ดัลโคแลกซ์® (Dulcolax®)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 11/05/2020 . 4 mins read
Share now

ยา ดัลโคแลกซ์® (Dulcolax) ใช้เพื่อรักษาอาการอุจจาระแข็งหรืออาการท้องผูก ออกฤทธิ์ด้วยการกระตุ้นให้ผนังลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ให้เกิดการบีบตัว

ข้อบ่งใช้

ยา ดัลโคแลกซ์® (บิซาโคดิล) ใช้สำหรับ

ยาดัลโคแลกซ์® (Dulcolax®) ประกอบด้วยตัวยาหลักคือ บิซาโคดิล (Bisacodyl) ใช้เพื่อรักษาอาการอุจจาระแข็งหรืออาการท้องผูก ออกฤทธิ์ด้วยการกระตุ้นให้ผนังลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ให้เกิดการบีบตัว ทำให้อุจจาระเคลื่อนที่และเกิดการขับถ่าย

วิธีการใช้ยา ดัลโคแลกซ์® (บิซาโคดิล)

ใช้ยานี้ตามที่แพทย์กำหนด ควรอ่านข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับและทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

รับประทานยาพร้อมกับดื่มน้ำหนึ่งแล้ว ควรกลืนยาลงไปทั้งเม็ด อย่าเคี้ยว หัก หรือบดยา

การเก็บรักษายา ดัลโคแลกซ์® (บิซาโคดิล)

ยาดัลโคแลกซ์® ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาดัลโคแลกซ์® บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาดัลโคแลกซ์® ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูก สอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา ดัลโคแลกซ์® (บิซาโคดิล)

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของยาดัลโคแลกซ์® หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ
 • หากคุณมีอาการแพ้ต่อยาที่คล้ายกับยานี้ ยาอื่น อาหาร หรือสารอื่นๆ โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับอาการแพ้และสัญญาณที่คุณมี เช่น ผดผื่น คัน หายใจติดขัด หายใจมีเสียงหวีด ไอ อาการบวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือคอ หรือสัญญาณอื่นๆ
 • หากคุณมีปัญฆาสุขภาพเหล่านี้ ลำไส้อุดตัน ปวดท้อง ท้องไส้ปั่นป่วน มีเลือดออกจากทวารหนัก อาเจียน หรือพฤติกรรมการขับถ่ายอุจจาระเปลี่ยนแปลงภายในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
 • หากคุณไม่สามารถกลืนได้โดยไม่ต้องเคี้ยว

อย่าใช้ยาดัลโคแลกซ์® นานกว่า 1 สัปดาห์เว้นเสียแต่แพทย์จะสั่งให้ทำเช่นนั้น

อย่าใช้ยาระบายอื่นๆ หรือยาทำให้อุจจาระนิ่มเว้นเสียแต่แพทย์จะสั่งให้ทำเช่นนั้น

หากคุณมีอาการเลือดออกจากทวารหนักหรือไม่ขับถ่ายอุจจาระหลังจากใช้ยานี้ โปรดปรึกษาแพทย์

อย่ารับประทานผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม แคลเซียม หรือแมกนีเซียมภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากใช้ยาดัลโคแลกซ์®

อย่ารับประทานยาลดกรดภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากใช้ยานี้

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยา

ยาดัลโคแลกซ์® จัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด B โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยา ดัลโคแลกซ์® (บิซาโคดิล)

อาจจะเกิดสัญญาณของอาการแพ้ เช่น ผดผื่น ลมพิษ คัน รอยแดง บวม แผลพุพอง หรือผิวลอกโดยมีหรือไม่มีไข้ หายใจมีเสียงหวีด แน่นหน้าอกหรือลำคอ หายใจติดขัด เสียงแหบผิดปกติ หรือมีอาการบวมที่ปาก ใบหน้า ริมฝีปาก หรือลำคอขณะที่กำลังใช้ยานี้

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาดัลโคแลกซ์® อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาดัลโคแลกซ์® อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาดัลโคแลกซ์® อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยา ดัลโคแลกซ์® (บิซาโคดิล) สำหรับผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป

เหน็บยา 1 เม็ด วันละครั้ง ลอกพลาสติกออก สอดยาเหน็บด้านปลายแหลมเข้าไปในทวารหนัก ปล่อยไว้ประมาณ 15 ถึง 20 นาที

ขนาดยาดัลโคแลกซ์® (บิซาโคดิล) สำหรับเด็ก

เด็กอายุ 6 ปี ถึงต่ำกว่า 12 ปี เหน็บยา 1/2 เม็ด วันละครั้ง

เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี โปรดสอบถามแพทย์

รูปแบบของยา

ขนาดและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเหน็บบิซาโคดิล 10 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ต้นตำแยแมว สมุนไพรที่มีดี มากกว่าแค่ให้แมวฟิน

ต้นตำแยแมวนั้นจะสร้างความสุขให้น้องแมวแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพของคนเราอีกด้วย วันนี้ Hello คุณหมอ จะมานำเสนอ ประโยชน์สุขภาพของ ต้นตำแยแมว

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by พลอย วงษ์วิไล

เปลี่ยนที่ เปลี่ยนชีวิตประจำวัน เดินทาง . . . แล้วเกิดอาการท้องผูก ถ่ายไม่ออกหลายวัน อันตรายกว่าที่คิด

หากมีอาการถ่ายไม่ออกมากกว่า 3 วัน ถ่ายลำบาก ถ่ายแล้วแต่รู้สึกว่ายังไม่ได้ถ่าย ต้องออกแรงเบ่งทุกครั้ง หากมีอาการเช่นนี้ขณะขับถ่าย คุณอาจกำลังมีอาการ ท้องผูก

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by Khongrit Somchai

ทำความรู้จักกับ อาการลำไส้ขี้เกียจ ที่คุณรู้แล้ว ต้องรีบรักษา

อาการลำไส้ขี้เกียจ (Colonic inertia) เกิดมากจากการสิ่งรบกวนบางอย่างเข้าไปทำให้ลำไส้เกิดการอุดตัน ส่งผลให้ผู้ป่วยบางรายมีอาการท้องผูก ท้องอืด และท้องเสียได้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by panyapat Aiemsin

บลิสเท็กซ์® (Blistex®)

บลิสเท็กซ์® (Blistex®) ใช้เพื่อลดความแห้งกร้านบริเวณริมฝีปาก เพิ่มความชุ่มชื้นตลอดวัน และปกป้องผิวหนังจากแสงแดดลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai