ไวอากร้า® (Viagra®)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 16/09/2020 . 5 mins read
Share now

ไวอากร้า® (Viagra®) ใช้เพื่อรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย สามารถช่วยให้อวัยวะเพศชายแข็งตัว เมื่อมีการกระตุ้นทางเพศ

ข้อบ่งใช้

ไวอากร้า® ใช้สำหรับ

ไวอากร้า® (Viagra®) ใช้เพื่อรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย สามารถช่วยให้อวัยวะเพศชายแข็งตัว เมื่อมีการกระตุ้นทางเพศ

วิธีการใช้ไวอากร้า®

รับประทานยาไวอากร้า® ตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ควรทำตามคำแนะนำทั้งหมดบนฉลากยา อย่าใช้ยานี้ในขนาดที่มาก กว่า น้อยกว่า หรือใช้ยานานกว่าที่แนะนำ

ไวอากร้า® มักจะใช้แค่เท่าที่จำเป็นเท่านั้น ควรใช้ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมงก่อนทำกิจกรรมทางเพศ ไม่เกิน 4 ชั่วโมงก่อนทำกิจกรรมทางเพศ อย่าใช้ยาไวอากร้า® มากกว่าวันละครั้ง

ไวอากร้า® สามารถช่วยให้อวัยวะเพศชายแข็งตัวเมื่อมีการกระตุ้นทางเพศ การแข็งตัวจะไม่เกิดขึ้นจากการรับประทานยาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ควรทำตามคำแนะนำของแพทย์

ในช่วงระหว่างการทำกิจกรรมทางเพศ หากคุณมีอาการวิงเวียน คลื่นไส้ หรือมีอาการปวด ชา หรือเหน็บที่บริเวณหน้าอก แขน คอ หรือกราม ควรหยุดใช้ยานี้และติดต่อแพทย์ในทันที คุณอาจจะมีผลข้างเคียงที่รุนแรงจากยาไวอากร้าได้

การเก็บรักษาไวอากร้า®

ไวอากร้า® ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ไวอากร้า® บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งไวอากร้า® ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ไวอากร้า®

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่มีฤทธิ์ในการรักษาของไวอากร้า® หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ
 • หากคุณกำลังใช้ยารักษาภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง (pulmonary arterial hypertension) เช่น ยาไรโอซิกวต (riociguat) อย่างอะเดมพาส (Adempas)
 • หากคุณกำลังใช้ยาไนเตรต (nitrate drug) เพื่อรักษาอาการปวดหน้าอกหรือปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ ทั้งยาไนโตร กลีเซอริน (nitroglycerin) ยาไอโซซอร์ไบด์ ไดไนเตรต (isosorbide dinitrate) และยาไอโซซอร์ไบด์ โมโนไนเตรต (isosorbide mononitrate) ยาไนเตรตนั้นยังสามารถพบได้ในยากระตุ้นความบันเทิง (recreational drugs) บางชนิดเช่น ยาอะมิล ไนเตรต (amyl nitrate) หรือไนไตรท์ (nitrite) การใช้ยาไวอากร้าร่วมกับยาไนเตรตนั้นอาจทำให้ความดันโลหิตลดลงอย่างเฉียบพลันและรุนแรงได้

โปรดติดต่อแพทย์หรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในทันทีหากคุณมีอาการปวดขณะอวัยวะเพศแข็งตัว หรืออวัยวะเพศแข็งตัวนานกว่า 4 ชั่วโมง อาการอวัยวะเพศแข็งตัวเป็นเวลานานหรือ ภาวะองคชาตแข็งค้าง (priapism) สามารถทำให้อวัยวะเพศบาดเจ็บได้

หยุดใช้ไวอากร้า®และรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในทันที หากคุณมีอาการสูญเสียการมองเห็น เนื่องจากไวอากร้า® สามารถลดปริมาณเลือดที่ไหลเวียนไปยังเส้นประสาทตาและทำให้สูญเสียการมองเห็นอย่างกะทันหันได้ อาการนี้เกิดขึ้นในคนจำนวนน้อยที่ใช้ยาซิลเดนาฟิล

ในกรณีที่พบมักเป็นผู้ที่เป็นโรคหัวใจ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง คอเลสเตอรอลสูง หรือมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาบางประเภทมาก่อน หรือเป็นผู้ที่สูบบุหรี่หรือมีอายุมากกว่า 50 ปี อย่างไรก็ตาม ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ายาซิลเดนาฟิลนั้นทำให้สูญเสียการมองเห็นจริงหรือไม่

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยา

ไวอากร้า® จัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ ประเภท B โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ไวอากร้า®

ผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปมีดังนี้

 • หน้าแดง (รู้สึกอุ่น แดง หรือเป็นเหน็บ)
 • ปวดหัว
 • วิงเวียน
 • การมองเห็นผิดปกติ (มองเห็นไม่ชัด การมองเห็นสีเปลี่ยนแปลง)
 • คัดจมูก
 • ปวดกล้ามเนื้อ
 • ปวดหลัง
 • ท้องไส้ปั่นป่วน

โปรดติดต่อแพทย์ในทันทีหากคุณมีอาการ

 • มีเสียงอื้อในหู หรือสูญเสียการได้ยินกะทันหัน
 • หัวใจเต้นผิดปกติ
 • มีอาการบวมที่มือ ข้อเท้า หรือเท้า
 • หายใจลำบาก
 • ชัก
 • รู้สึกหน้ามืด คล้ายจะเป็นลม

