backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

เพอร์โคเซต® (Percocet®)

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์ · ยาและอาหารเสริม · Hello Health Group


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

ข้อบ่งใช้ เพอร์โคเซต®

เพอร์โคเซต® (อะเซตามีโนเฟนและออกซิโคโดน) ใช้สำหรับ

เพอร์โคเซต® (Percocet®) ประกอบด้วย ยาอะเซตามีโนเฟน (acetaminophen) และยาออกซิโคโดน (oxycodone) ร่วมกัน ยาออกซิโคโดนนั้นเป็นยาแก้ปวดแบบโอปิออยด์ (opioid pain medication) ยาโอปิออยด์ในบางครั้ง อาจจะเรียกว่า ยาแก้ปวดแบบเสพติด (narcotic) ยาอะเซตามีโนเฟน เป็นยาบรรเทาอาการปวดที่ฤทธิ์น้อยกว่า ที่ใช้เพื่อเพิ่มผลของยาออกซิโคโดน

เพอร์โคเซต®ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดระดับปานกลางหรือรุนแรง

เพอร์โคเซต®ยังอาจใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น นอกเหนือจากคู่มือการใช้ยา

วิธีการใช้เพอร์โคเซต® (อะเซตามีโนเฟนและออกซิโคโดน)

รับประทานเพอร์โคเซต®ตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ควรทำตามวิธีการใช้ยาทั้งหมดบนฉลากยา ยาออกซิโคโดนสามารถชะลอหรือหยุดการหายใจของคุณได้

โดยเฉพาะเมื่อคุณเริ่มใช้ยานี้ หรือเปลี่ยนขนาดยา อย่าใช้เพอร์โคเซต®ในขนาดที่มากกว่า หรือนานกว่าที่กำหนด การใช้ยาเกินขนาดสามารถสร้างความเสียหายต่อตับ หรือทำให้เสียชีวิต โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบ หากยาของคุณออกฤทธิ์ในการบรรเทาอาการปวดได้ไม่ดีดังเดิม

ยาออกซิโคโดนอาจทำให้เกิดการเสพติด แม้จะใช้ในขนาดยาตามปกติ อย่าแบ่งปันเพอร์โคเซต®กับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่เคยมีประวัติการใช้ยาในทางที่ผิดหรือติดยา

หากคุณต้องรับการผ่าตัด โปรดแจ้งให้ศัลยแพทย์ทราบล่วงหน้าว่า คุณกำลังใช้ยานั้น คุณอาจจะต้องหยุดใช้ยานี้ในระยะเวลาสั้นๆ

อย่าหยุดใช้เพอร์โคเซต®กะทันหัน หลังจากใช้เป็นเวลานาน ไม่เช่นนั้นคุณอาจจะมีอาการถอนยาที่ไม่พึงประสงค์ โปรดสอบถามแพทย์ถึงวิธีการหยุดใช้ยาอย่างปลอดภัย

การเก็บรักษาเพอร์โคเซต® (อะเซตามีโนเฟนและออกซิโคโดน)

เพอร์โคเซต®ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง เพอร์โคเซต®บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งเพอร์โคเซต®ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้เพอร์โคเซต® (อะเซตามีโนเฟนและออกซิโคโดน)

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณมีความตั้งใจหรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่มีฤทธิ์ในการรักษาของเพอร์โคเซต® หรือยาอื่น ๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

คุณไม่ควรใช้เพอร์โคเซต®หากคุณเพิ่งใช้แอลกอฮอล์ ยาระงับประสาท (sedatives) ยาคลายเครียด (tranquilizers) หรือยาแก้ปวดแบบเสพติดอื่นๆ (narcotic medications)

ยานี้อาจจะชะลอหรือหยุดการหายใจของคุณ และอาจทำให้เกิดการเสพติดได้ ควรใช้เฉพาะยาที่ได้รับกำหนด และกลืนเม็ดยาลงไปทั้งเม็ด เพื่อหลีกเลี่ยงขนาดยาที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต อย่าใช้เพอร์โคเซต®ร่วมกับผู้อื่น

การใช้ยาแก้ปวดแบบเสพติดสามารถทำให้เกิดการเสพติด ใช้ยาเกินขนาด หรือเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในเด็กหรือผู้อื่นที่ใช้ยาโดยไม่มีใบสั่งแพทย์ การขายหรือแจกเพอร์โคเซต®นั้นผิดกฏหมาย

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

เพอร์โคเซต®จัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ ประเภท C โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้เพอร์โคเซต® (อะเซตามีโนเฟนและออกซิโคโดน)

ผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปมีดังนี้

 • ปวดหัว
 • ง่วงซึม
 • เหนื่อยล้า
 • คลื่นไส้
 • อาเจียน
 • ปวดท้อง
 • ท้องผูก
 • มองเห็นไม่ชัด
 • ปากแห้ง

