ยูโทรเจสแทน® (Utrogestan®)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date พฤษภาคม 11, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

ข้อบ่งใช้ ยูโทรเจสแทน®

ยูโทรเจสแทน® ใช้สำหรับ

ยูโทรเจสแทน® (Utrogestan®) เป็นยาที่มีส่วนประกอบของฮอร์โมนที่ชื่อว่า โปรเจสเตอโรน (Progesterone) ใช้เพื่อช่วยในการตั้งครรภ์ และรักษาภาวะมีบุตรยาก 

วิธีการใช้ยูโทรเจสแทน®

 • ใช้ยานี้ตามที่แพทย์กำหนดอย่างเคร่งครัดและอ่านฉลากยาก่อนใช้ยาทุกครั้ง สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรหากคุณไม่แน่ใจ โปรดติดต่อเภสัชกรหากคุณต้องการอุปกรณ์สำหรับให้ยา
 • ใช้ยานี้โดยการสอดลึกเข้าไปในช่องคลอด
 • ห้ามรับประทานยานี้

การเก็บรักษายูโทรเจสแทน®

ยูโทรเจสแทน®แทนควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยูโทรเจสแทน®บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยูโทรเจสแทน®ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูก สอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยูโทรเจสแทน®

อย่าใช้ยูโทรเจสแทน®หากคุณมีภาวะดังต่อไปนี้

 • โรคภูมิแพ้ หรือภาวะภูมิไวต่อถั่วเหลือง (hypersensitive)
 • โรคภูมิแพ้ต่อฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (progesterone) หรือส่วนประกอบอื่นๆ ในยานี้
 • โรคตับขั้นรุนแรง
 • อาการเลือดออกจากช่องคลอดที่ไม่ทราบสาเหตุ
 • โรคมะเร็งเต้านมหรือโรคมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์
 • มีภาวะหลอดเลือดดำอักเสบ (thrombophlebitis)
 • หากคุณมีหรือเคยมีลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ (thrombosis) เช่น ที่บริเวณขา อย่างภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน (deep venous thrombosis) หรือที่ปอด อย่างโรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด (pulmonary embolism)
 • หากคุณมีภาวะเลือดออกในสมอง (cerebral haemorrhage)
 • หากคุณมีปัญหาที่หายากเกี่ยวกับเลือด อย่างโรคพอร์ฟิเรีย (porphyria) ซึ่งเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

 • ยูโทรเจสแทน®สำหรับสอดช่องคลอดนั้นจะช่วยให้คุณตั้งครรภ์
 • อย่าใช้ยูโทรเจสแทน®สำหรับสอดช่องคลอดหากคุณกำลังให้นมบุตร

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยูโทรเจสแทน®

 • ประจำเดือนมีความเปลี่ยนแปลง
 • ภาวะขาดประจำเดือน (Amenorrhoea)
 • ภาวะเลือดออกแทรกซ้อน (Intercurrent bleeding)
 • ปวดหัว
 • มีอาการคัน แสบร้อน หรือมีตกขาว

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยูโทรเจสแทน®อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

 • ยาโบรโมคริปทีน® (Bromocriptine®) ที่ใช้เพื่อรักษาปัญหาเกี่ยวกับต่อมให้สมองหรือโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease)
 • ยาไซโคลสปอริน® (Cyclosporin®) ที่ใช้เพื่อกดภูมิคุ้มกัน
 • ยาไรฟามัยซิน (Rifamycin) เช่น ไรแฟมพิซิน (rifampicin)
 • ยาคีโตโคนาโซล® (Ketoconazole®) ที่ใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อรา

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยูโทรเจสแทน®สำหรับสอดช่องคลอดนั้นใช้โดยผ่านช่องคลอดเท่านั้น อาหารและเครื่องดื่มจึงไม่มีผลต่อยานี้

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยูโทรเจสแทน®อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

 • ภาวะภูมิไวเกิน (Hypersensitivity)
 • ภาวะตับวายระดับรุนแรง
 • อาการเลือดออกจากช่องคลอดที่ไม่ได้รับการวินิจฉัย
 • โรคมะเร็งเต้านมหรือโรคมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์
 • ภาวะหลอดเลือดดำอักเสบ
 • ภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน
 • ภาวะเลือดออกในสมอง
 • โรคพอร์ฟิเรีย

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยูโทรเจสแทน®สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยูโทรเจสแทน®สำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาแคปซูลยูโทรเจสแทน®สำหรับสอดช่องคลอด ขนาด 200 มก.
 • ยาแคปซูลยูโทรเจสแทน®สำหรับสอดช่องคลอด ขนาด 100 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy"
แหล่งที่มา

บทความแนะนำ

ดานาซอล (Danazol)

ดานาซอล (Danazol)

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ มกราคม 25, 2019 . เวลาในการอ่าน
โปรเจสเตอโรน-progesterone

โปรเจสเตอโรน (Progesterone)

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ ตุลาคม 19, 2018 . เวลาในการอ่าน