ดาฟลอน® (Daflon®)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date ธันวาคม 31, 2019
Share now

ข้อบ่งใช้ ดาฟลอน®

ดาฟลอน® (Daflon®) ใช้สำหรับ

ดาฟลอน®มักจะใช้เพื่อรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับภาวะเกี่ยวกับ venolymphatic insufficiency เช่น อาการรู้สึกหนักที่ขา อาการปวด อาการขาอยู่ไม่สุขในตอนเช้าตรู่ และใช้เพื่อรักษาอาการทางด้านการทำงานที่เกี่ยวข้องกับโรคริดสีดวงทวารกำเริบเฉียบพลัน (acute hemorrhoidal attack)

วิธีการใช้ดาฟลอน®

ควรรับประทานยาพร้อมกับอาหารและรับประทานยาในเวลามื้ออาหาร

การเก็บรักษาดาฟลอน®

ดาฟลอน®ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ดาฟลอน®บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งดาฟลอน® ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ดาฟลอน®

โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรหาก

  • รายชื่อของยาทั้งหมดของคุณรวมถึงยาที่หาซื้อได้เอง (เช่น วิตามิน สมุนไพร อื่นๆ)
  • หากคุณเป็นโรคภูมิแพ้ โรคที่คุณเคยเป็น และโรคที่กำลังเป็นอยู่
  • สภาวะบางอย่างที่อาจทำให้คุณอ่อนไหวต่อผลข้างเคียงของยาได้มากกว่า
  • หากคุณกำลังตั้งครรภ์และให้นมบุตร

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ผู้ที่ตั้งครรภ์ การศึกษาทดลองในสัตว์ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงผลที่ทำให้เกิดความผิดปกติต่อทารกในครรภ์ของสัตว์ นอกจากนี้ยังไม่มีรายงานพบผลที่ไม่พึงประสงค์ในมนุษย์

ผู้ที่ให้นมบุตร เนื่องจากไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการขับยาผ่านทางน้ำนมแม่ จึงไม่แนะนำการให้นมบุตรขณะที่กำลังใช้ยานี้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ดาฟลอน®

ในบางกรณีอาจเกิดความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารและระบบประสาทเล็กน้อยซึ่งไม่จำเป็นต้องระงับการรักษา

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ดาฟลอน®อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ดาฟลอน®อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ดาฟลอน®อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาดาฟลอนสำหรับผู้ใหญ่

  • ขนาดยาปกติ 2 เม็ดต่อวันโดยแบ่งรับประทานสองครั้ง ในมื้อกลางวันและมื้อเย็น
  • โรคริดสีดวงทวารกำเริบเฉียบพลัน 6 เม็ดต่อวันสำหรับ 4 วันแรก แล้วตามด้วย 4 เม็ดต่อวัน เป็นเวลา 3 วัน

ขนาดดาฟลอน® สำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้น จึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

  • ยาเม็ดเคลือบแผ่นฟิล์ม 500 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy"
แหล่งที่มา