แวเลียม® (Valium®)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 11/05/2020 . 5 mins read
Share now

ข้อบ่งใช้

แวเลียม® (ยาไดอะซีแพม) ใช้สำหรับ

แวเลียม® (Valium®) ประกอบด้วยตัวยาไดอะซีแพม (Diazepam) ใช้เพื่อรักษาโรควิตกกังวล (anxiety disorders) กลุ่มอาการถอนพิษสุรา หรืออาการกล้ามเนื้อหดเกร็ง (muscle spasms) ในบางครั้งยังอาจใช้แวเลียม®ร่วมกับยาอื่น เพื่อรักษาอาการชัก

วิธีการใช้ แวเลียม® (ยาไดอะซีแพม)

แวเลียม®อาจทำให้เกิดการเสพติดได้ การใช้ยาในทางที่ผิด อาจทำให้เกิดการเสพติดยา ใช้ยาเกินขนาด หรือเสียชีวิตได้ ห้ามขายหรือแจกจ่ายยานี้

แวเลียม®ควรใช้ในระยะสั้นๆ อย่าใช้ยานี้นานกว่า 4 เดือน โดยไม่ปรึกษาแพทย์

อย่าหยุดใช้แวเลียม®อย่างกะทันหัน ไม่เช่นนั้นคุณอาจจะมีอาการชักเพิ่มขึ้น หรือมีอาการอยากยา โปรดสอบถามแพทย์ถึงวิธีการหยุดใช้ยานี้อย่างปลอดภัย

ขณะที่คุณกำลังใช้แวเลียม® คุณอาจจำเป็นต้องทำการตรวจเลือด

ควรหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา เนื่องจากอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่อันตราย

การเก็บรักษา แวเลียม® (ยาไดอะซีแพม)

แวเลียม®ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง แวเลียม®บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งแวเลียม®ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้แวเลียม® (ยาไดอะซีแพม)

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของแวเลียม® หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

คุณไม่ควรใช้แวเลียม® หากคุณเป็นโรคภูมิแพ้ต่อไดอะซีแพมหรือยาที่คล้ายกัน เช่น ยาอะติแวน (Ativan) ยาโคลโนปิน (Klonopin) ยาเรสโทริล (Restoril) ยาซาแนกซ์ (Xanax) และอื่นๆ หรือหากคุณเป็น

 • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอ็มจี (Myasthenia gravis)
 • โรคตับ ระดับรุนแรง
 • ปัญหาเกี่ยวกับการหายใจอย่างรุนแรง
 • ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (Sleep apnea)
 • โรคพิษสุรา (Alcoholism) หรือติดยาที่คล้ายกับยาไดอะซีแพม

สำหรับการรักษาอาการชัก อย่าเริ่มหรือหยุดใช้แวเลียม®ขณะตั้งครรภ์ โดยไม่ปรึกษากับแพทย์ แวเลียม®อาจเป็นอันตรายกับทารกในครรภ์ได้ แต่การมีอาการชักในระหว่างตั้งครรภ์ อาจทำให้เกิดอันตรายกับทั้งแม่และเด็ก โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบในทันทีหากคุณตั้งครรภ์ขณะที่กำลังใช้แวเลียม®เพื่อรักษาอาการชัก

สำหรับการรักษาโรควิตกังวล การถอนพิษสุรา หรืออาการกล้ามเนื้อหดเกร็ง หากคุณใช้แวเลียม®ขณะที่กำลังตั้งครรภ์ ลูกของคุณอาจจะทำให้ติดยาได้ ภาวะนี้อาจทำให้เกิดอาการถอนยาที่อันตรายถึงแก่ชีวิตในทารกหลังจากคลอดได้ ทารกที่เกิดมาโดยมีภาวะติดยา อาจต้องได้รับการรักษาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบ หากคุณตั้งครรภ์ หรือมีแผนที่จะตั้งครรภ์

ยาไดอะซีแพมสามารถผ่านเข้าสู่น้ำนมแม่ และอาจเป็นอันตรายต่อทารกได้ คุณไม่ควรให้นมบุตรขณะที่กำลังใช้ยานี้

ผลการกดประสาทของของแวเลียม® อาจจะอยู่เป็นเวลานานกว่าในผู้สูงอายุ การหกล้มนั้นพบได้มากในผู้สูงอายุที่กำลังใช้ยาเบนโซไดอะซีปีน (benzodiazepines) ควรใช้ยาด้วยความระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการหกล้ม หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ขณะที่คุณกำลังใช้แวเลียม®

แวเลียม®ไม่ได้รับการยอมรับในการใช้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า 6 เดือน อย่าใช้ยานี้กับเด็ก โดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

แวเลียม®จัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด D โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้แวเลียม® (ยาไดอะซีแพม)

ผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปของแวเลียม®มีดังต่อไปนี้

โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบในทันทีหากคุณมีอาการดังนี้