โปรดติดต่อแพทย์ในทันที หากคุณมีอาการเหล่านี้

 • หายใจตื้อ
 • หัวใจเต้นเร็ว
 • รู้สึกหน้ามืด คล้ายจะหมดสติ
 • สับสน
 • มีความคิดหรือพฤติกรรมที่ผิดปกติ
 • ชัก
 • มีปัญหากับการปัสสาวะ
 • มีบุตรยาก
 • ประจำเดือนขาด
 • เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
 • มีปัญหาทางเพศ
 • หมดความสนใจทางเพศ
 • ปัญหาเกี่ยวกับตับ – คลื่นไส้ ปวดท้องส่วนบน คัน เบื่ออาหาร ปัสสาวะสีคล้ำ อุจจาระสีดินเหนียว ดีซ่าน (ดวงตาหรือผิวหนังเป็นสีเหลือง)
 • ระดับคอร์ติซอลต่ำ (cortisol) – คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร วิงเวียน เหนื่อยล้าหรืออ่อนแรงรุนแรงขึ้น

รับการรักษาในทันที หากคุณมีอาการของกลุ่มอาการเซโรโทนิน (serotonin syndrome) เช่น กระวนกระวาย มองเห็นภาพหลอน เป็นไข้ เหงื่อออก สั่นเทา หัวใจเต้นเร็ว กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง กระตุก สูญเสียการเคลื่อนไหวที่สอดประสาน คลื่นไส้ อาเจียน หรือท้องร่วง

รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทันที หากคุณมีสัญญาณของอาการแพ้ ได้แก่ ลมพิษ หายใจติดขัด บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ

ในกรณีหายาก ยาอะเซตามีโนเฟนอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาผิวหนังที่รุนแรง และอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ อาการนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ แม้ว่าคุณจะเคยใช้ยาอะเซตามีโนเฟนในอดีต และไม่มีปฏิกิริยาใดๆ หยุดใช้เพอร์โคเซต® และติดต่อแพทย์ในทันที หากคุณมีอาการรอยแดงที่ผิวหนัง หรือผดผื่นแพร่กระจาย และทำให้เกิดแผลพุพองหรือผิวลอก

เช่นเดียวกับยาแก้ปวดแบบเสพติดอื่นๆ ยาออกซิโคโดน สามารถชะลอการหายใจได้ อาจเกิดการเสียชีวิตได้หากลมหายใจอ่อนแรงเกินไป

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ หรืออาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

เพอร์โคเซต®อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยาแก้ปวดแบบเสพติดอื่นๆ – ยาแก้ปวดโอปิออยด์ (opioid pain medicine) หรือยาแก้ไอ ตามใบสั่งแพทย์
 • ยาที่ทำให้คุณง่วงนอนหรือชะลอการหายใจของคุณ – ยานอนหลับ ยาคลายกล้ามเนื้อ ยากล่อมประสาท ยาระงับประสาท (sedative) ยาคลายเครียด (tranquilizer) หรือยาระงับอาการทางจิต (antipsychotic medicine)
 • ยาที่ส่งผลกระทบต่อระดับสารเซโรโทนินภายในร่างกาย – ยาสำหรับโรคซึมเศร้า โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) ปวดหัวไมเกรน การติดเชื้อที่รุนแรง หรือเพื่อป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียน

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

เพอร์โคเซต®อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

เพอร์โคเซต®อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โรคที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ปัญหาเกี่ยวกับการหายใจหรือโรคปอด
 • โรคตับ โรคตับแข็ง หรือหากคุณดื่มสุราทุกวัน
 • เคยใช้ยาในทางที่ผิด ติดสุรา หรือมีอาการป่วยทางจิต
 • โรคไต
 • ปัญหาเกี่ยวกับการปัสสาวะ
 • ปัญหาเกี่ยวกับถุงน้ำดี ตับอ่อน ต่อมไทรอยด์ หรือต่อมหมวกไต
 • เคยบาดเจ็บที่ศีรษะ มีเนื้องอกในสมอง หรือชัก

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดเพอร์โคเซต® (อะเซตามีโนเฟนและออกซิโคโดน) สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาเริ่มต้นคือ 2.5 มก./325 มก. ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่ โดยรับประทานยาหนึ่งหรือสองเม็ด ทุก ๆ 6 ชั่วโมง เท่าที่จำเป็นสำหรับอาการปวด ขนาดยาโดยรวมของยาอะเซตามีโนเฟนไม่ควรเกิน 4 กรัม

ขนาดยาปกติสำหรับผู้ใหญ่คือ หนึ่งเม็ด ทุกๆ 6 ชั่วโมง เท่าที่จำเป็นสำหรับอาการปวด ขนาดยาโดยรวมของยาอะเซตามีโนเฟนไม่ควรเกิน 4 กรัม

ขนาดเพอร์โคเซต® (อะเซตามีโนเฟนและออกซิโคโดน) สำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัย และประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้น จึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเม็ด ออกซิโคโดนไฮโดรคลอไรด์ (oxycodone hydrochloride) 2,5 มก. อะเซตามีโนเฟน 325 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย

เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ยาและอาหารเสริม · Hello Health Group


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

ad iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา