กาวิสคอน (Gaviscon)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 11/05/2020 . 3 mins read
Share now

ข้อบ่งใช้

ยา กาวิสคอน ใช้สำหรับ

ยากาวิสคอนนิยมใช้ในการรักษาโรคกรดไหลย้อน ปวดท้อง และอาจใช้รักษาอาการอื่น ๆ พูดคุยกับแพทย์

วิธีการใช้ยา กาวิสคอน

การใช้ยากาวิสคอนควรใช้ตามคำสั่งของแพทย์ โดยศึกษาข้อมูลบนฉลากอย่างละเอียดก่อนที่จะใช้ยา รับประทานยานี้หลังอาหาร และก่อนนอน หรือตามที่แพทย์แนะนำ ที่สำคัญควรเขย่าขวดยาก่อนรับประทาน วัดขนาดยาด้วยอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับยากาวิสคอนอย่างระมัดระวัง สอบถามเภสัชกรเกี่ยวกับอุปกรณ์เพื่อวัดยานี้ก่อนใช้

วิธีเก็บรักษา

ควรเก็บยากาวิสคอนไว้ในอุณหภูมิห้อง โดยห่างจากแสงและความชื้นโดยตรง ไม่ควรเก็บในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง อาจมียาชนิดเดียวกันนี้ที่มียี่ห้อต่างกัน ที่ต้องการจัดเก็บแตกต่างกัน หรือสอบถามจากเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัย ควรเก็บยาไว้ให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรล้างยา กาวิสคอน ลงบนพื้นห้องน้ำหรือเทลงในท่อระบายน้ำ และทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เมื่อหมดอายุหรือไม่จำเป็นอีกต่อไป ปรึกษาเภสัชกรของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทิ้งผลิตภัณฑ์คุณอย่างปลอดภัย

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา กาวิสคอน

ก่อนใช้ยาควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์ของคุณหาก

  • คุณกำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณให้นมบุตรนั้น คุณควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
  • คุณกำลังใช้ยาอื่น ๆ เช่น ยาที่คุณสามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์ เช่น ยาสมุนไพรและอาหารเสริม
  • คุณมีอาการแพ้ส่วนผสมของยากาวิสคอน หรือยาอื่น ๆที่กำลังใช้อยู่ หรือไม่ใช้งานแล้ว
  • คุณมีโรคอื่น ๆ มีความผิดปกติ หรือมีพยาธิสภาพตามที่แพทย์ระบุไว้
  • คุณมีปัญหาเกี่ยวกับไต

แจ้งกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ว่าคุณกำลังใช้ยากาวิสคอนอยู่

หากคุณรับต้องรับประทานอาหารที่มีเกลือต่ำ แมกนีเซียมต่ำ ควรปรึกษาแพทย์ อย่ารับประทานยานี้นานกว่าที่แพทย์แนะนำ ยานี้อาจป้องกันไม่ให้ตัวยาอื่น ๆ เข้าสู่ระบบร่างกาย อาจต้องใช้เวลาอื่นในการรับประทานยาชนิดอื่น ปรึกษาแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการรับประทานยานี้

ความปลอดภัยในการใช้ยาในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูลทางการศึกษาที่เพียงพอสำหรับกำหนดความเสี่ยงในการใช้ยากาวิสคอน ในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อประเมินผลประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะใช้ยา

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยา กาวิสคอน

เข้ารับการดูแลจากแพทย์ทันที หากคุณมีอาการข้างเคียงใด ๆ เช่น

  • สัญญาณของอาการแพ้ เช่น ผื่น ลมพิษ อาการคัน แดง บวม ผิวหนังมีอาการพองหรือลอก มีไข้ หายใจเสียงดัง แน่นในอกหรือลำคอ หายใจหรือพูด ลำบาก เสียงแหบ บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ
  • มีอาการท้องผูก
  • มีอาการท้องร่วง

ผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีผลข้างเคียงเหล่านี้แตกต่างกัน หรือาจมีบางอย่างที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลข้างเคียงโปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

