ยูโทรเจสแทน® (Utrogestan®)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 11/05/2020 . 3 mins read
Share now

ข้อบ่งใช้ ยูโทรเจสแทน®

ยูโทรเจสแทน® ใช้สำหรับ

ยูโทรเจสแทน® (Utrogestan®) เป็นยาที่มีส่วนประกอบของฮอร์โมนที่ชื่อว่า โปรเจสเตอโรน (Progesterone) ใช้เพื่อช่วยในการตั้งครรภ์ และรักษาภาวะมีบุตรยาก 

วิธีการใช้ยูโทรเจสแทน®

 • ใช้ยานี้ตามที่แพทย์กำหนดอย่างเคร่งครัดและอ่านฉลากยาก่อนใช้ยาทุกครั้ง สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรหากคุณไม่แน่ใจ โปรดติดต่อเภสัชกรหากคุณต้องการอุปกรณ์สำหรับให้ยา
 • ใช้ยานี้โดยการสอดลึกเข้าไปในช่องคลอด
 • ห้ามรับประทานยานี้

การเก็บรักษายูโทรเจสแทน®

ยูโทรเจสแทน®แทนควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยูโทรเจสแทน®บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยูโทรเจสแทน®ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูก สอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยูโทรเจสแทน®

อย่าใช้ยูโทรเจสแทน®หากคุณมีภาวะดังต่อไปนี้

 • โรคภูมิแพ้ หรือภาวะภูมิไวต่อถั่วเหลือง (hypersensitive)
 • โรคภูมิแพ้ต่อฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (progesterone) หรือส่วนประกอบอื่นๆ ในยานี้
 • โรคตับขั้นรุนแรง
 • อาการเลือดออกจากช่องคลอดที่ไม่ทราบสาเหตุ
 • โรคมะเร็งเต้านมหรือโรคมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์
 • มีภาวะหลอดเลือดดำอักเสบ (thrombophlebitis)
 • หากคุณมีหรือเคยมีลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ (thrombosis) เช่น ที่บริเวณขา อย่างภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน (deep venous thrombosis) หรือที่ปอด อย่างโรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด (pulmonary embolism)
 • หากคุณมีภาวะเลือดออกในสมอง (cerebral haemorrhage)
 • หากคุณมีปัญหาที่หายากเกี่ยวกับเลือด อย่างโรคพอร์ฟิเรีย (porphyria) ซึ่งเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

 • ยูโทรเจสแทน®สำหรับสอดช่องคลอดนั้นจะช่วยให้คุณตั้งครรภ์
 • อย่าใช้ยูโทรเจสแทน®สำหรับสอดช่องคลอดหากคุณกำลังให้นมบุตร

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยูโทรเจสแทน®

 • ประจำเดือนมีความเปลี่ยนแปลง
 • ภาวะขาดประจำเดือน (Amenorrhoea)
 • ภาวะเลือดออกแทรกซ้อน (Intercurrent bleeding)
 • ปวดหัว
 • มีอาการคัน แสบร้อน หรือมีตกขาว

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยูโทรเจสแทน®อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

 • ยาโบรโมคริปทีน® (Bromocriptine®) ที่ใช้เพื่อรักษาปัญหาเกี่ยวกับต่อมให้สมองหรือโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease)
 • ยาไซโคลสปอริน® (Cyclosporin®) ที่ใช้เพื่อกดภูมิคุ้มกัน
 • ยาไรฟามัยซิน (Rifamycin) เช่น ไรแฟมพิซิน (rifampicin)
 • ยาคีโตโคนาโซล® (Ketoconazole®) ที่ใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อรา

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยูโทรเจสแทน®สำหรับสอดช่องคลอดนั้นใช้โดยผ่านช่องคลอดเท่านั้น อาหารและเครื่องดื่มจึงไม่มีผลต่อยานี้

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยูโทรเจสแทน®อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

 • ภาวะภูมิไวเกิน (Hypersensitivity)
 • ภาวะตับวายระดับรุนแรง
 • อาการเลือดออกจากช่องคลอดที่ไม่ได้รับการวินิจฉัย
 • โรคมะเร็งเต้านมหรือโรคมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์
 • ภาวะหลอดเลือดดำอักเสบ
 • ภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน
 • ภาวะเลือดออกในสมอง
 • โรคพอร์ฟิเรีย

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยูโทรเจสแทน®สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยูโทรเจสแทน®สำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาแคปซูลยูโทรเจสแทน®สำหรับสอดช่องคลอด ขนาด 200 มก.
 • ยาแคปซูลยูโทรเจสแทน®สำหรับสอดช่องคลอด ขนาด 100 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ไบแลกซ์เทน® (Bilaxten®)

ยา ไบแลกซ์เทน® (Bilaxten®) ใช้เพื่อรักษาอาการโรคตาแดง โรคภูมิแพ้ (ตามฤดูกาล) และลมพิษ ควรใช้ยาไบแล็กซ์เทน ตามคำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับการใช้ยา

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช

ดิสฟลาติล® (Disflatyl®)

ดิสฟลาติล® (Disflatyl®) เป็นยาที่มีสรรพคุณที่ช่วยลดแก๊สในกระเพราะอาหาร และลำไส้ และยังมีส่วนช่วยเรื่องระบบทางเดินอาหารอื่นๆ อีกด้วย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช

ดัลโคแก๊ส® (Dulcogas®)

ยา ดัลโคแก๊ส® (Dulcogas®) เป็นยาที่ใช้เพื่อบรรเทาอาการจุกเสียด ท้องอืด และมีแก๊สในกระเพาะอาหาร ความอิ่มตัวโดยทั่วไปเรียกว่าก๊าซ เคี้ยว 1 หรือ 2 เม็ด

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช

ดรามามีนสำหรับเด็ก (Dramamine For Kids)

ยา ดรามามีนสำหรับเด็ก เป็นยาที่ใช้เพื่อลดอาการเมารถ เมาเรือ และเมาเครื่องบิน ช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน และช่วยลดอาการวิงเวียนเมื่อขึ้นยานพาหนะ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช

Recommended for you

บลิสเท็กซ์-blistex

บลิสเท็กซ์® (Blistex®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai
Published on 06/01/2020 . 3 mins read
บอนเจลลา-bonjela

บอนเจลลา® (Bonjela®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai
Published on 06/01/2020 . 3 mins read
บรินเทลเล็กซ์-Brintellix

บรินเทลเล็กซ์® (Brintellix®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai
Published on 06/01/2020 . 4 mins read
คาลิเมท-kalimate

คาลิเมท® (Kalimate®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai
Published on 23/12/2019 . 4 mins read