อาทาแรกซ์® (Atarax®)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 11/05/2020 . 4 mins read
Share now

อาทาแรกซ์® (Atarax®) เป็นยากล่อมประสาทใช้รักษาความวิตกกังวลและความเครียด ใช้ร่วมกับยาอื่น เพื่อใช้เป็นยาระงับความรู้สึก หรือใช้เพื่อรักษาอาการแพ้ที่ผิวหนัง

ข้อบ่งใช้

อาทาแรกซ์® ใช้สำหรับ

อาทาแรกซ์® ประกอบด้วยตัวยาหลักคือ ไฮดรอกไซซีน (Hydroxyzine) ใช้เพื่อลดการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง นอกจากนี้ยังใช้เป็นยาต้านฮีสตามีน เพื่อลดระดับของสารฮีสตามีน (histamine) ที่ทำให้เกิดอาการจาม น้ำมูกไหล และลมพิษได้

อาทาแรกซ์®จะใช้เป็นยาระงับกระสาทเพื่อรักษาโรควิตกกังวลและลดความตึงเครียด หรือใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อระงับความรู้สึก นอกจากนี้ยานี้ยังใช้เพื่อรักษาอาการแพ้ เช่น ลมพิษ หรือผื่นแพ้สัมผัส (contact dermatitis)

วิธีการใช้อาทาแรกซ์®

รับประทานยาอาทาแรกซ์รูปแบบยาเม็ดหรือยาน้ำเชื่อม พร้อมกับอาหาร หรือรับประทานแยกต่างหาก พร้อมกับดื่มน้ำเต็มแก้ว ควรใช้เครื่องมือพิเศษสำหรับตวงยาอาทาแรกซ์แบบน้ำเชื่อม

การเก็บรักษาอาทาแรกซ์®

อาทาแรกซ์®ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง อาทาแรกซ์®บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งอาทาแรกซ์®ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้อาทาแรกซ์®

โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของยาอาทาแรกซ์ หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณเป็นโรคชัก โรคตับ หรือโรคไต

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยา

อาทาแรกซ์®จัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด N โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ไม่ควรใช้ยานี้กับมารดาผู้ที่กำลังให้นมบุตร ยานี้สามารถขับออกทางน้ำนมแม่ได้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้อาทาแรกซ์®

อาจเกิดอาการง่วงซึม วิงเวียน มองเห็นไม่ชัด ท้องผูก หรือปากแห้ง

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

อาทาแรกซ์®อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

หลีกเลี่ยงการใช้ยาอาทาแรกซ์ร่วมกับยาต้านฮีสตามีนอื่นๆ (antihistamines) เช่น ยาไดเฟนไฮดรามีน (diphenhydramine) ยานอนหลับหรือยารักษาอาการวิตกกังวล เช่นยาอัลปราโซแลม (alprazolam) ยาไดอาเซแพม (diazepam) หรือยาโซลพิเดม (zolpidem) ยาคลายกล้ามเนื้อ และยาแก้ปวดแบบเสพติด (narcotic pain relievers) เช่นยาโคเดอีน (codeine)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

อาทาแรกซ์®อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

อาทาแรกซ์®อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ โดยเฉพาะ

 • โรคลมชัก (Epilepsy) หรือโรคชักอื่นๆ
 • โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง (emphysema) หรือปัญหาเกี่ยวกับการหายใจอื่นๆ
 • โรคต้อหิน
 • โรคหัวใจหรือความดันโลหิตสูง
 • แผลในกระเพาะอาหาร มีการอุดตันในกระเพาะอาหารหรือลำไส้
 • ต่อมไทรอยด์ผิดปกติ
 • โรคต่อมลูกหมากโต หรือปัญหาเกี่ยวกับการปัสสาวะ
 • โรคตับ
 • โรคไต

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาของอาทาแรกซ์®สำหรับผู้ใหญ่

อาการวิตกกังวล

50-100 มก.ต่อวัน โดยแบ่งรับประทาน

อาการคัน

เริ่มต้นที่ขนาดครั้งละ 25 มก. หนึ่งครั้ง ในตอนกลางคืน เพิ่มขนาดยาเท่าที่จำเป็นไปจนถึงครั้งละ 25 มก. วันละสามหรือสี่ครั้ง

ขนาดยาของอาทาแรกซ์®สำหรับเด็ก

สำหรับเด็กน้ำหนักไม่เกิน 40 กก. ขนาดยาสูงสุดต่อวันคือ 2 มก./กก./วัน

อายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 6 ปี 5-15 มก. ต่อวันโดยแบ่งรับประทาน ปรับขนาดยาโดยขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของเด็ก

สำหรับเด็กและวัยรุ่นที่น้ำหนักมากกว่า 40 กก. ขนาดยาสูงสุดต่อวันคือ 100 มก. ต่อวัน

เด็กอายุตั้งแต่ 6 ปี เริ่มต้นที่ขนาด 15-25 มก. และเพิ่มขึ้นไปจนถึง 50-100 มก. ต่อวันโดยแบ่งรับประทาน ปรับขนาดยาตามน้ำหนักตัวของเด็ก

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • อาทาแรกซ์® รูปแบบยาเม็ด 25 มก.
 • อาทาแรกซ์® รูปแบบยาเม็ดเคลือบฟิล์ม 10 มก.
 • อาทาแรกซ์® รูปแบบน้ำเชื่อม 200 มล.
 • อาทาแรกซ์® สำหรับฉีด 100 มก./2 มล.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ยาชา ปลอดภัยแค่ไหน เรื่องที่คุณควรรู้ เกี่ยวกับการใช้ ยาชา

อาจมีคนไม่น้อยที่รู้สึกกังวลใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้ยา บทความนี้จะมานำเสนอ เรื่องน่ารู้ ก่อนการใช้ ยาชา เพื่อช่วยตอบข้อสงสัย และคลายความกังวลใจ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by พลอย วงษ์วิไล

บลิสเท็กซ์® (Blistex®)

บลิสเท็กซ์® (Blistex®) ใช้เพื่อลดความแห้งกร้านบริเวณริมฝีปาก เพิ่มความชุ่มชื้นตลอดวัน และปกป้องผิวหนังจากแสงแดดลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai

บอนเจลลา® (Bonjela®)

บอนเจลลา® (Bonjela®) นิยมใช้สำหรับรักษาแผลภายในช่องปาก การระคายเคืองจากการใส่ฟันปลอม อาการปวดฟัน และอาการเจ็บไขสันหลังของทารก

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai

บรินเทลเล็กซ์® (Brintellix®)

บรินเทลเล็กซ์® (Brintellix®) ใช้เพื่อรักษาอาการซึมเศร้า ทำงานโดยปรับความสมดุลของสารบางชนิดในสมอง รวมถึงการปรับปรุงด้านการนอนหลับที่ผิดปกติ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai