาแรกซ์®

อาทาแรกซ์®ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง อาทาแรกซ์®บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งอาทาแรกซ์®ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้อาทาแรกซ์®

โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของยาอาทาแรกซ์ หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณเป็นโรคชัก โรคตับ หรือโรคไต

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยา

อาทาแรกซ์®จัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด N โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ไม่ควรใช้ยานี้กับมารดาผู้ที่กำลังให้นมบุตร ยานี้สามารถขับออกทางน้ำนมแม่ได้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้อาทาแรกซ์®

อาจเกิดอาการง่วงซึม วิงเวียน มองเห็นไม่ชัด ท้องผูก หรือปากแห้ง

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

อาทาแรกซ์®อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

หลีกเลี่ยงการใช้ยาอาทาแรกซ์ร่วมกับยาต้านฮีสตามีนอื่นๆ (antihistamines) เช่น ยาไดเฟนไฮดรามีน (diphenhydramine) ยานอนหลับหรือยารักษาอาการวิตกกังวล เช่นยาอัลปราโซแลม (alprazolam) ยาไดอาเซแพม (diazepam) หรือยาโซลพิเดม (zolpidem) ยาคลายกล้ามเนื้อ และยาแก้ปวดแบบเสพติด (narcotic pain relievers) เช่นยาโคเดอีน (codeine)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

อาทาแรกซ์®อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

อาทาแรกซ์®อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ โดยเฉพาะ

 • โรคลมชัก (Epilepsy) หรือโรคชักอื่นๆ
 • โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง (emphysema) หรือปัญหาเกี่ยวกับการหายใจอื่นๆ
 • โรคต้อหิน
 • โรคหัวใจหรือความดันโลหิตสูง
 • แผลในกระเพาะอาหาร มีการอุดตันในกระเพาะอาหารหรือลำไส้
 • ต่อมไทรอยด์ผิดปกติ
 • โรคต่อมลูกหมากโต หรือปัญหาเกี่ยวกับการปัสสาวะ
 • โรคตับ
 • โรคไต

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาของอาทาแรกซ์®สำหรับผู้ใหญ่

อาการวิตกกังวล

50-100 มก.ต่อวัน โดยแบ่งรับประทาน

อาการคัน

เริ่มต้นที่ขนาดครั้งละ 25 มก. หนึ่งครั้ง ในตอนกลางคืน เพิ่มขนาดยาเท่าที่จำเป็นไปจนถึงครั้งละ 25 มก. วันละสามหรือสี่ครั้ง

ขนาดยาของอาทาแรกซ์®สำหรับเด็ก

สำหรับเด็กน้ำหนักไม่เกิน 40 กก. ขนาดยาสูงสุดต่อวันคือ 2 มก./กก./วัน

อายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 6 ปี 5-15 มก. ต่อวันโดยแบ่งรับประทาน ปรับขนาดยาโดยขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของเด็ก

สำหรับเด็กและวัยรุ่นที่น้ำหนักมากกว่า 40 กก. ขนาดยาสูงสุดต่อวันคือ 100 มก. ต่อวัน

เด็กอายุตั้งแต่ 6 ปี เริ่มต้นที่ขนาด 15-25 มก. และเพิ่มขึ้นไปจนถึง 50-100 มก. ต่อวันโดยแบ่งรับประทาน ปรับขนาดยาตามน้ำหนักตัวของเด็ก

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • อาทาแรกซ์® รูปแบบยาเม็ด 25 มก.
 • อาทาแรกซ์® รูปแบบยาเม็ดเคลือบฟิล์ม 10 มก.
 • อาทาแรกซ์® รูปแบบน้ำเชื่อม 200 มล.
 • อาทาแรกซ์® สำหรับฉีด 100 มก./2 มล.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Atarax®. http://www.everydayhealth.com/drugs/Atarax. Accessed September 30, 2016.

Atarax®. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-5511/Atarax-oral/details#interactions. Accessed September 30, 2016.

Atarax®. https://www.drugs.com/atarax.html . Accessed September 30, 2016.

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล แก้ไขล่าสุด 11/05/2020
ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