คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

โคลด์คาล์ม® (Coldcalm®)

ข้อบ่งใช้|ข้อควรระวังและคำเตือน|ผลข้างเคียง|ปฏิกิริยาระหว่างการใช้ยา|ขนาดยา
โคลด์คาล์ม® (Coldcalm®)

โคลด์คาล์ม® (Coldcalm®) เป็นยาที่ใช้เพื่อบรรเทาอาการต่างๆ ชั่วคราว เช่น ไข้หวัด จาม น้ำมูกไหล เป็นต้น ซึ่งควรเป็นยาที่ได้รับการอนุญาตจากแพทย์เท่านั้น

ข้อบ่งใช้

ยา โคลด์คาล์ม® ใช้สำหรับ

โคลด์คาล์ม® (coldcalm®) ใช้เพื่อบรรเทาอาการต่าง ๆ ชั่วคราวที่ผู้ป่วยประสบมาในระดับไม่รุนแรงมากนักเกี่ยวกับไข้หวัด เช่น อาการจาม น้ำมูกไหล คัดจมูก เจ็บคอเล็กน้อย เป็นต้น

วิธีการใช้ยา โคลด์คาล์ม®

 • โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถึงข้อมูลการใช้ยาโคลด์คาล์ม® และใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด โดยศึกษาข้อมูลบนฉลากอย่างละเอียดก่อนใช้ยา
 • สำหรับผู้ใหญ่ใช้อาจเป็นการใช้ยาอมที่มีส่วนประกอบของโคลด์คาล์ม® ส่วนสำหรับเด็กนั้นอาจรับประทานยาโดยเป็นการละลายในน้ำแล้วดื่ม
 • ไม่ควรใช้ยานี้ในขนาดยาที่ มาก น้อย หรือนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากรับประทานยานี้แล้วยังมีอาการอาการแย่ลง เกิน 3 วัน รวมทั้งมีอาการเจ็บคอ มีไข้ ปวดศีรษะ ผื่น คลื่นไส้หรืออาเจียนนานกว่า 2 วันร่วมด้วย ให้คุณรีบหยุดใช้ยา และปรึกษาเข้ารับการรักษาจากแพทย์ในทันที

การเก็บรักษายา โคลด์คาล์ม®

 • ควรเก็บยาโคลด์คาล์ม® ในอุณหภูมิห้อง โดยห่างจากแสงแดด และความชื้นโดยตรง ไม่ควรเก็บในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง
 • บางยี่ห้ออาจต้องการจัดเก็บแตกต่างกัน โปรดสอบถามจากเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัย
 • ควรเก็บยาไว้ให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ไม่ควรทิ้งยาโคลด์คาล์ม® ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้อง พร้อมสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่เหมาะสม

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาโคลด์คาล์ม®

ก่อนใช้ยาควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์ของคุณหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณให้นมบุตรนั้น คุณควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
 • คุณกำลังใช้ยาอื่น ๆ เช่นยาที่คุณสามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์ เช่น ยาสมุนไพรและอาหารเสริม
 • คุณมีอาการแพ้ส่วนผสมของยาโคลด์คาล์ม® หรือยาอื่น ๆที่กำลังใช้อยู่ หรือไม่ใช้งานแล้ว
 • คุณมีโรคอื่น ๆ มีความผิดปกติ หรือมีพยาธิสภาพตามที่แพทย์ระบุไว้

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูลทางการศึกษาที่เพียงพอสำหรับกำหนดความเสี่ยงในการใช้ยาโคลด์คาล์มในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อประเมินผลประโยชน์ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะใช้ยา

ผลข้างเคียง

หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงโปรดปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรของคุณ ที่ทำการจำหน่ายยาให้อย่างละเอียด ก่อนการนำมาใช้เพื่อบรรเทาอาการหวัด คัดจมูกที่คุณกำลังประสบ

ปฏิกิริยาระหว่างการใช้ยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาโคลด์คาล์ม® อาจมีปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ ที่คุณกำลังใช้อยู่ โดยอาจเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีปฏิกิริยาดังกล่าว

ควรรวบรวมรายชื่อยาทั้งหมดที่ใช้อยู่ ทั้งยาที่สั่งโดยแพทย์ ยาที่ซื้อเพื่อรับประทานเอง และสมุนไพรต่างๆ และแจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัยของคุณอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยา โดยยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาโคลด์คาล์ม® อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ โดยการเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่รุนแรงยิ่งขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับปฏิกิริยากับกับอาหารหรือแอลกอฮอล์ที่เป็นไปได้ก่อนใช้ยานี้

ปฏิกิริยาของยากับพยาธิสภาพปัจจุบัน

ยาโคลด์คาล์ม® อาจมีปฏิกิริยากับพยาธิสภาพของคุณ ในปัจจุบัน โดยอาจทำให้อาการทรุดลง หรือทำให้ประสิทธิผลของยาเปลี่ยนแปลง ควรรายงานให้แพทย์ และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับประวัติทางสุขภาพของคุณเบื้องต้นอย่างละเอียดก่อนเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาโคลด์คาล์มสำหรับผู้ใหญ่

 • อม 2 เม็ดทุกๆ 15 นาที เป็นเวลานาน 1 ชั่วโมง และ
 • อม 2 เม็ดวันละ 3 ครั้งจนกว่าอาการจะหาย

ขนาดยาโคลด์คาล์มสำหรับเด็ก

หากอายุต่ำกว่า 3 ปี

ไม่แนะนำให้รับใช้ยานี้

เด็กอายุ 3 ถึง 6 ปี

ละลาย 2 เม็ดในน้ำ 1 ช้อนโต๊ะเพื่อให้รับประทานง่ายขึ้น และทำตามคำแนะนำตาฉลากข้างบรรจุภัณฑ์

รูปแบบของยาโคลด์คาล์ม

 • ยาเม็ด

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมรับประทานยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Verifying...
health-tool-icon

เครื่องคำนวณหา ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วยคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของคุณ และดูว่าคุณมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีหรือไม่ เครื่องมือนี้ยังสามารถใช้เพื่อคำนวณค่าดัชนีมวลกายของลูกคุณได้อีกด้วย

เพศชาย

เพศหญิง

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

coldcalm®. https://www.empr.com/drug/coldcalm/. Accessed October 12 2017

coldcalm®. https://www.boironusa.com/products/coldcalm-tablets/ . Accessed October 12 2017

coldcalm® http://www.coldcalm.com/about-coldcalm/ Accessed October 12 2017

 

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย วรภพ ไกยเดช แก้ไขล่าสุด 20/08/2020
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