ไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนัง (Topical Hydrocortisone)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 11/05/2020 . 4 mins read
Share now

ข้อบ่งใช้ ไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนัง

ไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนัง ใช้สำหรับ

ยาไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนัง (Topical Hydrocortisone) คือ คอร์ติคอยด์ (corticoid) ซึ่งโดยทั่วไปใช้สำหรับรักษาอาการอักเสบทางผิวหนังต่างๆ ได้แก่

 • ผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ ที่เกิดในเด็ก ลักษณะผื่นคล้ายรูปจาน
 • ผิวหนังอักเสบจาก สารระคายเคือง แพ้สัมผัส แสง หรือต่อมไขมันอักเสบ
 • ปฏิกิริยาจากแมลงกัดต่อย
 • ตุ่มคัน
 • โรคผิวหนังเนื่องจากระบบประสาท (Neuro-dermatoses)
 • หูชั้นนอกอักเสบ
 • การอักเสบบริเวณขาหนีบ (Intertrigo)
 • ผื่นผ้าอ้อม

วิธีใช้ยาไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนัง

 • ใช้ยาไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนังตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ปรึกษาแพทย์หากคุณไม่เข้าใจวิธีการใช้ยาตามที่ระบุไว้ในฉลากยา
 • ก่อนและหลังใช้ยาไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนัง คุณควรล้างมือทุกครั้ง

การเก็บรักษายาไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนัง

ควรเก็บยาไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนังไว้ในตู้เย็น แต่ห้ามแช่แข็งเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสื่อมสภาพ ยาไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนังอาจมีหลากหลายยี่ห้อ ซึ่งมีวิธีการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ควรตรวจสอบวิธีการเก็บรักษาที่ระบุไว้ที่บรรจุภัณฑ์ หรือสอบถามจากเภสัชกร เพื่อความปลอดภัย คุณควรเก็บยาทั้งหมดให้ห่างจากเด็กหรือสัตว์เลี้ยง

คุณไม่ควรทิ้งยาไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนังลงในโถส้วมหรือในท่อระบายน้ำ เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น สิ่งสำคัญก็คือต้องกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมเมื่อหมดอายุหรือไม่ใช้งานแล้ว ให้ปรึกษาเภสัชกรสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย

รู้จักกับข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนัง

ก่อนใช้ยาไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนัง ให้แจ้งแพทย์หากคุณมีอาการดังต่อไปนี้

 • แพ้ยา อาหาร สีผสมอาหาร วัตถุกันเสียในอาหาร หรือสัตว์
 • โรคในเด็ก
 • โรคในผู้สูงอายุ
 • กลุ่มอาการคุชชิ่ง (Cushing’s syndrome) ซึ่งเกิดจากต่อมหมวกไตทำงานผิดปกติ
 • โรคเบาหวาน
 • ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (Hyperglycemia)
 • ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง (Intracranial hypertension)
 • การติดเชื้อในบริเวณหรือใกล้บริเวณที่ใช้ยา
 • แผลขนาดใหญ่ ผิวหนังแตก หรือบาดแผลรุนแรงที่ผิวหนังในบริเวณที่ใช้ยา

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ไม่มีการศึกษาในผู้หญิงที่เพียงพอ ที่จะระบุความเสี่ยงเมื่อใช้ยาไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนัง ในระหว่างการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์ทุกครั้ง เพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยาไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนัง ยานี้มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ ประเภท C ตามการจัดประเภทโดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US Food and Drug Administration: FDA)

การอ้างอิงลำดับความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา มีดังนี้

 • A=ไม่มีความเสี่ยง
 • B=ไม่มีความเสี่ยงในงานวิจัยบางชิ้น
 • C=อาจมีความเสี่ยง
 • D=มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X=ห้ามใช้
 • N=ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงจากยาไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนัง

การใช้ยาไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนังอาจก่อให้เกิดอาการข้างเคียงบางประการที่ผิวหนัง ได้แก่

 • มีตุ่มพอง รอยไหม้ เป็นขุย ผิวแห้งหรือลอก
 • อาการระคายเคือง
 • มีอาการคัน ตกสะเก็ด มีรอยสีแดงจัด มีแผล หรืออาการบวมที่ผิวหนัง
 • มีรอยแดงและตกสะเก็ดรอบปาก
 • ผิวหนังบางลง ทำให้เป็นแผลได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อใช้บนใบหน้าหรือในบริเวณที่ผิวแนบชิดกัน (ตัวอย่างเช่น บริเวณระหว่างง่ามนิ้ว)
 • ผิวหนังบาง อ่อนแอ หรือหลุดลอก

อาการข้างเคียงเหล่านี้พบไม่ได้ในผู้ใช้ยาทุกคน และอาจมีอาการข้างเคียงที่ไม่ได้ระบุข้างต้น หากคุณมีข้องกังวลเกี่ยวกับอาการข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

