คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

เล็กซาโปร® (Lexapro®)

ข้อบ่งใช้

เล็กซาโปร® (เอสซิตาโลแพรม) ใช้สำหรับ

เล็กซาโปร® (Lexapro®) ใช้เพื่อรักษาโรควิตกกังวล ในผู้ใหญ่ เล็กซาโปร®ยังใช้เพื่อรักษาโรคซึมเศร้าแบบเมเจอร์ (major depressive disorder) ในผู้ใหญ่และวัยรุ่นที่อายุอย่างน้อย 12 ปี

เล็กซาโปร®ยังอาจใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการใช้ เล็กซาโปร® (เอสซิตาโลแพรม)

รับประทานเล็กซาโปร®ตามที่แพทย์กำหนดอย่างเคร่งครัด ควรทำตามวิธีการใช้ยาทั้งหมดบนฉลากยาที่กำหนด

อย่าใช้ยานี้ในขนาดที่มากกว่า น้อยกว่า หรือนานกว่าที่แนะนำ

รับประทานเล็กซาโปร®พร้อมกับดื่มน้ำเต็มแก้ว อย่าเคี้ยวหรือหักเม็ดยา ควรกลืนยาลงไปทั้งเม็ด

โปรดสอบถามแพทย์ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับวิธีการใช้ยานี้

การเก็บรักษา เล็กซาโปร® (เอสซิตาโลแพรม)

เล็กซาโปร®ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง เล็กซาโปร®บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งเล็กซาโปร®ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้เล็กซาโปร® (เอสซิตาโลแพรม)

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพร หรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของเล็กซาโปร® หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

เล็กซาโปร®จัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด C โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้เล็กซาโปร® (เอสซิตาโลแพรม)

เล็กซาโปร®อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ท้องร่วง
 • ง่วงซึม
 • การหลั่งน้ำอสุจิผิดปกติ (Ejaculatory disorder)
 • ปวดหัว
 • นอนไม่หลับ
 • คลื่นไส้
 • หลั่งน้ำอสุจิช้า
 • ไม่ถึงจุดสุดยอดทางเพศ
 • ท้องผูก
 • วิงเวียน
 • อาการไม่ย่อย
 • เหนื่อยล้า
 • ความต้องการทางเพศลดลง
 • ภาวะหลั่งเหงื่อมาก (Diaphoresis)
 • ภาวะปากแห้งเหตุน้ำลายน้อย (Xerostomia)

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ หรืออาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

เล็กซาโปร®อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยาบูโพรพิออน (Bupropion) ยาช่วยรักษาภาวะพึ่งพานิโคติน (nicotine dependence)
 • ยารักษาโรคกรดไหลย้อน (reflux) และแผลเปื่อย เช่น ไซเมทิดีน (cimetidine) โอเมพราโซล (omeprazole) เอสโซเมพราโซล (esomeprazole) และแลนโซพราโซล (lansoprazole)
 • ยาที่ส่งผลให้เลือดออกนานขึ้น เช่น ยาแอสไพรินหรือยาแก้อักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDS)
 • ทิโคลพิดีน (Ticlopidine) และยาวาฟาริน (warfarin) ยาที่ใช้เพื่อต้านการแข็งตัวของเลือด
 • ยาเมโฟลควิน (Mefloquine) ยาต้านมาลาเรีย
 • ซูมาทริปแทน (Sumatriptan) ที่ใช้เพื่อรักษาโรคไมเกรน
 • ยาทรามาดอล (Tramadol) ใช้เพื่อบรรเทาปวด
 • ยาที่ส่งผลกระทบต่อสารเคมีในสมอง
 • ยารักษาโรคหัวใจบางชนิด เช่น ฟลีเคไนด์ (Flecainide) โพรพาฟีโนน (propafenone) เมโทโพรลอล (metoprolol)
 • ทริพโตเฟน (Tryptophan) กรดอะมิโน (amino-acid)
 • ยาลิเทียม (Lithium) ใช้เพื่อรักษาอารมณ์แปรปรวน และโรคซึมเศร้าบางประเภท
 • ยารักษาโรคจิต (Antipsychotics) ยาที่ใช้รักษาสภาวะทางจิตใจและอารมณ์บางประเภท เช่น ยาริสเพอร์ริโดน (Risperidone) ยาไทโอริดาซีน (thioridazine) และยาฮาโลเพอร์ริดอล (haloperidol)
 • ยาต้านซึมเศร้ากลุ่มไตรไซคลิก (Tricyclic antidepressants) เช่น ยาอิมิพรามีน (Imipramine) เดซิพรามีน (desipramine)
 • สมุนไพรเซนต์จอห์น (St john’s wort) หรือไฮเพอร์ริคัม เพอร์โฟราทัม (hypericum perforatum) ยาสมุนไพรรักษาโรค
 • ยาอื่นๆ ที่ใช้เพื่อรักษาโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคย้ำคิดย้ำทำ (obsessive-compulsive disorder) หรือกลุ่มอาการผิดปกติก่อนมีประจำเดือน (pre-menstrual dysphoric disorder)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

เล็กซาโปร®อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

เล็กซาโปร®อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โดยเฉพาะ

 • โรคตับหรือโรคไต
 • อาการชักหรือโรคลมชัก
 • โรคเบาหวาน
 • โรคต้อหินมุมปิด
 • โรคหัวใจ
 • โรคอารมณ์สองขั้วหรือไบโพล่าร์ (Bipolar disorder) ช่วงจิตอารมณ์คลุ้มคลั่งและซึมเศร้า (manic depression)
 • เคยใช้ยาในทางที่ผิดหรือมีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดเล็กซาโปร® (เอสซิตาโลแพรม) สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาปกติคือ 10 มก. ต่อวัน (แพทย์อาจเพิ่มขนาดยาไปที่ 20 มก. ต่อวัน)

ขนาดยาสูงสุดสำหรับผู้สูงอายุคือ 10 มก. ต่อวัน

ผู้ป่วยที่เป็นโรคตับ

 • ขนาดยาเริ่มต้นคือ 5 มก. ต่อวันในช่วง 2 สัปดาห์แรก
 • แพทย์อาจเพิ่มขนาดยาไปที่ 10 มก. ต่อวัน

แพทย์อาจจะสั่งให้คุณใช้ยาในขนาดที่แตกต่างจากนี้

ขนาดเล็กซาโปร® (เอสซิตาโลแพรม) สำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้น จึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • เล็กซาโปร® ขนาด 5 มก. รูปแบบยาเม็ดเคลือบฟิล์ม
 • เล็กซาโปร® ขนาด 10 มก. รูปแบบยาเม็ดเคลือบฟิล์ม
 • เล็กซาโปร® ขนาด 15 มก. รูปแบบยาเม็ดเคลือบฟิล์ม
 • เล็กซาโปร® ขนาด 20 มก. รูปแบบยาเม็ดเคลือบฟิล์ม

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

health-tool-icon

เครื่องคำนวณหา ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วยคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของคุณ และดูว่าคุณมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีหรือไม่ เครื่องมือนี้ยังสามารถใช้เพื่อคำนวณค่าดัชนีมวลกายของลูกคุณได้อีกด้วย

เพศชาย

เพศหญิง

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล แก้ไขล่าสุด 11/05/2020
ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