home

เราจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไร

close
chevron
บทความนี้อาจมีข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องแม่นยำ
chevron

โปรดแจ้งให้ทราบหากข้อมูลไม่ถูกต้อง

wanring-icon
คุณไม่จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดนี้หากคุณไม่สะดวกใจ โปรดส่งความคิดเห็นของคุณที่ด้านล่างนี้เพื่อรับชมเว็บไซต์ต่อ
chevron
บทความนี้อาจมีข้อมูลไม่เพียงพอ
chevron

โปรดแจ้งให้ทราบหากข้อมูลไม่ครบถ้วน

wanring-icon
คุณไม่จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดนี้หากคุณไม่สะดวกใจ โปรดส่งความคิดเห็นของคุณที่ด้านล่างนี้เพื่อรับชมเว็บไซต์ต่อ
chevron
ฉันมีข้อสงสัย
chevron

แม้ว่าเราอาจไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรค แต่เราก็พร้อมรับฟังความคิดเห็นของท่าน โปรดแสดงความคิดเห็นในกล่องข้อความด้านล่าง

wanring-icon
หากคุณเกิดภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ โปรดแจ้งสายด่วน 1669 หรือติดต่อโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้พื้นที่ของคุณในทันที

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

ไฮเจนามีน (Higenamine)

สรรรพคุณ|กลไกการออกฤทธิ์|ข้อควรระวังและคำเตือน|ความปลอดภัย|ผลข้างเคียง|ปฏิกิริยาระหว่างยา|ขนาดยา|รูปแบบของไฮเจนนามีน

สรรรพคุณ

ไฮเจนนามีนคือสารชนิดหนึ่งที่พบได้ในพืชทั่วไป เช่น อะโคไนต์ (ต้นไม้มีพิษ) น้อยหน่า นันเตง และอื่นๆ

ไฮเจนนามีใช้รักษาอาการต่อไปนี้:

 • น้ำหนักลดลง
 • ประสิทธิภาพในการออกกำลังกาย
 • อาการไอ
 • โรคหืด
 • โรคทางเดินหายใจ
 • ภาวะหัวใจล้มเหลว
 • การหย่อยสมรรถภาพทางเพศ
 • อาการอื่นๆ

กลไกการออกฤทธิ์

เนื่องจากยังมีการศึกษาเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี้ไม่มากพอ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรหรือแพทย์ อย่างไรก็ดี ได้มีบางการศึกษาค้นพบว่าไฮเจนนามีนมีประสิทธิภาพกระตุ้นให้เนื้อเยื่อในส่วนต่างๆ ของร่ายกายผ่อนคลาย อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เนื้อเยื่อของหัวใจหดตัวและเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ

ข้อควรระวังและคำเตือน

ควรปรึกษาหรือพบกับแพทย์ เภสัชกรหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพร ถ้าอยู่ในอาการหรือลักษณะดังต่อไปนี้:

 • หญิงมีครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากในระหว่างการมีครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตรจึงควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
 • อยู่ในระหว่างรับประทานยาชนิดอื่น รวมไปถึงยาที่สามารถซื้อได้โดยไม่ต้องใช้ใบสั่งยา
 • หากเคยมีประวัติแพ้ยาชนิดใดชนิดหนึ่งของไฮเจนนามีนหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ
 • หากมีอาการเจ็บป่วย ความผิดปกติ หรือพยาธิสภาพอื่นๆ
 • หากเคยมีประวัติการแพ้ต่างๆ แพ้อาหาร แพ้สีผสมอาหาร แพ้สารกันบูด หรือแพ้เนื้อสัตว์

กฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นมีความเข้มงวดน้อยกว่ายาชนิดอื่นๆ จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องศึกษาให้มากเพื่อความปลอดภัยในการใช้ คุณประโยชน์ของการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรนี้ต้องมีมากกว่าความเสี่ยงก่อนการใช้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์

ความปลอดภัย

ไฮเจนนามีนอาจไม่ปลอดภัยสำหรับการรับประทาน สารไฮเจนนามีนบริสุทธิ์หรือสารไฮเจนนามีนสกัดยังไม่มีการทดลองในคน ดังนั้นยังไม่มีการรับรองด้านความปลอดภัยของไฮเจนนามีน

หญิงมีครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร:

เนื่องจากยังมีข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับการใช้ไกลซีนในระหว่างการตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่องให้นมบุตร จึงควรอยู่ในความควบคุมที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการใช้

โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ: ไฮเจนนามีนอาจทำให้อัตราการเต้นของตัวใจเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้หัวใจเต้นผิดปกติได้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ไฮเจนนามีนถ้ามีอาการของโรคหัวใจเต้นผิดปกติ

การผ่าตัด: ไฮเจนนามีนอาจทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น ควรหยุดใช้ไฮเจนนามีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการผ่าตัด

ผลข้างเคียง

สารไฮเจนนามีนในอะโคไนต์ อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงกับหัวใจอย่างรุนแรง เช่น ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

จากอาการผลข้างเคียงที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีผลข้างเคียง หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียงของยา ควรปรึกษาแพทย์

ปฏิกิริยาระหว่างยา

ไฮเจนนามีนมีปฏิกิริยากับยาที่ใช้อยู่ควบคู่กัน ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรหรือแพทย์ก่อนใช้

ขนาดยา

ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำจากแพทย์โดยตรง ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดปกติของการใช้ไฮเจนนามีน

ปริมาณการใช้ไฮเจนนามีนอาจแตกต่างกันไปในแต่ละผู้ป่วย ซึ่งปริมาณยาที่ใช้จะขึ้นอยู่กับช่วงอายุ สุขภาพ และปัจจัยอื่นๆ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาจไม่ปลอดภัยเสมอไป ควรปรึกษาแพทย์เพื่อปริมาณยาที่เหมาะสมสำหรับการรับประทาน

รูปแบบของไฮเจนนามีน

ไฮเจนนามีน อาจมีจำหน่ายในรูปแบบต่อไปนี้:

 • แคปซูล
 • ผง

***Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ วินิจฉัย หรือการรักษา***

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด


รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย Ploylada Prommate แก้ไขล่าสุด 09/02/2021
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ
x