รู้จักกับปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนัง อาจเกิดปฏิกิริยากับยาชนิดอื่นที่คุณใช้อยู่ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงสำหรับอาการข้างเคียงที่รุนแรงขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงปฏิกิริยาของยาที่อาจเกิดขึ้น คุณควรแจ้งรายการยาที่ใช้อยู่ทั้งหมด (ยาที่สั่งโดยแพทย์ ยาที่ไม่ได้สั่งโดยแพทย์ และยาสมุนไพร) และแจ้งแก่แพทย์หรือเภสัชกร เพื่อความปลอดภัยของคุณ ห้ามเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใด โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนังอาจทำปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ โดยเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ยา หรือเพิ่มความเสี่ยงสำหรับอาการข้างเคียงที่รุนแรงขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นของยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ ก่อนการใช้ยา

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนัง อาจทำปฏิกิริยากับสภาวะสุขภาพของคุณ ปฏิกิริยาดังกล่าวอาจทำให้สภาวะสุขภาพเสื่อมลงหรือเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ของยา เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบเสมอเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพทั้งหมดของคุณในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

 • กลุ่มอาการคุชชิ่ง (Cushing’s syndrome)
 • โรคเบาหวาน
 • ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง
 • ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง
 • การติดเชื้อในบริเวณหรือใกล้บริเวณที่ใช้ยา
 • แผลขนาดใหญ่ ผิวหนังแตก หรือบาดแผลรุนแรงที่ผิวหนังในบริเวณที่ใช้ยา

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ คุณควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งก่อนใช้ยานี้

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่

 • ครีม ทาบริเวณผิวหนังที่มีอาการเป็นเวลาสองหรือสามครั้งต่อวัน
 • โลชั่น ทาบริเวณผิวหนังที่มีอาการเป็นเวลาสองถึงสี่ครั้งต่อวัน
 • ขี้ผึ้ง ทาบริเวณผิวหนังที่มีอาการเป็นเวลาสามหรือสี่ครั้งต่อวัน
 • ยาน้ำ ทาบริเวณผิวหนังที่มีอาการเป็นเวลาสามหรือสี่ครั้งต่อวัน

ขนาดยาสำหรับเด็ก

 • ครีม ทาบริเวณผิวหนังที่มีอาการเป็นเวลาสองหรือสามครั้งต่อวัน
 • โลชั่น ทาบริเวณผิวหนังที่มีอาการเป็นเวลาสองถึงสี่ครั้งต่อวัน
 • ขี้ผึ้ง ทาบริเวณผิวหนังที่มีอาการเป็นเวลาสามหรือสี่ครั้งต่อวัน
 • ยาน้ำ ทาบริเวณผิวหนังที่มีอาการเป็นเวลาสามหรือสี่ครั้งต่อวัน

รูปแบบยา

ยาไฮโดรคอร์ติโซนเฉพาะที่มีรูปแบบการใช้และปริมาณตัวยา ดังต่อไปนี้

 • ขี้ผึ้ง ครีม โลชั่น ยาน้ำ: 0.5%, 1%, 2.5%

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ให้โทรแจ้งบริการฉุกเฉิน หรือไปยังห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลใกล้บ้านคุณ

กรณีลืมใช้ยา

หากลืมใช้ยาไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนัง ให้ใช้ยาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างไรก็ดี หากใกล้เวลาใช้ยารอบถัดไป ให้ข้ามรอบที่ลืมใช้ยาไปแล้วใช้ยาในรอบถัดไปตามปกติที่กำหนดไว้ ห้ามใช้ยาเพิ่มเป็นสองเท่า

Hello Health Group มิได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

How To ตากแดด อย่างปลอดภัย ให้ร่างกายได้รับวิตามินดีสูงสุด

รู้หรือไม่คะว่า หากเรา ตากแดด เพื่อรับแสงแดดอ่อนๆ ในยามเช้า สามารถช่วยบำบัดรักษาโรคต่างๆได้ และส่งผลให้สุขภาพของเราดีขึ้นด้วยเช่นกัน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์

คาพาสแตต® ซัลเฟต (Capastat® Sulfate)

คาพาสแตต® ซัลเฟต (Capastat Sulfate) หรือ คาพรีโอมัยซิน (Capreomycin) ใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อรักษาการติดเชื้อวัณโรค เป็นกลุ่มของยาปฏิชีวนะ

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ
Written by พลอย วงษ์วิไล

แพ้เหงื่อ (Cholinergic urticaria) ผื่นผิวหนัง ที่มาพร้อมกับอากาศร้อน

แดดร้อน เหงื่อออกทีไร ลมพิษขึ้นทุกที รู้ไหมว่า อาการเหล่านี้เป็นสัญญาณของโรค แพ้เหงื่อ Hello คุณหมอ จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีจัดการโรคนี้ให้อยู่หมัด

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by พลอย วงษ์วิไล

ลูกผิวแห้ง ปัญหากวนใจ ที่คุณแม่ไม่อาจละเลย

คุณแม่หลายๆ อาจจะละเลย และไม่ให้ความสนใจกับปัญหาลูกผิวแห้ง วันนี้ Hello คุณหมอ จะมีแนะนำวิธีดีๆ ในการแก้ไขปัญหา ลูกผิวแห้ง ที่คอยกวนใจคุณแม่

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by พลอย วงษ์วิไล