 • สับสน มองเห็นภาพหลอน มีความคิดหรือพฤติกรรมที่ผิดปกติ
 • ความยับยั้งชั่งใจลดลง ไม่รู้สึกกลัวอันตราย
 • ซึมเศร้า มีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายตัวเอง
 • อยู่ไม่สุข กระสับกระส่าย ก้าวร้าว ไม่เป็นมิตร
 • มีอาการชักใหม่ หรืออาการชักรุนแรงขึ้น
 • หายใจอ่อนแรงหรือหายใจตื้น รู้สึกคล้ายจะหมดสติ
 • กล้ามเนื้อกระตุก สั่นเทา
 • ไม่สามารถควบคุมกระเพาะปัสสาวะได้
 • ปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะเลย

รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทันที หากคุณมีสัญญาณของอาการแพ้ ได้แก่ ลมพิษ หายใจติดขัด บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ หรืออาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

แวเลียม®อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยาไซเมทิดีน (Cimetidine)
 • ยาไดซัลฟิแรม (Disulfiram) อย่างแอนทาบิวส์ (Antabuse)
 • ยาโอมีพราโซล (Omeprazole)
 • ยาเฟนิโทอิน (Phenytoin)
 • ยาปฏิชีวนะ — คลาริโทรมัยซิน (clarithromycin) อิริโทรมัยซิน (erythromycin) เทลิโทรมัยซิน (telithromycin)
 • ยาต้านซึมเศร้า (antidepressant) เช่นฟลูออกเซทีน (fluoxetine) และอื่นๆ
 • ยาต้านเชื้อรา — อิตราโคนาโซล (itraconazole) ยาคีโตโคนาโซล (ketoconazole) ยาโวริโคนาโซล (voriconazole)
 • ยารักษาโรคหัวใจหรือยาความดัน เช่น ดิลไทอะเซม (diltiazem) นิคาร์ดิปีน (nicardipine) ควินิดีน (quinidine) เวราพามิล (verapamil) และอื่นๆ
 • ยารักษาโรคเอชไอวี/โรคเอดส์ — อะทาซานาเวียร์ (atazanavir) เดลาเวียร์ดีน (delavirdine) ฟอสแอมพรีนาเวียร์ (fosamprenavir) อินดินาเวียร์ (indinavir) เนลฟินาเวียร์ (nelfinavir) ซาควินาเวียร์ (saquinavir) หรือริโทนาเวียร์ (ritonavir)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

อาหารที่อาจจะมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่ คาเฟอีน เกรฟฟรุต

อย่าดื่มสุราขณะที่กำลังใช้แวเลียม®

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

แวเลียม®อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ ถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โรคที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาของแวเลียม® (ยาไดอะซีแพม) สำหรับผู้ใหญ่

สำหรับการจัดการโรควิตกกังวลและบรรเทาอาการวิตกกังวล ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ —2 มก. ถึง 10 มก. วันละ 2 ถึง 4 ครั้ง

ขนาดยาของแวเลียม® (ยาไดอะซีแพม) สำหรับเด็ก

1 มก. ถึง 2.5 มก. วันละ 3 หรือ 4 ครั้งในช่วงเริ่มต้น ค่อยๆ เพิ่มขนาดยาขึ้นมาเท่าที่จำเป็น และสามารถทนได้

ห้ามใช้แวเลียม®กับผู้ป่วยเด็กที่อายุน้อยกว่า 6 เดือน

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาไดอะซีแพม รูปแบบเม็ด 2 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ไบแลกซ์เทน® (Bilaxten®)

ยา ไบแลกซ์เทน® (Bilaxten®) ใช้เพื่อรักษาอาการโรคตาแดง โรคภูมิแพ้ (ตามฤดูกาล) และลมพิษ ควรใช้ยาไบแล็กซ์เทน ตามคำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับการใช้ยา

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช

ดิสฟลาติล® (Disflatyl®)

ดิสฟลาติล® (Disflatyl®) เป็นยาที่มีสรรพคุณที่ช่วยลดแก๊สในกระเพราะอาหาร และลำไส้ และยังมีส่วนช่วยเรื่องระบบทางเดินอาหารอื่นๆ อีกด้วย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช

ดัลโคแก๊ส® (Dulcogas®)

ยา ดัลโคแก๊ส® (Dulcogas®) เป็นยาที่ใช้เพื่อบรรเทาอาการจุกเสียด ท้องอืด และมีแก๊สในกระเพาะอาหาร ความอิ่มตัวโดยทั่วไปเรียกว่าก๊าซ เคี้ยว 1 หรือ 2 เม็ด

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช

ดรามามีนสำหรับเด็ก (Dramamine For Kids)

ยา ดรามามีนสำหรับเด็ก เป็นยาที่ใช้เพื่อลดอาการเมารถ เมาเรือ และเมาเครื่องบิน ช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน และช่วยลดอาการวิงเวียนเมื่อขึ้นยานพาหนะ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช

Recommended for you

บลิสเท็กซ์-blistex

บลิสเท็กซ์® (Blistex®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai
Published on 06/01/2020 . 3 mins read
บอนเจลลา-bonjela

บอนเจลลา® (Bonjela®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai
Published on 06/01/2020 . 3 mins read
บรินเทลเล็กซ์-Brintellix

บรินเทลเล็กซ์® (Brintellix®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai
Published on 06/01/2020 . 4 mins read
คาลิเมท-kalimate

คาลิเมท® (Kalimate®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai
Published on 23/12/2019 . 4 mins read