ปฏิกิริยาของการใช้ยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยากาวิสคอนอาจมีปฏิกิริยากับยาอื่นๆ ที่คุณกำลังใช้อยู่ โดยอาจเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีปฏิกิริยาดังกล่าว

ควรรวบรวมรายชื่อยาทั้งหมดที่ใช้อยู่ รวมทั้งยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ ยาที่ซื้อรับประทานเอง และสมุนไพรทุกชนิด ควรแจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัยของคุณอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยา โดยยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

 ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยากาวิสคอนอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ โดยการเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่รุนแรงยิ่งขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับปฏิกิริยากับกับอาหารหรือแอลกอฮอล์ที่เป็นไปได้ก่อนใช้ยานี้

ปฏิกิริยาของยากับพยาธิสภาพปัจจุบัน

ยากาวิสคอนอาจมีปฏิกิริยากับพยาธิสภาพของคุณ ในปัจจุบัน โดยอาจทำให้อาการทรุดลง หรือทำให้ประสิทธิผลของยาเปลี่ยนแปลง  ควรรายงานให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับพยาธิสภาพปัจจุบันของคุณอยู่เสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์และเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยากาวิสคอนสำหรับผู้ใหญ่

ปกติรับประทาน 1-2 ช้อนโต๊ะ วันละ 4 ครั้ง หรือยาที่แรงขึ้น 2-4 ช้อนชา 4 ครั้ง ต่อวัน

ขนาดยากาวิสคอนสำหรับเด็ก

 ไม่มีการกำหนดขนาดยาสำหรับผู้ป่วยที่เป็นเด็ก เนื่องจากอาจเป็นอันตราย ควรทำความเข้าใจ ถึงความปลอดภัยของยาก่อนใช้และโปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

  • ยาน้ำกาวิสคอน

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรติดต่อบริการฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดในพื้นที่ที่คุณอยู่

กรณีลืมรับประทานยา

หากคุณลืมรับประทานยา ควรรีบรับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ หากเวลานั้นมีความใกล้เคียงกับเวลาในการใช้ยามื้อถัดไปของคุณ ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและใช้ขนาดยาปกติตามที่กำหนดไว้ ห้ามเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ระบบทางเดินอาหาร ระบบสำคัญของร่างกายที่เราควรต้องรู้

ระบบทางเดินอาหาร คือ ระบบที่ทำหน้าที่สำคัญในการย่อยอาหารที่เรากินเข้าไป และดูดซึมเอาสารอาหารจากอาหารมื้อนั้นๆ ไปหล่อเลี้ยงระบบต่างๆ ในร่างกาย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by Khongrit Somchai

กลืนอาหารลำบาก เจ็บคอ แสบร้อนกลางอก อาจเสี่ยงเป็น โรคหลอดอาหารอักเสบ

เคยไหม อยู่ ๆ ก็กลืนอาหารลำบาก กินอะไรแต่ละทีรู้สึกเจ็บปาก เจ็บคอไปหมด นั่นอาจเป็นเพราะคุณเป็น โรคหลอดอาหารอักเสบ อยู่ก็ได้นะ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by เนตรนภา ปะวะคัง

ไขข้อข้องใจ ทำไมเราถึง ดื่มกาแฟแล้วคลื่นไส้ กันนะ

บางคนอาจจะไม่สามารถดื่มกาแฟได้ เพราะดื่มทีไร ก็ต้องรู้สึกคลื่นไส้ตามมาทุกที วันนี้ Hello คุณหมอ จะมาช่วยไขข้อข้องใจ ว่าทำไมเราถึง ดื่มกาแฟแล้วคลื่นไส้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by พลอย วงษ์วิไล

วิธีแบบธรรมชาติที่ช่วย หยุดอาการแสบร้อนกลางอก

อาการแสบร้อนกลางทรวงอก เป็นอาการที่มักจะกำเริบหลังการรับประทานอาหาร ซึ่งมีวิธีในการ หยุดอาการแสบร้อนกลางอก มากมายที่ช่วยบรรเทาอาการให้ดีขึ้นได้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by ชลธิชา จันทร์วิบูลย์