ดัลโคแลกซ์® (Dulcolax®)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date พฤษภาคม 11, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

ยา ดัลโคแลกซ์® (Dulcolax) ใช้เพื่อรักษาอาการอุจจาระแข็งหรืออาการท้องผูก ออกฤทธิ์ด้วยการกระตุ้นให้ผนังลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ให้เกิดการบีบตัว

ข้อบ่งใช้

ยา ดัลโคแลกซ์® (บิซาโคดิล) ใช้สำหรับ

ยาดัลโคแลกซ์® (Dulcolax®) ประกอบด้วยตัวยาหลักคือ บิซาโคดิล (Bisacodyl) ใช้เพื่อรักษาอาการอุจจาระแข็งหรืออาการท้องผูก ออกฤทธิ์ด้วยการกระตุ้นให้ผนังลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ให้เกิดการบีบตัว ทำให้อุจจาระเคลื่อนที่และเกิดการขับถ่าย

วิธีการใช้ยา ดัลโคแลกซ์® (บิซาโคดิล)

ใช้ยานี้ตามที่แพทย์กำหนด ควรอ่านข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับและทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

รับประทานยาพร้อมกับดื่มน้ำหนึ่งแล้ว ควรกลืนยาลงไปทั้งเม็ด อย่าเคี้ยว หัก หรือบดยา

การเก็บรักษายา ดัลโคแลกซ์® (บิซาโคดิล)

ยาดัลโคแลกซ์® ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาดัลโคแลกซ์® บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาดัลโคแลกซ์® ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูก สอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา ดัลโคแลกซ์® (บิซาโคดิล)

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของยาดัลโคแลกซ์® หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ
 • หากคุณมีอาการแพ้ต่อยาที่คล้ายกับยานี้ ยาอื่น อาหาร หรือสารอื่นๆ โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับอาการแพ้และสัญญาณที่คุณมี เช่น ผดผื่น คัน หายใจติดขัด หายใจมีเสียงหวีด ไอ อาการบวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือคอ หรือสัญญาณอื่นๆ
 • หากคุณมีปัญฆาสุขภาพเหล่านี้ ลำไส้อุดตัน ปวดท้อง ท้องไส้ปั่นป่วน มีเลือดออกจากทวารหนัก อาเจียน หรือพฤติกรรมการขับถ่ายอุจจาระเปลี่ยนแปลงภายในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
 • หากคุณไม่สามารถกลืนได้โดยไม่ต้องเคี้ยว

อย่าใช้ยาดัลโคแลกซ์® นานกว่า 1 สัปดาห์เว้นเสียแต่แพทย์จะสั่งให้ทำเช่นนั้น

อย่าใช้ยาระบายอื่นๆ หรือยาทำให้อุจจาระนิ่มเว้นเสียแต่แพทย์จะสั่งให้ทำเช่นนั้น

หากคุณมีอาการเลือดออกจากทวารหนักหรือไม่ขับถ่ายอุจจาระหลังจากใช้ยานี้ โปรดปรึกษาแพทย์

อย่ารับประทานผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม แคลเซียม หรือแมกนีเซียมภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากใช้ยาดัลโคแลกซ์®

อย่ารับประทานยาลดกรดภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากใช้ยานี้

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยา

ยาดัลโคแลกซ์® จัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด B โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยา ดัลโคแลกซ์® (บิซาโคดิล)

อาจจะเกิดสัญญาณของอาการแพ้ เช่น ผดผื่น ลมพิษ คัน รอยแดง บวม แผลพุพอง หรือผิวลอกโดยมีหรือไม่มีไข้ หายใจมีเสียงหวีด แน่นหน้าอกหรือลำคอ หายใจติดขัด เสียงแหบผิดปกติ หรือมีอาการบวมที่ปาก ใบหน้า ริมฝีปาก หรือลำคอขณะที่กำลังใช้ยานี้

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาดัลโคแลกซ์® อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาดัลโคแลกซ์® อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาดัลโคแลกซ์® อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยา ดัลโคแลกซ์® (บิซาโคดิล) สำหรับผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป

เหน็บยา 1 เม็ด วันละครั้ง ลอกพลาสติกออก สอดยาเหน็บด้านปลายแหลมเข้าไปในทวารหนัก ปล่อยไว้ประมาณ 15 ถึง 20 นาที

ขนาดยาดัลโคแลกซ์® (บิซาโคดิล) สำหรับเด็ก

เด็กอายุ 6 ปี ถึงต่ำกว่า 12 ปี เหน็บยา 1/2 เม็ด วันละครั้ง

เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี โปรดสอบถามแพทย์

รูปแบบของยา

ขนาดและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเหน็บบิซาโคดิล 10 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy"

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ลูบิพรอสโตน (Lubriprostone)

ยา ลูบิพรอสโตน (Lubriprostone) ใช้เพื่อรักษาอาการท้องผูกบางชนิด อาการท้องผูกเรื้อรัง อาจเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งไม่ได้เป็นผลจากอาหาร โรคอื่นหรือยาใดๆ

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรพิมพ์จิต วัฒนชโนบล
เขียนบทความโดย จิดาภา ติยะสิริทานนท์
ยา ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ กรกฎาคม 23, 2018 . เวลาในการอ่าน

พิงค์ รูท (Pink Root)

พิงค์ รูท (Pink Root) เป็นสมุนไพร รากแห้งและเหง้าใช้ทำยา พิงค์ รูทใช้ร่วมกับยาระบายเพื่อกำจัดพยาธิในลำไส้ มีฤทธิ์ต้านพยาธิในลำไส้เมื่อใช้ร่วมกับยาระบาย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Ploylada Prommate
สมุนไพร ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ ธันวาคม 4, 2017 . เวลาในการอ่าน

แรกเวิร์ต (Ragwort)

แรกเวิร์ต เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่ง ดอกของมันใช้ทำยารักษาโรคมะเร็ง บาดแผล และอาการกล้ามเนื้อกระตุกได้นอกจากนี้ยังมีการใช้เพื่อเป็นยาระบาย และเพื่อชำระล้างสารพิษ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Ploylada Prommate
สมุนไพร ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ ธันวาคม 4, 2017 . เวลาในการอ่าน

สวอม มิลค์หวีด (Swamp Milkweed)

สรรพคุณสวอม มิ้ลค์หวีด คือสมุนไพร โดยที่รากและลำต้นใต้ดินถูกใช้เป็นยา ถึงแม้จะมีความกังวลเรื่องความปลอดภัย ...

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Ploylada Prommate
สมุนไพร ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ ธันวาคม 4, 2017 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

ท้องผูก-สาเหตุ-อันตรายจากท้องผูก-วิธีรักษา

เปลี่ยนที่ เปลี่ยนชีวิตประจำวัน เดินทาง . . . แล้วเกิดอาการท้องผูก ถ่ายไม่ออกหลายวัน อันตรายกว่าที่คิด

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Khongrit Somchai
เผยแพร่วันที่ กุมภาพันธ์ 19, 2020 . เวลาในการอ่าน
อาการลำไส้ขี้เกียจ-วิธีรักษา

ทำความรู้จักกับ อาการลำไส้ขี้เกียจ ที่คุณรู้แล้ว ต้องรีบรักษา

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย panyapat Aiemsin
เผยแพร่วันที่ มกราคม 21, 2020 . เวลาในการอ่าน
เม็ดแมงลัก-ประโยชน์-โภชนาการ

เคล็ด (ไม่) ลับ เม็ดแมงลัก กินอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
เผยแพร่วันที่ ธันวาคม 25, 2019 . เวลาในการอ่าน
ซอร์บิทอล-sorbitol

ซอร์บิทอล (Sorbitol)

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ
เขียนบทความโดย ฤทธิศักดิ์ วงศ์วุฒิพงษ์
เผยแพร่วันที่ สิงหาคม 27, 2018 . เวลาในการอ่าน