ไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนัง (Topical Hydrocortisone)

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์ · ยาและอาหารเสริม · Hello Health Group


เขียนโดย ธีรวิทย์ บุญราศรี · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

ไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนัง (Topical Hydrocortisone)

ข้อบ่งใช้ ไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนัง

ไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนัง ใช้สำหรับ

ยาไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนัง (Topical Hydrocortisone) คือ คอร์ติคอยด์ (corticoid) ซึ่งโดยทั่วไปใช้สำหรับรักษาอาการอักเสบทางผิวหนังต่างๆ ได้แก่

 • ผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ ที่เกิดในเด็ก ลักษณะผื่นคล้ายรูปจาน
 • ผิวหนังอักเสบจาก สารระคายเคือง แพ้สัมผัส แสง หรือต่อมไขมันอักเสบ
 • ปฏิกิริยาจากแมลงกัดต่อย
 • ตุ่มคัน
 • โรคผิวหนังเนื่องจากระบบประสาท (Neuro-dermatoses)
 • หูชั้นนอกอักเสบ
 • การอักเสบบริเวณขาหนีบ (Intertrigo)
 • ผื่นผ้าอ้อม

วิธีใช้ยาไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนัง

 • ใช้ยาไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนังตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ปรึกษาแพทย์หากคุณไม่เข้าใจวิธีการใช้ยาตามที่ระบุไว้ในฉลากยา
 • ก่อนและหลังใช้ยาไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนัง คุณควรล้างมือทุกครั้ง

การเก็บรักษายาไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนัง

ควรเก็บยาไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนังไว้ในตู้เย็น แต่ห้ามแช่แข็งเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสื่อมสภาพ ยาไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนังอาจมีหลากหลายยี่ห้อ ซึ่งมีวิธีการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ควรตรวจสอบวิธีการเก็บรักษาที่ระบุไว้ที่บรรจุภัณฑ์ หรือสอบถามจากเภสัชกร เพื่อความปลอดภัย คุณควรเก็บยาทั้งหมดให้ห่างจากเด็กหรือสัตว์เลี้ยง

คุณไม่ควรทิ้งยาไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนังลงในโถส้วมหรือในท่อระบายน้ำ เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น สิ่งสำคัญก็คือต้องกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมเมื่อหมดอายุหรือไม่ใช้งานแล้ว ให้ปรึกษาเภสัชกรสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย

รู้จักกับข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนัง

ก่อนใช้ยาไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนัง ให้แจ้งแพทย์หากคุณมีอาการดังต่อไปนี้

 • แพ้ยา อาหาร สีผสมอาหาร วัตถุกันเสียในอาหาร หรือสัตว์
 • โรคในเด็ก
 • โรคในผู้สูงอายุ
 • กลุ่มอาการคุชชิ่ง (Cushing’s syndrome) ซึ่งเกิดจากต่อมหมวกไตทำงานผิดปกติ
 • โรคเบาหวาน
 • ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (Hyperglycemia)
 • ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง (Intracranial hypertension)
 • การติดเชื้อในบริเวณหรือใกล้บริเวณที่ใช้ยา
 • แผลขนาดใหญ่ ผิวหนังแตก หรือบาดแผลรุนแรงที่ผิวหนังในบริเวณที่ใช้ยา

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ไม่มีการศึกษาในผู้หญิงที่เพียงพอ ที่จะระบุความเสี่ยงเมื่อใช้ยาไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนัง ในระหว่างการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์ทุกครั้ง เพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยาไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนัง ยานี้มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ ประเภท C ตามการจัดประเภทโดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US Food and Drug Administration: FDA)

การอ้างอิงลำดับความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา มีดังนี้

 • A=ไม่มีความเสี่ยง
 • B=ไม่มีความเสี่ยงในงานวิจัยบางชิ้น
 • C=อาจมีความเสี่ยง
 • D=มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X=ห้ามใช้
 • N=ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงจากยาไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนัง

การใช้ยาไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนังอาจก่อให้เกิดอาการข้างเคียงบางประการที่ผิวหนัง ได้แก่

 • มีตุ่มพอง รอยไหม้ เป็นขุย ผิวแห้งหรือลอก
 • อาการระคายเคือง
 • มีอาการคัน ตกสะเก็ด มีรอยสีแดงจัด มีแผล หรืออาการบวมที่ผิวหนัง
 • มีรอยแดงและตกสะเก็ดรอบปาก
 • ผิวหนังบางลง ทำให้เป็นแผลได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อใช้บนใบหน้าหรือในบริเวณที่ผิวแนบชิดกัน (ตัวอย่างเช่น บริเวณระหว่างง่ามนิ้ว)
 • ผิวหนังบาง อ่อนแอ หรือหลุดลอก

อาการข้างเคียงเหล่านี้พบไม่ได้ในผู้ใช้ยาทุกคน และอาจมีอาการข้างเคียงที่ไม่ได้ระบุข้างต้น หากคุณมีข้องกังวลเกี่ยวกับอาการข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

รู้จักกับปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนัง อาจเกิดปฏิกิริยากับยาชนิดอื่นที่คุณใช้อยู่ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงสำหรับอาการข้างเคียงที่รุนแรงขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงปฏิกิริยาของยาที่อาจเกิดขึ้น คุณควรแจ้งรายการยาที่ใช้อยู่ทั้งหมด (ยาที่สั่งโดยแพทย์ ยาที่ไม่ได้สั่งโดยแพทย์ และยาสมุนไพร) และแจ้งแก่แพทย์หรือเภสัชกร เพื่อความปลอดภัยของคุณ ห้ามเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใด โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนังอาจทำปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ โดยเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ยา หรือเพิ่มความเสี่ยงสำหรับอาการข้างเคียงที่รุนแรงขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นของยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ ก่อนการใช้ยา

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนัง อาจทำปฏิกิริยากับสภาวะสุขภาพของคุณ ปฏิกิริยาดังกล่าวอาจทำให้สภาวะสุขภาพเสื่อมลงหรือเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ของยา เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบเสมอเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพทั้งหมดของคุณในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

 • กลุ่มอาการคุชชิ่ง (Cushing’s syndrome)
 • โรคเบาหวาน
 • ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง
 • ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง
 • การติดเชื้อในบริเวณหรือใกล้บริเวณที่ใช้ยา
 • แผลขนาดใหญ่ ผิวหนังแตก หรือบาดแผลรุนแรงที่ผิวหนังในบริเวณที่ใช้ยา

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ คุณควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งก่อนใช้ยานี้

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่

 • ครีม ทาบริเวณผิวหนังที่มีอาการเป็นเวลาสองหรือสามครั้งต่อวัน
 • โลชั่น ทาบริเวณผิวหนังที่มีอาการเป็นเวลาสองถึงสี่ครั้งต่อวัน
 • ขี้ผึ้ง ทาบริเวณผิวหนังที่มีอาการเป็นเวลาสามหรือสี่ครั้งต่อวัน
 • ยาน้ำ ทาบริเวณผิวหนังที่มีอาการเป็นเวลาสามหรือสี่ครั้งต่อวัน

ขนาดยาสำหรับเด็ก

 • ครีม ทาบริเวณผิวหนังที่มีอาการเป็นเวลาสองหรือสามครั้งต่อวัน
 • โลชั่น ทาบริเวณผิวหนังที่มีอาการเป็นเวลาสองถึงสี่ครั้งต่อวัน
 • ขี้ผึ้ง ทาบริเวณผิวหนังที่มีอาการเป็นเวลาสามหรือสี่ครั้งต่อวัน
 • ยาน้ำ ทาบริเวณผิวหนังที่มีอาการเป็นเวลาสามหรือสี่ครั้งต่อวัน

รูปแบบยา

ยาไฮโดรคอร์ติโซนเฉพาะที่มีรูปแบบการใช้และปริมาณตัวยา ดังต่อไปนี้

 • ขี้ผึ้ง ครีม โลชั่น ยาน้ำ: 0.5%, 1%, 2.5%

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ให้โทรแจ้งบริการฉุกเฉิน หรือไปยังห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลใกล้บ้านคุณ

กรณีลืมใช้ยา

หากลืมใช้ยาไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนัง ให้ใช้ยาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างไรก็ดี หากใกล้เวลาใช้ยารอบถัดไป ให้ข้ามรอบที่ลืมใช้ยาไปแล้วใช้ยาในรอบถัดไปตามปกติที่กำหนดไว้ ห้ามใช้ยาเพิ่มเป็นสองเท่า

Hello Health Group มิได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย

เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ยาและอาหารเสริม · Hello Health Group


เขียนโดย ธีรวิทย์ บุญราศรี · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

โฆษณา
โฆษณา
โฆษณา
โฆษณา