หยุดใช้ไวอากร้า®และรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในทันทีในกรณีต่อไปนี้

 • เกิดอาการของโรคหัวใจวาย ปวดหน้าอกหรือมีความดันในหน้าอก อาการปวดที่แพร่ไปยังกรามหรือไหล่ คลื่นไส้ อาเจียน เหงื่อออก
 • การมองเห็นเปลี่ยนแปลงหรือสูญเสียการมองเห็นกะทันหัน
 • มีอาการปวดขณะอวัยวะเพศแข็งตัวหรืออวัยวะเพศแข็งตัวนานกว่า 4 ชั่วโมง (อาการอวัยวะเพศแข็งตัวสามารถทำให้อวัยวะเพศบาดเจ็บได้)

รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทันทีหากคุณมีสัญญาณของอาการแพ้ ได้แก่ ลมพิษ หายใจติดขัด บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ไวอากร้า® อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยาปฏิชีวนะ เช่น คลาริโทรมัยซิน (clarithromycin) อิริโทมัยซิน (erythromycin) หรือเทลิโทรมัยซิน (telithromycin)
 • ยาต้านเชื้อรา เช่น คีโตโคนาโซล (ketoconazole) หรือไอทราโคนาโซล (itraconazole)
 • ยารักษาการติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์ เช่น ยาอะทาซานาเวียร์ (atazanavir) อินดินาเวียร์ (indinavir) ริโทนาเวียร์ (ritonavir) หรือซาควินาเวียร์ (saquinavir)
 • ยารักษาภาวะความดันโลหิตสูงหรือความผิดปกติของต่อมลูกหมาก

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ไวอากร้า® อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ไวอากร้า® อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โรคที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • โรคหัวใจหรือปัญหาเกี่ยวกับการเต้นของหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ
 • เพิ่งเป็นโรคหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคหัวใจล้มเหลวภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา
 • ความดันโลหิตสูงหรือต่ำ
 • โรคตับหรือโรคไต
 • ความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือด เช่น ภาวะโลหิตจางจากเซลล์เม็ดเลือดรูปเคียว (sickle cell anemia) โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัลติเพิล มัยอิโลมา (multiple myeloma) หรือโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (leukemia)
 • ความผิดปกติของอาการเลือดออก เช่น โรคฮีโมฟีเลีย (hemophilia)
 • แผลในกระเพาะอาหาร
 • โรคจอตามีสารสี (Retinitis pigmentosa) ซึ่งเป็นโรคตาทางพันธุกรรม
 • ความผิดปกติทางกายภาพของอวัยวะเพศชาย เช่น โรคอวัยวะเพศชายโค้งงอ (Peyronie’s disease)

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาของไวอากร้า® สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

ขนาดยาเริ่มต้น 50 มก. รับประทานวันละครั้งเท่าที่จำเป็น 1 ชั่วโมงก่อนทำกิจกรรมทางเพศ

ขนาดยาปกติ 25 ถึง 100 มก. รับประทานวันละครั้งเท่าที่จำเป็น 1 ชั่วโมงก่อนทำกิจกรรมทางเพศ

ขนาดยาสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

ขนาดยาเริ่มต้น 25 มก. รับประทานวันละครั้งเท่าที่จำเป็น 1 ชั่วโมงก่อนทำกิจกรรมทางเพศ

ขนาดยาของไวอากร้า® สำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเม็ดเคลือบแผ่นฟิล์ม

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

เรื่องบนเตียง ที่ต้องรู้ ก่อนมีเซ็กส์ควรกินอาหารแบบไหน และอาหารแบบไหนที่ควรเลี่ยง

การรับประทานอาหารส่งผลสำคัญต่อร่างกายของเราเสมอ แม้แต่ เรื่องบนเตียง ก็หนีไม่พ้น ถ้าหากกินอาหารที่ดี ก็จะช่วยให้สุขภาพทางเพศสมบูรณ์และพร้อมกับกิจกรรมรัก

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by Khongrit Somchai

ภาวะรูม่านตาต่างขนาด (Anisocoria)

ภาวะรูม่านตาต่างขนาด (Anisocoria) คือ รูม่านตามีขนาดไม่เท่ากัน (วงกลมสีดำกลางดวงตา) ส่งผลให้ผู้ป่วยมองเห็นภาพซ้อน สูญเสียการมองเห็น มีไข้ ปวดศีรษะ เป็นต้น

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์

ไวอากร้าสำหรับผู้หญิง ทางออกสำหรับผู้หญิงที่ความต้องการทางเพศต่ำ

เคยสงสัยกันหรือไม่คะว่า แล้วผู้หญิงที่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ จะมี ไวอากร้าสำหรับผู้หญิง เพื่อทดแทนบ้างไหม หาคำตอบได้จากบทความนี้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by พลอย วงษ์วิไล

ตาบอดฉับพลัน สาเหตุที่ อยู่ๆ ก็ทำให้ มองไม่เห็น

ตาบอดฉับพลัน เป็นอาการสูญเสียการมองเห็นอย่างกะทันหัน ที่มักเกิดขึ้นที่ตาข้างใดข้างหนึ่ง สาเหตุส่วนใหญ่นั้นเกิดมาจากการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงดวงตาไม่เพียงพอ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by ชลธิชา จันทร์วิบูลย์